Klikni a spusti: Nastavenie chybových hlásení

Microsoft Office Klikni a spusti nie je novým produktom balíka Microsoft Office. Je to nový spôsob poskytovania a aktualizovania programov, s ktorými ste už oboznámení. Technológia Office Klikni a spusti je k dispozícii pre vydania Microsoft Office 2010 pre študentov a domácnosti a Microsoft Office 2010 pre podnikateľov. Obsahuje plnú jazykovú podporu a je vhodný pre 32-bitové aj 64-bitové operačné systémy, hoci na obidvoch platformách je v skutočnosti spustená iba 32-bitová verzia balíka Office.

Ďalej je uvedených niekoľko chybových hlásení, ktoré sa zobrazujú pri inštalovaní technológie Klikni a spusti, a možnosti, ktoré môžete vyskúšať na nápravu problému.

Zobrazované chybové hlásenia

Operačný systém

Chybové hlásenie

Riešenie

Inštalátor systému Windows

Chybové hlásenie

Riešenie

Služba Core XML Services (MSXML)

Chybové hlásenie

Riešenie

Umiestnenie a miesto na pevnom disku

Chybové hlásenie

Riešenie

Chybové hlásenie

Riešenie

Platforma Application Virtualization

Chybové hlásenie

Riešenie

Chybové hlásenie

Riešenie

Chybové hlásenie

Riešenie

Prihlásenie sa ako správca

Chybové hlásenie

Riešenie

Pripojenie na Internet

Chybové hlásenie

Riešenie

Problém pri inštalácii balíka Microsoft Office

Chybové hlásenie

Riešenie

64-bitová verzus 32-bitová verzia

Chybové hlásenie

Riešenie

Novšia verzia technológie Klikni a spusti

Chybové hlásenie

Riešenie

Operačný systém

Chybové hlásenie

Tento produkt vyžaduje operačný systém Windows 7, Windows Vista SP1 alebo Windows XP SP3.

Riešenie

Váš operačný systém nie je kompatibilný s technológiou Office Klikni a spusti. V prípade potreby inovujte na najnovší balík Service Pack a potom to skúste znova. Ak máte nainštalovaný serverový operačný systém, ako je napríklad Windows Server 2008, prejdite radšej na používanie vydania balíka Microsoft Office s inštalátorom MSI.

Na začiatok stránky

Inštalátor systému Windows

Chybové hlásenie

Tento produkt vyžaduje Inštalátor systému Windows verzie 3.0.

Riešenie

Verzia inštalátora systému Windows v počítači je možno zastaraná. Inovujte na najnovší balík Service Pack operačného systému alebo prevezmite najnovšiu verziu Inštalátora systému Windows.

Na začiatok stránky

Služba Core XML Services (MSXML)

Chybové hlásenie

Tento produkt vyžaduje službu Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0 SP1.

Riešenie

Verzia služby MSXML v počítači je možno zastaraná. Inovujte na najnovšiu verziu služby MSXML a potom to skúste znova.

Na začiatok stránky

Umiestnenie a miesto na pevnom disku

Chybové hlásenie

Tento produkt vyžaduje (počet) MB voľného miesta na jednotke (písmeno). Vytvorte viac miesta na tejto jednotke a spustite inštaláciu znova.

Riešenie

Skúste na vytvorenie ďalšieho miesta na uvedenej jednotke odstrániť niekoľko súborov. Technológiu Klikni a spusti nie je možné nainštalovať na alternatívnu jednotku.

Chybové hlásenie

Tento produkt je potrebné nainštalovať na jednotku (jednotka). Skontrolujte, či sa jednotka (jednotka) nepoužíva, a skúste to znova.

Riešenie

Technológia Klikni a spusti vyžaduje inštaláciu na určenú jednotku. Ak túto jednotku nie je možné použiť, získajte verziu balíka Microsoft Office s inštalátorom MSI, ktorú je možné nainštalovať na ľubovoľnú dostupnú jednotku.

Na začiatok stránky

Platforma Application Virtualization

Chybové hlásenie

Tento produkt nemôže byť nainštalovaný s predchádzajúcou verziou platformy Microsoft Application Virtualization. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.

Riešenie

V počítači mohla byť nainštalovaná predchádzajúca verzia platformy Microsoft Application Virtualization alebo verzia platformy Softricity SoftGrid, ktorá je nekompatibilná s technológiou Klikni a spusti.

Chybové hlásenie

Tento produkt nemôže byť nainštalovaný s touto verziou platformy Microsoft Application Virtualization. Ďalšie informácie vám poskytne správca systému.

Riešenie

V počítači môže byť nainštalovaná predchádzajúca verzia platformy Microsoft Application Virtualization, ktorá je nekompatibilná s technológiou Klikni a spusti.

Chybové hlásenie

Platforma Microsoft Application Virtualization je nainštalovaná v nekompatibilnej konfigurácii. Obráťte sa na správcu systému.

Riešenie

Platforma Microsoft Application Virtualization bola pravdepodobne nakonfigurovaná na použitie inej jednotky, než vyžaduje technológia Klikni a spusti.

Na začiatok stránky

Prihlásenie sa ako správca

Chybové hlásenie

Ak chcete spustiť tento produkt, musíte sa prihlásiť ako správca.

Riešenie

Prihláste sa do počítača s prístupom správcu a potom to skúste znova.

Na začiatok stránky

Pripojenie na Internet

Chybové hlásenie

Nedá sa pripojiť na Internet a prevziať požadované súbory. Skontrolujte internetové pripojenie a skúste to znova.

Riešenie

Pri preberaní niektorých súborov potrebných na spustenie technológie Klikni a spusti sa vyskytol problém. Technológia Klikni a spusti vyžaduje prístup na Internet. Ak potrebujete nainštalovať balík Microsoft Office do počítača, ktorý nemá prístup na Internet, prejdite radšej na používanie vydania balíka Microsoft Office s inštalátorom MSI.

Na začiatok stránky

Problém pri inštalácii balíka Microsoft Office

Chybové hlásenie

Nastal problém pri inštalácii balíka Microsoft Office. Pokúste sa znova spustiť inštaláciu. Ak problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Riešenie

Počas inštalácie technológie Klikni a spusti alebo programu balíka Microsoft Office sa vyskytla neznáma chyba. Zatvorte všetky aplikácie, reštartujte počítač a skúste to znova.

Na začiatok stránky

64-bitová verzus 32-bitová verzia

Chybové hlásenie

Nie je možné nainštalovať 32-bitovú verziu balíka Microsoft Office 2010, pretože máte nainštalované 64-bitové verzie produktov balíka Office.

Riešenie

Ostatné uvedené 64-bitové produkty balíka Microsoft Office nie je možné nainštalovať s technológiou Klikni a spusti. Technológia Klikni a spusti je iba 32-bitová. Ak vyžadujete 64-bitovú verziu balíka Microsoft Office, prejdite radšej na používanie vydania balíka Microsoft Office s inštalátorom MSI.

Na začiatok stránky

Novšia verzia technológie Klikni a spusti

Chybové hlásenie

Tento produkt vyžaduje novšiu verziu technológie Microsoft Office Klikni a spusti. Odinštalujte alebo aktualizujte technológiu Microsoft Office Klikni a spusti a potom znova spustite inštaláciu.

Riešenie

V ovládacom paneli odinštalujte technológiu Klikni a spusti, reštartujte počítač a spustite znova inštaláciu technológie Klikni a spusti.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zdroje technickej podpory

Zmeniť jazyk