Klauzula IN

Identifikuje tabuľky v akejkoľvek externej databáze, ku ktorej sa dokáže pripojiť databázový stroj Microsoft Accessu, napríklad dBASE alebo databáze Paradox či externej databáze Microsoft Accessu.

Syntax

Identifikácia cieľovej tabuľky:

[SELECT | INSERT] INTO cieľ IN
{cesta | ["cesta" "typ"] | ["" [typ; DATABASE = cesta]]}

Identifikácia zdrojovej tabuľky:

FROM výraztabuľky IN
{cesta | ["cesta" "typ"] | ["" [typ; DATABASE = cesta]]}

Príkaz SELECT, ktorý obsahuje klauzulu IN, má tieto časti:

Časť

Po pis

cieľ

Názov externej tabuľky, do ktorej sa vložia údaje.

výraztabuľky

Názov tabuľky alebo tabuliek, z ktorých sa načítajú údaje. Týmto argumentom môže byť názov jednej tabuľky, uložený dotaz alebo zloženina vyplývajúca z operácií INNER JOIN, LEFT JOIN alebo RIGHT JOIN.

cesta

Úplná cesta pre adresár alebo súbor obsahujúci tabuľku.

typ

Názov typu databázy použitej na vytvorenie tabuľky, ak nejde o databázu Microsoft Accessu (napríklad dBASE III, dBASE IV, Paradox 3.x alebo Paradox 4.x).


Poznámky

IN možno použiť na pripojenie k len jednej externej databáze.

V niektorých prípadoch argument cesta odkazuje na adresár obsahujúci databázové súbory. Keď napríklad pracujete s tabuľkami databázy dBASE, Microsoft FoxPro alebo Paradox, argument cesta špecifikuje adresár obsahujúci súbory .dbf alebo .db. Názov súboru s tabuľkou je odvodený od argumentu cieľ alebo výraztabuľky.

Ak chcete špecifikovať inú databázu ako databázu programu Microsoft Access, pripojte k názvu bodkočiarku (;) a uveďte ho v jednoduchých (' ') alebo dvojitých (" ") úvodzovkách. Akceptovateľné je 'dBASE IV;' aj "dBASE IV;".

Na špecifikovanie externej databázy možno použiť aj vyhradené slovo DATABASE. Napríklad nasledovné riadky špecifikujú tú istú tabuľku:

... FROM Table IN "" [dBASE IV; DATABASE=C:\DBASE\DATA\SALES;];

... FROM Table IN "C:\DBASE\DATA\SALES" "dBASE IV;"

Poznámka: 

Pre lepší výkon a jednoduché používanie použite namiesto IN prepojená tabuľka.

Vyhradené slovo IN tiež možno použiť ako operátor porovnávania vo výraze.Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×