Kombinovanie textu a čísel

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Povedzme, že chcete vytvoriť gramaticky správnu vetu z niekoľkých stĺpcov údajov pre hromadnú poštu, alebo formátovať čísla s textom bez ovplyvnenia vzorcov, ktoré používajú tieto čísla Existuje niekoľko spôsobov kombinovania textu a čísel.

Zobrazenie textu pred alebo za číslom v bunke pomocou číselného formátu

Ak stĺpec, ktorý chcete zoraďovať, obsahuje čísla aj text (napríklad Produkt #15, Produkt #100, Produkt #200), nemusí sa zoradiť podľa očakávania. Môžete použiť vlastný číselný formát na zobrazenie čísla s textom bez zmeny správania zoradenia čísla. Inak povedané, môžete zmeniť zobrazenie čísla bez toho, aby ste zmenili samostatné číslo. Môžete napríklad formátovať bunky, ktoré obsahujú hodnoty 15, 100 a 200 tak, aby sa v hárku zobrazili ako Produkt #15, Produkt #100 a Produkt #200.

  1. Vyberte bunky, ktoré chcete formátovať.

  2. Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku a potom na položku Ďalšie formáty čísel.

  3. V zozname Kategória kliknite na kategóriu a potom vyberte vstavaný formát, ktorý sa podobá požadovanému formátu.

  4. V zozname Kategória kliknite na položku Vlastné.

  5. V poli Typ upravte kódy číselného formátu a vytvorte požadovaný formát.

    Ak chcete v bunke zobraziť tak text, ako aj čísla, uzatvorte textové znaky medzi dvojité úvodzovky (" ") alebo pred čísla zadajte opačnú lomku (\). Úpravou sa preddefinovaný formát neodstráni.

Požadované zobrazenie

Kód

Popis fungovania

12 ako Produkt #12

"Produkt # " 0

Text v úvodzovkách (vrátane medzery) sa v bunke zobrazí pred číslom. Hodnota „0“ v kóde predstavuje číslo obsiahnuté v bunke (napríklad 12).

12:00 ako 12:00 dopoludnia SEČ

h:mm dopoludnia/popoludní "SEČ"

Aktuálny čas je zobrazený vo formáte h:mm dopoludnia/popoludní a text „SEČ“ je zobrazený za časom.

-12 ako $-12.00 Schodok a 12 ako $12.00 Prebytok

$0.00 "Prebytok"|$-0.00 "Schodok"

Hodnota sa zobrazí vo formáte meny. Ak bunka obsahuje kladnú hodnotu (alebo hodnotu 0), za hodnotou sa zobrazí tiež text „Prebytok“. Ak obsahuje bunka zápornú hodnotu, zobrazí sa za ňou text „Schodok“.

Spojenie textu a čísel z rôznych buniek do jednej bunky pomocou vzorca

Pri kombinovaní čísiel a textu v bunke sa čísla zmenia na text a prestanú sa používať ako čísla. To znamená, že sa s nimi nedajú vykonávať žiadne matematické operácie.

Na kombinovanie čísel, použite funkcie CONCATENATE alebo obrázok, TEXT alebo TEXTJOIN funkcie a operátor ampersand (&).

Poznámky: 

  • V Excel 2016, Excel Mobile a Excel Online funkcie CONCATENATE nahradila s funkciou obrázok. Hoci je stále k dispozícii na spätnú kompatibilitu funkcie CONCATENATE, zvážte použitie obrázok, pretože funkcie CONCATENATE nemusí byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

  • TEXTJOIN kombinuje text z viacerých rozsahov alebo reťazce a obsahuje oddeľovač zadáte medzi jednotlivé textové hodnoty, ktoré sa skombinujú. Ak oddeľovač je prázdny reťazec, táto funkcia bude efektívne zreťaziť rozsahy. TEXTJOIN nie je k dispozícii v Excel 2013 a predchádzajúce verzie.

Príklad

Príklady s poznámkami, ktoré sú kombináciou priebežných textu a čísel

Všimnite si, použite funkciu TEXT v druhom príklade na obrázku vyššie. Po pripojení k číslo do textového reťazca pomocou operátor zreťazenia, ak chcete určiť spôsob zobrazenia čísla použite funkciu TEXT . Vzorec používa základnú hodnotu z odkazovanej bunky (v tomto príklade.4), nie formátovanú hodnotu, ktoré sa zobrazujú v bunke (40%). Obnoviť formátovanie čísel použijete funkciu TEXT .

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Funkcia CONCATENATE

Obrázok

TEXT (funkcia)

Funkcia TEXTJOIN

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×