Kopírovanie iba viditeľných buniek

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak sa nezobrazujú niektoré buniek, riadkov alebo stĺpcov v hárku, máte možnosť kopírovať všetky bunky alebo len viditeľné bunky. Na základe predvoleného nastavenia program Excel skopíruje skryté alebo filtrované buniek okrem viditeľné bunky. Ak to nie je nezodpovedajú vašim očakávaniam, postupujte podľa krokov v tomto článku sa kopírovať len viditeľné bunky. Môžete napríklad kopírovať len zobrazené súhrnné údaje prehľadu hárka.

 1. Vyberte bunky, ktoré chcete kopírovať.

  Naučte sa vybrať bunku alebo rozsah buniek

  Ak chcete vybrať

  Vykonajte nasledovné

  Jednu bunku

  Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

  Rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

  Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

  Veľký rozsah buniek

  Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

  Všetky bunky v hárku

  Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

  Tlačidlo Vybrať všetko

  Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť kombináciu klávesov Ctrl + A.

  Poznámka: Ak hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie aktuálna oblasť. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

  Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

  Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte kláves Ctrl a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

  Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov Shift + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo nesusediaci rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov do výberu zastaviť, znova stlačte kombináciu klávesov Shift + F8.

  Poznámka: Výber bunky alebo rozsahu buniek v nespojitom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

  Celý riadok alebo stĺpec

  Kliknite na záhlavie riadka alebo stĺpca.

  Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

  1. Záhlavie riadka

  2. Záhlavie stĺpca

  Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci výberom prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Opätovným stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + kláves so šípkou sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

  Susedné riadky alebo stĺpce

  Potiahnite myš cez záhlavia riadkov alebo stĺpcov alebo vyberte prvý riadok či stĺpec, podržte kláves Shift a vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

  Nesusedné riadky alebo stĺpce

  Kliknite na záhlavie prvého stĺpca alebo prvého riadka svojho výberu. Podržte kláves Ctrl a súčasne kliknite na záhlavia riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

  Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

  Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na riadky, šípka nahor a šípka nadol na stĺpce).

  Prvá alebo posledná bunka v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

  Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo tabuľke programu Excel, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Home.

  Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo tabuľke programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + End.

  Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

  Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + End.

  Bunky na začiatku hárka

  Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Home.

  Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

  Podržte kláves Shift a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

  Tip: Ak chcete zrušiť výber buniek, kliknite na akúkoľvek bunku v hárku.

 2. Kliknite na položky Domov > Nájsť a vybrať a potom na položku Prejsť na špeciálne.

  Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

 3. Kliknite na možnosť iba viditeľné bunky > OK.

 4. Kliknite na položku Kopírovať (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C).

  príkaz Kopírovať

 5. Vyberte ľavú hornú bunku oblasti prilepenia a kliknite na položku Prilepiť (alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + V).

  Tip: Ak chcete výber kopírovať do iného hárka alebo iného zošita, kliknite na kartu druhého hárka alebo prejdite do druhého zošita a potom vyberte bunku v ľavom hornom rohu oblasti prilepenia.

  Poznámka: Excel prilepí skopírované údaje do po sebe idúcich riadkov alebo stĺpcov. Ak oblasť prilepenia obsahuje skryté riadky alebo stĺpce, je potrebné oblasť odkryť, aby sa zobrazili všetky skopírované bunky.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×