Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novšej verzii

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novšej verzii

Všetky programy balíka Office dokážu v súboroch skontrolovať pravopis a gramatiku. Pravopis a gramatiku môžete skontrolovať naraz spustením kontroly pravopisu a gramatiky, prípadne môžete pravopis a gramatiku kontrolovať automaticky a vykonávať opravy počas práce. Podľa potreby môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky aj vypnúť.

Poznámky : Tento článok sa týka balíka Office 2010 a novších verzií.

 1. Otvorenie kontroly pravopisu a gramatiky:

  • Vo väčšine programov balíka Office treba kliknúť na kartu Revízia a potom v skupine Korektúra kliknúť na položku Pravopis.

  • V Accesse kliknite na kartu Domov a potom v skupine Záznamy kliknite na položku Pravopis.

  • V InfoPathe kliknite na kartu Domov a potom v skupine Úpravy kliknite na položku Pravopis.

  • Vo OneNote kliknite na kartu Domov a potom v skupine Pravopis kliknite na položku Pravopis.

 2. S prvým nesprávne napísaným slovom, ktoré zistí kontrola pravopisu, sa zobrazí dialógové okno alebo pracovná tabla. Tlačidlá a možnosti sa budú mierne líšiť v závislosti od toho, či používate pracovnú tablu alebo dialógové okno.

  Dialógové okno Pravopis Tabla Pravopis

 3. Na opravu jednotlivých chýb použite jeden z týchto postupov:

  • Ak chcete použiť niektoré z navrhovaných slov, vyberte toto slovo a kliknite na položku Zmeniť.

  • Ak chcete zmeniť slovo vy sami, upravte slovo priamo v dokumente alebo v poli Nie je v slovníku.

  • Ak chcete pridať slovo do predvoleného slovníka, aby ho už Office ďalej neoznačoval ako nesprávne, kliknite na položku Pridať alebo Pridať do slovníka.

   Poznámka : Ak možnosť Pridať ani Pridať do slovníka nie je k dispozícii, skontrolujte, či je v dialógovom okne Vlastné slovníky vybratý vlastný predvolený slovník. V téme Zmena vlastného slovníka, do ktorého kontrola pravopisu pridáva slová nájdete informácie týkajúce sa postupu výberu predvoleného vlastného slovníka.

  • Ak chcete slovo ignorovať a presunúť sa na ďalšie označené slovo, kliknite na položku Ignorovať alebo Ignorovať raz.

  • Ak chcete ignorovať všetky inštancie označených slov a presunúť sa na ďalšie slovo, kliknite na položku Ignorovať všetky.

Väčšina programov balíka Office počas písania automaticky kontroluje možné pravopisné a gramatické chyby, takže nemusíte urobiť nič, aby sa vám počas práce chyby zobrazili. Ak však chcete pravopis a gramatiku skontrolovať až po dokončení písania, môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky vypnúť.

Poznámky : 

 • Automatická kontrola pravopisu a gramatiky nie je dostupná v Accesse, Exceli ani Projecte.

 • Automatická kontrola pravopisu a gramatiky je k dispozícii len v Outlooku, Worde, PowerPointe 2013 a PowerPointe 2016.

Office označuje možné pravopisné chyby červenou vlnovkou:

Pravopisná chyba označená červenou vlnovkou

Možné gramatické chyby sa označujú modrou vlnovkou:

Pravdepodobná gramatická chyba označená modrou vlnitou čiarou

Ak pravopisné alebo gramatické chyby nie sú označené, automatická kontrola môže byť vypnutá. Môžete zapnúť automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky.

Ak text obsahuje pravopisnú alebo gramatickú chybu, kliknite na slovo alebo frázu pravým tlačidlom myši alebo ho stlačte a podržte stlačené a výberom niektorej z možností chybu opravte.

Ak nechcete, aby Word počas vašej práce označoval možné chyby vlnovkami, môžete automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky vypnúť:

 1. Otvorenie možností kontroly pravopisu a gramatiky:

  • Pre OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio a Word: V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Korektúra.

  • Pre InfoPath: Na karte Domov kliknite na šípku vedľa alebo pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Možnosti pravopisu.

  • Pre Outlook: V ponuke Súbor kliknite na položky Možnosti, Pošta a nakoniec na položku Kontrola pravopisu a automatické opravy.

 2. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Automatická kontrola pravopisu. V niektorých programoch môžete tiež začiarknuť alebo zrušiť začiarknutie políčka Označovať gramatické chyby pri písaní.

  Začiarkavacie políčko Automatická kontrola pravopisu

  Poznámka : Vo Worde môžete zapnúť alebo vypnúť kontrolu pravopisu pre dokument, v ktorom pracujete, alebo pre všetky nové dokumenty. Vyberte možnosť v zozname Výnimky pre a potom začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Skryť pravopisné chyby len v tomto dokumente a Skryť gramatické chyby len v tomto dokumente.

Ak chcete, aby Word vôbec nekontroloval gramatiku (počas kontroly pravopisu alebo automaticky počas písania), môžete túto funkciu vypnúť:

 1. Otvorenie možností kontroly pravopisu a gramatiky:

  • Pre OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio a Word: V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom kliknite na položku Korektúra.

  • Pre InfoPath: Na karte Domov kliknite na šípku vedľa alebo pod položkou Pravopis a potom kliknite na položku Možnosti pravopisu.

  • Pre Outlook: V ponuke Súbor kliknite na položky Možnosti, Pošta a nakoniec na položku Kontrola pravopisu a automatické opravy.

 2. Zrušte začiarknutie políčok Označovať gramatické chyby pri písaní a S pravopisom kontrolovať aj gramatiku.

  Začiarkavacie políčka Gramatika

  Poznámka : Nie každý program balíka Office bude obsahovať obe možnosti. Ak nechcete, aby Word kontroloval gramatiku, jednoducho zrušte začiarknutie všetkých políčok kontroly gramatiky.

Vo Worde, Outlooku, PowerPointe 2013 a PowerPointe 2016 môžete vynútiť opätovnú kontrolu slov a gramatiky, ktorú ste predtým preskočili, vykonaním nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte dokument alebo položku, ktorú chcete skontrolovať.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Možnosti a potom:

  • Pre Word: Kliknite na položku Korektúra a potom v časti Počas opravy pravopisu a gramatiky vo Worde kliknite na položku Znova skontrolovať dokument.

  • Pre PowerPoint: Kliknite na položku Korektúra a potom v časti Počas opravy pravopisu a gramatiky v PowerPointe kliknite na položku Znova skontrolovať dokument.

  • Pre Outlook: Kliknite na položky Pošta, Kontrola pravopisu a automatické opravy a potom v časti Počas opravy pravopisu a gramatiky v Outlooku kliknite na položku Znova skontrolovať e-mail (aj keď chcete skontrolovať položku kalendára).

 3. Keď sa zobrazí hlásenie s upozornením o obnovení kontroly pravopisu a gramatiky, kliknite na položku Áno.

 4. Kliknutím na položku OK v dialógovom okne sa vráťte späť do dokumentu a potom znova spustite kontrolu pravopisu a gramatiky.

Pozrite tiež

Ak kontrola pravopisu a gramatiky nefunguje podľa očakávaní, prípadne chcete upraviť výsledky, pozrite si nasledujúce súvisiace články:

Ak máte pripomienky alebo návrhy týkajúce sa funkcií pravopisu a gramatiky, môžete ich uverejniť tu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×