Konfigurácia navigácie metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu

Konfigurácia navigácie metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu

Ak chcete používateľom uľahčiť vyhľadávanie obsahu v rozsiahlych zoznamoch a knižniciach, môžete nakonfigurovať navigáciu metaúdajov. Navigácia metaúdajov používateľom umožní dynamicky filtrovať a vyhľadávať obsah v zoznamoch a knižniciach prostredníctvom stromového ovládacieho prvku navigačnej hierarchie, ako aj použiť v zobrazení rôzne filtre založené na metaúdajoch. Kombináciou filtrov kľúča a navigačnej hierarchie je možné dosiahnuť spresnenie zoznamu zobrazených položiek.

Obsah tohto článku

Funkcie Navigácia metaúdajov a Filtrovanie

Konfigurovateľné navigačné hierarchie a filtre kľúča

Automatické vytvorenie indexu

Indexované dotazy a záložné dotazy

Zapnutie funkcie Navigácia metaúdajov a filtrovanie

Konfigurácia navigácie metaúdajov

Funkcie Navigácia metaúdajov a Filtrovanie

Funkcie Navigácia metaúdajov a Filtrovanie slúžia na zjednodušenie práce s veľmi rozsiahlymi zoznamami a knižnicami:

Konfigurovateľné navigačné hierarchie a filtre kľúča

Ak je pre zoznam alebo knižnicu nakonfigurovaná navigácia metaúdajov, v stromovom ovládacom prvku na ľavej strane stránky sa zobrazuje hierarchia priečinkov a spravovaných výrazov metaúdajov. Tie je možné použiť na filtrovanie zobrazenia položiek v zozname alebo knižnici a vytvorenia dynamických zobrazení obsahu. Pod stromovým ovládacím prvkom sa zobrazuje ďalší ovládací prvok – Filtre kľúča. V kombinácii s navigačnou hierarchiou ho možno použiť na spresnenie zoznamu zobrazených položiek. Pri konfigurácii navigácie metaúdajov môžete určiť, ktoré stĺpce z knižnice sa majú zobraziť v navigačnej hierarchii a takisto môžete špecifikovať filtre kľúča.

Používatelia lokality môžu navigačnú hierarchiu použiť na prehľadávanie zoznamu alebo knižnice podľa priečinka alebo podľa metaúdajov. Keď používateľ vyberie v navigačnej hierarchii výraz spravovaných metaúdajov, zobrazenie sa automaticky filtruje na zobrazovanie iba tých položiek, ktoré sú označené daným výrazom alebo niektorým z jeho podriadených výrazov. Ak chce používateľ vykonať filtrovanie iba podľa daného špecifického výrazu s vylúčením jeho podriadených výrazov, môže opätovne vybrať položku. Navigácia metaúdajov funguje spolu s filtrami špecifikovanými v ľubovoľných existujúcich zobrazeniach zoznamu, ako aj s filtrami špecifikovanými v stĺpcoch pre daný zoznam.

Navigácia metaúdajov

Stromový ovládací prvok

Hierarchia priečinkov pre zoznam alebo knižnicu

Výraz

Podriadené výrazy

Filtre kľúča

Navigáciu metaúdajov je možné konfigurovať a použiť pre zoznamy a knižnice aj v prípade, že dané zoznamy a knižnice nepoužívajú stĺpce Spravované metaúdaje. Existujú totiž ďalšie typy stĺpcov, ktoré je možné použiť ako polia v rámci hierarchie navigácie metaúdajov vrátane stĺpcov Typ obsahu a Pole výberu s jednou hodnotou. Okrem stĺpca Pole spravovaných metaúdajov môžu filtre kľúča používať nasledujúce typy stĺpcov: Typ obsahu, Pole pre výber, Pole osoby alebo skupiny, Pole dátumu a času a Pole s číslom.

Na začiatok stránky

Automatické vytvorenie indexu

Pri konfigurácii navigácie metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu môžete určiť, či sa majú automaticky vytvárať indexy pre polia, ktoré ste vybrali na pridanie k navigačnej hierarchii a filtrom kľúča. Toto nastavenie je predvolene zapnuté a takisto odporúčané. Ak povolíte automatické indexovanie, indexy založené na jedinom stĺpci sa budú vytvárať vo všetkých podporovaných poliach filtrov kľúča (s výnimkou polí Typ obsahu a Výber) a zložené indexy sa budú vytvárať vo všetkých prípadoch podporovaných kombinácií navigačných hierarchií a filtrov kľúča.

Ak sa indexy vytvárajú automaticky, pre zoznamy presahujúce prahovú hodnotu zobrazenia zoznamu sú povolené dotazy. V niektorých prípadoch bude možno potrebné vypnúť toto nastavenie a manuálne nakonfigurovať vlastné indexy. Ak sa pre navigačnú hierarchiu napríklad vyžaduje kombinácia jednostĺpcových a zložených indexov a počet vybratých polí filtrov kľúča presahuje 20 (maximálny počet indexov na zoznam), automatické indexovanie musí byť vypnuté.

Na začiatok stránky

Indexované dotazy a záložné dotazy

Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie je predvolene zapnutá na väčšine lokalít vytvorených na serveri SharePoint Server 2010. Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie je na pozadí aktívna dokonca aj vtedy, ak pre konkrétny zoznam alebo knižnicu nebola nakonfigurovaná navigácia metaúdajov, čím sa zlepšuje výkonnosť zobrazení zoznamov a knižníc. Pomocou funkcie Navigácia metaúdajov a filtrovanie sa pri načítaní určitého zobrazenia vždy automaticky vyberie najvhodnejší index. Keď používatelia načítajú nové zobrazenia, použijú v zobrazeniach filtre, vymažú filtre alebo použijú zoradenie podľa poľa, pomocou optimalizácie dotazov sa určí najvhodnejší spôsob zadania dotazu do databázy tak, aby nedošlo k obmedzeniu zobrazenia zoznamu.

Ak používateľ vytvorí alebo načíta zobrazenie, ktoré nemôže byť vyjadrené ako selektívny indexovaný dotaz, pomocou funkcie Navigácia metaúdajov a filtrovanie sa vytvorí a vykoná záložný dotaz. Záložný dotaz je pozmenenou verziou pôvodného dotazu používateľa. Zobrazuje sa v ňom čiastková množina požadovaných položiek, pretože záložný dotaz sa vzťahuje vždy iba na časť zoznamu, a nie na celý zoznam. Cieľom je poskytnúť používateľovi užitočné výsledky v prípadoch zakázania pôvodného dotazu z dôvodu obmedzenia rozsiahleho zoznamu. Niekedy záložné dotazy vrátia 0 výsledkov, a to v prípade, že časť zoznamu, na ktorú sa daný záložný dotaz vzťahuje, neobsahuje výsledky zodpovedajúce pôvodnému dotazu používateľa.

Ak sa vyskytne záložný dotaz, na obrazovke sa zobrazí hlásenie s upozornením, že je zobrazená iba časť výsledkov a na zobrazenie úplnej množiny výsledkov bude potrebné použiť ďalšie filtre.

Hlásenie o záložnom dotaze okrem toho slúži ako výstraha pre vlastníkov zoznamu alebo knižnice upozorňujúca na skutočnosť, že distribúcia údajov v zozname je skreslená a používatelia majú zablokovaný prístup k obsahu, ktorý potrebujú, pretože niektoré dotazy používateľov nemôžu vrátiť úplnú množinu výsledkov.

Na začiatok stránky

Zapnutie funkcie Navigácia metaúdajov a filtrovanie

Funkcia Navigácia metaúdajov a filtrovanie je na väčšine lokalít predvolene zapnutá. Ak je na vašej lokalite vypnutá, môžete ju zapnúť na stránke Funkcie lokality.

Ak chcete zapnúť funkciu Navigácia metaúdajov a filtrovanie, musíte byť vlastníkom lokality alebo správcom kolekcie lokalít.

 1. V ponuke Akcie lokality kliknite na položku Nastavenie lokality.

 2. V časti Akcie lokality kliknite na položku Spravovať funkcie lokality.

 3. V zozname Funkcie vyhľadajte položku Navigácia metaúdajov a filtrovanie a potom kliknite na príkaz Aktivovať.

Na začiatok stránky

Konfigurácia navigácie metaúdajov

Ak chcete konfigurovať navigáciu metaúdajov pre zoznam alebo knižnicu, musíte mať povolenie najmenej na úrovni správy zoznamov.

 1. Prejdite na zoznam alebo knižnicu, pre ktorú chcete konfigurovať navigáciu metaúdajov.

 2. Kliknite na kartu Zoznam alebo Knižnica na páse s nástrojmi a potom kliknite na položku Nastavenia zoznamu alebo Nastavenie knižnice.

 3. V časti Všeobecné nastavenia kliknite na položku Nastavenie navigácie metaúdajov.

 4. V časti Konfigurovať hierarchie navigácie vyberte jedno alebo viaceré polia, ktoré sa majú zobrazovať v navigačnej hierarchii a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 5. Pole Priečinky sa v navigačnej hierarchii zobrazuje automaticky. Ak nechcete, aby sa priečinky zobrazovali, vyberte položku Priečinky a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

 6. Ak chcete pridať ďalšie polia, opakujte krok 4.

 7. V časti Konfigurovať filtre kľúča vyberte polia, ktoré chcete pridať ako filtre kľúča a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

 8. V časti Konfigurovať automatické indexovanie stĺpcov pre tento zoznam určite, či sa pre tento zoznam majú automaticky vytvárať indexy. Prostredníctvom nich sa zvýši výkonnosť dotazov, ktoré používatelia vykonajú pri použití stĺpcov Navigačná hierarchia a Filter kľúča, ktoré ste určili. Odporúčaným nastavením je výber možnosti Automatická správa indexov stĺpcov v tomto zozname.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×