Kopírovanie a prilepenie snímok

Môžete ušetriť času a pracovať skopírovaním snímky, a to buď z prezentácie, na ktorej pracujete, alebo z samostatnej prezentácie. Pri kopírovaní jednej alebo viacerých snímok v rámci tej istej prezentácie alebo do inej prezentácie môžete určiť motív nových snímok.

 1. Na karte Zobraziť kliknite v skupine Zobrazenia prezentácií na položku Normálne.

 2. V miniatúrach naľavo kliknite na snímku, ktorú chcete skopírovať:

  • Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku. Prípadne môžete kliknúť na prvú snímku, stlačiť kláves SHIFT a potom stlačiť tlačidlo nadol, kým sa nedostanete na poslednú snímku.

  • Na výber niekoľkých snímok, ktoré za sebou nenasledujú, stlačte kláves CTRL a kliknite na požadované snímky jednotlivo.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté snímky a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru, ktorú majú skopírované snímky sledovať v druhej prezentácii, a v časti Možnosti prilepeniavykonajte jeden z týchto krokov:

  • Ak chcete vziať motív cieľovej prezentácie, kliknite na položku použiť cieľový motív Tlačidlo použiť cieľový motív . Skopírovaná snímka sa prispôsobí tak, aby zodpovedala cieľovým motívom.

  • Na zachovanie motívu prezentácie, z ktorej kopírujete, kliknite na položku ponechať formátovanie zdroja Tlačidlo Ponechať formátovanie zdroja . Znamená to, že snímka bude mať pôvodný formát motívu a nie motív prezentácie.

Kde je tlačidlo Možnosti prilepenia?

Pri prilepovaní snímky do nového umiestnenia sa tlačidlo Možnosti prilepenia Tlačidlo Možnosti prilepenia automaticky zobrazí v blízkosti prilepenej snímky v normálnom zobrazení. Prípadne môžete prilepiť snímku pomocou klávesovej skratky CTRL + V. Pod snímkou sa zobrazí karta, ktorá umožňuje vybrať možnosti formátovania – použiť cieľový motív a ponechať formátovanie zdroja.

Kliknutím na položku domov a následným kliknutím na malú šípku v časti Prilepiťmôžete prejsť na položku Možnosti prilepenia .

 1. Na table, ktorá obsahuje karty Prehľad a Snímky, kliknite na kartu Snímky.

 2. Snímku, ktorú chcete kopírovať, vyberte nasledovne:

  • Ak chcete vybrať jednu snímku, kliknite na ňu.

  • Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT, a potom kliknite na poslednú požadovanú snímku. Neváhajte tiež využiť príkaz SHIFT + kurzor nadol, ktorý vám umožní vybrať snímky postupne po jednom, až kým sa nedostanete na poslednú preferovanú snímku. Ak chcete prejsť nahor a zrušiť výber poslednej snímky, stlačte kurzor nahor a podržte ho stlačený na tlačidlo SHIFT.

  • Ak chcete vybrať viaceré nesekvenčné snímky, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na každú snímku, ktorú chcete vybrať.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na jednu z vybratých snímok a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. V cieľovej prezentácii na karte Snímky kliknite pravým tlačidlom myši na snímku, za ktorú chcete umiestniť skopírované snímky, a potom kliknite na položku Prilepiť. Môžete tiež použiť klávesovú skratku CTRL + V na úsporu času

  Ak chcete zachovať pôvodný návrh skopírovaných snímok, kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia Vzhľad tlačidla , ktoré sa zobrazí v blízkosti prilepených snímok na karte Prehľad alebo snímky v normálnom zobrazení, alebo na table snímky a potom kliknite na položku ponechať zdroj Formátovanie.

Tip: Ak chcete premiestniť snímky do iného umiestnenia, vyberte snímky, ktoré chcete premiestniť, a presuňte ich na nové miesto. Ak chcete zachovať pôvodné formátovanie, použite tlačidlo Možnosti prilepenia, ako je popísané vyššie.

Kde je tlačidlo Možnosti prilepenia?

Pri prilepovaní snímky do nového umiestnenia v prezentácii sa tlačidlo Možnosti prilepenia Vzhľad tlačidla zvyčajne zobrazí v blízkosti prilepenej snímky na karte Prehľad alebo snímky v normálnom zobrazení alebo na table snímky . Vďaka tlačidlu Možnosti prilepenia môžete určiť spôsob zobrazenia obsahu snímok po prilepení, čo je známe aj ako obnovenie prilepenia.

Tlačidlo Možnosti prilepenia sa po prilepení snímky nemuselo zobraziť z nasledujúcich dôvodov:

 • Snímku ste prilepili pomocou položky Prilepiť špeciálne zo sekcie Schránka na karte Domov. Na zobrazenie možností prilepenia je potrebné použiť príkazy Vystrihnúť alebo Kopírovať a Prilepiť, alebo kopírovať a prilepovať pomocou Schránky balíka Office.

 • Prilepili ste skupinu objektov z iného programu, ako je napríklad Microsoft Office Word.

 • Zdrojový a cieľový štýl snímky, ktorú chcete prilepiť, sa nelíšia.

 1. Kliknite na položku Zobraziťa potom na položku normálne.

 2. V miniatúrach naľavo kliknite na snímku, ktorú chcete skopírovať:

  • Na výber niekoľkých snímok nasledujúcich za sebou kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT a kliknite na poslednú požadovanú snímku. Prípadne môžete kliknúť na prvú snímku, stlačiť kláves SHIFT a potom stlačiť tlačidlo nadol, kým sa nedostanete na poslednú snímku.

  • Ak chcete vybrať viaceré nesekvenčné snímky, stlačte kláves COMMAND a potom kliknite na každú požadovanú snímku.

 3. Podržte stlačený kláves CTRL a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na vybraté snímky a potom kliknite na položku Kopírovať.

 4. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru, ktorú majú skopírované snímky sledovať v druhej prezentácii, kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia , ktoré sa zobrazí, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na použitie motívu cieľovej prezentácie kliknite na položku Použiť cieľový motív. Skopírovaná snímka sa prispôsobí tak, aby zodpovedala cieľovým motívom.

  • Na zachovanie motívu prezentácie, z ktorej snímku kopírujete, kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja. Znamená to, že snímka bude mať pôvodný formát motívu a nie motív prezentácie.

Kopírovanie snímky z jednej prezentácie do druhej

 1. Kliknite na položku Zobraziťa potom na položku normálne.

 2. V miniatúrach snímok na ľavej strane kliknite na snímku, ktorú chcete kopírovať, a potom kliknite na položku upraviť > Kopírovať.

 3. Otvorte ďalšiu prezentáciu, kliknite na miesto, kam chcete prilepiť, a potom kliknite na položku upraviť > Prilepiť, kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia , ktoré sa zobrazí, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na použitie motívu cieľovej prezentácie kliknite na položku Použiť cieľový motív. Skopírovaná snímka sa prispôsobí tak, aby zodpovedala cieľovým motívom.

  • Na zachovanie motívu prezentácie, z ktorej snímku kopírujete, kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja. Znamená to, že snímka bude mať pôvodný formát motívu a nie motív prezentácie.

Kopírovanie textu z jednej prezentácie do druhej

 1. Vyberte text, ktorý chcete kopírovať, a potom kliknite na položku upraviť > Kopírovať.

 2. Otvorte ďalšiu prezentáciu, kliknite na miesto, kam chcete prilepiť, a potom kliknite na položku upraviť > Prilepiť.

 3. Na tlačidle Možnosti prilepenia vyberte požadovaný spôsob zobrazenia textu, napríklad výberom položky použiť cieľový motív použite formátovanie, ktoré je v súlade s prezentáciou, do ktorej sa chcete prilepiť.

  Ak chcete použiť formátovanie prezentácie, z ktorej ste text skopírovali, kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja.

Kopírovanie a prilepovanie v PowerPoint na webe sa líši od kopírovania a prilepenia v počítačovej aplikácii PowerPoint z dôvodu obmedzení technológií webového prehliadača. Ak používate prehliadač Firefox na prístup k PowerPoint na webe, prečítajte si tému Kopírovanie a prilepenie snímok pomocou Firefoxu nižšie.

 1. Vyberte snímku alebo snímky, ktoré chcete kopírovať, a potom na karte domov kliknite na položku Kopírovať.

  Kopírovanie snímky

  • Ak chcete vybrať viacero sekvenčných snímok, kliknite na prvú snímku, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na poslednú požadovanú snímku.

  • Ak chcete vybrať viaceré nesekvenčné snímky, stlačte kláves CTRL a potom kliknite na každú požadovanú snímku.

 2. Na table miniatúr kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete prilepiť kopírovanú snímku, a potom kliknite na položku Prilepiť.

  Kliknutie na položku Prilepiť

  Poznámka:  Ak sa zobrazí výzva na prístup do Schránky, kliknite na položku Povoliť prístup.

Kopírovanie a prilepenie snímok pomocou Firefoxu

Na kopírovanie a prilepovanie snímok cez prehliadač Firefox musíte použiť klávesové skratky.

 1. Na table miniatúr vyberte snímku, ktorú chcete skopírovať, a na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + C.

 2. Na table miniatúr prejdite na miesto, kam chcete snímku prilepiť, a na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Ctrl + P.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Pozrite tiež

Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×