Konfigurácia panela Rýchle spustenie na navigáciu na lokalite

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Panel Rýchle spustenie obsahuje prepojenia na vyberte zoznamy a knižnice aktuálnu lokalitu a môžu obsahovať voliteľne prepojenia na podlokality a stránky aktuálnej lokality. Prechádzať medzi rôznymi oblasťami lokality, ako napríklad medzi zoznamu a knižnice alebo z nadradenej lokality na podlokalitu použijete panel Rýchle spustenie.

Poznámka : Môžete tiež nastaviť horný panel s prepojeniami na navigáciu. Ďalšie informácie nájdete v téme Konfigurácia horného panela s prepojeniami na navigáciu na lokalite.

Obsah tohto článku

Skôr než začnete

Ďalšie informácie o rýchle spustenie

Máte povolenia potrebné na konfiguráciu navigácie?

Je povolené publikovanie lokality?

Konfigurácia dedičnosti na paneli Rýchle spustenie

Dedenie na paneli Rýchle spustenie na publikačnej lokalite

Zobraziť alebo skryť panel Rýchle spustenie

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu rýchle spustenie

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu rýchle spustenie na nepublikačnej lokalite

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu rýchle spustenie na publikačnej lokalite

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na paneli Rýchle spustenie

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice na paneli Rýchle spustenie pomocou nastavenia zoznamu alebo knižnice

Odstránenie zoznamu alebo knižnice na paneli Rýchle spustenie pomocou nastavení lokality pre nepublikačnej lokality

Odstránenie zoznamu alebo knižnice na paneli Rýchle spustenie pomocou nastavení lokality pre Publikačné lokality

Pridanie prepojenia na paneli Rýchle spustenie

Pridanie prepojenia na paneli Rýchle spustenie na nepublikačnej lokalite

Pridanie prepojenia rýchle spustenie na publikačnej lokalite

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia na paneli Rýchle spustenie

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia rýchle spustenie na nepublikačnej lokalite

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia rýchle spustenie na publikačnej lokalite

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie na nepublikačnej lokalite

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie na publikačnej lokalite

Skrytie alebo zobrazenie jednotlivých podlokalít alebo stránok na publikačnej lokalite

Automatické zoradenie položiek na paneli Rýchle spustenie

Skôr ako začnete

Ďalšie informácie o rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie je možné upravovať pomocou pridávania, odstraňovania alebo zmeny poradia prepojení. Na paneli Rýchle spustenie je možné aj zobraziť alebo skryť prepojenia na podlokality a stránky alebo pridať prepojenia na stránky mimo lokality. Panel Rýchle spustenie je dokonca možné aj skryť. Na väčšine stránok lokality je panel Rýchle spustenie zobrazený na bočnej strane.

Panel Rýchle spustenie je ďalej len aktuálna navigácia, pretože sa používajú predovšetkým prechádzať medzi funkciami aktuálnej lokality. Možnosti je k dispozícii na konfiguráciu panel Rýchle spustenie sa líši v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania vašej kolekcia lokalít.

Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

Príklad panela Rýchle spustenie.

Rýchle spustenie

Máte povolenia potrebné na konfiguráciu navigácie?

Spravovanie navigácie na lokalite musíte mať najmenej povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu. Máte potrebné povolenia na konfiguráciu navigácie lokality, ak je možnosť Nastavenie lokality v ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality a na stránke Nastavenie lokality sa zobrazí príkaz navigácie v časti vzhľad a prostredie (na nepublikačnej lokality, zobrazí sa príkazy Rýchle spustenie a horný panel s prepojeniami v časti vzhľad a prostredie namiesto Navigácia ).
Ponuka stránky nastavenie lokality

Je povolené publikovanie lokality?

Predtým, ako začnete konfigurovať navigáciu pre lokalitu, musíte zistiť, či sú v danej kolekcii lokalít povolené publikačné funkcie pre lokality. Je dôležité vedieť, či je publikovanie na vašej lokalite povolené alebo nie, pretože možnosti konfigurácie navigácie sú omnoho širšie na publikačných lokalitách než na lokalitách neumožňujúcich publikovanie.

V závislosti od typu lokality sa na stránke Nastavenie lokality zobrazujú rôzne možnosti navigácie. Podľa nasledujúcich ukazovateľov môžete rýchlo zistiť, s akým typom lokality pracujete.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality sa pozrite na zoznam prepojení v časti Vzhľad a prostredie.

  • Ak sa zobrazí prepojenie Navigácia, potom pracujete s publikačnou lokalitou a môžete nakonfigurovať lokalitu pomocou konta na stránke Nastavenie navigácie.
   Navigácia

  • Ak sa zobrazuje prepojenia s názvom horný panel s prepojeniami a Rýchle spustenie, potom pracujete s lokalitou nepublikačnej a máte viac obmedzené množstvo možností navigácie konfigurácie k dispozícii.
   Vzhľad a prostredie

Na začiatok stránky

Konfigurácia dedičnosti panela Rýchle spustenie

Môžete nakonfigurovať rýchle spustenie na publikovanie webová podlokalita ako nadradená lokalita použiť rovnaké rýchle spustenie. Podlokality dedí rýchle spustenie na nadradenej lokalite. Prípadne môžete nakonfigurovať pre rýchle spustenie pre publikačné podlokality mať jedinečný nadpis na tejto lokalite.

Nie je možné nakonfigurovať nepublikačnej podlokality zdedia rýchleho spustenia nadradenej lokality. Podlokality nepublikačnej budú mať jedinečný rýchle spustenie. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokalít v kolekcii lokalít nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

Konfigurácia dedičnosti panela Rýchle spustenie na lokalite publikovania

Pri vytváraní podlokality umožňujúcej publikovanie nie je túto podlokalitu možné nakonfigurovať tak, aby zdedila panel Rýchle spustenie nadradenej lokality. Po vytvorení podlokality je však možné nakonfigurovať možnosti dedenia panela Rýchle spustenie na stránke Nastavenie navigácie.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Príkaz navigácie sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie len vtedy, ak sú povolené funkcie publikovania pre lokalitu a budete mať aspoň povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Aktuálna navigácia postupujte nasledovne:

  • Ak chcete návštevníkom lokality poskytnúť jednoduchý spôsob navigácie na ďalšie lokality kolekcie lokalít a ak chcete, aby táto lokalita mala vzhľad a prostredie konzistentné s ostatnými lokalitami kolekcie lokalít, kliknite na možnosť Zobraziť rovnaké navigačné položky ako nadradená lokalita.

  • Ak chcete, aby návštevníci lokality mohli využívať panel Rýchle spustenie na navigáciu na položky pod súčasnou lokalitou aj na navigáciu na príbuzné podlokality v rámci kolekcie lokalít, kliknite na možnosť Zobraziť aktuálnu lokalitu, navigačné položky pod súčasnou lokalitou a príbuzné lokality súčasnej lokality.

  • Ak chcete, aby sa na paneli Rýchle spustenie zobrazovali len položky pod súčasnou lokalitou, kliknite na možnosť Zobraziť len navigačné položky pod súčasnou lokalitou.

   Aktuálna navigácia

 4. V časti Aktuálna navigácia postupujte nasledovne:

  • Ak chcete na paneli Rýchle spustenie zobraziť podlokality aktuálnej lokality, vyberte možnosť Zobraziť podlokality.

  • Ak chcete na paneli Rýchle spustenie zobraziť stránky aktuálnej lokality, vyberte možnosť Zobraziť stránky.

  • Ak chcete obmedziť počet prepojení na lokality a stránky, ktoré sa zobrazujú na paneli Rýchle spustenie, zadajte počet do poľa Maximálny počet dynamických položiek na zobrazenie na tejto úrovni navigácie.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zobrazenie alebo skrytie panela Rýchle spustenie

Panel Rýchle spustenie je nakonfigurovaný tak, aby sa pri vytváraní väčšiny lokalít predvolene zobrazoval. Podľa požiadaviek, ktoré na danú lokalitu máte, sa môžete rozhodnúť panel Rýchle spustenie zobraziť alebo skryť. Môžete napríklad zobraziť panel Rýchle spustenie na lokalite najvyššej úrovne a na podlokalitách ho skryť. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť. Postup pri zmene nastavenia je rovnaký na lokalitách neumožňujúcich publikovanie aj na lokalitách publikovania.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Stromové zobrazenie.

  Poznámka : Príkaz Stromové zobrazenie sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie iba v prípade, že budete mať aspoň povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete zobraziť panel Rýchle spustenie, začiarknite políčko Povoliť panel rýchleho spustenia.

  • Ak chcete skryť panel Rýchle spustenie, zrušte začiarknutie Povoliť rýchle spustenie.

   Zobrazenie alebo skrytie panela rýchleho spustenia

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu z panela Rýchle spustenie

Nadpisy predstavujú spôsob, ako zoskupovať prepojenia panela Rýchle spustenie na lokalite, ako napríklad pri predvolených nadpisoch Zoznamy a Knižnice. Vďaka týmto skupinám vedia používatelia lokality jednoduchšie nájsť informácie, ktoré potrebujú.

Nastavenie konfigurácie na paneli Rýchle spustenie líšia Publikačné lokality a nepublikačnej lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality vo vašej kolekcia lokalít nájdete v téme je publikovanie povolené lokality v tomto článku.

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu z panela Rýchle spustenie na lokalite neumožňujúcej publikovanie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

Poznámka : Príkaz Rýchle spustenie sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí len vtedy, ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte minimálne povolenia získané pridaním do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 1. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete pridať nový nadpis, kliknite na položku Nový nadpis, zadajte adresu URL a popis nadpisu a potom kliknite na tlačidlo OK. Adresou URL môže byť prepojenie na ľubovoľnú platnú cestu, napríklad na priečinok v rámci danej lokality, na zdieľané položky v rámci intranetu vašej organizácie alebo na umiestnenie v sieti internet. Zadanie adresy URL je pre nadpisy voliteľné.

  • Ak chcete upraviť nadpis, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Úpravy vedľa záhlavia. Vykonajte všetky potrebné zmeny URL ADRESA a popis a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete odstrániť nadpis, kliknite na položku Upraviť tlačidlo Úpravy vedľa záhlavia, kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Dôležité : Odstránením nadpisu panela Rýchle spustenie na lokalite neumožňujúcej publikovanie sa odstránia aj všetky prepojenia, ktoré nadpis obsahuje.

Pridanie, úprava alebo odstránenie nadpisu z panela Rýchle spustenie na lokalite publikovania

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknite v časti Aktuálna navigácia na požadovaný nadpis a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete pridať nadpis, kliknite na položku Pridať nadpis.

  • Ak chcete upraviť nadpis, vyberte ho a kliknite na položku Upraviť.

  • Ak chcete odstrániť nadpis, kliknite na položku odstrániť.

   Aktuálna navigácia

   Poznámka : Odstránením nadpisu panela Rýchle spustenie na lokalite publikovania sa neodstránia prepojenia, ktoré nadpis obsahuje. Samotné tieto prepojenia sa po odstránení pôvodného nadpisu zobrazia ako nadpisy.

 4. V dialógovom okne, ktoré sa zobrazí pri pridávaní alebo úprave položky, je potrebné konfigurovať nasledujúce prvky:

  • Nadpis. Zadajte požadovaný názov položky na navigáciu. Zadanie nadpisu je povinné.

  • Adresa URL. Zadajte adresu URL nadpisu alebo prepojenia. Zadanie adresy URL je pre nadpisy voliteľné.

   Ak chcete, aby sa adresa URL otvárala v inom okne webového prehliadača, ako v okne, ktoré používa lokalita, začiarknite políčko Otvoriť prepojenie v novom okne.

  • Popis. Zadajte popis nadpisu. Zadanie popisu je voliteľné.

  • Cieľovej skupiny. Ak chcete obmedziť viditeľnosť, zadajte alebo vyhľadajte cieľovú skupinu pre nadpis. Iba cieľových skupín, ktoré zadáte môžete zobraziť prepojenie nadpis a všetko pod nadpisom. Ak nezadáte žiadne cieľové skupiny, všetci príjemcovia môžu zobrazuje prepojenie. Cieľová skupina je voliteľné.

   Dialógové okno Navigačné prepojenie

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie

Pri vytváraní zoznamu alebo knižnice je možné zoznam aj knižnicu nakonfigurovať tak, aby sa prepojenie na ne automaticky pridalo na panel Rýchle spustenie. Táto možnosť sa dá neskôr zmeniť úpravou nastavení zoznamu alebo knižnice alebo úpravou nastavení lokality.

Nastavenie konfigurácie na paneli Rýchle spustenie líšia Publikačné lokality a nepublikačnej lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality vo vašej kolekcia lokalít nájdete v téme je publikovanie povolené lokality v tomto článku.

Pridanie alebo odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie pomocou nastavení zoznamu alebo knižnice

Nasledujúci postup platí pre publikovanie a nepublikačnej lokality.

 1. Na paneli Rýchle spustenie kliknite na položku Celý obsah lokality.

 2. Kliknite na názov zoznamu alebo knižnice.

 3. Na páse s nástrojmi, kliknite na kartu zoznam alebo knižnicu, a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.
  Nastavenie zoznamu

  Názov karty sa môže líšiť v závislosti od typu zoznamu alebo knižnice. Napríklad zoznam kalendára sa zobrazí karta kalendára.

 4. Na stránke Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice v časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nadpis, popis a navigácia.

 5. Na stránke Všeobecné nastavenia vykonajte v časti Navigácia niektorú z nasledujúcich činností:

  • Ak chcete položku pridať na panel Rýchle spustenie, kliknite na možnosť Áno.

  • Ak chcete odstrániť položku z panela Rýchle spustenie, kliknite na možnosť Nie.

 6. Zobrazenie zoznamu na paneli Rýchle spustenie

 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie pomocou nastavení lokality na lokalite neumožňujúcej publikovanie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

 3. Kliknite na tlačidlo Upraviť vedľa prepojenia Úpravy , kliknite na položku odstrániť a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka : Odstránením prepojenia, napríklad nadpisu, z panela Rýchle spustenie sa odstránia aj všetky prepojenia, ktoré nadpis obsahuje.

Odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie pomocou nastavení lokality pre lokality publikovania

Ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania, môžete použiť stránku Nastavenie navigácie na rýchle odstránenie zoznamu alebo knižnice z panela Rýchle spustenie.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknite na položku v časti Aktuálna navigácia, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na položku odstrániť.

  Aktuálna navigácia

  Poznámka : Ak sa v časti Úprava a zoradenie navigácie zobrazujú zoznamy položiek Globálna navigácia aj Aktuálna navigácia, na odstránenie položiek z panela Rýchle spustenie je potrebné vybrať položky v časti Aktuálna navigácia.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Pridanie prepojenia na panel Rýchle spustenie

Okrem toho, že môžete na panel Rýchle spustenie pridávať prepojenia na zoznamy alebo knižnice na lokalite, je možné pridávať sem aj vlastné prepojenia. Môžete sem napríklad pridať prepojenie na informácie, ktoré často využívate vy alebo členovia vašej organizácie – prepojenie na určitý dokument, udalosť kalendára, inú lokalitu alebo na internetové umiestnenie.

Nastavenie konfigurácie na paneli Rýchle spustenie líšia Publikačné lokality a nepublikačnej lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality vo vašej kolekcia lokalít nájdete v téme je publikovanie povolené lokality v tomto článku.

Pridanie prepojenia na panel Rýchle spustenie na lokalite neumožňujúcej publikovanie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

  Poznámka : Príkaz Rýchle spustenie sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí len vtedy, ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte minimálne povolenia získané pridaním do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. Kliknite na položku Nové navigačné prepojenie.

 4. Zadajte adresu URL, napríklad http://contoso/zostavy, ako aj popis prepojenia.

 5. V časti nadpis vyberte nadpis, podľa ktorého sa má Zobraziť prepojenie.

  Nové navigačné prepojenie

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Pridanie prepojenia na panel Rýchle spustenie na lokalite publikovania

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie kliknutím na položku Aktuálna navigácia Konfigurácia panela Rýchle spustenie.

  Aktuálna navigácia

 4. Kliknite na položku Pridať prepojenie.

  Ak vyberiete nadpis, prepojenie sa pridá pod tento nadpis. Ak vyberiete položku, prepojenie sa pridá na rovnakú úroveň ako vybratá položka.

 5. V dialógovom okne Navigačné prepojenie je potrebné konfigurovať nasledujúce prvky:

  • Nadpis. Zadajte požadovaný názov prepojenia. Zadanie nadpisu je povinné.

  • Adresa URL. Zadajte adresu URL prepojenia. Zadanie adresy URL je voliteľné.

   Ak chcete, aby sa adresa URL otvárala v inom okne webového prehliadača ako v okne, ktoré používa lokalita, začiarknite políčko Otvoriť prepojenie v novom okne.

  • Popis. Zadajte popis prepojenia. Zadanie popisu je voliteľné.

  • Cieľovej skupiny. Ak chcete obmedziť viditeľnosť, zadajte alebo vyhľadajte pred publikom prepojenia. Iba cieľových skupín, ktoré zadáte môžete zobraziť prepojenie. Ak nezadáte žiadne cieľové skupiny, všetci príjemcovia môžu zobrazuje prepojenie. Cieľová skupina je voliteľné.

   Dialógové okno Navigačné prepojenie

 6. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia z panela Rýchle spustenie

Nastavenie konfigurácie na paneli Rýchle spustenie líšia Publikačné lokality a nepublikačnej lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality vo vašej kolekcia lokalít nájdete v téme je publikovanie povolené lokality v tomto článku

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia z panela Rýchle spustenie na lokalite neumožňujúcej publikovanie

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

  Poznámka : Príkaz Rýchle spustenie sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí len vtedy, ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte minimálne povolenia získané pridaním do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. Kliknite na položku Upraviť tlačidlo Úpravy prepojenia, ktoré chcete upraviť alebo odstrániť, a potom vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prepojenie upraviť, vykonajte všetky potrebné zmeny a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie presunúť na iné miesto na paneli Rýchle spustenie, v zozname Nadpis vyberte nový nadpis, pod ktorým sa má prepojenie zobrazovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom na tlačidlo OK.

Úprava, premiestnenie alebo odstránenie prepojenia z panela Rýchle spustenie na lokalite publikovania

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí len vtedy, ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte minimálne povolenia získané pridaním do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie pod položkou Aktuálna navigácia vyberte prepojenie, ktoré chcete zmeniť, a vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete prepojenie upraviť, kliknite na položku Upraviť, vykonajte požadované zmeny a kliknite na tlačidlo OK.

  • Ak chcete prepojenie premiestniť na iné umiestnenie na paneli Rýchle spustenie, kliknite na niektorú z položiek Posunúť nahor alebo Posunúť nadol.

  • Ak chcete odstrániť prepojenie, kliknite na položku odstrániť.

   Aktuálna navigácia

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie

Môžete zmeniť poradie, v ktorom nadpisy a prepojenia zobrazujú na paneli Rýchle spustenie. Kroky, ktoré robí sa líšia v závislosti od toho, či sú povolené funkcie publikovania lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality vo vašej kolekcia lokalít nájdete v téme je publikovanie povolené lokality v tomto článku.

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie na lokalite neumožňujúcej publikovanie

Na lokalite neumožňujúcej publikovanie je možné meniť poradie prepojení len v rámci daného nadpisu. Ak máte napríklad nadpis s názvom Zoznamy, ktorý obsahuje prepojenia na kalendár a úlohy, nadpis Zoznamy môžete premiestniť do iného umiestnenia v rámci panela Rýchle spustenie, ale poradie položiek Kalendár a Úlohy môžete meniť len v rámci nadpisu Zoznamy. Ak chcete položky Kalendár a Úlohy premiestniť pod iný nadpis, musíte najskôr upraviť prepojenie na ne tak, aby ich bolo možné priradiť k inému nadpisu.

 1. V ponuke Akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. Na stránke Nastavenie lokality v časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Rýchle spustenie.

  Poznámka : Na Paneli Rýchle spustenie príkaz sa zobrazí v časti vzhľad a prostredie, iba v prípade, že budete mať aspoň povolenia získané pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. Kliknite na položku Zmeniť poradie.

 4. Kliknite na tlačidlo Možnosti, ak chcete zmeniť poradie zobrazovania položiek a prepojení.

  Zmeniť poradie

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Zmena poradia položiek na paneli Rýchle spustenie na lokalite publikovania

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V sekcii Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazuje iba v prípade, že sú pre lokalitu povolené publikačné funkcie. Okrem toho musíte mať aspoň povolenia získané pri vašom pridaní do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie vyberte položku, ktorú chcete premiestniť, a kliknite na tlačidlo Posunúť nahor alebo Posunúť nadol, až kým sa nepremiestnite položky požadované miesto.

  Aktuálna navigácia

  Poznámka : Ak sa v časti Úprava a zoradenie navigácie zobrazujú zoznamy položiek Globálna navigácia aj Aktuálna navigácia, na zmenu poradia položiek na paneli Rýchle spustenie je potrebné vybrať položky v časti Aktuálna navigácia.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Skrytie alebo zobrazenie jednotlivých podlokalít alebo stránok na lokalite publikovania

Ak pracujete na publikačnej lokalite, môžete skryť podlokalít a stránok ich zobrazovaniu na paneli Rýchle spustenie. Jednou z výhod skrytie položiek z navigácie je, že ich môžete zabrániť zobrazovaniu používateľom aj naďalej zobrazovať v navigačnej hierarchii, ktoré používate na spravovanie lokality na stránke Nastavenie navigácie. Ak chcete zobraziť položky znova, môžete ho vyberte a kliknite na položku Zobraziť obnoviť do navigácie lokality. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí len vtedy, ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte minimálne povolenia získané pridaním do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. V časti Úprava a zoradenie navigácie pod položkou Aktuálna navigácia kliknite na podlokalitu alebo stránku, ktorú chcete skryť alebo zobraziť.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak chcete položku skryť, kliknite na možnosť Skryť.

  • Ak chcete zobraziť položky, ktorá bola predtým skryté, kliknite na položku Zobraziť.

   Skryť

   Poznámky : 

   • Príkazy Skryť a Zobraziť sú k dispozícii len pri položkách navigácie, ktoré sú podlokalitami alebo stránkami. Zoznamy, knižnice ani prepojenia nie je možné skryť.

   • Ak vyberiete položku, ktorá je aktuálne viditeľná na paneli Rýchle spustenie, k dispozícii bude iba možnosť Skryť. Ak vyberiete položku, ktorá je aktuálne skrytá na paneli Rýchle spustenie, k dispozícii bude iba možnosť Zobraziť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Automatické zoradenie položiek na paneli Rýchle spustenie

Ak pracujete na lokalite, na ktoré sú povolené funkcie publikovania, môžete nakonfigurovať navigačné položky sa majú zoradiť automaticky, napríklad podľa názvu. Informácie o tom, ako zistiť, či sú povolené funkcie publikovania lokality nájdete v téme publikovanie povolené lokality je v tomto článku.

Dôležité : Nastavenie zoradenia sa použije na paneli Rýchle spustenie aj na hornom paneli s prepojeniami. Všetky zmeny, ktoré vykonáte, sa prejavia na obidvoch navigačných prvkoch.

 1. V ponuke akcie lokality Ponuka Akcie lokality , kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Vzhľad a prostredie kliknite na položku Navigácia.

  Poznámka : Príkaz Navigácia sa v časti Vzhľad a prostredie zobrazí len vtedy, ak sú na lokalite povolené funkcie publikovania a máte minimálne povolenia získané pridaním do predvolenej skupiny návrhárov služby SharePoint pre danú lokalitu.

 3. Ak chcete podlokality, navigačné prepojenia, zoznamy, knižnice a stránky zoradiť automaticky vzostupne alebo zostupne v abecednom alebo číselnom poradí na základe nadpisov položiek, dátumov vytvorenia alebo dátumov poslednej zmeny, v časti Zoradenie vyberte možnosť Zoradiť automaticky.

  Poznámka : Ak chcete všetky navigačné položky okrem stránok zoradiť manuálne, kliknite na možnosť Zoradiť manuálne a potom začiarknite políčko Zoradiť stránky automaticky. V takom prípade sa na základe nastavenia nakonfigurovaného v sekcii Automatické zoradenie automaticky zoradia iba stránky.

  Zoraďovanie

  1. V časti Automatické zoradenie vyberte v zozname Zoradiť podľa požadovanú položku, podľa ktorej chcete zoraďovať, napríklad Nadpis, Dátum vytvorenia alebo Dátum poslednej zmeny.

  2. Špecifikujte, či sa položky majú zoradiť vzostupne (A,B,C alebo 1,2,3) alebo zostupne (C,B,A alebo 3,2,1).

  3. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×