Kontroly pripravenosti služieb Office 365

Pomocou kontroly stavu, pripojiteľnosti a pripravenosti služieb Office 365 môžete overiť pripravenosť vášho lokálneho prostredia na služby Office 365.

Kontroly pripravenosti na služby Office 365 sú súčasťou automatizovaného nástroja, ktorý zhromažďuje požiadavky konfigurácie pre služby, ktoré chcete nastaviť. Odporúčame spustiť kontroly pred nastavením služieb Office 365 a to z nasledujúcich dôvodov:

 • Kontroly môžu vo vašom súčasnom prostredí nájsť nastavenia, ktoré môžu spôsobiť problémy pri spustení nastavenia alebo používania služieb.

 • Ak viete ešte pred začatím, kde sa nachádzajú možné obmedzenia, môžete ich opraviť alebo obísť, aby proces nasadenia prebehol ľahšie.

Predpoklady

Váš počítač musí spĺňať minimálne požiadavky a pred spustením kontrol je potrebné stiahnuť malú aplikáciu. Požiadavky sú uvedené v nástroji pred stiahnutím aplikácie a nástroj vám oznámi, ak niečo chýba.

Kontroly pripravenosti skúmajú nastavenia vo vašom aktuálnom lokálnom sieťovom prostredí a všetkom, čo ste už nastavili v službách Office 365. Kontroly používajú na prehliadku vaše poverenia. Spúšťajte ich po pripojení k vašej aktuálnej lokálnej sieti a prihlásení do konta správcu.

Na stiahnutie nástroja na kontrolu pripravenosti je potrebné:

 • mať 64-bitovú verziu Windowsu 7 alebo novšieho s technológiou .NET 3.5,

 • Internet Explorer 9.0 (už sa nachádza v počítači, ak používate Windows 10),

 • Windows PowerShell V 2.0.

Spustenie kontrol pripravenosti

Dôležité : Kontroly pripravenosti kontrolujú prostredie, ku ktorému je váš počítač momentálne pripojený, a používajú vaše poverenia na kontrolu konfigurácie. Tieto kontroly by ste mali spúšťať po pripojení k vášmu aktuálnemu lokálnemu sieťovému prostrediu a prihlásení do konta správcu. Kontroly Outlooku a počítača kontrolujú iba lokálny počítač a nie všetky vaše pracovné stanice, takže ak niektorí používatelia majú neštandardné konfigurácie, pravdepodobne budete chcieť spustiť tieto kontroly z viacerých počítačov. Počas tohto procesu sa neukladajú žiadne údaje.

Ak chcete spustiť kontroly pripravenosti:

 1. Prejdite na lokalitu https://portal.office.com/tools a na stránke Kontroly vyberte položku Kontrola konfigurácie pomocou kontrol stavu, pripravenosti a pripojiteľnosti služieb Office 365.

 2. Vyberte položky Rýchle alebo Rozšírené > ďalej > spustiť kontroly.

 3. Nainštalujte nevyhnutný softvér (keď sa zobrazí výzva). Na spustenie kontrol je potrebné stiahnuť malú aplikáciu.

 4. Skontrolujte výsledky kontrol:

  • Úspešné:    kontrolované nastavenie je správne pre služby Office 365. Možno si budete chcieť pozrieť úspešné položky, aby ste zistili, čo sme skúmali, ale tieto výsledky sú len informatívne.

  • Upozornenie:    kontrolované nastavenie nič nepokazí, ale nie je optimalizované pre služby Office 365. Môžete si prezrieť výsledky a zistiť, či je toto nastavenie pre vás dôležité. Ak sa chcete dozvedieť viac o upozornení alebo zistiť, ako zmeniť nastavenie, pomoc získate z panela na pravej strane.

  • Chyba:    kontrolované nastavenie bude mať negatívny vplyv na nastavenie a pred vykonaním ďalších krokov by sa malo opraviť. Určite si tieto výsledky prezrite a vykonajte potrebné zmeny. Pomoc so spôsobom opravy týchto problémov nájdete z panela na pravej strane. Ak sa zobrazí chybové hlásenie o niečom, čo ste ešte nenastavili, napríklad DNS záznamy, môžete chybu teraz ignorovať. Ale odporúčame spustiť kontroly pripravenosti znova po nastavení.

Dôležité : Ak sa zobrazí chybové hlásenie s textom „vyžaduje sa overenie serverom proxy“ pri pokuse o inštaláciu a spustenie aplikácie HRC, znamená to, že vaša sieť je nakonfigurovaná pomocou servera proxy alebo brány firewall, ktorá vyžaduje inú formu overovania ako „Integrovaný v systéme Windows“. Napríklad základné overovanie, ktoré vyžaduje, aby používateľ zadal meno používateľa a heslo. Aby ste sa vyhli chybe, je potrebná zmena konfigurácie servera, zariadenia alebo aplikácie, ktoré vyžadujú overenie. Tým umožníte aplikácii ClickOnce (v tomto prípade HRCClient.v3.5) pracovať bez aktuálnej požiadavky overenia. Ďalšie informácie nájdete v časti „ClickOnce a overovania proxy serverom“ v téme Problémy s konfiguráciou servera a klienta v nasadeniach ClickOnce.

Pozrite tiež

Nasadenie služieb Office 365 Enterprise v organizácii

Plánovanie nastavenia služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×