Konfigurácia šablóny formulára na zisťovanie stavu pripojenia formulára

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak vytvárate šablóny formulára, ktorej formuláre spoľahnúť sieťové pripojenie k procesu alebo vrátenie údajov a máte skúsenosti s písaním skriptu, môžete napísať skript, ktorý zistí stav pripojenia siete formulárov založených na šablóne formulára. Môžete použiť tento skript pre program Microsoft Office InfoPath, skontrolujte, či je nový formulár pripojený k sieti, a ak formulár môžete pripojiť k externému zdroju údajov, pred odoslaním dotazu do externého zdroja údajov. Tento článok poskytuje Microsoft JScript a Visual Basic Scripting Edition (VBScript) možno určiť, či sú formuláre založené na šablóne formulára pripojení k sieti, a ak tieto formuláre môžu pripojiť k externému zdroju údajov.

Obsah tohto článku

Prehľad

Ukážkový skript JScript

Príklad VBScript

Použitie ukážkového skriptu v šablóne formulára

Prehľad

Ak chcete zistiť stav pripojenia siete formulára založeného na šablóne formulára, môžete použiť vlastnosť objektu Application s označením MachineOnlineState. Potom môžete použiť pri rovnakom objekte Application metódu IsDestinationReachable na zistenie, či je formulár schopný nájsť externý zdroj údajov. Vlastnosť MachineOnlineState obsahuje hodnotu, ktorá predstavujú stav pripojenia formulára. Táto vlastnosť môže mať nasledovné hodnoty:

Hodnota

Popis

0

Počítač nie je pripojený na sieť. Vlastnosť môže mať túto hodnotu vtedy, ak počítač nie je pripojený na sieť alebo ak je sieťová karta v počítači vypnutá.

1

Počítač je pripojený na sieť. Ak je počítač pripojený na sieť pomocou sieťového kábla, táto hodnota označuje, že počítač je v sieti. Ak má počítač funkčnú bezdrôtovú sieťovú kartu, táto hodnota označuje, že bezdrôtová karta je funkčná. Počítač však nemusí byť pripojený na bezdrôtovú sieť.

2

Počítač je pripojený na sieť, ale program Windows Internet Explorer je nakonfigurovaný na prácu v režime offline. Keď je program Internet Explorer nakonfigurovaný na prácu v režime offline, pripojenie údajov k databáze alebo webovej službe nepracuje správne.

Ak ste zistili, či je v počítači je pripojený k sieti, môžete použiť metódu IsDestinationReachable určiť, ak formulár budú môcť komunikovať s externom zdroji údajov. Táto metóda sa Uniform Resource Locator (URL) alebo Uniform Resource názov (URN) externého zdroja údajov ako parameter a vráti jednu z nasledujúcich boolovské hodnoty:

True    Formulár našiel na sieti externý zdroj údajov.

False    Formulár nemohol nájsť externý zdroj údajov. Externý zdroj údajov môže byť v režime offline alebo môže byť na sieti, ale nie je dostupný.

Ukážkové skripty v tomto článku iba zisťujú, či je formulár pripojený na sieť. Ukážkové skripty v tomto článku sú použité iba vtedy, keď používateľ prvý raz otvorí formulár. Tieto skripty však môžete použiť vždy, keď budete chcieť skontrolovať pripojenie siete pred vykonaním určitej akcie. Tieto skripty môžete použiť napríklad vtedy, keď používateľ klikne na príslušné tlačidlo v formulári s cieľom zistiť, či existuje sieťové pripojenie na externý zdroj údajov. Bez ohľadu na to, kedy tento skript použijete, môžete pridať skript, ktorý vykoná určitú akciu na základe toho, či je formulár pripojený na sieť alebo nie. Ak je napríklad počítač v režime offline alebo sa nemôže pripojiť na externý zdroj údajov, program InfoPath môže zobraziť upozornenie pre používateľa o nedostupnosti externého zdroja údajov. Upozornenie môžete prispôsobiť tak, aby obsahovalo informáciu pre používateľov o tom, čo majú robiť v prípade nedostupnosti externého zdroja údajov. Môžete im napríklad poradiť, aby skúsili formulár vyplniť neskôr, alebo aby kontaktovali službu podpory.

Na začiatok stránky

Ukážkový skript JScript

var machineState = Application.MachineOnlineState;
var displayMessage = machineState;
switch(machineState)
{
case 0:
{
displayMessage = "The computer is not connected to a network.";
break;
}
case 1:
{
if (!Application.IsDestinationReachable("http://example"))
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, "
+ "but the external data source is not "
+ "available. Contact the data source "
+ "administrator for more information.";
}
else
{
displayMessage = "The computer is connected to a network.";
}
break;
}
case 2:
{
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
+ "Internet Explorer is in offline mode. Some "
+ "data connections may not work until you "
+ "set Internet Explorer to online mode. To "
+ "switch to online mode, on the File menu in "
+ "Internet Explorer, click Work Offline.";
break;
}
default:
{
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
+ machineState;
}
}
XDocument.UI.Alert(displayMessage);

Na začiatok stránky

Príklad VBScript

Dim machineState, displayMessage, returnValue
machineState = Application.MachineOnlineState
displayMessage = machineState
returnValue = False
Select Case machineState
Case 0
displayMessage = "The computer is not connected to a network."
Case 1
returnValue = Application.IsDestinationReachable("http://example")
If returnValue = False Then
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "the external data source is "
displayMessage = displayMessage + "not available. Contact the "
displayMessage = displayMessage + "data source administrator "
displayMessage = displayMessage + "for more information."
Else
displayMessage = "The computer is connected to a network."
End If
Case 2
displayMessage = "The computer is connected to a network, but "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer is in "
displayMessage = displayMessage + "offline mode. Some data "
displayMessage = displayMessage + "connections may not work "
displayMessage = displayMessage + "until you set Internet "
displayMessage = displayMessage + "Explorer to online mode. "
displayMessage = displayMessage + "To switch to online mode, "
displayMessage = displayMessage + "on the File menu in "
displayMessage = displayMessage + "Internet Explorer, click "
displayMessage = displayMessage + "Work Offline."
Case Else
displayMessage = "An unknown error occurred: Error: "
displayMessage = displayMessage + machineState + "."
End Select
XDocument.UI.Alert(displayMessage)

Na začiatok stránky

Použitie ukážkového skriptu v šablóne formulára

Ak chcete otestovať ukážkový skript pred použitím v šablóne formulára, musíte použiť nasledovný postup na vytvorenie prázdnej šablóny formulára a potom skopírovať jeden z ukážkových skriptov z tohto článku do udalosti OnLoad. Skript v udalosti OnLoad sa spustí vždy pri vytvorení nového formulára, ktorý je založený na šablóne formulára. Potom môžete zobraziť ukážku šablóny formulára a otestovať skript, keď je počítač pripojený na sieť, odpojený od siete alebo pripojený na sieť, ale s programom Internet Explorer v režime offline.

 1. Skopírujte niektorý ukážkový skript uvedený v predchádzajúcej časti tohto článku a potom ho prilepte do textového editora, napríklad do programu Microsoft Poznámkový blok.

  Poznámka: Skopírovaní príkladu skript v textovom editore, pred pridaním do šablóny formulára zabráni jazyka HTML (Hypertext Markup) formátovacie značky zobrazovaniu v skripte.

 2. V ponuke Súbor programu InfoPath kliknite na položku Vytvorenie návrhu šablóny formulára.

 3. V časti Vytvoriť návrh novej v dialógovom okne Vytvorenie návrhu šablóny formulára kliknite na prepínač Šablóny formulára, kliknite na možnosť Prázdne a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. V predvolenom nastavení sú nové šablóny formulárov nakonfigurované na použitie skriptovacieho jazyka JScript. Ak chcete použiť jazyk VBScript, zmeňte skriptovací jazyk v šablóne formulára.

  Ako?

  1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti formulára.

  2. V zozname Kategória kliknite na položku Riadenie verzií.

  3. V zozname Jazyk kódu šablóny formulára v časti Programovací jazyk kliknite na položku VBScript a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V ponuke Nástroje ukážte na položku Programovanie a potom kliknite na možnosť Udalosť načítania. Editor Microsoft Script Editor sa otvorí s kurzorom na udalosti OnLoad .

 6. V udalosti OnLoad v editore Microsoft Script Editor nahraďte text // Write your code here (JScript) alebo ' Write your code here (VBScript) ukážkovým skriptom, ktorý ste skopírovali do textového editora.

 7. Upravte ukážkový skript tak, aby vyhovoval vášmu pracovnému prostrediu. Môžete napríklad upraviť oznámenie alebo zmeniť adresu z http://príklad na adresu URL alebo URN externého zdroja údajov.

 8. V editore Microsoft Script Editor v ponuke Súbor (File) kliknite na príkaz Uložiť (Save).

 9. Ak chcete otestovať vykonané zmeny, na štandardnom paneli s nástrojmi, kliknite na príkaz Ukážka alebo stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + B.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×