Kopírovanie a prilepovanie v aplikáciách Office Web Apps

Z dôvodu obmedzení technológie webového prehliadača sa kopírovanie a prilepenie textu v Office pre web líši od kopírovania a prilepenia textu v počítačových aplikáciách balíka Office. V tomto článku nájdete postup na kopírovanie a prilepenie v každej z aplikácií Office Web Apps.

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či už prilepíte obsah mimo Word na webe.

Zobrazenie v prehliadači

Pri otváraní dokumentu v zobrazení na čítanie môžete vybrať text znaku, slová, vetu alebo dokonca čiaru súčasne presunutím myši. Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo dokumentu. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Tip: Ak chcete rýchlo vybrať jedno slovo textu, dvakrát naň kliknite myšou.

Ak chcete prilepiť v rámci dokumentu, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení na úpravy môžete v dokumente Vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text a obrázky tak, že vyberiete text alebo obrázok rovnako ako v počítačovej aplikácii Word. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Prilepenie z vonkajšej Word na webe

Pri prilepovaní textu mimo Word na webe sa Word pokúsi zachovať čo najviac zdrojov formátovania. V zriedkavých prípadoch sa vlastnosti textu, ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, nezachovali a musíte ich znova použiť v Word na webe.

Zoznamy   Pri prilepovaní textu formátovaného mimo Word na webe ako podpoložky v zozname sa Hierarchická štruktúra v prilepenom texte nezobrazí. Najvhodnejším postupom je Prilepiť tieto položky o jednu úroveň súčasne. Alebo pri prilepovaní zoznamu odstráňte formátovanie čísel a potom ho znova použite v Word na webe s použitím tlačidla číslovanie a zväčšenie zarážky (kartadomov ), aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či sa text nachádza mimo Excel pre web.

Zobrazenie v prehliadači

Pri prvom otvorení zošita v prehliadači môžete vybrať bunky rovnako ako v počítačovej aplikácii Excel. Obsah buniek potom môžete skopírovať pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac). Obsah schránky môžete prilepiť mimo zošita. Ak chcete prilepiť v rámci zošita, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

Pri úprave zošita v prehliadači môžete vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text v zošite výberom buniek rovnako ako v počítačovej aplikácii Excel. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + C skopírujte, stlačte kombináciu klávesov CTRL + X na vystrihnutie alebo stlačením kombinácie klávesov CTRL + V prilepte text (Windows). alebo stlačte kombináciu klávesov ⌘ + C, ⌘ + X alebo ⌘ + V (Mac). Pri prilepovaní obsah bunky zdedí charakteristiky nového umiestnenia, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba.

Prilepenie z vonkajšej Excel pre web

Pri prilepovaní textu mimo Excel pre web sa text vloží do zošita ako obyčajný text. Inými slovami, znaky textu, ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, sa nezachovajú a musíte ich znova použiť v Excel pre web. Keď prilepíte bunky z iného zošita alebo tabuľky, štruktúra riadkov a stĺpcov v bunkách sa zachová v Excel pre web.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Vyberte text.

  2. Na karte Vložiť kliknite na položku prepojenie.

  3. Do poľa adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

  4. Do poľa Zobraziť text zadajte text prepojenia a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Správanie kopírovania a prilepenia sa líši v závislosti od toho, či sa v prehliadači zobrazuje alebo upravuje, a či sa text nachádza mimo OneNote Online.

Zobrazenie v prehliadači

Keď otvoríte poznámkový blok v zobrazení na čítanie, môžete vybrať text rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Potom pomocou stlačenia kombinácie klávesov CTRL + C (Windows) alebo ⌘ + C (Mac) skopírujte text. Obsah schránky môžete prilepiť mimo poznámkového bloku. Text sa po prilepení vloží na nové miesto bez formátovania, ako je napríklad tučné písmo, kurzíva alebo konkrétna farba. Toto formátovanie môžete znova použiť na novom mieste.

Ak chcete prilepiť v rámci poznámkového bloku, kliknite na položku Upraviť v prehliadači.

Úprava v prehliadači

V zobrazení na úpravy môžete vystrihnúť, kopírovať a prilepiť text a obrázky v poznámkovom bloku tak, že vyberiete text alebo obrázok rovnako ako v počítačovej aplikácii OneNote. Tento text alebo obrázok v systéme Windows skopírujete stlačením kombinácie klávesov CTRL + C, vystrihnete stlačením kombinácie klávesov CTRL + X a prilepíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + V. V systéme Mac použite klávesové skratky ⌘ + C, ⌘ + X a ⌘ + V.

Prilepenie z vonkajšej OneNote Online

Pri prilepovaní textu mimo OneNote Online sa text vloží do poznámkového bloku ako obyčajný text. Inými slovami, znaky textu, ako napríklad tučné písmo, kurzíva alebo určitá veľkosť alebo farba, sa nezachovajú a musíte ich znova použiť v OneNote Online.

Poznámka: Obrázky nie je možné prilepiť do poznámkových blokov mimo OneNote Online bez toho, aby ste ich najskôr uložili do počítača. Potom prejdite na položku vložiť > obrázok a vložte ich do poznámkového bloku.

Tabuľky a zoznamy    Pri prilepovaní textu formátovaného mimo OneNote Online ako riadkov a stĺpcov alebo ako podpoložiek v zozname sa tabuľka alebo Hierarchická štruktúra nezobrazuje v prilepenom texte. Najlepším postupom je Prilepiť tieto položky po jednej bunke alebo úrovni. Alebo pri prilepovaní zoznamu odstráňte formátovanie čísel a potom ho znova použite v OneNote Online s použitím tlačidla číslovanie a zväčšenie zarážky (kartadomov ), aby ste dosiahli požadovaný výsledok.

Hypertextové prepojenia    Hypertextové prepojenia sa prilepujú ako statický text. Ak chcete obnoviť prepojenie, po jeho prilepení vykonajte nasledujúce kroky:

  1. Vyberte text.

  2. Na karte Vložiť kliknite na položku prepojenie.

  3. Do poľa adresa zadajte webovú adresu (URL) prepojenia.

  4. Pole Zobraziť text ponechajte nezmenené a kliknite na tlačidlo Vložiť.

Pozrite tiež

Kopírovanie a prilepovanie v PowerPointe pre web

Rýchly prístup k súborom balíka Office v prehliadači

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×