Konverzia obrázkov na snímke na obrázky SmartArt

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Okrem konverzie textu na snímke na grafický prvok SmartArt môžete na grafický prvok SmartArt konvertovať aj obrázky na snímke, a to použitím niektorého z nových fotocentrických rozložení grafického prvku SmartArt. Grafický prvok SmartArt je vizuálne zobrazenie informácií, ktoré je možné úplne prispôsobiť.

Obsah tohto článku

Konverzia obrázkov na grafický prvok SmartArt

Pridanie textu do grafického prvku SmartArt

Pridanie alebo odstránenie tvarov v grafickom prvku SmartArt

Zmena farieb celého grafického prvku SmartArt

Použitie štýlu grafického prvku SmartArt v grafickom prvku SmartArt

Zmena poradia obrázkov v grafickom prvku SmartArt

Konverzia obrázkov na obrázky SmartArt

 1. Vyberte obrázky, ktoré chcete skonvertovať na obrázok SmartArt.

  Ak chcete vybrať viaceré obrázky, kliknite na prvý obrázok, stlačte a podržte kláves CTRL a klikajte na ďalšie obrázky.

 2. V časti Nástroje obrázkov na karte Formát v skupine Štýly obrázkov kliknite na položku Rozloženie obrázka.

  Ikona rozbalenia/zbalenia

  Ak sa nezobrazujú karty Formát alebo Nástroje obrázkov, overte, či ste vybrali obrázky. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázky a otvoriť tak kartu Formát.

 3. V galérii kliknite na požadované rozloženie obrázka SmartArt.

  Galéria obsahuje rozloženia pre obrázky SmartArt, ktoré sú najvhodnejšie pre obrázky.

  Po výbere rozloženia pre grafický prvok SmartArt sa obrázky automaticky umiestnia do tvarov a usporiadajú podľa zvoleného rozloženia. Potom budete môcť pridať text do grafického prvku SmartArt a prispôsobiť grafický prvok SmartArt zmenou jeho farbyalebo pridaním štýlu grafického prvku SmartArt.

Poznámka : Ak ste prezentáciu nezavreli a potom znova neotvorili, môžete konverziu na grafický prvok SmartArt vrátiť späť kliknutím na tlačidlo Späť Obrázok tlačidla nachádzajúce sa na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Pridanie textu do obrázka SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. Text zadajte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  • Kliknite na položku [Text] na textovej table a potom napíšte text.

  • Skopírujte text z iného umiestnenia alebo programu, kliknite na položku [Text] na textovej table a potom text prilepte.

  • Kliknite na pole v obrázku SmartArt a zadajte text. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, použite túto možnosť až po tom, keď pridáte všetky požadované textové polia.

   Poznámky : 

   • Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

    Ovládací prvok textovej tably

   • Ak chcete pridávať text do rôznych pozícií v blízkosti grafického textu SmartArt alebo v jeho hornej časti, kliknite na karte Vložiť v skupine Text na položku Textové pole, čím textové pole vložíte. Ak chcete, aby sa v textovom poli zobrazil iba text, kliknite pravým tlačidlom myši na textové pole, kliknite na položku Formátovať tvar alebo Formátovať textové pole a potom nastavte textového pole tak, aby neobsahovalo žiadnu farbu pozadia a bolo bez orámovania.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie tvarov v obrázku SmartArt

 1. Kliknite na obrázok SmartArt, do ktorého chcete pridať ďalší tvar.

 2. Kliknite na existujúci tvar, ktorý je umiestnený najbližšie k miestu, kam chcete pridať nový tvar.

 3. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Vytvoriť grafický objekt kliknite na šípku v časti Pridať tvar.

  Rozbaľovací zoznam tlačidla Pridať tvar

  Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, overte, či ste vybrali obrázok SmartArt. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok SmartArt a otvoriť kartu Návrh.

 4. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete vložiť tvar za vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar za.

  • Ak chcete vložiť tvar pred vybratý tvar, kliknite na položku Pridať tvar pred.

Poznámka : 

 • Ak chcete pridať tvar z textovej tably, kliknite na existujúci tvar, presuňte ukazovateľ pred alebo za text, kam chcete pridať tvar, a potom stlačte kláves ENTER.

 • Ak chcete odstrániť tvar alebo obrázok z obrázka SmartArt, kliknite na tvar alebo obrázok, ktorý chcete odstrániť a potom stlačte kláves DELETE. Ak chcete odstrániť celý obrázok SmartArt, kliknite na ohraničenie obrázka SmartArt a stlačte kláves DELETE.

Na začiatok stránky

Zmena farieb celého obrázka SmartArt

V obrázku SmartArt môžete zmeniť farby tvarov. Rôzne farebné kombinácie sú odvodené z farby motívu prezentácie.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na položku Zmeniť farby.

  Zmena farby grafického prvku SmartArt.

  Ak sa nezobrazujú karty Nástroje pre grafické prvky SmartArt alebo Návrh, overte, či ste vybrali obrázok SmartArt. Je možné, že budete musieť dvakrát kliknúť na obrázok SmartArt (a vybrať ho) a tým otvoriť kartu Návrh.

 3. Kliknite na požadovaný farebný odtieň.

  Poznámka : Ak chcete zmeniť farbu obrázkov v obrázku SmartArt tak, aby sa zhodovala s vybratým farebným variantom, v spodnej časti galérie Zmena farieb kliknite na položku Zmeniť farbu obrázka v obrázku SmartArt.

Na začiatok stránky

Použitie štýlu obrázkov SmartArt v obrázku SmartArt

Štýl obrázka SmartArt je kombináciou rôznych efektov, ako napríklad štýlu čiary, skosenia alebo priestorového efektu, ktoré je možné použiť pre tvary v obrázkoch SmartArt a vytvoriť tak jedinečný, profesionálne navrhnutý vzhľad.

 1. Kliknite na obrázok SmartArt.

 2. V časti Nástroje pre grafické prvky SmartArt na karte Návrh v skupine Štýly obrázkov SmartArt kliknite na požadovaný štýl obrázkov SmartArt.

  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly grafických prvkov SmartArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Obrázok tlačidla .

Tipy   

 • Ak chcete zmeniť veľkosť celého grafického prvku SmartArt, kliknite na jeho orámovanie a potom presunutím manipulátora na zmenu veľkosti myšou nastavte požadovanú veľkosť grafického prvku SmartArt.

 • Ak sa na powerpointovej snímke už nachádza text, môžete skonvertovať text snímky na grafický prvok SmartArt.

 • Môžete animovať grafický prvok SmartArt a zvýrazniť tak každý tvar alebo každú hierarchickú úroveň.

Na začiatok stránky

Zmena poradia obrázkov v obrázku SmartArt

 1. Na textovej table obrázka SmartArt kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok, ktorého poradie chcete zmeniť.

  Ak sa textová tabla nezobrazuje, kliknite na ovládací prvok.

  Ovládací prvok textovej tably

 2. V kontextová ponuka kliknite na položky Premiestniť nahor alebo Premiestniť nadol.

  Poznámky : 

  • Ak zmeníte poradie obrázka s priradeným textom, text sa presunie spolu s obrázkom (vrátane textu na rôznych úrovniach, t. j. textu, ktorý je odsadený pod iným riadkom textu).

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×