Kompatibilita programu PowerPoint medzi rôznymi platformami

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Autor: Geetesh Bajaj

Naučte sa základy zdieľania súborov programu PowerPoint 2007 medzi počítačmi so systémom Windows a Apple Macintosh.

Pracujete v programe PowerPoint pre systém Windows a potrebujete často zdieľať prezentácie s niekým, kto používa systém Mac? Alebo pracujete v prostredí s viacerými platformami, v ktorých sa využívajú počítače so systémom Windows aj Mac? Možno máte jeden z nových počítačov Mac, ktoré umožňujú spustiť operačný systém Windows alebo Mac a chcete, aby bolo možné vaše prezentácie programu PowerPoint zobraziť, prehrať a vytlačiť vždy v rovnakej forme bez ohľadu na to, či používate počítač so systémom Windows alebo Mac.

Problémy medzi platformami vznikajú z viac ako jedného dôvodu – nie je neobvyklé, že jedna spoločnosť používa počítače so systémom Windows aj Mac, prípadne môže byť potrebné vytvoriť dôležitú prezentáciu, ktorá musí byť kompatibilná s ľubovoľnou platformou klienta. Môže sa stať, že dizajnér najatý na vytvorenie prezentácie alebo šablóny používa systém Mac, zatiaľ čo prezentujúci používa počítač so systémom Windows alebo naopak. V každom prípade spôsobujú rozdiely medzi verziami programu PowerPoint v systémoch Windows a Mac prezentujúcim značné problémy.

Bez ohľadu na to, aké máte požiadavky na kompatibilitu medzi platformami, sa s vami chcem najskôr podeliť o niekoľko dobrých správ: formáty súborov programu PowerPoint sú rovnaké v počítačoch s operačným systémom Windows aj Mac. Podrobnosti o formátoch súborov:

 • Programy PowerPoint 2007 (pre Windows) a PowerPoint 2008 (pre Mac) ukladajú súbory prezentácií vo formáte súboru PPTX. Je možné súbory uložiť aj v staršom formáte súboru PPT, čo by však znamenalo stratu niektorých nových funkcií v programoch PowerPoint 2007 a 2008.

 • Všetkých osem predchádzajúcich verzií (po štyri pre systém Windows aj Mac) využíva starší formát súboru PPT. Ide o tieto predchádzajúce verzie:

  • Windows: PowerPoint 97, 2000, 2002 a 2003,

  • Mac: PowerPoint 98, 2001, X a 2004.

 • V niektorých prípadoch je možné stiahnuť aktualizáciu, vďaka ktorej je v niektorých starších verziách programu PowerPoint možné ukladať a čítať súbory PPTX.

Väčšina prípadov nekompatibility medzi verziami programu PowerPoint v systéme Windows a Mac je zapríčinená spôsobom integrácie programu do operačného systému. Zatiaľ čo program PowerPoint pre systém Windows využíva všetky funkcie médií integrované v systéme Windows, napríklad zoznamy médií, program PowerPoint pre systém Mac podobne využíva funkcie, ako je QuickTime, integrované na úrovni operačného systému Mac. Znamená to, že existuje určitá nekompatibilita, ktorú nie je možné odstrániť. Našťastie je možné tejto nekompatibilite jednoducho predchádzať v prvom rade lepším pochopením potenciálne problematických oblastí, o ktorých budem hovoriť v ďalšej časti tohto článku.

Väčšinu problematických oblastí týkajúcich sa kompatibility je možné zoradiť podľa kategórií. Ak potrebujete rýchle riešenie, prejdite na konkrétnu kategóriu. Prípadne si prečítajte informácie týkajúce sa všetkých kategórií, ak chcete byť pripravení na prípadné riešenie akejkoľvek nekompatibility, s ktorou sa môžete v budúcnosti stretnúť.

Dôležité základy

Začnite od priečinka: Navrhujem, aby ste v prvom rade prestali uvažovať o prezentáciách a zamerali sa na priečinky. Bez ohľadu na to, akú platformu používate, je pre každú vytváranú prezentáciu dôležité najprv vytvoriť prázdny priečinok. Potom do daného priečinka nakopírujte všetok prepojený obsah vrátane obrázkov, zvukov a súborov s filmom. Spravte to ešte predtým, než danú položku vložíte vo forme prepojenia do programu PowerPoint. Ak potrebujete vytvoriť prepojenie na dokumenty programu Word, hárky programu Excel, PDF súbory alebo iné dokumenty, skopírujte ich všetky do tohto priečinka ešte predtým, než zo snímok programu PowerPoint vytvoríte prepojenia na ne.

Aktualizujte program: Udržiavajte program PowerPoint aktualizovaný: Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie balíky Service Pack pre Microsoft Office. Vďaka týmto aktualizáciám je možné vyriešiť viacero problémov s kompatibilitou. Pomocou služby Windows Update v počítači skontrolujte, či máte najnovšiu dostupnú verziu.

Inovácia na aktuálne verzie: vždy zvážte premiestnenie až novšou verziou programu PowerPoint. Ďalšie informácie o novej verzie balíka Office na lokalite support.office.com.

Začnite používať kontrolu kompatibility: PowerPoint 2008 pre systém Mac obsahuje možnosť zobrazenia správy o kompatibilite (Zobraziť | Správa o kompatibilite). V otvorenej prezentácii vyhľadá problémy s kompatibilitou profilov všetkých verzií programu PowerPoint pre systémy Windows a Mac, a to až po verziu PowerPoint 97 a 98. Získate tak presné informácie o tom, ktoré funkcie môžu byť obmedzené a čo nebude fungovať.

PowerPoint 2007 obsahuje podobnú kontrolu kompatibility, ktorú môžete spustiť pomocou tlačidla Office | Príprava | Spustiť kontrolu kompatibility – táto možnosť sa však zameriava len na problémy s kompatibilitou so staršími verziami programu PowerPoint v systéme Windows – nejde o hlásenie problémov s verziami programu PowerPoint v systéme Mac.

Žiadne úpravy, úplné zobrazenie: Množstvo ľudí, ktorí vytvárajú prezentácie v programe PowerPoint, sa snaží o čo najjednoduchšie prezentácie pre viaceré platformy, aby sa vyhli problémom s kompatibilitou. Nezabudnite však, že obmedzenia nie sú až také veľké, ako to na prvý pohľad vyzerá. Novšie verzie programu PowerPoint v oboch platformách pravdepodobne neumožnia úpravy niektorých funkcií, avšak tieto funkcie je možné zobraziť v režime prezentácie. Dobrým príkladom sú animácie dráh pohybu v programe PowerPoint pre systém Windows – v programoch PowerPoint 2004 a 2008 v systéme Mac nie je možné pridávať ani upravovať animácie dráh pohybu, je však možné ich prehrávať.

Dodržiavanie pravidiel

Pri vytváraní prezentácie programu PowerPoint určenej na zobrazovanie a úpravu vo verziách programu PowerPoint pre systém Windows aj Mac môžete dodržiavať niekoľko pravidiel. Tieto pokyny som rozdelil do rozsiahlych kategórií.

Základné pravidlá

 • Dbajte na jednoduchosť – na vytvorenie tvarov a kresieb použite namiesto obsahu aplikácií tretích strán radšej nástroje kreslenia programu PowerPoint.

 • Nezabudnite myslieť na priečinky namiesto prezentácií – vytvorte nový priečinok pre každú vytváranú prezentáciu. Do tohto priečinka uložte samotnú prezentáciu a všetky prepojené súbory, napríklad zvukové súbory, súbory s filmom, iné prepojené dokumenty a podobne. Nevytvárajte žiadne podpriečinky s obsahom – všetko uložte v jednom priečinku.

Práca s médiami

 • Vždy používajte štandardné formáty médií, ktoré nie sú veľmi špecifické pre jednotlivé platformy: vyhýbajte sa formátom súborov WindowsMedia a QuickTime – používajte videá MPEG. Podobne používajte súbory MP3 bez DRM namiesto zvukových súborov WindowsMedia alebo skladieb a súborov iTunes.

 • Keď vytvoríte prepojenie na hovorený komentár alebo zvukový súbor v programe PowerPoint pre systém Windows, bude možné prehrať zvuk v programe PowerPoint pre systém Mac. Naopak to však neplatí. V programe PowerPoint pre systém Windows nie je možné prehrať žiadne prepojené hovorené komentáre ani zvuk nahratý vo verzii pre systém Macintosh, pretože počítače Apple využívajú formát QuickTime AIFF na ukladanie záznamov a program nepoužíva príponu súboru AIFF. Microsoft PowerPoint pre systém Windows nedokáže tieto súbory vôbec rozpoznať.

 • Ak potrebujete presunúť zvukový súbor nahratý v programe PowerPoint pre systém Mac do počítača so systémom Windows, vložte zvukový súbor ako súčasť prezentácie. Program PowerPoint našťastie vkladá zvukové súbory v oboch platformách predvolene, ak nezmeníte nastavenia (v dialógovom okne Nahratie hovoreného komentára) a namiesto toho zvukový súbor nepripojíte.

 • ActiveX je rovnaká technológia založená na systéme Windows, ktorá umožňuje prehrávanie videí Adobe Flash a Director v rámci prehliadača Internet Explorer a ďalších aplikácií vrátane programu PowerPoint. ActiveX je technológia od spoločnosti Microsoft a nie je k dispozícii na platforme Mac. Znamená to, že ak vložíte videá Flash do prezentácie pomocou programu PowerPoint pre systém Windows, súbory Flash sa v systéme Mac neprehrajú.

Text a písmo

 • Používajte písma, ktoré sa štandardne používajú v systéme Windows aj Mac – napríklad Arial, Times New Roman, Courier New, Verdana, Tahoma, Trebuchet MS atď. V programoch PowerPoint 2007 a 2008 môžete použiť aj nové písma, ako napríklad Calibri.

 • Nezabudnite tiež, že vo verziách programu PowerPoint pre systém Windows môžete do prezentácie vložiť písma TrueType. Tieto vložené písma však nie je možné zobraziť vo verzii programu PowerPoint pre systém Mac.

 • Niektoré písma OpenType, najmä z kolekcie písiem programu Adobe Pro, sa budú v programe PowerPoint pre systém Windows a PowerPoint 2001 (X) pre systém Mac zobrazovať bez problémov. Tieto písma OpenType však nefungujú vždy v programoch PowerPoint 2004 alebo 2008 pre systém Mac.

 • Nevytvárajte príliš hustý text – v dôsledku rozdielov vo vykresľovaní písma to môže mať za následok pridanie ďalšieho riadka do textového poľa vo verzii programu PowerPoint pre systém Windows alebo Mac.

Obrázky a grafika

 • V systéme Mac nepoužívajte grafiku PICT – v oboch platformách operačného systému je najvhodnejšie používať formáty GIF, PNG a JPG. V prípade ilustrácií použite súbory WMF alebo EMF.

 • Verzie programu PowerPoint pre systém Mac obsahujú špeciálne efekty fotografií, ktoré boli pôvodne súčasťou zrušeného programu PhotoDraw od spoločnosti Microsoft pre systém Windows. V každom prípade je však možné presunúť každý súbor prezentácie zo systému Mac, ktorý obsahuje obrázky s týmito efektmi, do akejkoľvek verzie programu PowerPoint pre systém Windows a všetky špeciálne efekty zostanú nedotknuté. Jediným obmedzením je, že nie je možné použiť tieto efekty na obrázky potom, čo bola prezentácia presunutá do verzie programu PowerPoint pre systém Windows.

Všetko ostatné

 • V prípade väčšiny vložených objektov v prezentáciách programu PowerPoint vytvorených v systéme Windows nie je možné uskutočniť úspešný preklad v rámci verzie programu PowerPoint pre systém Mac. Ak napríklad vložený dokument programu Word alebo tabuľkový hárok programu Excel obsahujú zvýraznené znaky, pravdepodobne sa v prezentácii v rámci rôznych platforiem nezobrazia. Namiesto vloženia týchto súborov (Word, Excel, PDF atď.) na ich prepojenie so súborom prezentácie radšej použite hypertextové prepojenia. Tieto súbory sa musia nachádzať v rovnakom priečinku ako prezentácia programu PowerPoint.

 • Niektoré formáty súborov (napríklad Microsoft Visio a CAD) sa pravdepodobne správne nepreložia. V takýchto prípadoch existuje často možnosť skonvertovať súbory na obrázok alebo PDF súbor v rámci príslušnej natívnej aplikácie. Tieto novo konvertované súbory potom môžete prepojiť so súborom programu PowerPoint a bude možné ich správne rozpoznať a zobraziť v ľubovoľnej platforme.

 • Tabuľky programu Microsoft Word a hárky programu Excel prilepené do programu PowerPoint môžu spôsobiť problémy v rámci rôznych platforiem. Môžete buď prerobiť tabuľku pomocou natívneho tabuľkového nástroja programu PowerPoint, alebo vytvoriť prepojenie na dokument programu Word alebo Excel. Pre programy PowerPoint 2007 pre systém Windows a PowerPoint 2008 pre systém Mac to nie je príliš veľký problém, môže to však predstavovať problém v starších verziách oboch operačných systémov.

 • Visual Basic (VBA) aj naďalej zostáva najlepším programovacím riešením pre vývojárov programu PowerPoint pre viaceré platformy. Avšak pre tých, ktorí chcú využiť programovacie možnosti programu PowerPoint pomocou programu Visual Basic, sú verzie pre systém Mac veľkým sklamaním. Program PowerPoint 2004 pre systém Mac obsahuje VBA 5 a niektoré programovacie funkcie, ktoré sú k dispozícii v najnovších verziách pre systém Windows, vo verzii pre systém Mac chýbajú. Program PowerPoint 2008 pre systém Mac neobsahuje vôbec žiadnu podporu pre VBA, hoci spoločnosť Microsoft potvrdila, že ďalšie vydanie programu PowerPoint pre systém Mac bude podporu pre VBA opäť obsahovať.

 • Nezabudnite, že niektoré funkcie nefungujú v oboch platformách – verzie programu PowerPoint pre systém Mac ešte stále neobsahujú animácie dráh pohybu, hoci sa takéto animácie v prezentáciách vytvorených v systéme Windows zobrazujú, nemôžete ich upravovať.

 • Dávajte pozor, pretože gama rozdiely farieb medzi obomi platformami spôsobujú, že farby prezentácií vytvorených v počítači so systémom Windows vyzerajú v systéme Mac svetlejšie. Tento problém nie je možné vyriešiť v rámci programu PowerPoint. Ide o problém platformy.

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×