Klauzula WHERE

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Špecifikuje, ktoré záznamy z tabuliek uvedených na zozname v klauzule FROM ovplyvňuje príkaz SELECT, UPDATE alebo DELETE.

Syntax

SELECT zoznampolí
FROM tabuľkovývýraz
WHEREkritériá]

Príkaz SELECT obsahujúci klauzulu WHERE má tieto časti:

Časť

Popis

zoznampolí

Názov poľa alebo polí, ktoré sa majú načítať spolu s prezývok názov poľa predikátmi výberu (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW alebo TOP), alebo inými možnosťami príkazu Select.

tabuľkovývýraz

Názov tabuľky alebo tabuliek, z ktorých sa načítajú údaje.

kritériá

výraz, ktorému musia vyhovovať záznamy, aby boli zahrnuté do výsledkov dotazu.


Poznámky

Databázový mechanizmus programu Microsoft Access vyberá záznamy, ktoré spĺňajú podmienky uvedené na zozname v klauzule WHERE. Ak nešpecifikujete klauzulu WHERE, dotaz vráti všetky riadky tabuľky. Ak v dotaze špecifikujete viac ako jednu tabuľku a neuvediete klauzulu WHERE alebo klauzulu JOIN, dotaz vygeneruje karteziánsky súčin tabuliek.

Klauzula WHERE je nepovinná, ale ak je použitá, nasleduje po klauzule FROM. Môžete zvoliť napríklad všetkých zamestnancov obchodného oddelenia (WHERE Dept = 'Sales') alebo všetkých zamestnancov vo veku od 18 do 30 rokov (WHERE Age Between 18 And 30).

Ak nepoužijete klauzulu JOIN na vykonanie operácií spojenia SQL s viacerými tabuľkami, výsledný objekt Skupina záznamov nebude možné aktualizovať.

Klauzula WHERE je podobná klauzule HAVING. Klauzula WHERE určuje, ktoré záznamy sa vyberú. Podobne po zoskupení záznamov klauzulou GROUP BY klauzula HAVING určí, ktoré záznamy sa zobrazia.

Klauzulu WHERE použite, ak chcete vylúčiť záznamy, ktoré nechcete zoskupiť klauzulou GROUP BY.

Ak chcete určiť, ktoré záznamy vráti príkaz SQL, môžete použiť rôzne výrazy. Napríklad nasledovným príkazom SQL sa vyberú všetci zamestnanci, ktorých mzda je vyššia ako 21 000 USD:

SELECT LastName, Salary FROM Employees WHERE Salary > 21000;

Klauzula WHERE môže obsahovať maximálne 40 výrazov spojených logickými operátormi, napríklad And a Or.

Ak zadáte názov poľa, ktorý obsahuje medzeru alebo interpunkciu, uveďte názov v hranatých zátvorkách ([ ]). Tabuľka so zákazníckymi informáciami môže napríklad obsahovať informácie o konkrétnych zákazníkoch:

SELECT [Customer’s Favorite Restarant]

Ak zadáte argument kritériá , Oddeľovač dátumu musí byť vo formáte USA, aj v prípade, že nepoužívate americká verzia databázový stroj programu Microsoft Access. Napríklad 10 mája 1996, je napísaný 10/5/96 v Spojenom kráľovstve a 5/10/96 v USA. Nezabudnite uzavrieť svoje Oddeľovač dátumu s číselný znak (#), ako je to znázornené v nasledujúcich príkladoch.

Ak chcete nájsť údaje z 10. mája 1996 v databáze vo Veľkej Británii, musíte použiť nasledovný príkaz SQL:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = #5/10/96#;

Môžete tiež použiť funkciu DateValue , ktorá rozoznáva medzinárodné nastavenia systému Microsoft Windows®. Pre Spojené štáty americké použite napríklad tento kód:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('5/10/96');

A pre Veľkú Britániu použite tento kód:

SELECT * FROM Orders WHERE ShippedDate = DateValue('10/5/96');

Poznámka : Ak je stĺpec, ktorý je uvedený v reťazci kritérií, typu GUID, výraz kritérií používa trochu odlišnú syntax:

WHERE ReplicaID = {GUID {12345678-90AB-CDEF-1234-567890ABCDEF}}

Uistite sa, že ste použili hranaté zátvorky a spojovníky, ako je zobrazené.Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×