Klávesové skratky vo webovej aplikácii PowerPoint Web App

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Klávesové skratky popísané v tejto téme Pomocníka sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Ak ide o klávesové skratky, pri ktorých sa stláčajú klávesy súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+). Ak ide o klávesovú skratku, pri ktorej sa stláčajú jednotlivé klávesy postupne, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačte kombináciu klávesov CTRL + P.

Ak chcete hľadať v tejto téme, stlačte kombináciu klávesov CTRL + F, do poľa zadajte hľadaný text a potom stlačte kláves ENTER.

Klávesové skratky vo webovej aplikácii Microsoft PowerPoint Online

Klávesové skratky v PowerPoint Online sú podobné klávesové skratky v programe Microsoft PowerPoint. Klávesové skratky uvedené v tomto článku sú pre bežné úlohy v PowerPoint Online. Zoznam klávesových skratiek v Microsoft PowerPoint 2010 nájdete v téme Použitie klávesových skratiek pri vytváraní prezentácie.

Zobrazenie na čítanie

Úloha

Klávesy

Prejdite na zobrazenie, ktoré je prístupné pre čítačky obrazovky softvér

KARTA na kartu súbor na páse s nástrojmi, ENTER, šípka nadol na Zobrazenie prehľadu, ENTER

Ďalšia snímka

E

Predchádzajúca snímka

P

Prechod na určitú snímku

G, zadajte číslo, TAB, ENTER

Prezentácia

Úloha

Stlačte

Ďalšia snímka

E

Predchádzajúca snímka

P

Prechod na určitú snímku

G, zadajte číslo, TAB, ENTER

Ukončenie prezentácie

ESC

Zobrazenie na úpravy

Navigácia na páse s nástrojmi a na tablách

Úloha

Klávesy

Presúvanie medzi tablou miniatúr, pásom s nástrojmi, tablou snímky a tablou s poznámkami

CTRL + F6

Aktivovať inú kartu pása s nástrojmi

TAB, ZADAJTE

Prejsť medzi príkazmi pása s nástrojmi

TAB

Vykonať aktuálne vybratý príkaz pása s nástrojmi

ENTER

Úprava snímok

Úloha

Stlačte

Vytvorenie novej snímky za aktuálne vybratou miniatúrou

CTRL + M

Presúvanie medzi zástupnými symbolmi na snímke

TAB

Výber aktuálneho zástupného symbolu

ENTER

Ukončenie úprav textu v zástupnom objekte

F2

Vystrihnutie výsek

CTRL + X

Kopírovanie snímky

CTRL + C

Prilepenie snímky

CTRL + V

Zrušenie zmeny

CTRL + Z

Znova

CTRL + Y

Posúvanie bodu vkladania v rámci zástupných objektov a poznámok

Úloha

Stlačte

Posun o jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o slovo doprava

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o slovo doľava

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

O jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Posun o odsek nahor

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Posun na začiatok riadka

HOME

Posun na koniec riadka

END

Posun na začiatok zástupného objektu alebo poznámok

CTRL + HOME

Posun na koniec zástupného objektu alebo poznámok

CTRL + END

Výber obsahu: rozbalenie výberu

Úloha

Stlačte

Posun o jeden znak doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jeden znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o slovo doprava

SHIFT + CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o slovo doľava

SHIFT + CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

O jeden riadok nahor

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Posun o odsek nahor

SHIFT + CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun o odsek nadol

SHIFT + CTRL + ŠÍPKA NADOL

Posun na začiatok odseku

SHIFT + HOME

Posun na koniec odseku

SHIFT + END

Posun na začiatok zástupného objektu alebo poznámok

SHIFT + CTRL + HOME

Posun na koniec zástupného objektu alebo poznámok

SHIFT + CTRL + END

Celý zástupný objekt alebo poznámky

CTRL + A

Upraviť text

Požadovaná akcia

Stlačte

Vystrihnutie

CTRL + X

Kopírovanie

CTRL + C

Prilepenie

CTRL + V

Vložiť hypertextové prepojenie

CTRL + K

Zrušenie zmeny

CTRL + Z

Znova

CTRL + Y

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Tučné

CTRL + B

Kurzíva

CTRL + I

Podčiarknuté

CTRL + U

Zarovnať doľava

CTRL + L

Zarovnať doprava

CTRL + R

Zarovnanie na stred

CTRL + E

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×