Klávesové skratky a funkčné klávesy programu Excel

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre program Microsoft Excel. Tento zoznam obsahuje skratky, ktoré môžete použiť na prístup k na páse s nástrojmi.

Viete, že?

Ak nemáte predplatné na Office 365 alebo na najnovšiu verziu balíka Office, môžete skúsiť ho teraz:

Vyskúšajte Office 365 alebo najnovšiu verziu Excelu

Kliknite na jednu z kariet pod konkrétne pokyny pre svoju verziu programu Excel

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre program Excel 2016. Tento zoznam obsahuje skratky, ktoré môžete použiť na prístup k na páse s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto zoznamy k dispozícii pri práci, môžete si ich vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL+P.

Poznámka : Ak činnosť, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete si klávesovú skratku vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Budú staré klávesové skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú Ctrl budú aj naďalej fungovať v Excel 2016. Napríklad Ctrl + C stále skopíruje do schránky a kombináciu klávesov Ctrl + V stále prilepí zo schránky.

Väčšina staré ponuky skratky Alt + aj naďalej fungovať, príliš. Však musíte poznať celú odkaz z pamäte – nie sú žiadne pripomenutie obrazovku čo písmená na stlačenie. Napríklad skúste stlačiť kláves Alt a stlačte kláves niektorej z staré ponuky kláves E (Upraviť) V (zobrazenie), I (Insert), a tak ďalej. Zobrazí okno povedať, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť, pokračujte a spustenie príkazu. Ak nepoznáte sekvencia, stlačte kláves Esc a namiesto toho použiť klávesových tipov štítky.

Klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi

Ak ste ešte nepracovali na páse s nástrojmi, informácie v tejto časti môže pomôcť pochopiť pás s nástrojmi klávesová skratka modelu. Na páse s nové klávesové skratky nazývané Klávesové tipy, ktoré môžete urobiť, sa zobrazia po stlačení klávesu Alt. Pás s nástrojmi skupín súvisiacich príkazov na kartách. Napríklad na karte domov, skupina číslo obsahuje príkaz formát čísla.

Štítky klávesových tipov zobrazené na páse s nástrojmi

Zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves TAB, napríklad stlačte písmeno N na karte Vložiť alebo M na karte vzorce. Vďaka všetkých klávesových tipov štítky pre zobrazovanie tlačidiel karty. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

 • Ak chcete prejsť na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt a potom na presun medzi kartami pomocou klávesov šípka doprava a šípka doľava.

 • Ak chcete skryť pás s nástrojmi, aby ste mali väčší pracovný priestor, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F1. Zopakujte s listom na páse s nástrojmi.

Prejdite na prístupové klávesy na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť priamo na kartu na páse s nástrojmi, vybrať niektorú z nasledujúcich prístupových klávesov:

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Otvorte upozorniť ma poľa na páse s nástrojmi a zadajte hľadaný výraz o pomoc alebo obsah Pomocníka.

Alt + Q a potom zadajte hľadaný výraz

Otvorenie stránky Súbor a použitie zobrazenia Backstage

Stlačte klávesy ALT + F

Otvorenie karty Domov, formátovanie textu a čísel a použitie nástroja Nájsť

Klávesy ALT + H

Otvorenie karty Vložiť a vloženie kontingenčných tabuliek, grafov, doplnkov, kriviek, obrázkov, tvarov, hlavičiek alebo textových polí

ALT + N

Otvorenie karty Rozloženie strany a práca s motívmi, nastavením strany, mierkou a zarovnaním

ALT + P

Otvorenie karty Vzorce a vkladanie, sledovanie a prispôsobenie funkcií a výpočtov

Alt + M

Otvorenie karty Údaje a pripájanie, zoraďovanie, filtrovanie, analýza a práca s údajmi

ALT + A

Otvorenie karty Revízia a kontrola pravopisu, pridanie komentárov a ochrana hárkov a zošitov

Klávesy ALT + R

Otvorenie karty Zobrazenie a zobrazenie ukážky zlomov strán a rozloženia, zobrazenie a skrytie mriežky a nadpisov, nastavenie zväčšenia lupy, spravovanie okien a priečok a zobrazovanie makier

Klávesy ALT + W

Na začiatok stránky

Práca na páse s nástrojmi a ponúk pomocou klávesnice

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Výber aktívnej karty na páse s nástrojmi a aktivácia prístupových klávesov.

Alt alebo F10. Použitím prístupových klávesov alebo klávesov so šípkami prejdete na inú kartu.

Presun zamerania na príkazy na páse s nástrojmi.

Tab alebo Shift + Tab

Presun smerom dole, hore, doľava alebo doprava medzi položkami na páse s nástrojmi.

Šípka nadol, Šípka nahor, Šípka doľava alebo Šípka doprava

Aktivácia vybratého tlačidla

Medzerník alebo Enter

Otvorenie zoznamu pre vybratý príkaz

Šípka nadol

Otvorenie ponuky pre vybraté tlačidlo

Alt + šípka nadol

Presun sa na ďalší príkaz pri otvorenej ponuka alebo vedľajšej ponuke

Šípka nadol

Rozbalenie alebo zbalenie pása s nástrojmi.

Ctrl + F1

Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo

Kontextový kláves

Presun na vedľajšiu ponuku, keď je hlavná ponuka otvorená alebo vybratá

Šípka doľava

Na začiatok stránky

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúca tabuľka obsahuje najčastejšie používané klávesové skratky v programe Excel 2016.

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Zatvorenie tabuľkového hárka

Ctrl + W

Otvorenie tabuľkového hárka

CTRL + O

Prechod na kartu Domov

Klávesy ALT + H

Uloženie hárka

Klávesy CTRL + S

Kopírovať

Klávesy CTRL + c.

Prilepiť

Klávesy CTRL + V

Vráti akciu späť.

CTRL + Z

Odstránenie obsahu buniek

Kláves Delete

Výber farby výplne

Alt + D, B

Vystrihnúť

CTRL + X

Prechod na kartu Vložiť

ALT + N

Tučné písmo

CTRL + B

Zarovnanie obsahu bunky na stred

Alt + D, A, potom C

Prechod na kartu Rozloženie strany

ALT + P

Prechod na kartu Údaje

ALT + A

Prechod na kartu Zobrazenie

Klávesy ALT + W

Formátovanie bunky z kontextovej ponuky

Shift + F10 alebo

Kontextový kláves

Pridanie orámovania

Alt + H, B

Odstránenie stĺpca

Alt + H, D, potom C

Prechod na kartu Vzorec

Alt + M

Na začiatok stránky

Prechod v bunkách: klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Presunutie na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne

Shift + Tab

Presunutie v hárku o bunku nahor

Kláves so šípkou nahor

Presunutie v hárku o bunku nadol

Šípka nadol

Presunutie v hárku o bunku doľava

Šípka doľava

Presunutie v hárku o bunku doprava

Šípka doprava

Presunutie na okraj aktuálnej oblasti údajov v hárku

CTRL + kláves so šípkou

Zadajte režim dokončenia, prejdite do ďalšej (nie prázdnej) bunky v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka a vypnite režim dokončenia. Ak sú bunky prázdne, prejdite na poslednú bunku v riadku alebo stĺpci.

End, kláves so šípkou

Presunutie na poslednú bunku hárka v najnižšom použitom riadku v použitom stĺpci, ktorý je úplne vpravo

CTRL + End

Rozšírenie výberu buniek po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

Ctrl + Shift + End

Presunutie sa do bunky v ľavom hornom rohu pokiaľ je zapnutá funkcia Scroll Lock

Home + Scroll Lock

Presunutie na začiatok riadka v hárku Home Presunutie na začiatok hárka

Ctrl + Home

Presunutie o jednu obrazovku nadol v hárku

O obrazovku nižšie

Presunutie do nasledujúceho hárka zošita

CTRL + Page Down

Presunutie o jednu obrazovku doprava v hárku .

ALT + Page Down

Presunutie o jednu obrazovku nahor v hárku .

O obrazovku vyššie

Presunutie o jednu obrazovku doľava v hárku .

ALT + Page Up

Presunutie do predchádzajúceho hárka zošita

CTRL + Page Up

Presunutie o jednu bunku doprava v hárku alebo presunutie medzi neuzamknutými bunkami v zabezpečenom hárku

Karta

Na začiatok stránky

Vykonávanie výberov a akcií: klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Vyberie celý hárok.

Klávesy CTRL + A alebo Ctrl + Shift + medzerník

Výber aktuálneho a nasledujúceho hárka zošita

Ctrl + Shift + Page Down

Výber aktuálneho a predchádzajúceho hárka zošita

Ctrl + Shift + Page Up

Rozšírenie výberu buniek o jednu bunku

Shift + šípka kľúč

Výber buniek sa rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ctrl + Shift + kláves so šípkou

Zapnutie režimu rozšírenia a rozšírenie výberu pomocou klávesov so šípkami. Na vypnutie stlačte kláves znova.

Zapnutie režimu rozšírenia a rozšírenie výberu pomocou klávesov so šípkami. Na vypnutie stlačte kláves znova. F8

Pridanie nesusediacich buniek alebo rozsahov k výberu buniek pomocou klávesov so šípkami

SHIFT + F8

Pridá nový riadok do tej istej bunky.

ALT + zadajte

Vybratý rozsah buniek vyplní aktuálnou položkou.

Ctrl + Enter

Dokončenie zadania bunky a výber bunky vyššie

Shift + Enter

Výber celého stĺpca v hárku

CTRL + MEDZERNÍK

Výber celého riadka v hárku

SHIFT + MEDZERNÍK

Výber všetkých objektov v hárku, keď je vybratý nejaký objekt

Ctrl + Shift + medzerník

Rozšírenie výberu buniek na začiatok hárka

Ctrl + Shift + Home

Výber aktuálnej oblasti, ak hárok obsahuje údaje. Stlačením klávesu druhýkrát sa vyberie aktuálna oblasť a jej riadky súhrnu. Stlačením tretí krát sa vyberie celý hárok.

Klávesy CTRL + A alebo Ctrl + Shift + medzerník

Výber aktuálnej oblasti okolo aktívnej bunky alebo výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Výber prvého príkazu ponuky, keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka

Domov

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné

Ctrl + Y

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Na začiatok stránky

Formátovanie v bunkách: klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Formátovanie buniek pomocou dialógového okna Formát buniek

CTRL + 1

Formátovanie písma v dialógovom okne Formát buniek

Ctrl + Shift + F alebo Ctrl + Shift + P

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec jej obsahu. Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

F2

Pridanie alebo úprava komentára k bunke

SHIFT + F2

Vkladanie prázdnych buniek pomocou dialógového okna Vložiť

Ctrl + Shift + Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek

CTRL + mínus (-)

Vloženie aktuálneho času

Ctrl + Shift + dvojbodka (:)

Vloženie aktuálneho dátumu

CTRL + bodkočiarky (;)

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek alebo zobrazením vzorcov v hárku

Ctrl + opačný dĺžeň (`)

Kopírovanie vzorca z bunky nad aktívnou bunkou do aktívnej bunky alebo do riadka vzorcov

CTRL + apostrof (")

Presunutie vybratých buniek

CTRL + X

Kopíruje vybraté bunky.

Klávesy CTRL + c.

Prilepenie obsahu na miesto určené kurzorom, čím sa nahradí akýkoľvek výber

Klávesy CTRL + V

Prilepenie obsahu pomocou dialógového okna Prilepiť špeciálne

Ctrl + Alt + V

Zmena písma textu na kurzívu alebo odstránenie kurzívy

Ctrl + I alebo Ctrl + 3

Tučné písmo alebo odstránenie formátovania tučného písma

Ctrl + B alebo Ctrl + 2

Podčiarknutie textu alebo odstránenie podčiarknutia

Ctrl + U alebo Ctrl + 4

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia.

CTRL + 5

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných objektov

Klávesy CTRL + 6

Vytvorenie vonkajšieho ohraničenia vybratých buniek

Ctrl + Shift + ampersand (&)

Odstráni vonkajšie orámovanie z vybratých buniek.

Ctrl + Shift + podčiarknutie (_)

Zobrazenie alebo skrytie symbolov prehľadu

CTRL + 8

Skryje vybrané riadky.

CTRL + 9

Skryje vybrané stĺpce.

Klávesy Ctrl + 0

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo

Klávesy CTRL + R

Použije všeobecný číselný formát.

Ctrl + Shift + vlnovka (~)

Použije formát meny s dvoma desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorke).

Ctrl + Shift + znak dolára ($)

Použije formát percenta bez desatinných miest.

Ctrl + Shift + percento (%)

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami

Ctrl + Shift + znak vsuvky (^)

Použije formát dátumu s dňom, mesiacom a rokom.

Ctrl + Shift + číslo podpísať (#)

Použije formát času s hodinami a minútami, označením dop. alebo odp.

Ctrl + Shift + zavináč (@)

Použije číselný formát s dvomi desatinnými miestami, tisíce oddeľovač tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

Ctrl + Shift + výkričník (!)

Vytvorenie alebo úprava hypertextového prepojenia

Klávesy CTRL + K

Kontrola pravopisu v aktívnom hárku alebo vybratom rozsahu

F7

Zobrazenie možností Rýchlej analýzy vybratých buniek, ktoré obsahujú údaje

CTRL + Q

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky

Ctrl + L alebo Ctrl + T

Na začiatok stránky

Práca s údajmi, funkciami a riadkom vzorcov: klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte kláves

Výber celej zostavy kontingenčnej tabuľky

Ctrl + Shift + hviezdička (*)

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na miesto na koniec jej obsahu Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

F2

Rozbalenie alebo zbalenie riadka vzorcov

Ctrl + Shift + U

Zruší položku v bunke alebo vzorcovom paneli.

ESC

Dokončenie zadania do riadka vzorcov a vybratie bunky nižšie

Kliknúť

Presunutie kurzora na koniec textu v riadku vzorcov

CTRL + End

Výber celého textu v riadku vzorcov od polohy kurzora po koniec

Ctrl + Shift + End

Prepočíta všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch.

F9

Prepočíta aktívny hárok.

SHIFT + F9

Prepočíta všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Ctrl + Alt + F9

Kontrola závislých vzorcov a potom prepočítanie všetkých buniek vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať

Ctrl + Alt + Shift + F9

Zobrazenie ponuky alebo správy pre tlačidlo Kontrola chýb

Alt + Shift + F10

Zobrazenie sa dialógového okna Argumenty funkcie, ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci

Klávesy CTRL + A

Vloženie názvov argumentov a zátvoriek, ak je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci

Ctrl + Shift + A

Vyvolanie funkcie Dynamické dopĺňanie, ktorá automaticky rozpoznáva vzory v susedných stĺpcoch, a vypĺňa aktuálny stĺpec

Klávesy Ctrl + E

Prechádzanie medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov vo vzorci, ak je vybratý odkaz na bunku alebo rozsah

F4

Vloženie funkcie

Shift + F3

Kopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do bunky alebo do riadka vzorcov.

Ctrl + Shift + rovné úvodzovky (")

Vytvorenie vloženého grafu údajov v aktuálnom rozsahu

ALT + F1

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom

F11

Definovanie názvu, ktorý chcete používať v odkazoch

Alt + M; M; D

Prilepenie názvu v dialógovom okne Prilepiť názov (ak boli v zošite definované názvy)

F3

Premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu údajového formulára

Zadajte

Vytvorenie, spustenie, úprava alebo odstránenie makra

Klávesy ALT + F8

Otvorenie programu Microsoft Visual Basic for Applications Editor

Klávesy ALT + F11

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kľúč

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Ctrl + F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

ALT + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Alt + Shift + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec jej obsahu. Prípadne, ak je úprava pre bunku vypnutá, premiestnenie kurzora do riadka vzorcov. Ak upravujete vzorec, vypnite alebo zapnite bodový režim, aby ste mohli pomocou klávesov so šípkami vytvoriť odkaz.

SHIFT + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

CTRL + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. K dispozícii, len ak je meno definované v zošite (karta Vzorce, skupina Definované názvy, položka Definovať názov).

Shift + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

CTRL + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Alt + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

CTRL + F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.

F6

Prepnutie medzi pracovného zošita, pás s nástrojmi, pracovná tabla a ovládací prvok Lupa. V hárku, ktorý bol oddelený (ponukaZobraziť, Spravovať Toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno príkaz), F6 obsahuje rozdelených priečok pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi.

SHIFT + F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovná tabla a pás s nástrojmi.

Ctrl + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita, keď je otvorených viac okien zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom pracovnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Klávesy CTRL + F7 vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, keď nie je maximalizovaný. Pomocou klávesov so šípkami na presun okna a po dokončení stlačte kláves Enter alebo Esc, aby sa zrušili.

F8

Vypnutie a zapnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa v stavovom riadku zobrazí rozšírený výber a klávesy so šípkami rozširujú výber.

SHIFT + F8 umožňuje pridať nesusediace bunky alebo rozsahu do výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Ctrl + F8 sa vykoná príkaz veľkosť (v ponuke okna zošita Ovládací prvok ) keď zošit nie je maximalizovaný.

Alt + F8 sa zobrazí dialógové okno makro vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

SHIFT + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Ctrl + Alt + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Shift + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Klávesy CTRL + F9 sa minimalizuje na ikonu okna zošita.

F10

Klávesové skratky zapína alebo vypína. (Stlačením klávesu Alt sa to isté.)

SHIFT + F10 sa zobrazí kontextovú ponuku pre vybratú položku.

Alt + Shift + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

CTRL + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

SHIFT + F11 sa vloží nový hárok.

Klávesy ALT + F11 sa otvorí Editor jazyka Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kľúč

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Napríklad:

ALT, W, P sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

ALT, W, L sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

ALT, W, I sa hárok prepne na zobrazenie Ukážka zlomov strán.

Klávesy so šípkami

Prechod v pracovnom hárku o jednu bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava.

CTRL + kláves so šípkou presúva na okraj aktuálnej oblasť údajov v hárku.

SHIFT + kláves so šípkou sa rozšíri výber buniek o jednu bunku.

Ctrl + Shift + šípka rozšíri výber buniek, ktoré nie sú prázdne poslednú bunku v stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka alebo ak nie je prázdna, ďalšej bunky sa rozšíri výber do ďalšej bunky nie sú prázdne.

Šípka doľava alebo šípka doprava vyberie kartu doľava alebo doprava, keď je vybratý pás s nástrojmi. Ak je otvorená alebo vybratá, tieto klávesy so šípkami prepínanie medzi Hlavná ponuka a vedľajšej ponuke. Keď je vybratá karta na páse s nástrojmi, tieto klávesy prejdite na kartu tlačidlá.

Keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, šípka nadol alebo šípka nahor výber ďalšieho alebo predchádzajúceho príkazu. Keď je vybratá karta na páse s nástrojmi, tieto klávesy Prejdite nahor alebo nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

So šípkou nadol alebo Alt + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam zoznam.

Späť

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora na vzorcovom paneli.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

Odstrániť

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

Koniec

Klávesom End sa vypína a zapína režim dokončenia. V režime dokončenia sa môžete stlačením klávesu so šípkou presunúť do nasledujúcej neprázdnej bunky, ktorá sa nachádza v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Režim dokončenia sa automaticky vypne po stlačení klávesu so šípkou. Pred ďalším stlačením klávesu so šípkou treba znova stlačiť kláves End. Režim dokončenia sa pri zapnutí zobrazuje v stavovom riadku.

Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu End a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka end sa vyberie posledného príkazu v ponuke.

CTRL + End sa presuniete do poslednej bunky v hárku, najnižšie používaných riadok úplne vpravo použitého stĺpca. Ak je kurzor umiestnený v riadku vzorcov, Ctrl + End presunie kurzor na koniec textu.

Ctrl + Shift + End sa rozšíri výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh). Ak je kurzor umiestnený v riadku vzorcov, Ctrl + Shift + End sa vyberie celý text v riadku vzorcov od kurzora po koniec – nemá vplyv na výšku riadka vzorcov.

Kliknúť

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo na vzorcovom paneli a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná akcia pre predvolené príkazové tlačidlo v dialógovom okne (tlačidlo s výrazným ohraničením, často je to tlačidlo OK).

Klávesy Alt + Enter sa začne nový riadok v rovnakej bunke.

Ctrl + Enter sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Shift + Enter sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie bunku vyššie.

ESC

Zrušenie položky v bunke alebo vzorcovom paneli.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režime na celú obrazovku, keď bol použitý tohto režimu, a na návrat do režimu normálnej obrazovky zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok znova.

Domov

Premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku.

Posunutie o bunku v ľavom hornom rohu okna, keď je zapnutá funkcia Scroll Lock.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Ctrl + Home sa vykoná presun na začiatok hárka.

Ctrl + Shift + Home sa rozšíri výber buniek na začiatok hárka.

O obrazovku nižšie

Presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku.

ALT + Page Down presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

CTRL + Page Down sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Ctrl + Shift + Page Down sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

O obrazovku vyššie

Presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku.

ALT + Page Up presun o jednu obrazovku doľava v hárku.

CTRL + Page Up sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka v zošite.

Ctrl + Shift + Page Up sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

Medzerník

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

CTRL + MEDZERNÍK sa vyberie celý stĺpec v hárku.

SHIFT + MEDZERNÍK sa vyberie celý riadok v hárku.

Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť a riadky súhrnu. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník tretej vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, Ctrl + Shift + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

ALT + MEDZERNÍK sa zobrazí ponuka Ovládací prvok okna programu Excel.

Ďalšia položka

Premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku.

Prechod po odomknutých bunkách v zabezpečenom pracovnom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Shift + Tab sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Ctrl + Tab sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom.

Ctrl + Shift + Tab sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre program Excel 2013. Tento zoznam obsahuje skratky, ktoré môžete použiť na prístup k na páse s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto zoznamy k dispozícii pri práci, môžete si ich vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL+P.

Poznámka : Ak činnosť, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete si klávesovú skratku vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Ak ste ešte nepracovali na páse s nástrojmi, informácie v tejto časti môže pomôcť pochopiť pás s nástrojmi klávesová skratka modelu. Na páse s nové klávesové skratky nazývané Klávesové tipy, ktoré môžete urobiť, sa zobrazia po stlačení klávesu Alt.

Štítky klávesových tipov zobrazené na páse s nástrojmi

Zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves TAB, napríklad stlačte písmeno N na karte Vložiť alebo M na karte vzorce. Vďaka všetkých klávesových tipov štítky pre zobrazovanie tlačidiel karty. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Budú staré klávesové skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom Ctrl, fungujú aj v programe Microsoft Excel 2013. Kombinácia klávesov Ctrl + C napríklad stále slúži na kopírovanie do schránky a kombinácia klávesov Ctrl + V na prilepenie zo schránky.

Väčšina staré ponuky skratky Alt + aj naďalej fungovať, príliš. Však musíte poznať celú odkaz z pamäte – nie sú žiadne pripomenutie obrazovku čo písmená na stlačenie. Napríklad skúste stlačiť kláves Alt a stlačte kláves niektorej z staré ponuky kláves E (Upraviť) V (zobrazenie), I (Insert), a tak ďalej. Zobrazí okno povedať, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť, pokračujte a spustenie príkazu. Ak nepoznáte sekvencia, stlačte kláves Esc a namiesto toho použiť klávesových tipov štítky.

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Kľúč

Popis

CTRL + Page Down

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka zľava doprava.

CTRL + PAGE up

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka sprava doľava.

Klávesy Ctrl + Shift + &

Použitie vonkajšieho orámovania pre vybraté bunky.

CTRL + SHIFT _

Odstránenie vonkajšieho orámovania z vybratých buniek.

Klávesy Ctrl + Shift + ~

Použitie všeobecného číselného formátu.

Ctrl + Shift + $

Použitie formátu meny s dvoma desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorke).

Ctrl + Shift + %

Použitie formátu percenta bez desatinných miest.

Klávesy Ctrl + Shift + ^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

Ctrl + Shift + #

Použitie formátu dátumu s dňom, mesiacom a rokom.

Klávesy Ctrl + Shift + @

Použitie formátu času s hodinami a minútami, označením dop. alebo odp.

Klávesy Ctrl + Shift +!

Použitie číselného formátu s dvoma desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

Klávesy Ctrl + Shift + *

Výber oblasti okolo aktívnej bunky (oblasti údajov ohraničenej prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Ak sa nachádzate v zostave kontingenčnej tabuľky, vyberie sa celá zostava kontingenčnej tabuľky.

Klávesy Ctrl + Shift +:

Vloženie aktuálneho času.

Klávesy Ctrl + Shift + "

Skopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do bunky alebo vzorcového panela.

Ctrl + Shift + Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL + mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

Klávesy CTRL +;

Vloženie aktuálneho dátumu.

Ctrl + "

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v pracovnom hárku.

Ctrl + "

Do bunky alebo vzorcového panela skopíruje vzorec z bunky nad aktívnou bunkou.

CTRL + 1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL + 2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL + 3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL + 4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL + 5

Použitie prečiarknutia.

Klávesy CTRL + 6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

CTRL + 8

Zobrazí alebo skryje symboly prehľadu.

CTRL + 9

Skrytie vybratých riadkov.

Klávesy Ctrl + 0

Skrytie vybratých stĺpcov.

Klávesy CTRL + A

Výber celého pracovného hárka.

Ak hárok obsahuje údaje, Ctrl + A výber aktuálnej oblasti. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + A sa vyberie celý hárok.

Ak sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Ctrl + Shift + A vloží názvy argumentov a zátvorky, keď je kurzor umiestnený vpravo od názvu funkcie vo vzorci.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

Klávesy CTRL + c.

Skopírovanie vybratých buniek.

CTRL + D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

Klávesy Ctrl + E

Vyvolanie funkcie Dynamické dopĺňanie, ktorá automaticky rozpoznáva vzory v susedných stĺpcoch, a vypĺňa aktuálny stĺpec

Klávesy CTRL + F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

SHIFT + F5 sa zobrazí táto karta počas Shift + F4 sa zopakuje Posledná akcia Vyhľadať.

Ctrl + Shift + F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou písmo.

Klávesy CTRL + G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

Ctrl + H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

Klávesy CTRL + K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

Ctrl + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

Klávesy CTRL + N

Vytvorenie nového prázdneho zošita.

CTRL + O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Ctrl + Shift + O sa vyberú všetky bunky, ktoré obsahujú komentáre.

Klávesy CTRL + P

Zobrazí sa karta Tlačiť v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Ctrl + Shift + P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou písmo.

CTRL + Q

Zobrazenie možností Rýchla analýza pre údaje, ak bunky obsahujú vybrané údaje.

Klávesy CTRL + R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

Klávesy CTRL + S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

Ctrl + T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

Klávesy Ctrl + U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Ctrl + Shift + U sa prepína medzi rozbalením a zbalením riadka vzorcov.

Klávesy CTRL + V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ctrl + Alt + V Zobrazenie dialógového okna Prilepiť špeciálne. Je k dispozícii až vtedy, keď máte vystrihnutých alebo skopírovaných objektov, textu alebo obsahu bunky v hárku alebo v inom programe.

Ctrl + W

Zatvorenie okna vybraného zošita.

CTRL + X

Vystrihnutie vybratých buniek.

Ctrl + Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL + Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip : Kombinácie klávesu Ctrl Ctrl + J a Ctrl + M sú momentálne nepriradené odkazy.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kľúč

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

Ctrl + F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

ALT + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Alt + Shift + F1 sa vloží nový hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni na vzorcový panel.

SHIFT + F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

CTRL + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v Zobrazenie Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. K dispozícii, len ak je meno definované v zošite (karta Vzorce, skupina Definované názvy, položka Definovať názov).

Shift + F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

CTRL + F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Alt + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

CTRL + F5 sa obnoví veľkosť vybratého okna zošita.

F6

Prepína medzi pracovným hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených pracovných hárkoch (ponuka Zobraziť, príkaz Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi tablami.

SHIFT + F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovná tabla a pás s nástrojmi.

Ctrl + F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita, keď je otvorených viac okien zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom pracovnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Klávesy CTRL + F7 vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, keď nie je maximalizovaný. Pomocou klávesov so šípkami na presun okna a po dokončení stlačte kláves Enter alebo Esc, aby sa zrušili.

F8

Vypnutie a zapnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa v stavovom riadku zobrazí rozšírený výber a klávesy so šípkami rozširujú výber.

SHIFT + F8 umožňuje pridať nesusediace bunky alebo rozsahu do výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Ctrl + F8 sa vykoná príkaz veľkosť (v ponuke okna zošita Ovládací prvok ) keď zošit nie je maximalizovaný.

Alt + F8 sa zobrazí dialógové okno makro vytvoriť, spustiť, upraviť alebo odstrániť makro.

F9

Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

SHIFT + F9 sa prepočíta aktívny hárok.

Ctrl + Alt + F9 sa prepočítajú všetky hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa zmenili od posledného prepočítania.

Kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Shift + F9 sa znovu skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené ako bunky, ktoré sa musia prepočítať.

Klávesy CTRL + F9 sa minimalizuje na ikonu okna zošita.

F10

Klávesové skratky zapína alebo vypína. (Stlačením klávesu Alt sa to isté.)

SHIFT + F10 sa zobrazí kontextovú ponuku pre vybratú položku.

Alt + Shift + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

CTRL + F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

SHIFT + F11 sa vloží nový hárok.

Klávesy ALT + F11 sa otvorí Editor jazyka Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kľúč

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Napríklad:

ALT, W, P sa hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

ALT, W, L sa hárok prepne na normálne zobrazenie.

ALT, W, I sa hárok prepne na zobrazenie Ukážka zlomov strán.

Klávesy so šípkami

Prechod v pracovnom hárku o jednu bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava.

CTRL + kláves so šípkou presúva na okraj aktuálnej oblasť údajov v hárku.

SHIFT + kláves so šípkou sa rozšíri výber buniek o jednu bunku.

Ctrl + Shift + šípka rozšíri výber buniek, ktoré nie sú prázdne poslednú bunku v stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka alebo ak nie je prázdna, ďalšej bunky sa rozšíri výber do ďalšej bunky nie sú prázdne.

Šípka doľava alebo šípka doprava vyberie kartu doľava alebo doprava, keď je vybratý pás s nástrojmi. Ak je otvorená alebo vybratá, tieto klávesy so šípkami prepínanie medzi Hlavná ponuka a vedľajšej ponuke. Keď je vybratá karta na páse s nástrojmi, tieto klávesy prejdite na kartu tlačidlá.

Keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka, šípka nadol alebo šípka nahor výber ďalšieho alebo predchádzajúceho príkazu. Keď je vybratá karta na páse s nástrojmi, tieto klávesy Prejdite nahor alebo nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

So šípkou nadol alebo Alt + šípka nadol sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam zoznam.

Späť

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora na vzorcovom paneli.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

Odstrániť

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

Koniec

Klávesom End sa vypína a zapína režim dokončenia. V režime dokončenia sa môžete stlačením klávesu so šípkou presunúť do nasledujúcej neprázdnej bunky, ktorá sa nachádza v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Režim dokončenia sa automaticky vypne po stlačení klávesu so šípkou. Pred ďalším stlačením klávesu so šípkou treba znova stlačiť kláves End. Režim dokončenia sa pri zapnutí zobrazuje v stavovom riadku.

Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu End a následným stlačením klávesu so šípkou sa presuniete do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď je zobrazená ponuka alebo vedľajšia ponuka end sa vyberie posledného príkazu v ponuke.

CTRL + End sa presuniete do poslednej bunky v hárku, najnižšie používaných riadok úplne vpravo použitého stĺpca. Ak je kurzor umiestnený v riadku vzorcov, Ctrl + End presunie kurzor na koniec textu.

Ctrl + Shift + End sa rozšíri výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh). Ak je kurzor umiestnený v riadku vzorcov, Ctrl + Shift + End sa vyberie celý text v riadku vzorcov od kurzora po koniec – nemá vplyv na výšku riadka vzorcov.

Kliknúť

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo na vzorcovom paneli a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná akcia pre predvolené príkazové tlačidlo v dialógovom okne (tlačidlo s výrazným ohraničením, často je to tlačidlo OK).

Klávesy Alt + Enter sa začne nový riadok v rovnakej bunke.

Ctrl + Enter sa vyplní vybratý rozsah buniek aktuálnou položkou.

Shift + Enter sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie bunku vyššie.

ESC

Zrušenie položky v bunke alebo vzorcovom paneli.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

Domov

Premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku.

Posunutie o bunku v ľavom hornom rohu okna, keď je zapnutá funkcia Scroll Lock.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Ctrl + Home sa vykoná presun na začiatok hárka.

Ctrl + Shift + Home sa rozšíri výber buniek na začiatok hárka.

O obrazovku nižšie

Presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku.

ALT + Page Down presun o jednu obrazovku doprava v hárku.

CTRL + Page Down sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Ctrl + Shift + Page Down sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

O obrazovku vyššie

Presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku.

ALT + Page Up presun o jednu obrazovku doľava v hárku.

CTRL + Page Up sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka v zošite.

Ctrl + Shift + Page Up sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

Medzerník

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

CTRL + MEDZERNÍK sa vyberie celý stĺpec v hárku.

SHIFT + MEDZERNÍK sa vyberie celý riadok v hárku.

Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie celý hárok.

 • Ak hárok obsahuje údaje, Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník sa vyberie aktuálna oblasť a riadky súhrnu. Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Shift + medzerník tretej vyberie celý hárok.

 • Keď je vybratý objekt, Ctrl + Shift + medzerník sa vyberú všetky objekty v hárku.

ALT + MEDZERNÍK sa zobrazí ponuka Ovládací prvok okna programu Excel.

Ďalšia položka

Premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku.

Prechod po odomknutých bunkách v zabezpečenom pracovnom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Shift + Tab sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Ctrl + Tab sa prepne na nasledujúcu kartu v dialógovom.

Ctrl + Shift + Tab sa prepne na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre program Excel 2010. Tento zoznam obsahuje skratky, ktoré môžete použiť na prístup k na páse s nástrojmi.

Poznámka : Ak používate Microsoft Excel Starter 2010, majte na pamäti, že niektoré funkcie uvedené pre Excel nie sú v programe Excel Starter 2010 podporované.

Tip : Ak chcete mať tieto zoznamy k dispozícii pri práci, môžete si ich vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL+P.

Poznámka : Ak činnosť, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete si klávesovú skratku vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky na páse s nástrojmi

Ak ste ešte nepracovali na páse s nástrojmi, informácie v tejto časti môže pomôcť pochopiť pás s nástrojmi klávesová skratka modelu. Na páse s nové klávesové skratky nazývané Klávesové tipy, ktoré môžete urobiť, sa zobrazia po stlačení klávesu Alt.

Štítky klávesových tipov zobrazené na páse s nástrojmi

Zobraziť kartu na páse s nástrojmi, stlačte kláves TAB, napríklad stlačte písmeno N na karte Vložiť alebo M na karte vzorce. Vďaka všetkých klávesových tipov štítky pre zobrazovanie tlačidiel karty. Potom stlačte kláves pre požadované tlačidlo.

Budú staré klávesové skratky aj naďalej fungovať?

Klávesové skratky, ktoré sa začínajú klávesom CTRL, fungujú aj v programe Excel 2010. Klávesová skratka CTRL + C napríklad stále slúži na kopírovanie do schránky a klávesová skratka CTRL + V na prilepenie zo schránky.

Funguje tiež väčšina starých skratiek typu ALT + odkazy z ponuky. Musíte však poznať celý odkaz spamäti – na obrazovke nie sú k dispozícii žiadne pripomenutia, ktoré písmená je potrebné stlačiť. Skúste napríklad stlačiť kláves ALT a potom jeden z klávesov v rámci starej ponuky E (Upraviť), V (Zobraziť), I (Vložiť) a podobne. Zobrazí sa okno s informáciou o tom, že používate prístupový kláves zo staršej verzie balíka Microsoft Office. Ak poznáte celú postupnosť klávesov, pokračujte a spustite príkaz. Ak postupnosť klávesov nepoznáte, stlačte kláves ESC a použite štítky klávesových tipov.

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Tip :  Stiahnite si alebo vytlačte stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – Klávesy Ctrl. (PDF)

Kľúč

Popis

CTRL+PgUp

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka zľava doprava.

CTRL+PgDn

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka sprava doľava.

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí skryté riadky v rámci výberu.

CTRL+SHIFT+&

Použitie vonkajšieho orámovania pre vybraté bunky.

CTRL+SHIFT_

Odstránenie vonkajšieho orámovania z vybratých buniek.

CTRL+SHIFT+~

Použitie všeobecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Použitie formátu meny s dvoma desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorke).

CTRL+SHIFT+%

Použitie formátu percenta bez desatinných miest.

CTRL+SHIFT+^

Použitie vedeckého formátu čísla s dvomi desatinnými miestami.

CTRL+SHIFT+#

Použitie formátu dátumu s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL+SHIFT+@

Použitie formátu času s hodinami a minútami, označením dop. alebo odp.

CTRL+SHIFT+!

Použitie číselného formátu s dvoma desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL+SHIFT+*

Výber oblasti okolo aktívnej bunky (oblasti údajov ohraničenej prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Ak sa nachádzate v zostave kontingenčnej tabuľky, vyberie sa celá zostava kontingenčnej tabuľky.

CTRL+SHIFT+:

Vloženie aktuálneho času.

CTRL+SHIFT+"

Skopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do bunky alebo vzorcového panela.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL+Mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL+;

Vloženie aktuálneho dátumu.

CTRL+`

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v pracovnom hárku.

CTRL+'

Do bunky alebo vzorcového panela skopíruje vzorec z bunky nad aktívnou bunkou.

CTRL+1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL+2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL+3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL+4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL+5

Použitie prečiarknutia.

CTRL+6

Prepínanie medzi skrytím a zobrazením objektov.

CTRL+8

Zobrazí alebo skryje symboly prehľadu.

CTRL+9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL+0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL+A

Výber celého pracovného hárka.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL+A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL+A po druhýkrát vyberie celý pracovný hárok.

Ak sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+A sa v prípade, že sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL+B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL+C

Skopírovanie vybratých buniek.

CTRL+D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL+F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL+G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL+H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL+I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL+K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL + L

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL+N

Vytvorenie nového prázdneho zošita.

CTRL+O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+O sa vyberú všetky bunky s komentármi.

CTRL+P

Zobrazí sa karta Tlačiť v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL+R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL+S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL+T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL+U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+U sa prepína medzi rozbalením a zbalením vzorcového panela.

CTRL+V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+ALT+V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v pracovnom hárku alebo v inom programe.

CTRL+W

Zatvorenie okna vybraného zošita.

CTRL+X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL+Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL+Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Tip : Aktuálne sú nepriradené nasledujúce kombinácie s klávesom CTRL: CTRL + E, CTRL + J, CTRL + M, a CTRL + Q.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Tip :  Stiahnite si alebo vytlačte stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – Funkčné klávesy. (PDF)

Kľúč

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Pomocník pre program Excel.

CTRL + F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F1 sa vytvorí vložený graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F1 sa vloží nový pracovný hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni na vzorcový panel.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + F2 sa zobrazí oblasť ukážky pred tlačou na karte Tlačiť v zobrazení Backstage.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov. Dostupné len v prípade, ak sa v pracovnom zošite nachádzajú existujúce názvy.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F4 sa zatvorí program Excel.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F5 sa obnoví veľkosť okna vybraného zošita.

F6

Prepína medzi pracovným hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených pracovných hárkoch (ponuka Zobraziť, príkaz Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom pracovnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušte.

F8

Vypnutie a zapnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa v stavovom riadku zobrazí rozšírený výber a klávesy so šípkami rozširujú výber.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F8 sa umožní pridanie nesusediacej bunky alebo rozsahu do výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládacích prvkov okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F8 sa zobrazí dialógové okno Makro na vytvorenie, spustenie, úpravu alebo odstránenie makra.

F9

Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F9 sa prepočíta aktívny pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa prepočítajú všetky pracovné hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa od posledného výpočtu zmenili.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa znova skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené na výpočet.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov. (Stlačenie klávesu ALT má rovnaký účinok.)

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + SHIFT + F10 sa zobrazí ponuka alebo správa pre tlačidlo Kontrola chýb.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu pre údaje v aktuálnom rozsahu v samostatnom hárku s grafom.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F11 sa vloží nový pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + F11 sa otvorí editor jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Poznámka :  Stiahnite si alebo vytlačte stručnú referenčnú kartu: Klávesové skratky – Iné. (PDF)

Kľúč

Popis

ALT

Zobrazenie klávesových tipov (nových skratiek) na páse s nástrojmi.

Napríklad:

Stlačením klávesov ALT, W, P sa pracovný hárok prepne na zobrazenie rozloženia strany.

Stlačením klávesov ALT, W, L sa pracovný hárok prepne na normálne zobrazenie.

Stlačením klávesov ALT, W, I sa pracovný hárok prepne na zobrazenie s ukážkou zlomov strán.

KLÁVESY SO ŠIPKAMI

Prechod v pracovnom hárku o jednu bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa presúva na okraj aktuálnej oblasť údajov v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, stlačením klávesu ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami kariet.

Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratý pás s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so ŠÍPKOU NADOL alebo kombináciou klávesov ALT+ŠÍPKA NADOL sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora na vzorcovom paneli.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Stlačením klávesu END sa zapne režim dokončenia. V režime dokončenia sa môžete potom stlačením klávesu so šípkou presunúť do nasledujúcej neprázdnej bunky, ktorá sa nachádza v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak sú bunky prázdne, stlačením klávesu END a následným stlačením klávesu so šípkou sa presunie do poslednej bunky v príslušnom riadku alebo stĺpci.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, stlačenie klávesu END slúži aj na výber posledného príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na poslednú bunku pracovného hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL + END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku pracovného hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa vyberie celý text na vzorcovom paneli od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška vzorcového panela.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo na vzorcovom paneli a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná akcia pre predvolené príkazové tlačidlo v dialógovom okne (tlačidlo s výrazným ohraničením, často je to tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+ENTER sa pridá nový riadok do tej istej bunky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER sa vybratý rozsah buniek vyplní aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie položky v bunke alebo vzorcovom paneli.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+HOME sa vykoná presun na začiatok pracovného hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+HOME sa výber buniek rozšíri na začiatok pracovného hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE DOWN sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE UP sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK sa vyberie celý stĺpec v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý riadok v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

 • Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberú všetky objekty v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT + MEDZERNÍK sa zobrazí ponuka ovládania pre okno programu Excel.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku.

Prechod po odomknutých bunkách v zabezpečenom pracovnom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v pracovnom hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB sa vykoná prechod na ďalšiu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+TAB sa vykoná prechod na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Tento článok popisuje klávesové skratky, funkčné klávesy a niektoré ďalšie bežné klávesové skratky pre program Excel 2007. Tento zoznam obsahuje skratky, ktoré môžete použiť na prístup k na páse s nástrojmi.

Tip : Ak chcete mať tieto zoznamy k dispozícii pri práci, môžete si ich vytlačiť. Tému vytlačíte stlačením kombinácie klávesov CTRL+P.

Poznámka : Ak činnosť, ktorú často používate, nemá klávesovú skratku, môžete si klávesovú skratku vytvoriť zaznamenaním makra.

Dôležité : 

 • Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Klávesové skratky s klávesom CTRL

Kľúč

Popis

CTRL+PgUp

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka zľava doprava.

CTRL+PgDn

Prepnutie medzi kartami pracovného hárka sprava doľava.

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí skryté riadky v rámci výberu.

CTRL+SHIFT+)

Zobrazenie skrytých stĺpcov v rámci výberu.

CTRL+SHIFT+&

Použitie vonkajšieho orámovania pre vybraté bunky.

CTRL+SHIFT_

Odstránenie vonkajšieho orámovania z vybratých buniek.

CTRL+SHIFT+~

Použitie všeobecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Použitie formátu meny s dvoma desatinnými miestami (záporné čísla v zátvorke).

CTRL+SHIFT+%

Použitie formátu percenta bez desatinných miest.

CTRL+SHIFT+^

Použitie formátu exponenciálneho čísla s dvoma desatinnými miestami.

CTRL+SHIFT+#

Použitie formátu dátumu s dňom, mesiacom a rokom.

CTRL+SHIFT+@

Použitie formátu času s hodinami a minútami, označením dop. alebo odp.

CTRL+SHIFT+!

Použitie číselného formátu s dvoma desatinnými miestami, oddeľovačom tisícov a znamienkom mínus (-) pre záporné hodnoty.

CTRL+SHIFT+*

Výber oblasti okolo aktívnej bunky (oblasti údajov ohraničenej prázdnymi riadkami a prázdnymi stĺpcami).

Ak sa nachádzate v zostave kontingenčnej tabuľky, vyberie sa celá zostava kontingenčnej tabuľky.

CTRL+SHIFT+:

Vloženie aktuálneho času.

CTRL+SHIFT+"

Skopírovanie hodnoty z bunky nad aktívnou bunkou do bunky alebo vzorcového panela.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Zobrazenie dialógového okna Vložiť pri vkladaní prázdnych buniek.

CTRL+Mínus (-)

Zobrazenie dialógového okna Odstrániť pri odstraňovaní vybratých buniek.

CTRL+;

Vloženie aktuálneho dátumu.

CTRL+`

Prepínanie medzi zobrazením hodnôt buniek a zobrazením vzorcov v pracovnom hárku.

CTRL+'

Do bunky alebo vzorcového panela skopíruje vzorec z bunky nad aktívnou bunkou.

CTRL+1

Zobrazenie dialógového okna Formát buniek.

CTRL+2

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL+3

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL+4

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

CTRL+5

Použitie prečiarknutia.

CTRL+6

Prepínanie medzi skrytím objektov, zobrazením objektov a zobrazením zástupných symbolov objektov.

CTRL+8

Zobrazí alebo skryje symboly prehľadu.

CTRL+9

Skrytie vybratých riadkov.

CTRL+0

Skrytie vybratých stĺpcov.

CTRL+A

Výber celého pracovného hárka.

Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie aktuálna oblasť. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie aktuálna oblasť a riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+A sa vyberie celý pracovný hárok.

Ak sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, zobrazí sa dialógové okno Argumenty funkcie.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+A sa v prípade, že sa kurzor nachádza napravo od názvu funkcie vo vzorci, vložia názvy argumentov a zátvorky.

CTRL+B

Použitie alebo odstránenie tučného písma.

CTRL+C

Skopírovanie vybratých buniek.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+C, po ktorom nasleduje ďalšie stlačenie kombinácie klávesov CTRL+C, sa zobrazí Schránka.

CTRL+D

Použitie príkazu Vyplniť nadol na kopírovanie obsahu a formátu najvyššej bunky vybratého rozsahu do buniek nachádzajúcich sa nižšie.

CTRL+F

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Hľadať.

Táto karta sa zobrazuje aj stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F5 a stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F4 sa zopakuje posledná akcia Hľadať.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+F sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL+G

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Toto dialógové okno sa zobrazí aj stlačením klávesu F5.

CTRL+H

Zobrazenie dialógového okna Hľadanie a nahradenie s vybratou kartou Nahradiť.

CTRL+I

Použitie alebo odstránenie kurzívy.

CTRL+K

Zobrazenie dialógového okna Vloženie hypertextového prepojenia, v ktorom sa zadávajú nové hypertextové prepojenia, alebo dialógového okna Úprava hypertextového prepojenia pre vybraté existujúce hypertextové prepojenia.

CTRL+N

Vytvorenie nového prázdneho zošita.

CTRL+O

Zobrazenie dialógového okna Otvoriť, ktoré umožňuje otvoriť alebo vyhľadať súbor.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+O sa vyberú všetky bunky s komentármi.

CTRL+P

Zobrazenie dialógového okna Tlač.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+P sa otvorí dialógové okno Formát buniek s vybratou kartou Písmo.

CTRL+R

Použitie príkazu Vyplniť doprava, ktorým sa kopíruje obsah a formát bunky umiestnenej v ľavej časti vybratého rozsahu do buniek vpravo.

CTRL+S

Uloženie aktívneho súboru s aktuálnym názvom súboru, umiestnením a formátom súboru.

CTRL+T

Zobrazenie dialógového okna Vytvorenie tabuľky.

CTRL+U

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+U sa prepína medzi rozbalením a zbalením vzorcového panela.

CTRL+V

Vloženie obsahu Schránky na miesto, kde sa nachádza kurzor, a nahradenie celého výberu. Je k dispozícii len po vystrihnutí alebo kopírovaní objektu, textu alebo obsahu bunky.

Ak stlačíte kombináciu klávesov CTRL+ALT+V, zobrazí sa dialógové okno Prilepiť špeciálne. Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade vystrihnutia alebo skopírovania objektu, textu alebo obsahu buniek v pracovnom hárku alebo v inom programe.

CTRL+W

Zatvorenie okna vybraného zošita.

CTRL+X

Vystrihnutie vybratých buniek.

CTRL+Y

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

CTRL+Z

Použitie príkazu Späť na vrátenie späť posledného príkazu alebo odstránenie posledného zadaného vstupu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+Z sa použije príkaz Späť alebo príkaz Znova na vrátenie späť alebo obnovenie poslednej automatickej opravy po zobrazení inteligentných značiek automatických opráv.

Na začiatok stránky

Funkčné klávesy

Kľúč

Popis

F1

Zobrazenie pracovnej tably Excel – Pomocník.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F1 sa zobrazí alebo skryje pás s nástrojmi, ktorý je komponentom pre používateľské rozhranie Microsoft Office Fluent.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F1 sa vytvorí graf údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F1 sa vloží nový pracovný hárok.

F2

Úprava aktívnej bunky a umiestnenie kurzora na koniec obsahu bunky. Keď je úprava buniek vypnutá, stlačením tohto klávesu sa kurzor premiestni na vzorcový panel.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F2 sa pridá alebo upraví komentár k bunke.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F2 sa zobrazí okno Ukážka pred tlačou.

F3

Zobrazenie dialógového okna Prilepiť názov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F3 sa zobrazí dialógové okno Vloženie funkcie.

F4

Zopakovanie posledného príkazu alebo akcie, ak je to možné.

Ak je vo vzorci vybratý odkaz na bunku alebo rozsah buniek, klávesom F4 sa prepína medzi rôznymi kombináciami absolútnych a relatívnych odkazov.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F4 sa zatvorí vybraté okno zošita.

F5

Zobrazenie dialógového okna Prejsť na.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F5 sa obnoví veľkosť okna vybraného zošita.

F6

Prepína medzi pracovným hárkom, pásom s nástrojmi, pracovnou tablou a ovládacím prvkom Lupa. V rozdelených pracovných hárkoch (ponuka Zobraziť, príkaz Spravovať toto okno, Ukotviť priečky, Rozdeliť okno) sa stlačením klávesu F6 pri prepínaní medzi tablami a oblasťou pása s nástrojmi prepína aj medzi tablami.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F6 sa prepína medzi pracovným hárkom, ovládacím prvkom Lupa, pracovnou tablou a pásom s nástrojmi.

Keď je otvorených viac okien zošita, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F6 sa prepne do nasledujúceho okna zošita.

F7

Zobrazenie dialógového okna Pravopis a kontrola pravopisu v aktívnom pracovnom hárku alebo vybratom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F7 sa vykoná príkaz Premiestniť pre okno zošita, ktoré nie je maximalizované. Okno sa premiestňuje pomocou klávesov so šípkami a po skončení stlačte kláves ENTER alebo stlačením klávesu ESC premiestnenie zrušte.

F8

Vypnutie a zapnutie režimu rozšírenia. V režime rozšírenia sa v stavovom riadku zobrazí rozšírený výber a klávesy so šípkami rozširujú výber.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F8 sa umožní pridanie nesusediacej bunky alebo rozsahu do výberu buniek pomocou klávesov so šípkami.

Keď zošit nie je maximalizovaný, stlačením kombinácie klávesov CTRL+F8 sa vykoná príkaz Veľkosť (v ponuke ovládacích prvkov okna zošita).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F8 sa zobrazí dialógové okno Makro na vytvorenie, spustenie, úpravu alebo odstránenie makra.

F9

Prepočítanie všetkých pracovných hárkov vo všetkých otvorených zošitoch.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F9 sa prepočíta aktívny pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa prepočítajú všetky pracovné hárky vo všetkých otvorených zošitoch bez ohľadu na to, či sa od posledného výpočtu zmenili.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ALT+F9 sa znova skontrolujú závislé vzorce a potom sa prepočítajú všetky bunky vo všetkých otvorených zošitoch vrátane buniek, ktoré nie sú označené na výpočet.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F9 sa okno zošita minimalizuje na ikonu.

F10

Zapnutie a vypnutie klávesových tipov.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F10 sa zobrazí kontextová ponuka pre vybratú položku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+SHIFT+F10 sa zobrazí ponuka alebo hlásenia pre inteligentnú značku. V prípade existencie viacerých inteligentných značiek sa prepne zobrazenie na ďalšiu značku a zobrazí sa jej ponuka alebo hlásenie.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+F10 sa maximalizuje alebo obnoví vybraté okno zošita.

F11

Vytvorenie grafu údajov v aktuálnom rozsahu.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+F11 sa vloží nový pracovný hárok.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+F11 sa otvorí editor jazyka Microsoft Visual Basic, v ktorom môžete vytvoriť makro pomocou jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazenie dialógového okna Uložiť ako.

Na začiatok stránky

Ďalšie užitočné klávesové skratky

Kľúč

Popis

KLÁVESY SO ŠIPKAMI

Prechod v pracovnom hárku o jednu bunku nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa presúva na okraj aktuálnej oblasť údajov v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri o jednu bunku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+KLÁVES SO ŠÍPKAMI sa výber buniek rozšíri po poslednú bunku, ktorá nie je prázdna a nachádza sa v rovnakom stĺpci alebo riadku ako aktívna bunka. Ak je táto bunka prázdna, výber sa rozšíri po nasledujúcu bunku, ktorá nie je prázdna.

Ak je vybratý pás s nástrojmi, stlačením klávesu ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA sa vyberie karta vľavo alebo vpravo. Keď je otvorená alebo vybratá vedľajšia ponuka, pomocou týchto klávesov sa prepína medzi hlavnou a vedľajšou ponukou. Keď je vybratá karta pása s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa presúva medzi tlačidlami kariet.

Stlačením klávesu ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR sa vyberá nasledujúci alebo predchádzajúci príkaz, keď je otvorená ponuka alebo vedľajšia ponuka. Keď je vybratý pás s nástrojmi, pomocou týchto klávesov sa posúva nahor a nadol medzi skupinami karty.

V dialógovom okne sa pomocou klávesov so šípkami posúva medzi možnosťami v otvorenom rozbaľovacom zozname alebo medzi možnosťami v skupine možností.

Klávesom so ŠÍPKOU NADOL alebo kombináciou klávesov ALT+ŠÍPKA NADOL sa otvorí vybratý rozbaľovací zoznam.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku vľavo od kurzora na vzorcovom paneli.

Slúži aj na vymazanie obsahu aktívnej bunky.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vľavo od polohy kurzora.

DELETE

Odstránenie obsahu (údajov aj vzorcov) vybratých buniek bez ovplyvnenia formátu buniek a komentárov.

V režime úpravy bunky sa odstráni znak vpravo od polohy kurzora.

END

Premiestnenie do bunky v pravom dolnom rohu okna, keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, slúži aj na výber posledného príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+END sa premiestni na poslednú bunku pracovného hárka v najnižšom použitom riadku použitého stĺpca, ktorý sa nachádza najviac vpravo. Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL+END sa kurzor premiestni na koniec textu.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa výber buniek rozšíri po poslednú použitú bunku pracovného hárka (pravý dolný roh). Ak sa kurzor nachádza na vzorcovom paneli, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+END sa vyberie celý text na vzorcovom paneli od polohy kurzora po koniec. Týmto výberom sa neovplyvní výška vzorcového panela.

ENTER

Dokončenie zadania do bunky v bunke alebo na vzorcovom paneli a výber bunky nachádzajúcej sa pod bunkou, do ktorej sa zadáva (predvolené nastavenie).

V údajovom formulári slúži na premiestnenie do prvého poľa nasledujúceho záznamu.

Otvorenie vybratej ponuky (ak chcete aktivovať panel ponuky, stlačte kláves F10) alebo vykonanie vybratého príkazu.

V dialógovom okne sa vykoná akcia pre predvolené príkazové tlačidlo v dialógovom okne (tlačidlo s výrazným ohraničením, často je to tlačidlo OK).

Stlačením kombinácie klávesov ALT+ENTER sa pridá nový riadok do tej istej bunky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+ENTER sa vybratý rozsah buniek vyplní aktuálnou položkou.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+ENTER sa dokončí zadávanie do bunky a vyberie sa bunka nachádzajúca sa nad bunkou, do ktorej sa zadáva.

ESC

Zrušenie položky v bunke alebo vzorcovom paneli.

Zatvorenie otvorenej ponuky alebo vedľajšej ponuky, dialógového okna alebo okna so správou.

Slúži aj na ukončenie režimu zobrazenia na celej obrazovke, keď sa tento režim používa, a na návrat do režimu normálnej obrazovky, v ktorom sa znovu zobrazí pás s nástrojmi a stavový riadok.

HOME

Premiestnenie na začiatok riadka v pracovnom hárku.

Keď je zapnutá funkcia SCROLL LOCK, premiestnenie do ľavého horného rohu.

Keď sa zobrazuje ponuka alebo vedľajšia ponuka, výber prvého príkazu ponuky.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+HOME sa vykoná presun na začiatok pracovného hárka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+HOME sa výber buniek rozšíri na začiatok pracovného hárka.

PAGE DOWN

Presun o jednu obrazovku nadol v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE DOWN sa vykoná presun o jednu obrazovku doprava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE DOWN sa vykoná presun do nasledujúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE DOWN sa vyberie aktuálny a nasledujúci hárok zošita.

PAGE UP

Presun o jednu obrazovku nahor v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+PAGE UP sa vykoná presun o jednu obrazovku doľava v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+PAGE UP sa vykoná presun do predchádzajúceho hárka zošita.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+PAGE UP sa vyberie aktuálny a predchádzajúci hárok zošita.

MEDZERNÍK

V dialógovom okne sa vykoná činnosť pre vybraté tlačidlo alebo sa začiarkne alebo zruší začiarknutie políčka.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+MEDZERNÍK sa vyberie celý stĺpec v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý riadok v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

 • Ak pracovný hárok obsahuje údaje, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah. Druhým stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie aktuálny rozsah a príslušné riadky súhrnu. Tretím stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberie celý pracovný hárok.

 • Keď je vybratý objekt, stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+MEDZERNÍK sa vyberú všetky objekty v pracovnom hárku.

Stlačením kombinácie klávesov ALT+MEDZERNÍK sa zobrazí systémová ponuka pre okno programu Microsoft Office Excel.

TAB

Premiestnenie o jednu bunku doprava v pracovnom hárku.

Prechod po odomknutých bunkách v zabezpečenom pracovnom hárku.

Presun na nasledujúcu možnosť alebo skupinu možností v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa vykoná presun na predchádzajúcu bunku v pracovnom hárku alebo na predchádzajúcu ponuku v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+TAB sa vykoná prechod na ďalšiu kartu v dialógovom okne.

Stlačením kombinácie klávesov CTRL+SHIFT+TAB sa vykoná prechod na predchádzajúcu kartu v dialógovom okne.

Na začiatok stránky

Máte otázku ku konkrétnej funkcii?

Uverejnite otázku vo fóre komunity používateľov Excelu

Pomôžte nám pri zlepšovaní Excelu

Máte nápady, ako by sme mohli zlepšiť nasledujúcu verziu Excelu? Ak áno, pozrite sa na témy v časti Excel User Voice.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Klávesové skratky v Exceli pre Windows

Klávesové skratky v programe Excel for Mac

Funkcie programu Excel (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×