Kontrola webovej kompatibility: Chyby formulárov a zostáv

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento článok obsahuje informácie o chybách formulárov a zostáv, ktoré sa môžu vyskytnúť po spustení kontroly kompatibility. Súčasne obsahuje informácie, ktoré slúžia ako pomôcka pri riešení týchto chýb.

Všeobecné informácie o chybách Kontrola kompatibility, nájdete v článku webovej kompatibility kontrola všeobecné chyby.

ACCWeb102010

ACCWeb106000

ACCWeb106001

ACCWeb106002

ACCWeb106003

ACCWeb106004

ACCWeb106005

ACCWeb106006

ACCWeb106007

ACCWeb102010

Text chyby    Hodnota vlastnosti musí byť 0, aby bola kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Odsadenie ovládacieho prvku v zostavách musí byť nula.

Čo urobiť    Odstráňte odsadenie z ovládacích prvkov v zostavách.

Na začiatok stránky

ACCWeb106000

Text chyby    Udalosť nie je kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Označená udalosť nie je podporovaná vo webových databázach.

Čo urobiť    Použite podporovanú udalosť. Nasledujúce udalosti sú podporované pre ovládacie prvky vo formulároch na webe:

 • PriAktualizácii

 • PriPoužitíFiltra

 • PriZmene

 • PriKliknutí

 • PriAktuálnejUdalosti

 • PriDvojitomKliknutí

 • PriÚprave

 • PriZavedení

Na začiatok stránky

ACCWeb106001

Text chyby    Viazané ovládacie prvky nie sú podporované v hlavičke zostavy, hlavičke stránky zostavy ani v päte stránky zostavy.

Čo to znamená    Označený ovládací prvok nie je podporovaný na webe, pretože je viazaný na zdroj údajov a nachádza sa hlavičke zostavy, hlavičke stránky zostavy alebo v päte stránky zostavy.

Čo urobiť    Vyberte jednu z nasledovných možností:

 • Zmeňte zdroj ovládacieho prvku tak, aby nebol viazaný.

 • Premiestnite ovládací prvok do časti Podrobnosti v zostave alebo do päty zostavy.

Na začiatok stránky

ACCWeb106002

Text chyby    Údajové pruhy podmieneného formátovania sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Podmienené formátovanie je vo webových zostavách podporované, ale údajové pruhy nie.

Čo urobiť    Odstráňte údajové pruhy podmieneného formátovania zo zostavy.

Na začiatok stránky

ACCWeb106003

Text chyby    Ovládací prvok vo formulári je nekompatibilný s webom.

Čo to znamená    Označený ovládací prvok formulára nie je podporovaný na webe. Vo webových formulároch nie sú podporované nasledujúce typy ovládacích prvkov:

 • ActiveX

 • Graf

 • Hypertextové prepojenie

 • Prázdna bunka

 • Obrázok

 • Čiara rámu

 • Dokument OLE

 • Tlačidlo možností

 • Skupina možností

 • Zlom strany

 • Obdĺžnik

 • Prepínacie tlačidlo

Čo urobiť    Použite podporované ovládacie prvky. Vo formulároch sú podporované nasledujúce ovládacie prvky:

 • Začiarkavacie políčko

 • Rozbaľovacie pole

 • Príkazové tlačidlo

 • Formulár

 • Podrobnosti formulára

 • Päta formulára

 • Hlavička formulára

 • Obrázok

 • Menovka

 • Zoznam

 • Navigačné tlačidlo

 • Ovládací prvok Navigácia

 • Strana

 • Podformulár

 • Ovládací prvok Karta

 • Textové pole

 • Ovládací prvok webového prehľadávača

Na začiatok stránky

ACCWeb106004

Text chyby    Ovládací prvok v zostave je nekompatibilný s webom.

Čo to znamená    Vo webových zostavách nie sú podporované nasledujúce ovládacie prvky:

 • ActiveX

 • Ovládacie prvky

 • Príloha

 • Rám viazaného objektu

 • Tlačidlo

 • Graf

 • Rozbaľovacie pole

 • Vložiť zlom strany

 • Odstrániť zlom strany

 • Vložiť stranu

 • Zoznam

 • Možnosť

 • Skupina možností

 • Obdĺžnik

 • Podformulár

 • Čiastková zostava

 • Tlačidlo prepínania

 • Rám neviazaného objektu

Čo urobiť    Odstráňte ovládacie prvky, ktoré nie sú podporované vo webových zostavách, a použite len nasledujúce podporované ovládacie prvky:

 • Začiarkavacie políčko

 • Podrobnosti

 • Prázdna bunka

 • Päta skupiny

 • Hlavička skupiny

 • Hypertextové prepojenie

 • Obrázok

 • Menovka

 • Päta strany

 • Hlavička strany

 • Zostava

 • Päta zostavy

 • Hlavička zostavy

 • Textové pole

Na začiatok stránky

ACCWeb106005

Text chyby    Vlastnosť Predvolené zobrazenie musí mať nastavenie Samostatný formulár, Spojité formuláre alebo Údajový hárok, aby bola kompatibilná s webom.

Čo to znamená    Vlastnosť Predvolené zobrazenie označeného formulára je nastavená na hodnotu, ktorá nie je podporovaná vo webovom formulári.

Čo urobiť    Nastavte vlastnosť Predvolené zobrazenie na hodnotu Samostatný formulár, Spojité formuláre alebo Údajový hárok.

Na začiatok stránky

ACCWeb106006

Text chyby    Udalosti v zostavách sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označená zostava obsahuje udalostnú procedúru. Webové zostavy nepodporujú udalosti.

Čo urobiť    Odstráňte všetky udalostné procedúry z označenej zostavy.

Na začiatok stránky

ACCWeb106007

Text chyby    Zostavy s podzostavami sú nekompatibilné s webom.

Čo to znamená    Označená zostava obsahuje čiastkovú zostavu. Čiastkové zostavy nie sú vo webovej zostave podporované.

Čo urobiť    Odstráňte ovládací prvok čiastkovej zostavy zo zostavy.

Tip: Ovládací prvok čiastkovej zostavy môžete použiť vo webovom formulári.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×