Kompatibilita verzií medzi údajovými modelmi doplnku PowerPivot v Exceli 2010 a Exceli 2013

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak ste už používali SQL Server PowerPivot doplnok na vytvorenie vloženého dátového modelu v programe Excel 2010, nové integrované údajový Model v novších verziách programu Excel prichádza s malou žiadne prekvapenie. V programe Excel 2013 alebo novšej verzii rovnakú funkciu dátového modelu, ktoré ste použili v PowerPivot presunie neporušené (napríklad s plnou podporou DAX výrazy, kľúčové ukazovatele výkonu, hierarchie, atď.) z pôsobnosti SQL Server doplnky programu Excel a do Excelu správne.

Toto je veľký posun v paradigme, pokiaľ ide o umiestnenie funkcie, následkom sú zmeny na úrovni serverov. Ako je zrejmé z nasledujúceho diagramu, inovácia dátového modelu prináša nové požiadavky na hosťovanie, v prípade, že chcete zobrazovať, využívať a spravovať dátové modely zošita v prostredí spolupráce. Inovácia na Excel 2013 zároveň prináša nové možnosti používania modelu v cloude. Tieto možnosti však majú za následok zníženie interoperability. Po inovácii už nebudete môcť upravovať ani používať dátový model zošita v Exceli 2010 v doplnku PowerPivot pre Excel, a dátový model nebudete môcť ani hosťovať pomocou služieb Excel Services na SharePoint Serveri 2010. Ako uvidíte, pokiaľ ide o dátové modely, inovácia je jednosmerná, od klienta až po hostiteľskú platformu.

Organizácie, ktoré majú zmiešané počítačové alebo serverové aplikácie v tom istom počítačovom prostredí, budú mať problémy s kompatibilitou verzií v prípade, že inovujú model na novší formát, zatiaľ čo ich partneri stále používajú Excel 2010 a staršie verzie doplnku PowerPivot pre Excel. Tento článok popisuje cestu inovácie, závislosti medzi klientskymi a serverovými aplikáciami a uvádza zoznam chybových hlásení, ktoré sa vyskytujú pri používaní dátových modelov v zmiešanom prostredí.

Cesta inovácie klientov a serverov pre údajové modely

Dôsledky budú lepšie zrozumiteľné, keď sa pozrieme na jednotlivé časti vyššie uvedeného diagramu.

Pre Excel 2010 bol v rámci SQL Servera vydaný rad excelových doplnkov na tvorbu dátových modelov, ktoré zjednodušili analýzu údajov a rozšírili jej možnosti v kontingenčných tabuľkách, kontingenčných grafoch a (len v prípade SQL Servera 2012) zostáv Power View. Doplnok PowerPivot pre Excel bol prostredím na vytváranie dátového modelu, ako aj interných súčastí na načítanie a zadávanie dotazov na údaje na pracovnej ploche.

Ak ste chceli zdieľať analýzu údajov v SharePointe, museli ste načítať príslušné serverové súčasti a dotazovať dátový model na pozadí. Toto umožňoval doplnok PowerPivot pre SharePoint.

Po inovácii serverov (prechodom na nasledujúcu verziu doplnku PowerPivot pre SharePoint alebo migráciou na SharePoint Server 2013) môžete naďalej používať dátové modely tak aké sú, bez ich inovácie na novší formát. Na obrázku je to vyznačené bodkovanými čiarami, ktoré vedú uhlopriečne z dátového modelu k všetkým nasledujúcim verziám servera, a to len smerom vpred.

Poznámka: Pri použití starších PowerPivot zošitov platformy novší servera, dostanete tie isté funkcie ako predtým, mínus plánované obnovenie údajov. Pomocou plánované obnovenie údajov je podporované iba pre údajových modelov, ktoré vyhovujú verziu servera. Ďalšie informácie v téme Inovácia zošitov a plánované obnovenie údajov (SQL Server 2012 SP1) .

Rýchly prechod na dátové modely zošitov Excelu 2013

Chybové hlásenia v zmiešaných prostrediach

Zlyhala inicializácia zdroja údajov

Tento zošit má dátový model Power Pivot vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie doplnku Power Pivot. Tento dátový model bude potrebné aktualizovať pomocou doplnku Power Pivot in Microsoft Excel 2013

Zošit obsahuje nepodporovaný model doplnku Power Pivot

Získanie ďalších informácií

Rýchly prechod na dátové modely zošitov Excelu 2013

V pravej časti diagramu si všimnite, že Excel 2013 a služby Excel Services úplne integrujú dátové modely ako internú funkciu. Excel bol vylepšený tak, aby ukladal dátové modely. Podobne aj služby Excel Services teraz ponúkajú možnosť streamovať dátový model na platforme servera. Pretože Excel sa stal vlastníkom modelov, ukladanie modelov a vykresľovanie údajov je možné vo všetkých hostiteľských platformách používaných pri excelových zošitoch vrátane cloudu, avšak s výnimkou servera Office Web Apps Server. Office Web Apps Server nepodporuje vytváranie dátového modelu zošita, jeho úpravy ani využívanie.

Na SharePoint Serveri 2013 naďalej existuje doplnok SQL Server 2012 (SP1) PowerPivot pre SharePoint, zabezpečuje však len niekoľko špeciálnych funkcií: plánované obnovenie údajov, galériu PowerPivot a tabuľu správy PowerPivot. Podstatný rozdiel oproti minulosti je, že verzia doplnku PowerPivot pre SharePoint v prípade servera SQL Server 2012 SP1 už nevykonáva náročné úlohy súvisiace s presmerovaním dotazov na dátové modely uložené v pamäti.

Všimnite si, že na obrázku sú služby Analysis Services servera SQL Server 2012 SP1 v režime SharePointu aj naďalej. Služby Analysis Services servera SQL lokálne aj naďalej ukladajú dátový model, ten sa však spúšťa mimo SharePointu na základe načítaných údajov a požiadaviek v dotazoch priamo zo služieb Excel Services, nie z webovej služby PowerPivot.

Upozornenie pre zákazníkov SharePoint Servera 2010: Klientske aplikácie používané na vytvorenie dátového modelu je potrebné zosúladiť so serverovými aplikáciami, ktoré hosťujú dátový model. V prípade SharePoint Servera 2010 to znamená, že na vytvorenie a spravovanie dátového modelu je potrebné naďalej používať Excel 2010 a doplnok PowerPivot pre Excel. Excel 2013 sa nedá použiť na vytvorenie dátových modelov, ktoré sa spúšťajú na SharePoint Serveri 2010.

Chybové hlásenia v zmiešaných prostrediach

V tejto časti sú popísané chyby, ktoré sa vyskytujú pri používaní dátového modelu nekompatibilného s vašou verziou Excelu.

Zlyhala inicializácia zdroja údajov

Táto chyba sa zobrazí, ak otvoríte novší dátový model v staršej verzii doplnku PowerPivot. Dátový model bol napríklad vytvorený v Exceli 2013 a otvoríte ho v Exceli 2010.

Ak sa chcete tejto chybe vyhnúť, inovujte na Excel 2013, napríklad na vydanie Office Professional Plus. Dátové modely vytvorené v Exceli 2013 sa spustia iba v zošitoch otvorených v Exceli 2013.

Ďalšie informácie: Chyba doplnku Power Pivot: Zlyhala inicializácia zdroja údajov

Tento zošit má dátový model PowerPivot vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie doplnku PowerPivot. Tento dátový model bude potrebné aktualizovať pomocou doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013

Toto chybové hlásenie sa vyskytuje, keď otvoríte starší údajový Model (vytvorený v Exceli 2010 prostredníctvom 2008 R2 alebo verzie 2012 PowerPivot doplnok) v programe Excel 2013 alebo Excel 2016. Hlásenie vás vyzve na inováciu na novší formát modelu.

Ďalšie informácie: chyba doplnku Power Pivot : "Tento zošit obsahuje dátový model PowerPivot vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie doplnok Power Pivot. Je potrebné inovovať tohto dátového modelu s doplnkom Power Pivot v programe Microsoft Excel"

Zošit obsahuje nepodporovaný model doplnku PowerPivot

Toto chybové hlásenie sa stane, keď otvoríte novší údajový Model (vytvorený v programe Excel 2013 alebo novšej verzii) v programe SharePoint Server 2010. SharePoint Server 2010 nerozpozná nový formát dátového modelu.

Ak nie ste upgrade na SharePoint 2013 hneď, nájsť predchádzajúcu verziu zošita a použite program Excel 2010 a PowerPivot doplnok zachovať dátového modelu. Prípadne môžete pomocou služieb Office 365 zošit uložte. Office 365 podporuje načítanie a dotazovanie dátové modely bez PowerPivot pre službu SharePoint. Microsoft Data Centers poskytujú za je v zákulisí podpory pre hostiteľských údajových modelov, ktoré sú vložené v zošitoch programu Excel 2013 alebo Excel 2016.

Ďalšie informácie:Chyba doplnku Power Pivot: Zošit obsahuje nepodporovaný model doplnku Power Pivot

Získanie ďalších informácií

Údajové modely zošitov v programe Excel 2013 alebo novšej verzii povoliť účinná analýza údajov, vrátane vložený vizualizácií zostavy Power View. Tieto prepojenia si prečítajte informácie o nových funkciách a výhodách inovácii ďalší súvisiaci obsah.

Čo je nové vo funkcii Power View v programe Excel a v programe SharePoint Server

Inovácia dátových modelov doplnku Power Pivot pre Excel 2013 alebo Excel 2016

Inovácia zošitov a plánované obnovenie údajov (SQL Server 2012 SP1)

Power Pivot Kompatibilita verzií (na lokalite TechNet WIKI, iba v angličtine)

Špecifikácie a obmedzenia dátového modelu

Možnosti analytických nástrojov v službách Excel Services (SharePoint Server 2013): Pozrite si časti o "dátové modely."

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×