Kopírovanie textu z jedného súboru do druhého

Keď vystrihnete alebo skopírujete text a potom ho prilepíte do toho istého dokumentu alebo iného wordového dokumentu, môžete zachovať pôvodné formátovanie alebo použiť formátovanie okolitého textu, do ktorého ste text prilepili. To, ako Word formátuje výber, keď vykonáte jednoduché vystrihnutie a prilepenie z iného dokumentu, závisí od toho, či výber obsahuje značku odseku alebo zlom sekcie.

Ak výber

Správanie Wordu

Neobsahuje značku odseku Značka odseku

Vo výbere sa použije štýl znakov a všetky ďalšie formáty znakov.

Tvorí jedna značka odseku

V odseku sa použije štýl odseku a všetky ďalšie formáty odseku.

Obsahuje značku odseku

V odseku sa použije štýl odseku a všetky ďalšie formáty odseku. Word použije aj štýl znakov a všetky ďalšie formáty znakov použité vo výbere.

Obsahuje zlom sekcie

Celé formátovanie sekcie, ktorá mu predchádza, vrátane okrajov, počtu stĺpcov, počtu riadkov, veľkosti a orientácie strany a hlavičky a päty.

Vykonajte niektorý z týchto krokov:

Ponechajte formátovanie pôvodného textu

 1. Vyberte text, ktorý chcete vystrihnúť alebo skopírovať, a potom stlačte kombináciu klávesov COMMAND + X na vystrihnutie textu alebo COMMAND + C na skopírovanie textu.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete prilepiť text, a potom stlačte kombináciu klávesov COMMAND + V.

 3. Kliknite na položku Možnosti prilepenia  Možnosti prilepenia , ktorá sa zobrazí po prilepení textu.

  Tlačidlo Možnosti prilepenia sa pri prilepovaní textu nezobrazuje

  1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

  2. V časti Nástroje tvorby a korektúry kliknite na položku Upraviť.

  3. V časti Možnosti vystrihovania a prilepovania začiarknite políčko Zobraziť tlačidlá pre možnosti prilepenia.

 4. Kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja.

  Poznámka: Ak prilepujete položky zo zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu do dokumentu, ktorý obsahuje zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam, možnosť Ponechať formátovanie zdroja sa po kliknutí na tlačidlo Možnosti prilepenia nemusí zobrazovať.

Zmena formátovania pôvodného textu, aby zodpovedal cieľovému formátovaniu

 1. Vyberte text, ktorý chcete vystrihnúť alebo skopírovať, a potom stlačte kombináciu klávesov COMMAND + X na vystrihnutie textu alebo COMMAND + C na skopírovanie textu.

 2. Kliknite na miesto, kam chcete prilepiť text, a potom stlačte kombináciu klávesov COMMAND + V.

 3. Kliknite na položku Možnosti prilepenia  Možnosti prilepenia , ktorá sa zobrazí po prilepení textu.

  Tlačidlo Možnosti prilepenia sa pri prilepovaní textu nezobrazuje

  1. V ponuke Word kliknite na položku Predvoľby.

  2. V časti Nástroje tvorby a korektúry kliknite na položku Upraviť.

  3. V časti Možnosti vystrihovania a prilepovania začiarknite políčko Zobraziť tlačidlá pre možnosti prilepenia.

 4. Použite jeden z nasledovných postupov:

Ak chcete

Vykonajte nasledovné

Zachovať formátovanie, ako sú napríklad slová písané tučným písmom alebo kurzívou

Kliknite na položku Upraviť podľa formátovania cieľa.

Odstrániť celé pôvodné formátovanie textu, ktorý chcete prilepiť

Kliknite na položku Ponechať len text.

Poznámky: 

 1. Ak výber obsahuje obsah, ktorý nie je textom, po výbere položky Ponechať len text sa obsah zruší alebo sa skonvertuje na text. Ak napríklad použijete možnosť Ponechať len text pri prilepovaní obsahu, ktorý obsahuje obrázky a tabuľky, obrázky nebudú súčasťou prilepeného obsahu a tabuľka sa skonvertuje na sériu odsekov.

 2. Ak výber obsahuje zoznam s odrážkami alebo číslovaný zoznam, použitím možnosti Ponechať len text sa zrušia odrážky alebo číslovanie v závislosti od predvoleného nastavenia prilepovania textu vo Worde. Ak chcete zachovať odrážky a číslovanie, môžete skonvertovať formátovanie zoznamu s odrážkami alebo číslovaného zoznamu na odseky, ktoré sa začínajú odrážkou alebo číslom.

Pozrite tiež

Kopírovanie formátovania medzi objektami alebo textom

Kopírovanie formátovania

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×