Konverzia textu snímky na obrázok SmartArt

Prezentácie často obsahujú snímky so zoznamami s odrážkami. V programe Microsoft Office PowerPoint 2007 môžete skonvertovať text v zozname s odrážkami na obrázok SmartArt, ktorý vizuálne znázorňuje dané informácie. Obrázok SmartArt je vizuálnou reprezentáciou informácií, ktorú je možné plne prispôsobiť.

Obsah tohto článku

Prehľad konverzie textu snímky na obrázok SmartArt

Konverzia textu snímky na obrázok SmartArt

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

Použitie štýlu obrázka SmartArt pre celý obrázok SmartArt

Na začiatok stránky

Prehľad konverzie textu snímky na obrázok SmartArt

Konverzia textu na obrázok SmartArt predstavuje rýchly spôsob konverzie existujúcich snímok na ilustrácie s profesionálnym vzhľadom. Jediným kliknutím môžete skonvertovať napríklad snímku agendy na obrázok SmartArt. Môžete si vybrať z mnohých vstavaných rozložení, ktoré vám pomôžu efektívne prezentovať informácie alebo myšlienky. Po umiestnení ukazovateľa myši na miniatúru môžete skúšať rozloženia obrázka SmartArt, ktoré by boli najvhodnejšie pre zoznamy s odrážkami.

Konvertovaná snímka Agenda programu PowerPoint

Keď vyberiete rozloženie obrázka SmartArt, text na snímkach sa automaticky umiestni do tvarov a usporiada sa na základe rozloženia, ktoré ste zvolili. Obrázok SmartArt môžete ďalej prispôsobiť zmenou jeho farby alebo pridaním štýlu obrázka SmartArt.

Na začiatok stránky

Konverzia textu snímky na obrázok SmartArt

 1. Kliknite na zástupné objekty obsahujúci text snímky, ktorý chcete konvertovať.

 2. Na karte Domov v skupine Odsek kliknite na tlačidlo Konvertovať na obrázok SmartArt Tlačidlo Konvertovať na grafický prvok SmartArt .

 3. V galérii kliknite na požadované rozloženie obrázka SmartArt.

  Galéria obsahuje rozloženia pre obrázky SmartArt, ktoré sú najvhodnejšie pre zoznamy s odrážkami. Ak chcete zobraziť celú množinu rozložení, kliknite na tlačidlo Ďalšie grafické prvky SmartArt.

Poznámka : 

 • Ak chcete mať snímku s textom aj ďalšiu snímku s obrázkom SmartArt vytvoreným z tohto textu, pred konvertovaním snímky na obrázok SmartArt vytvorte jej kópiu.

 • Ak ste nezatvorili a následne znova neotvorili prezentáciu, môžete konverziu na obrázok SmartArt vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Späť Vzhľad tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

  Ak prezentáciu zatvoríte, nebudete môcť použiť tlačidlo Späť, ale môžete skopírovať a prilepiť celý text z textovej tably na snímku. Stratíte formátovanie, ale informácie sa zachovajú.

 • Snímku môžete konvertovať na obrázok SmartArt aj kliknutím pravým tlačidlom myši na zástupný symbol obsahujúci text snímky, ktorý chcete konvertovať, a následným kliknutím na položku Konvertovať na obrázok SmartArt.

 • Keď konvertujete text na obrázok SmartArt, stratíte niektoré prispôsobenia textu, napríklad zmeny jeho farby alebo veľkosti písma, ktoré ste vykonali v texte na snímke.

Na začiatok stránky

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

V obrázku SmartArt môžete zmeniť farby tvarov. Rôzne farebné kombinácie sú odvodené z farby motívu prezentácie.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Obrázok skupiny Štýly obrázkov SmartArt

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

Na začiatok stránky

Použitie štýlu obrázka SmartArt pre celý obrázok SmartArt

Štýl obrázka SmartArt je kombináciou jedinečných, profesionálne navrhnutých efektov, napríklad štýlu čiar, skosenia alebo priestorových efektov, ktoré je možné použiť pre obrázok SmartArt.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázka SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly obrázkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla .

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×