Konvertovanie diagramu vytvoreného v predchádzajúcej verzii balíka Microsoft Office na grafiku SmartArt alebo tvary

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o konverzii diagramov na grafické prvky SmartArt.

Obsah tohto článku

Prehľad konverzie diagramu na grafický prvok SmartArt

Prehľad konverzie diagramu na tvary

Konverzia diagramu

Ktorý program balíka Microsoft Office 2007 používate?

Excel

Excel

Pomocou programu Microsoft Office Excel 2007 môžete konvertovať diagram vytvorený v staršej verzii balíka Microsoft Office nagrafický prvok SmartArt, skupinu tvarov alebo ho môžete nechať nezmenený.

Ak existujúci diagram neskonvertujete, môžete ho ponechať v dokumente balíka Microsoft Office 2007 a pokračovať v jeho úpravách, zmene veľkosti a premiestnení pomocou staršej verzie balíka Microsoft Office. Všetky zmeny farieb motívu použité v dokumente pomocou balíka Office 2007 sa použijú aj v existujúcom diagrame. Ak však chcete pomocou programu balíka Office 2007 zmeniť jednotlivé časti diagramu, ktoré boli vytvorené v staršej verzii balíka Microsoft Office, musíte najskôr diagram konvertovať.

Na začiatok stránky

PowerPoint

Pomocou programu Microsoft Office PowerPoint 2007 môžete konvertovať diagram vytvorený v staršej verzii balíka Microsoft Office na grafický prvok SmartArt, skupinu tvarov alebo ho môžete nechať nezmenený.

Ak existujúci diagram neskonvertujete, môžete ho ponechať v dokumente balíka Microsoft Office 2007 a pokračovať v jeho úpravách, zmene veľkosti a premiestnení pomocou staršej verzie balíka Microsoft Office. Všetky zmeny farieb motívu použité v dokumente pomocou balíka Office 2007 sa použijú aj v existujúcom diagrame. Ak však chcete pomocou programu balíka Office 2007 zmeniť jednotlivé časti diagramu, ktoré boli vytvorené v staršej verzii balíka Microsoft Office, musíte najskôr diagram konvertovať.

Na začiatok stránky

Word

Pomocou programu Microsoft Office Word 2007 možno konvertovať diagramy vytvorené v staršej verzii balíka Microsoft Office na grafické prvky SmartArt, nemožno však konvertovať diagramy na jednotlivé tvary ani konvertovať na grafický prvok SmartArt len jeden diagram – pri konverzii jedného diagramu sa na formát súboru Office Word 2007 skonvertuje celý dokument a všetky jeho diagramy.

Ak existujúci diagram neskonvertujete, môžete ho ponechať v dokumente balíka Microsoft Office 2007 a pokračovať v jeho úpravách, zmene veľkosti a premiestnení pomocou staršej verzie balíka Microsoft Office. Všetky zmeny farieb motívu použité v dokumente pomocou balíka Office 2007 sa použijú aj v existujúcom diagrame. Ak však chcete pomocou programu balíka Office 2007 zmeniť jednotlivé časti diagramu, ktoré boli vytvorené v staršej verzii balíka Microsoft Office, musíte najskôr diagram konvertovať.

Na začiatok stránky

Prehľad konverzie diagramu na grafický prvok SmartArt

Po konverzii existujúceho diagramu na grafický prvok SmartArt môžete používať všetky nástroje pre návrh a formátovanie, ktoré sú k dispozícii pre všetky grafické prvky SmartArt. Pri konverzii sa použije v existujúcom diagrame príslušné rozloženie, štýl grafického prvku SmartArt a farby z aktuálneho motívu. Toto všetko je možné zmeniť.

Konverzia môže výrazne zmeniť vzhľad existujúceho diagramu a animácie, ktoré ste pridali do existujúcich diagramov pred ich konverziou, sa po konverzii možno nebudú prehrávať podľa očakávaní. Niektoré rozloženia pre grafické prvky SmartArt tiež majú k dispozícii pevný počet tvarov, a preto ak má existujúci diagram väčší než dostupný počet tvarov, niektoré údaje sa možno nezobrazia. Vo Vennovom diagrame dostupnom v predchádzajúcich verziách balíka Microsoft Office napríklad môžete použiť neobmedzený počet tvarov najvyššej úrovne, no grafický prvok SmartArt Základný Vennov diagram je obmedzený na sedem tvarov najvyššej úrovne. V tomto prípade sa v dolnej časti textovej tably v grafickom prvku SmartArt zobrazí hlásenie Nič z toho, čo ste vyššie označili červeným krížikom X, sa v tejto grafike SmartArt nezobrazí a ani neuloží. Údaje sa nestratia a možno ich zobraziť prepnutím na iné rozloženie pre grafický prvok SmartArt, ktorý nemá pevný počet tvarov.

Ak konvertujete existujúci diagram na grafický prvok SmartArt a potom ho otvoríte v staršej verzii balíka Microsoft Office, diagram sa bude považovať za obrázok, ktorý nemožno upraviť. Ak konvertovaný diagram znova otvoríte v niektorom programe balíka Office 2007, konvertovaný diagram sa znova stane grafickým prvkom SmartArt, ktorý je možné upravovať.

Na začiatok stránky

Prehľad konverzie diagramu na tvary

Existujúci diagram konvertujte na jednotlivé tvary, ak chcete, aby nové tvary vyzerali rovnako ako existujúci diagram, alebo ak chcete upraviť diagram pomocou staršej verzie balíka Microsoft Office alebo balíka Office 2007. Jednotlivé tvary sa nepovažujú za diagram a animácie (s výnimkou animácie typu Ako jeden objekt, ktorá sa použije na celý diagram) sa pri konverzii diagramu odstránia. Animáciu však môžete pridať späť po konverzii diagramu na skupinu tvarov.

Jednotlivé tvary, ktoré možno upravovať, môžete formátovať pomocou možností na karte Nástroje na kreslenie, ktoré sú k dispozícii pre všetky tvary. Táto karta nie je súčasťou nástrojov pre grafické prvky SmartArt a pre jednotlivé tvary nie sú k dispozícii galérie Rozloženie, Farby a Rýchle priradenie štýlov grafiky SmartArt.

Na začiatok stránky

Konverzia diagramu

Ak chcete uchovať aj kópiu dokumentu v pôvodnom formáte súboru, pred konverziou diagramu a všetkých ostatných položiek v dokumente uložte dokument s iným názvom.

V programe PowerPoint 2007 môžete konvertovať text v snímkach priamo na grafický prvok SmartArt. Ďalšie informácie nájdete v téme Konverzia textu snímky na obrázok SmartArt.

Ktorý program balíka Office 2007 používate?

Excel

Excel

 1. Otvorte dokument obsahujúci existujúci diagram, ktorý chcete konvertovať, a potom dvakrát kliknite na niektorý tvar v diagrame.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete konvertovať diagram na grafický prvok SmartArt, kliknite na položku Konvertovať na grafický prvok SmartArt a potom na položku Konvertovať.

  • Ak chcete konvertovať diagram na jednotlivé tvary, kliknite na položku Konvertovať na tvary a potom na položku Konvertovať.

   Podrobnejšie informácie o možnostiach dialógového okna získate kliknutím na položku Vzhľad tlačidla Pomocník v dialógovom okne Konverzia diagramu.

Tip : Ak budete chcieť konverziu na obrázok SmartArt alebo tvary vrátiť späť, kliknite na tlačidlo Späť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

PowerPoint

 1. Otvorte dokument obsahujúci existujúci diagram, ktorý chcete konvertovať, a potom dvakrát kliknite na niektorý tvar v diagrame.

 2. Vyberte niektorú z nasledujúcich možností:

  • Ak chcete konvertovať diagram na grafický prvok SmartArt, kliknite na položku Konvertovať na grafický prvok SmartArt a potom na položku Konvertovať.

  • Ak chcete konvertovať diagram na jednotlivé tvary, kliknite na položku Konvertovať na tvary a potom na položku Konvertovať.

   Podrobnejšie informácie o možnostiach dialógového okna získate kliknutím na položku Vzhľad tlačidla Pomocník v dialógovom okne Konverzia diagramu.

Tip : Ak budete chcieť konverziu na obrázok SmartArt alebo tvary vrátiť späť, kliknite na tlačidlo Späť Obrázok tlačidla na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

Na začiatok stránky

Word

V programe Office Word 2007 nemožno konvertovať jednotlivý diagram na skupinu tvarov. Ak ste sa však rozhodli nevykonať konverziu, v programe Office Word 2007 môžete celý diagram naďalej upravovať, meniť jeho veľkosť alebo ho presúvať (nie však jeho jednotlivé tvary) rovnako ako v predchádzajúcich verziách programu Word. Ak chcete konvertovať diagram, musíte konvertovať celý dokument, čím sa všetky diagramy v dokumente skonvertujú na grafické prvky SmartArt.

 1. Otvorte dokument obsahujúci existujúci diagram, ktorý chcete konvertovať.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom na položku Konvertovať.

  Všetky diagramy v dokumente sa skonvertujú na grafické prvky SmartArt a starý súbor sa nahradí novým konvertovaným súborom.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×