Komunikujte so zákazníkmi a priatelia pozdravov programu Publisher

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Ak chcete ďakujem stali lojálnymi zákazníkov a spojte sa s priateľmi, pozdravy ponúkajú skvelý spôsob, ako posilnenie osobné spojenie medzi vami a ich.

V programe Microsoft Office Publisher 2007 môžete rýchlo vytvoriť presne také pozdravy, aké chcete. Použitím profesionálnych návrhov v programe Microsoft Office Publisher môžete:

 • Vyberte motív, ktorý sa zameriava na konkrétnu udalosť alebo sviatok.

 • Dodajte osobné – napríklad správy, obrázky a loga spoločnosti – na každej strane karty.

Obsah tohto článku

Vyberte možnosť preddefinovanej publikácie a rozloženia

Prispôsobenie pozdravu

Tlač a dokončenie pozdravu

Okrúhle zakončenie

Výber preddefinovanej publikácie a rozloženia

Hoci pozdrav môžete vytvoriť od úplného začiatku, jeho vytvorenie použitím preddefinovanej publikácie pozdravu môžete celý proces urýchliť. Preddefinovaná publikácia vám umožňuje:

 • vytvoriť pozdrav podľa profesionálneho návrhu, ktorý môžete kreatívne zmeniť, či už nepatrne alebo výrazne,

 • vybrať zhodný návrh programu Publisher, ktorý bol použitý na vytvorenie iných publikácií spoločnosti,

 • využitím výhod prednastavených možností tlače jednoducho pozdravy vytlačiť na papier pre pozdravy od konkrétneho výrobcu.

Nechajte kreativitu inšpirovať vášho výberu šablóny rovnako. Príklad ilustruje v tomto článku, šablóny pohľadnice pre oznámenie o narodení dieťaťa je východiskový bod pre zverejnenie otvorenie nová kaviareň pre fiktívna kaviareň Slávia spoločnosti.

 1. Spustite program Publisher a kliknite na položku Pozdravy v zozname Typy publikácií.

 2. V časti pozdravy, kliknite na položku návrh motívu, napríklad Sme presunutí 've alebo Špeciálne deň.

 3. Prezrite si preddefinované publikácie pozdravov. Keď nájdete pozdrav, ktorý sa vám páči, kliknutím naň zobrazte väčšiu ukážku.

  Ak sa vám nepodarí nájsť vhodný návrh, môžete prehľadať ďalšie šablóny pozdravov na lokalite Microsoft Office Online.

  Ako?

  Dôležité: Pred vyhľadávaním šablón programu Publisher na lokalite Office Online musíte byť pripojení na internet.

  1. Použite jeden z nasledujúcich postupov:

   • V katalógu pozdravy kliknite na položku Zobraziť šablóny z lokality Microsoft Office Online a potom kliknite na niektorú z nadpisov katalógu, napríklad príležitosti a udalosti alebo ďakujem.

   • Do poľa Vyhľadať šablóny zadajte kľúčové slovo, napríklad pozdravy. Vo vedľajšom poli vyberte položku Na lokalite Microsoft Office Online a kliknite na zelené tlačidlo Hľadať.

    Poznámka: Pole Vyhľadať šablóny sa nachádza nad nadpisom Pozdravy.

  2. Kliknite na požadovanú šablónu.

 4. V častiach Prispôsobiť a Možnosti môžete pred otvorením publikácie upraviť mnohé prvky návrhu. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  1. V časti Prispôsobiť kliknite na požadovanú farebnú schému a schému písiem.

  2. V časti Prispôsobiť kliknite na požadovanú skupinu informácií o zamestnaní alebo vytvorte novú skupinu.

  3. V časti Možnosti vyberte požadovanú veľkosť strany, napríklad Polovica strany preložená na bočnej strane alebo Štvrťstrana preložená na hornej strane.

  4. V časti Možnosti vyberte požadované rozloženie.

   Poznámky: 

   • Ak použijete šablónu stiahnutú z lokality Office Online, návrh publikácie budete môcť prispôsobiť až po jej otvorení.

   • Niektoré z pozdravov preložených na strane, ako sú napríklad mnohé z návrhov kategórie Ďakujeme, a všetky pozdravy preložené na hornej strane sú nastavené iba pre jednu možnosť rozloženia. Ak vyberiete jeden z týchto návrhov, alternatívne možnosti veľkosti strany a rozloženia nebudú k dispozícii.

 5. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Na začiatok stránky

Prispôsobenie karty

Po vytvorení preddefinovaného pozdravu s požadovaným rozložením a štýlom preloženia môžete daný pozdrav prispôsobiť. Vykonajte niektorú z nasledovných úloh:

Tip: Počas práce s prvky návrhu, začiarknite políčko všetky štyri strany karty pozdrav vplyv každú možnosť. Prechádzať medzi stranami, kliknite na položku číslovanej strany v radenie strán v dolnej časti okna.

Vykonanie globálnych zmien návrhu

Pri zobrazení publikácie pozdravu v úplnej veľkosti môžete chcieť vykonať zmeny, ktoré ovplyvnia celú publikáciu. Môžete chcieť napríklad vyskúšať iné schémy farieb alebo písiem, zmeniť veľkosť strany alebo vložiť informácie o zamestnaní, pretože ste ich nevložili na začiatku. Takéto zmeny môžete vykonať kedykoľvek, no najlepšie je tak urobiť pred vložením textu a obrázkov.

Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

 • Ak chcete vyskúšať inú farebnú schému, kliknite na položku Farebné schémy na pracovnej table Formátovať publikáciu a potom kliknite na požadovanú farebnú schému.

 • Ak chcete vyskúšať inú schému písiem, kliknite na položku Schémy písiem na pracovnej table Formátovať publikáciu a potom kliknite na požadovanú schému písiem. Ďalšie informácie o použití schém písiem nájdete v článku Používanie schémy písiem.

 • Ak chcete zmeniť veľkosť strany, kliknite na položku Blahoprajná karta – možnosti na pracovnej table Formátovať publikáciu, kliknite na tlačidlo Zmeniť veľkosť strany a potom v dialógovom okne Nastavenie strany vyberte novú veľkosť strany.

  Väčšina z preddefinovaných pozdravov sú formátované na tlač na papier s veľkosťou veľkosť písmen, ktorý preložte do štvrťroku stránok. Možno budete chcieť tlačiť na obe strany papiera veľkosť polovica písmen.

  Ako možno zmeniť veľkosť strany na polovičnú veľkosť formátu Letter?

  1. V dialógovom okne Nastavenie strany kliknite v časti Pozdravy na položku Vytvoriť vlastnú veľkosť strany.

  2. V dialógovom okne Vlastná veľkosť strany zadajte názov vlastnej veľkosti strany, napríklad Polovičná veľkosť formátu Letter.

  3. V časti Strana zmeňte šírku na 10,795 cm a výšku na 13,97 cm.

  4. V časti Možnosti vyberte v zozname Preloženie hárka položku Polovica strany preložená na bočnej strane.

  5. V časti Ukážka skontrolujte, či je veľkosť strany a hárka formátovaná správne, a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena veľkosti strany, veľkosti papiera alebo orientácie.

 • Ak chcete vložiť informácie o zamestnaní, v ponuke Vložiť kliknite na položku Informácie o zamestnaní a presuňte požadovanú položku z pracovnej tably Informácie o zamestnaní na stranu publikácie.

  Ak chcete zmeniť informácie o zamestnaní, kliknite na položku Zmeniť informácie o zamestnaní na pracovnej table Podnikových informácií. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, zmena alebo odstránenie informácií o zamestnaní.

Práca s obrázkami

Ďalšie informácie o práci s obrázkami nájdete v téme Tipy na prácu s obrázkami.

Nahradenie prázdnych rámov obrázkov vlastnými obrázkami

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na prázdny rám obrázka, v kontextovej ponuke ukážte na položku Zmeniť obrázok a vyberte zdroj nového obrázka.

  Zmena zástupného obrázka

  Tip: Ak sa položka Zmeniť obrázok po kliknutí pravým tlačidlom myši nezobrazuje, kliknite na prázdny rám obrázka tak, aby sa zobrazili biele krúžky ohraničujúce rám obrázka. Znova kliknite na obrázok, čím sa okolo obrázka zobrazia sivé krúžky s písmenom x, a potom kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok.

 2. V prípade potreby zopakujte tento postup pri ďalších obrázkoch v publikácii.

Pridanie nového obrázka

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a vyberte zdroj nového obrázka.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete zmeniť pozíciu obrázka, presuňte ho pomocou myši.

  • Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, umiestnite ukazovateľ myši na niektorú z rohových rukovätí a presuňte ju.

  • Ak chcete zmeniť farby obrázka, kliknite naň pravým tlačidlom myši, v kontextovej ponuke kliknite na položku Formátovať obrázok, kliknite na kartu Obrázok a potom kliknite na tlačidlo Prefarbiť.

   Tip: Ak ste už vytvorili skupinu obchodných informácií, ktorá obsahuje logo, môžete logo rýchlo pridať na pozdrav. V ponuke Vložiť kliknite na položku Obchodné informácie a potom dvakrát kliknite na položku Logo na pracovnej table Obchodné informácie.

Práca s textom

Ďalšie informácie o práci s textom nájdete v téme Pridanie textu na stranu v programe Publisher.

Nahradenie zástupného textu vlastnou správou

Ak ste už vytvorili skupinu informácií o zamestnaní, vaše obchodné kontaktné informácie a logo automaticky nahradia časť zástupného textu.

Poznámka: Obchodné informácie nenahrádzajú automaticky zástupný text v šablónach stiahnutých z lokality Office Online. Ak chcete nahradiť zástupné mená, adresy a logá vašimi obchodnými informáciami, kliknite na tlačidlo inteligentnej značky Vzhľad tlačidla položky obchodných informácií, ako je napríklad názov alebo adresa spoločnosti, a potom kliknite na položku Aktualizovať zo skupiny informácií o zamestnaní. (Tlačidlo inteligentnej značky sa zobrazí po kliknutí na text alebo logo.)

 1. Vyberte zástupný text a začnite písať.

 2. Upravte veľkosť textu. Vyberte niektorú z nasledovných možností:

  • Ak chcete zabrániť automatickej zmene veľkosti textu a jeho prispôsobení textovému poľu, ktoré nie je pripojené k iným textovým poliam, kliknite na textové pole, ukážte na položku Prispôsobiť text v ponuke Formát a potom kliknite na položku Neprispôsobovať automaticky.

  • Ak chcete manuálne zmeniť veľkosť písma, vyberte text a potom zo zoznamu Veľkosť písma na paneli s nástrojmi vyberte novú veľkosť písma.

   Ďalšie informácie o prispôsobení textu v textových poliach nájdete v téme Zapnutie a vypnutie automatického prispôsobenia textu.

Pridanie nového textu

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Blok textu.

 2. Na pozdrave ukážte na miesto, na ktorom sa má nachádzať jeden roh textu, a potom posuňte ukazovateľ myši diagonálnym smerom, až kým sa nezobrazí textové pole s požadovanou veľkosťou. Kliknite do poľa a zadajte text.

Nahradenie zástupného textu navrhovaným textom

 1. Na pracovnej table Blahoprajná karta – možnosti kliknite v časti Navrhovaný text na položku Vybrať navrhovaný text.

 2. V časti Kategória kliknite na požadovanú kategóriu textu. V časti Dostupné správy kliknite na požadovanú správu, prezrite si jej dve časti na pravej strane a potom kliknite na tlačidlo OK.

Prispôsobenie pozdravu

Karty môžete ďalej prispôsobiť prostredníctvom personalizácie pre každého príjemcu. Pomocou hromadnej korešpondencie, môžete pridať meno príjemcu a adresa, ako aj osobné uvítanie, ktorá robí každý karta jedinečným. Ďalšie informácie o používaní hromadnej korešpondencie na prispôsobenie publikácie nájdete v téme Tipy na prispôsobenie publikácie. Základné informácie o hromadnej korešpondencie, v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie.

Na začiatok stránky

Tlač a dokončenie pozdravu

Pozdravy v Publisheri nastavené na tlač špecifických veľkostí papiera. Napríklad, ak vyberiete možnosť návrh, ktorý je veľké písmeno veľkosť papiera, musíte urobiť dva záhyby v dokumente po vytlačení pozdravu.

Obrázok tlačidla

1. v ukážke karty pred tlačou, to vyzerá ako v kroku 1.

2. pri tlači karty na farebnej tlačiarni, pred preložením, vyzerá to ako krok 2.

3. V kroku 3 preložíte pozdrav v smere zhora nadol.

4. V kroku 4 preložíte pozdrav zo strany na stranu.

Tlač pozdravu

 1. Keď pozdrav vyzerá tak, ako ste si predstavovali, uložte súbor.

 2. V ponuke Súbor kliknite na položku Tlačiť a potom kliknite na kartu Nastavenie papiera a publikácie.

 3. V časti Možnosti tlače skontrolujte, či je vybratý správny formát, napríklad Štvrtina strany preložená na bočnej strane, Polovica strany preložená na bočnej strane alebo Brožúra preložená na bočnej strane.

  Poznámka: Tieto voľby sú dostupné iba v prípade, ak je veľkosť strany publikácie menšia než hárok, na ktorom sa má publikácia podľa nastavení vytlačiť.

 4. Kliknutím na tlačidlo Ukážka zobrazte ukážku, ako bude publikácia vyzerať na vytlačenej strane. Potom môžete pred jej tlačou vykonať všetky potrebné úpravy.

 5. Vykonajte všetky potrebné zmeny v nastaveniach tlače, ako je napríklad počet kópií, a potom kliknite na tlačidlo Tlačiť.

  Tip: Od konkrétnych výrobcov si zakúpte papier, ktorý je určený na tlač pozdravov. Balenia tohto papiera obyčajne obsahujú aj obálky. Pred tlačou na papier výrobcu alebo na drahší papier určený na tlač pozdravov vytlačte jeden alebo dva skúšobné pozdravy na obyčajný papier, aby ste overili, či sa publikácia vytlačí tak, ako očakávate.


Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×