Kompletná migrácia pomocou Sprievodcu nastavením služieb Office 365 v starom centre spravovania

Ak Sprievodca nastavením služieb Office 365 rozpozná, že máte lokálny server Exchange 2013, Exchange 2010 alebo Exchange 2007, alebo máte menej ako 151 poštových schránok, odporučí vám, aby ste na kopírovanie údajov a na pridanie používateľov použili Sprievodcu nastavením služieb Office 365. Služby Office 365 na vykonanie týchto akcií používajú proces, ktorý sa nazýva kompletná migrácia.

Prečítajte si tému Potrebné informácie o kompletnej migrácii e-mailov do služieb Office 365, ktorá vám poskytne prehľad o procese kompletnej migrácie, ak chcete ešte predtým, než budete pokračovať, získať ďalšie informácie.

Na vykonanie kompletnej migrácie použite Centrum spravovania pre Exchange (EAC). Pozrite si tému Vykonanie kompletnej migrácie e-mailov do služieb Office 365.

Hľadáte príkazy prostredia Windows PowerShell? Pozrite si tému Vykonanie kompletnej migrácie do služieb Office 365 pomocou prostredia PowerShell.

Úlohy kompletnej migrácie

Tieto kroky je potrebné vykonať, ak ste pripravení začať:

Predtým, ako bude môcť Sprievodca nastavením služieb Office 365 kopírovať vaše e-mailové údaje a vytvoriť používateľov, musíte vo svojom lokálnom prostredí servera Exchange Server vykonať niekoľko zmien.

Poznámka : Ak ste zapli synchronizáciu adresárov, pred vykonaním kompletnej migrácie je potrebné synchronizáciu vypnúť. Môžete tak urobiť v starom Centre spravovania služieb Office 365: položky POUŽÍVATELIA > Aktívni používatelia > Synchronizácia adresárovej služby Active Directory > Spravovať.

 1. Nakonfigurujte funkciu Outlook Anywhere na lokálnom serveri Exchange Server    Služba migrácie e-mailov používa na pripojenie k lokálnemu serveru Exchange Server funkciu Outlook Anywhere (tiež známu ako RPC cez HTTP). Funkcia Outlook Anywhere sa pre Exchange 2013 a Exchange Server 2016 nakonfiguruje automaticky. Informácie o nastavení funkcie Outlook Anywhere pre Exchange 2010 a Exchange 2007 nájdete v témach:

 2. S konfiguráciou funkcie Outlook Anywhere musíte používať certifikát vydaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou. Len tak bude možné v službách Office 365 spustiť kompletnú migráciu. Na spustenie kompletnej migrácie bude potrebné pridať do certifikátu funkciu Outlook Anywhere a službu Autodiscover. Pokyny na nastavenie certifikátov nájdete v témach:

 3. Voliteľné: Skontrolujte, či sa môžete pomocou funkcie Outlook Anywhere    pripojiť k organizácii používajúcej Exchange. Nastavenia pripojenia môžete otestovať pomocou jedného z nasledujúcich spôsobov.

 4. Nastavte povolenia   . Lokálne konto používateľa, ktoré používate na pripojenie k organizácii s lokálnym systémom Exchange (nazývaným tiež správca migrácie), musí mať potrebné povolenia na prístup k lokálnym poštovým schránkam určeným na migráciu do služieb Office 365. Toto používateľské konto sa používa pri neskoršom pripojení služieb Office 365 k vášmu e-mailovému systému v rámci tohto postupu.

 5. Na vykonanie migrácie poštových schránok musí mať správca jedno z nasledujúcich povolení:

  • Správca migrácie musí byť členom skupiny Domain Admins nachádzajúcej sa v službe Active Directory lokálnej organizácie.

   alebo

  • Správca migrácie musí mať pre všetky lokálne poštové schránky priradené povolenie FullAccess.

   alebo

  • Správca migrácie musí mať v lokálnej databáze poštových schránok, kde sa poštové schránky používateľa ukladajú, priradené povolenie Receive As.

  Pokyny na nastavenie týchto povolení nájdete v téme Priradenie povolení Exchange na migráciu poštových schránok do služieb Office 365.

 6. Vypnite službu služby Unified Messaging (UM)   . Ak je služba UM pre lokálne poštové schránky, ktoré chcete migrovať, zapnutá, pred vykonaním migrácie ju vypnite. Po dokončení migrácie službu UM alebo poštové schránky zapnite. Postup s podrobnými krokmi nájdete v téme Vypnutie služby Unified Messaging pre používateľov programu Exchange 2007.

 7. Vytvorte skupiny zabezpečenia a odstráňte delegátov   . Služba migrácie e-mailov nedokáže zistiť, či sú skupiny v lokálnej službe Active Directory skupinami zabezpečenia. Preto táto služba nedokáže poskytnúť žiadne migrované skupiny ako skupiny zabezpečenia služieb Office 365. Ak chcete mať v službách Office 365 skupiny zabezpečenia, musíte pred spustením kompletnej migrácie najprv v službách Office 365 poskytnúť prázdnu skupinu zabezpečenia s podporou e-mailu.

  Navyše táto metóda migrácie premiestňuje iba poštové schránky, používateľov e-mailov, e-mailové kontakty a skupiny s podporou e-mailu. Objekty, ktoré majú vzájomný vzťah správcu alebo delegáta, presúvajte spolu, aby daný vzťah zostal naďalej fungovať. Ak neplánujete premiestniť všetky objekty, ktoré sú priradené k inému objektu ako správca alebo delegát, potom tento vzťah pred začatím migrácie odstráňte.

V Centre spravovania služieb Office 365 na stránke Domov kliknite na položku Prejsť do starého centra spravovania.

Potom vyberte položky NASTAVENIE > Spustiť nastavenie.

Prvým krokom je preukázať, že vlastníte každú z domén, ktoré prenesiete do Office 365.

 1. Na stránke Prispôsobenie vášho nastavenia vyberte možnosť Áno, potrebujem skopírovať údaje svojich používateľov a potom v poli Aký e-mailový systém aktuálne používate? vyberte verziu Exchange. Do poľa Koľko máte používateľov? zadajte počet používateľov (menej než 151).

 2. V sprievodcovi nastavením vyberte na stránke Čo treba vedieť o doménach a DNS možnosť Začať.

  Ak chcete získať viac informácií o doménach, pozrite si video nachádzajúce sa na stránke.

 3. Na stránke Ktorú doménu chcete používať? zadajte svoju doménu, napríklad contoso.com.

 4. Na stránke Pridaním tohto TXT záznamu preukážte, že vlastníte doménu <názov vašej domény> nájdete TXT záznam, ktorý je určený špeciálne pre vás, a to vo formáte MS=ms########. Pridajte ho do svojho hostiteľa DNS. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre služby Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

  Po pridaní TXT záznamu do hostiteľa DNS niekoľko minút počkajte, potom vyberte možnosť Hotovo, záznam je pridaný a prejdite na ďalší krok.

  Pridajte TXT záznam na overenie vášho vlastníctva domény.

  Poznámka : TXT záznam sa zvyčajne overí rýchlo. Ak sa však zobrazí chybové hlásenie, chvíľu počkajte a potom znovu vyberte možnosť Hotovo, záznam je pridaný.

 5. Na stránke Overili sme vaše vlastníctvo domény <názov vašej domény> kliknite na položku Ďalej.

Namiesto pridávania používateľov pridá Sprievodca nastavením služieb Office 365 nových používateľov počas procesu kopírovania údajov. Na stránke Vynechanie pridania používateľov kliknite na položku Ďalej.

Teraz môžete začať kopírovať údaje.

 1. Prečítajte si informácie na stránke Príprava na kopírovanie údajov do služieb Office 365 a kliknite na položku Ďalej.

 2. Na stránke Pripojte sa vyplňte nasledujúce položky:

  • Do poľa E-mailová adresa zadajte e-mailovú adresu všetkých používateľov lokálnej poštovej schránky.

  • Do poľa Meno používateľa zadajte meno používateľa správcu migrácie, ktorý je správcom lokálneho servera Exchange Server.

  • Do poľa Heslo zadajte heslo správcu migrácie, ktorý je správcom lokálneho servera Exchange Server.

 3. Vyberte položku Spustiť kopírovanie.

  Zadajte informácie o konte, pomocou ktorých sa môžete pripojiť k serveru Exchange.
 4. Kým prebieha kopírovanie údajov, bude sa zobrazovať stránka Prebieha kopírovanie. Ak chcete zobraziť stav dávok migrácie a priebeh migrácie, môžete kliknúť aj na prepojenie na Centrum spravovania pre Exchange. Na zobrazenie stavu bude možno potrebné kliknúť na tlačidlo Obnoviť (ako je to zobrazené na tomto obrázku).

  Kliknutím na tlačidlo Obnoviť zobrazíte synchronizáciu poštových schránok.

Keď sa dokončí Sprievodca nastavením služieb Office 365, bude treba dokončiť nastavenie domény. Konkrétne pokyny pre vášho hostiteľa DNS nájdete v téme Vytvorenie DNS záznamov pre Office 365 pri spravovaní DNS záznamov.

Sprievodca nastavením služieb Office 365 vytvorí používateľov a ich poštové schránky v službách Office 365. Bude však ešte treba každému používateľovi priradiť licenciu. Ak licenciu nepriradíte, poštová schránka sa po uplynutí doby odkladu (30 dní) deaktivuje. Ak chcete použiť Centrum spravovania služieb Office 365 a priradiť licenciu, pozrite si tému Priradenie licencií pre používateľov v službách Office 365 for business.

Pozrite tiež

Potrebné informácie o kompletnej migrácii e-mailov do služieb Office 365

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×