Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Ak pracujete v dokumente a chcete doň pridať text v inom jazyku, než je jazyk, ktorý bežne používate, balík Office môže za vás v texte skontrolovať pravopis a gramatiku. 

Ak hľadáte informácie o tom, ako používať nástroje korektúry, alebo ako zapnúť alebo vypnúť kontrolu pravopisu alebo gramatiky, pozrite si tému: Kontrola pravopisu a gramatiky v balíku Office 2010 a novších verziách

Pomocou nižšie zobrazených kariet vyberte verziu balíka Office, ktorú používate.

Poznámka : Ak chcete písať v jazyku, ktorý nepoužíva latinku, napríklad v arabčine alebo čínštine, môžete rozloženie klávesnice prepnúť pomocou panela jazykov. Keď zmeníte rozloženie klávesnice, Office automaticky zmení pravopis a gramatiku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice.

Ak chcete pravopis a gramatiku skontrolovať správne, musí balík Office poznať jazyk, v ktorom je text napísaný.

 1. Umiestnite kurzor do dokumentu, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Ak už máte text napísaný, označte ho.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Jazyk na položku Jazyk a potom na položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Nastaviť jazyk korektúry

Ak je políčko Automaticky zistiť jazyk v dialógovom okne Jazyk začiarknuté, balík Office sa počas písania pokúsi vami používaný jazyk rozpoznať. Potom podľa textu upraví jazyk kontroly pravopisu. Toto je najbežnejší spôsob nastavenia jazyka kontroly pravopisu. 

Office tiež identifikuje jazyk textu, ktorý zadávate, prostredníctvom aktívneho rozloženia klávesnice. Keď zmeníte rozloženie klávesnice, Office automaticky prepne na príslušný jazyk pravopisu. Ďalšie informácie nájdete v téme Zapnutie alebo zmena jazyka rozloženia klávesnice

Ak automatické zisťovanie jazyka nefunguje podľa očakávaní a v prípade, že uprednostňujete zadávanie textu v inom jazyku, ale pri zachovanom nezmenenom jazyku rozloženia klávesnice, môžete jazyk pre kontrolu pravopisu a gramatiky nastaviť manuálne. Jazyk kontroly pravopisu a gramatiky nastavíte takto:

 1. V dialógovom okne Jazyk alebo na table Jazyk korektúry zrušte začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk

 2. Posuňte sa na požadovaný jazyk a vyberte ho.

 3. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Jazyk.

 4. Ak chcete zadať text v jazyku, ktorý ste vybrali v kroku 2, teraz môžete začať písať. Ak ste vybrali určitý text skôr, ako ste začali krok 1, bude sa teraz pravopis kontrolovať v správnom jazyku.

Ak chcete zmeniť jazyk počas kontroly pravopisu databázy alebo zošita, zmeňte jazyk slovníka v rámci procesu kontroly pravopisu:

 1. Na table Revízia v Exceli alebo karte Domov v Accesse kliknite na položku Pravopis.

 2. Na table alebo v dialógovom okne Pravopis vyberte požadovaný jazyk zo zoznamu Jazyk slovníka.

Ak nie je požadovaný jazyk k dispozícii, možno budete potrebovať jazykový balík Office Language Pack. Ďalšie informácie nájdete v téme Overenie nutnosti použitia jazykového balíka alebo balíka Language Interface Pack (LIP) pre Office 2013 alebo Balík Language Accessory Pack pre Office 2016.

Ak chcete zmeniť predvolený jazyk úprav na kontrolu pravopisu, pozrite si tému Pridanie jazyka alebo nastavenie jazykových predvolieb v balíku Office.

V InfoPath Designeri sa nastavený jazyk korektúry použije v aktuálnom zobrazení formulára. Formuláre s viacerými zobrazeniami môžu mať pre jednotlivé zobrazenia nastavené rôzne jazyky korektúry. V InfoPath Editorovi sa nastavený jazyk korektúry použije v celom formulári. Jazyk korektúry sa použije v celom zobrazení. Celý text v zobrazení sa označí ako rovnaký jazyk.

Ak chcete zmeniť jazyk formulára, postupujte takto:

 1. Na karte Domov kliknite na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať alebo kontrolovať pravopis.

Nastavenie jazyka korektúry pri vytváraní nového dokumentu

 1. V novom dokumente kliknite na miesto, kde chcete začať písať v inom jazyku.

 2. Na karte Revízia kliknite na položky PravopisNastaviť jazyk korektúry.

  Na karte Revízia kliknite na položky Pravopis > Nastaviť jazyk korektúry

 3. Posuňte sa v zozname, vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok zoznamu Nastaviť jazyk korektúry v aplikácii Word Web App.

 4. Začnite písať vo vybratom jazyku.

 5. Ak sa chcete prepnúť naspäť na pôvodný jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Nastavenie jazyka korektúry pri úprave existujúceho dokumentu

 1. Otvorte existujúci dokument, v ktorom chcete zmeniť jazyk.

 2. Kliknite na položku Upraviť dokument a potom kliknite na položku Word Online.

  Upraviť vo Worde Online

 3. Vyberte a kliknite pravým tlačidlom myši na text a kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry.

  Kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk korektúry

 4. Posuňte sa v zozname, vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Obrázok zoznamu Nastaviť jazyk korektúry v aplikácii Word Web App.

 5. Začnite písať vo vybratom jazyku.

 6. Ak sa chcete prepnúť naspäť na pôvodný jazyk, zopakujte kroky 3 a 4.

Pozrite tiež

Poznámky : 

Ak chcete nastaviť jazyk v Accesse, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú databázu:

 1. Otvorte accessovú databázu, pre ktorú chcete zmeniť jazyk slovníka.

 2. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Access.

  Možnosti programu Access

 3. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 4. V zozname Jazyk slovníka kliknite na požadovaný jazyk slovníka, ktorý chcete používať, a potom kliknite na položku OK.

 5. Ak chcete skontrolovať pravopis, vyberte záznamy alebo polia, ktoré chcete skontrolovať, a kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla na karte Domov.

  Poznámky : 

  • Kontrola pravopisu použije na skontrolovanie pravopisu v databáze vybratý jazyk slovníka. Ak chcete skontrolovať pravopis vo viacjazyčnej databáze, je potrebné zmeniť jazyk slovníka a skontrolovať pravopis každého jazyka databázy samostatne.

  • Ak vaša verzia balíka Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje na kontrolu pravopisu, napríklad kontrolu pravopisu pre jazyk, ktorým chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk v Exceli, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celý zošit:

 1. Kliknite na tlačidlo Microsoft Office Obrázok tlačidla Office a potom kliknite na položku Možnosti programu Excel.

  Tlačidlo Možnosti programu Excel

 2. Kliknite na položku Kontrola pravopisu a gramatiky .

 3. V zozname Jazyk slovníka vyberte požadovaný jazyk slovníka, ktorý chcete používať, a potom kliknite na položku OK.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis v zošite, na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

  Poznámky : 

  • Ak chcete skontrolovať pravopis vo viacjazyčnom zošite, je potrebné zmeniť jazyk slovníka a skontrolovať pravopis každého jazyka zošita alebo bunky samostatne.

  • Ak nie sú vo vašej verzii balíka Microsoft Office 2007 k dispozícii nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk v programe InfoPath, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú šablónu alebo formulár programu InfoPath:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

 3. Začnite písať v novom jazyku.

 4. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 2. V kroku 2 vyberte ďalší jazyk, ktorý chcete používať.

 5. Ak chcete skontrolovať pravopis vo formulári, na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Microsoft Office 2007 k dispozícii nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk vo OneNote, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený iba časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka na pracovnej table Kontrola pravopisu.

Ak chcete nastaviť jazyk slovníka pre poznámku:

 1. Vyberte poznámku, ktorej jazyk chcete nastaviť, alebo umiestnite kurzor na miesto. kde chcete začať novú poznámku.

 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 3. Na pracovnej table Nastaviť jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

 4. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 5. Ak chcete skontrolovať pravopis, v ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a potom kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Microsoft Office 2007 k dispozícii nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk v Outlooku, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený iba časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis a gramatika.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú správu:

 1. Na karte Správa kliknite v skupine Korektúra na šípku pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a synonymický slovník) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , môžete písať a upravovať text, ale nemôžete skontrolovať pravopis, gramatiku ani používať synonymický slovník v danom jazyku.

 3. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis v správe, kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla na karte Správa.

  Poznámky : 

  • Ak kontrola pravopisu po vykonaní týchto krokov neidentifikuje pravopisné chyby správne, skúste zrušiť začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk v dialógovom okne Jazyk (v kroku 2).

  • Ak nie sú vo vašej verzii balíka Microsoft Office 2007 k dispozícii nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk v PowerPointe, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený iba časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis a gramatika.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú snímku:

 1. Na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Jazyk Obrázok tlačidla .

 2. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a synonymický slovník) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , môžete písať a upravovať text, ale nemôžete skontrolovať pravopis, gramatiku ani používať synonymický slovník v danom jazyku.

 3. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 2. V kroku 2 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis snímky, kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla na karte Revízia.

  Poznámky : 

  • V PowerPointe je potrebné použiť kontrolu pravopisu na každej snímke.

  • Ak vaša verzia balíka Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje na kontrolu pravopisu, napríklad kontrolu pravopisu pre jazyk, ktorým chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk v Publisheri, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený časti textu, vyberte text, skontrolujte pravopis a zmeňte jazyk slovníka v dialógovom okne Pravopis.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre celú publikáciu:

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Jazyk a potom kliknite na položku Nastaviť jazyk.

 2. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

 3. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk, ktorý chcete používať.

 4. Ak chcete skontrolovať pravopis, v ponuke Nástroje ukážte na položku Pravopis a potom kliknite na položku Pravopis Obrázok tlačidla .

  • Ak chcete skontrolovať jazyk všetkých strán viacstranovej publikácie, skontrolujte, či je začiarknuté políčko Kontrolovať všetky texty v dialógovom okne Kontrola pravopisu.

  • Ak vaša verzia balíka Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje na kontrolu pravopisu, napríklad kontrolu pravopisu pre jazyk, ktorým chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Ak chcete nastaviť jazyk vo Visiu, stačí písať v jazyku, ktorý chcete používať.

Ak chcete zmeniť jazyk slovníka pre konkrétny text vo Visiu:

 1. Vyberte existujúcu časť textu. Alebo zadajte novú časť textu v jazyku, ktorý chcete použiť, a potom text vyberte.

 2. V ponuke Formát kliknite na položku Text a potom kliknite na kartu Písmo.

 3. V zozname Jazyk kliknite na požadovaný jazyk.

  Poznámka : Ak nie sú vo vašej verzii balíka Microsoft Office 2007 k dispozícii nástroje korektúry pre jazyk, v ktorom chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

 1. Umiestnite kurzor do dokumentu, v ktorom chcete začať písať text v inom jazyku. Alebo ak chcete zmeniť jazyk priradený k existujúcej sekcii textu, vyberte text.

 2. Na karte Revízia kliknite v skupine Korektúra na položku Nastaviť jazyk Obrázok tlačidla .

 3. V dialógovom okne Jazyk vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.

  Ak je pred jazykom zobrazená ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , znamená to, že nástroje korektúry (napríklad kontrola pravopisu, kontrola gramatiky a synonymický slovník) sú pre daný jazyk nainštalované. Ak pred jazykom nie je ikona Pravopis a gramatika Obrázok tlačidla , môžete písať a upravovať text, ale nemôžete skontrolovať pravopis, gramatiku ani používať synonymický slovník v danom jazyku.

 4. Ak chcete prepnúť späť na pôvodný jazyk alebo na iný jazyk, zopakujte kroky 1 – 3. V kroku 3 vyberte ďalší jazyk, ktorý chcete používať.

  Poznámky : 

  • Ak kontrola pravopisu po vykonaní týchto krokov neidentifikuje pravopisné chyby správne, skúste zrušiť začiarknutie políčka Automaticky zistiť jazyk v dialógovom okne Jazyk (v kroku 3).

  • Ak vaša verzia balíka Microsoft Office 2007 neobsahuje nástroje na kontrolu pravopisu, napríklad kontrolu pravopisu pre jazyk, ktorým chcete písať, pravdepodobne budete potrebovať jazykový balík. Ďalšie informácie nájdete v téme Potrebujem jazykový balík alebo Language Interface Pack (LIP)?

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×