Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Klávesové skratky vo Worde pre Mac

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohých používateľov zistiť, že pomocou externej klávesnice s klávesové skratky pre Word pre Mac pomáha ich pracovať efektívnejšie. Klávesové skratky pre používateľov s pohyblivosťou alebo zrakovým postihnutím, sú základné namiesto použitia myši. V tomto článku itemizes klávesové skratky pre Word pre Mac.

Poznámky: 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

 • Príkazy, ktoré si vyžadujú stlačenie a pustenie viacerých klávesov naraz, sú uvedené znamienkom plus (+). Príkazy, ktoré si vyžadujú postupné stlačenie klávesov, sú uvedené čiarkou (,).

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Mac (OS) a niektoré nástroje aplikácie môžu kolidovať klávesových skratiek a funkcia kľúčové činnosti v Office for Mac. Ďalšie informácie o zmene kľúčových priradenie klávesovej skratky, nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu systému Mac OS alebo zobrazenie svoje nástroje aplikácie. Zobraziť aj skratka konflikty v tejto téme.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka uvádza klávesové skratky, ktoré sú často používané vo Worde 2016 pre Mac.

Úloha

Klávesy

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z alebo Control + Z

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafických objektov

COMMAND + X alebo Control + X

Skopírovanie vybratého textu alebo grafických objektov do Schránky

COMMAND + C alebo Control + C

Prilepenie obsahu Schránky

COMMAND + V alebo Control + V

Výber príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy)

Option + COMMAND + G

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

Option + COMMAND + L

Rozšírenie výberu

F8

Prechod do ďalšieho okna

COMMAND + dĺžeň (")

Výber príkazu Uložiť ako (ponuka Súbor)

COMMAND + Shift + S

Skopírovanie vybratého textu

SHIFT + F2

Zmena písmen na veľké písmená, malé písmená alebo rôznu veľkosť písmen

Shift + F3

Hľadať alebo Hľadať a nahradiť

Control + F pre príkaz Hľadať, zameranie sa presunie do vyhľadávacieho poľa

Control + H pre príkaz Hľadať a nahradiť

Tlač dokumentu

COMMAND + P alebo CONTROL + P

Prechod na predchádzajúci bod vloženia

SHIFT + F5

Prechod do predchádzajúceho okna

COMMAND + Shift + `

Otvorenie tably Synonymický slovník

Shift + F7

Zmenšenie výberu

Shift + F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

SHIFT + F9

Vystrihnutie výberu do zásobníka

COMMAND + F3

Zatvorenie okna

COMMAND + F4

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

Option + COMMAND + R

Úprava záložky

COMMAND + Shift + F5

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby Políčko Automatická kontrola pravopisu musí byť začiarknuté (ponuka Word, príkaz Predvoľby, položka Pravopis a gramatika).

Option + F7

Vyhľadanie vybratého textu na internete

COMMAND + Shift + L

Začíname

Na dosiahnutie najlepších výsledkov s pásom s nástrojmi pomocou klávesnice, skúste prepnúť nastavenie klávesnice na všetky ovládacie prvky nasledujúcim spôsobom:

 1. Otvorte položku Systémové nastavenia ( COMMAND + medzerník, zadajte systém preferovanýa stlačte kláves Enter).

 2. Prejdite na položky Nastavenie klávesnice (typ klávesnice a stlačte Enter).

 3. Prejdite do priečinka odkazy (stlačte kláves Tab a potom šípka doprava trikrát, a potom priestor).

 4. Zmeniť nastavenie Plný prístup z klávesnicezoznamoch len textové polia a Všetky ovládacie prvky (Ctrl + F7)

Mnohé klávesnice predvolene priraďujú funkčným klávesom špeciálne funkcie. Ak chcete funkčný kláves použiť na iné účely, je potrebné stlačiť kláves Fn spolu s funkčným klávesom. Ďalšie informácie o tom, ako povoliť a používať funkčné klávesy bez toho, aby bolo potrebné stláčať kláves Fn, nájdete v časti Používanie klávesových skratiek s funkčnými klávesmi ďalej v tejto téme.

Konflikty klávesových skratiek

Niektoré klávesové skratky pre Windows kolidujú s príslušnými predvolenými klávesovými skratkami pre Mac OS. Ak budete chcieť tieto skratky používať, možno bude potrebné zmeniť nastavenia klávesnice Macu tak, aby sa pre daný kláves zmenila klávesová skratka Zobraziť plochu.

Zmena systémových nastavení pre klávesové skratky pomocou myši

 1. V ponuke Apple stlačte položku Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na položku Klávesnica.

 3. Vyberte kartu Skratky.

 4. Kliknite na položku Mission Control.

 5. Zrušte začiarknutie políčka pre klávesovú skratku, ktorú chcete používať.

Pohyb kurzora

Úloha

Klávesy

Posun o jeden znak doľava

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava

Option + šípka doľava

Prechod o jedno slovo doprava

Option + šípka doprava

Prechod o jeden odsek nahor

COMMAND + šípka nahor

Prechod o jeden odsek nadol

COMMAND + šípka nadol

Posun o jednu bunku doľava (v tabuľke)

Shift + Tab

Posun o jednu bunku doprava (v tabuľke)

Tab

Posunutie o riadok nahor

Šípka nahor

Posunutie o riadok nadol

Šípka nadol

Prechod na koniec riadka

COMMAND + šípka doprava alebo End

Prechod na začiatok riadka

COMMAND + šípka doľava alebo Home

Posun o jednu obrazovku nahor (posúvanie)

Page Up

Posun o jednu obrazovku nadol (posúvanie)

Page Down

Presun na začiatok nasledujúcej strany

COMMAND + Page Down

Presun na začiatok predchádzajúcej strany

COMMAND + Page Up

Na koniec dokumentu

COMMAND + End

Na klávesnici MacBooku:
COMMAND + FN + šípka doprava

Na začiatok dokumentu

COMMAND + Home

Na klávesnici MacBooku:
COMMAND + FN + šípka doľava

Na predchádzajúci bod vloženia

SHIFT + F5

Výber textu a grafických objektov

Tip: Ak poznáte kombináciu klávesov na presun kurzora, môžete vo všeobecnosti text vybrať podržaním klávesu Shift a stlačením tejto kombinácie klávesov. Kombináciou klávesov COMMAND + šípka doprava napríklad presuniete kurzor na nasledujúce slovo a stlačením klávesov COMMAND + Shift + šípka doprava vyberiete text od kurzora po začiatok nasledujúceho slova.

Úloha

Klávesy

Výber viacerých položiek nie vedľa seba

Vyberte prvú požadovanú položku, podržte kláves COMMAND a potom vyberte všetky ďalšie položky.

Výber jedného znaku smerom doprava

Shift + šípka doprava

Výber jedného znaku smerom doľava

Shift + šípka doľava

Výber jedného slova doprava

Shift + Option + šípka doprava

Výber jedného slova doľava

Shift + Option + šípka doľava

Výber po koniec riadka

COMMAND + Shift + šípka doprava alebo Shift + End

Výber po začiatok riadku

COMMAND + Shift + šípka doľava alebo Shift + Home

Výber smerom o jeden riadok nadol

Shift + šípka nadol

Výber smerom o jeden riadok nahor

Shift + šípka nahor

Výber po koniec odseku

COMMAND + Shift + šípka nadol

Výber po začiatok odseku

COMMAND + Shift + šípka nahor

Výber jednej obrazovky nadol

Shift + Page Down

Výber jednej obrazovky nahor

Shift + Page Up

Výber po začiatok dokumentu

COMMAND + Shift + Home

Výber po koniec dokumentu

COMMAND + Shift + End

Výber po koniec okna

Option + COMMAND + Shift + Page Down

Výber celého dokumentu

COMMAND + A

Výber zvislého bloku textu

COMMAND + shift + F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Výber po určité miesto v dokumente

F8 a potom použite klávesy so šípkami; režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Výber textu a grafických objektov v tabuľke

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber obsahu ďalšej bunky

Tab

Výber obsahu predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Podržte kláves Shift a opakovane stláčajte kláves so šípkou

Výber stĺpca

Kliknite do vrchnej alebo spodnej bunky stĺpca. Podržte kláves Shift a opakovane stláčajte kláves so šípkou nahor alebo so šípkou nadol.

Rozšírenie výberu (alebo bloku)

COMMAND + Shift + F8 a potom použite klávesy so šípkami, režim výberu zrušíte stlačením klávesu Esc

Zmenšenie veľkosti výberu

SHIFT + F8

Výber viacerých buniek, stĺpcov alebo riadkov, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba

Vyberte prvú požadovanú položku, podržte kláves COMMAND a potom vyberte všetky ďalšie položky.

Rozšírenie výberu

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie režimu rozšírenia

F8

V režime rozšíreného výberu môžete kliknutím na miesto v dokumente rozšíriť aktuálny výber po toto miesto.

Výber najbližšieho znaku vľavo

F8, šípka doľava

Výber najbližšieho znaku vpravo

F8, šípka doprava

Rozšírenie výberu

Opakovaným stláčaním klávesu F8 môžete rozšíriť výber o celé slovo, vetu, odsek, sekciu a dokument.

Zmenšenie veľkosti výberu

SHIFT + F8

Vypnutie režimu rozšírenia

Esc

Úprava textu a grafických objektov

Úloha

Klávesy

Kopírovanie textu alebo grafických objektov

COMMAND + C alebo F3

Kopírovanie štýlu

COMMAND + Shift + C

Prilepenie štýlu

COMMAND + shift + V

Kopírovanie textu alebo grafického objektu do albumu s výstrižkami

Control + Option + C

Vystrihnutie vybratého textu do Schránky

COMMAND + X alebo F2

Premiestnenie textu alebo grafických objektov

COMMAND + X alebo F2 (potom presuňte kurzor a stlačte klávesy COMMAND + V alebo F4)

Vytvorenie automatického textu

Option + F3

Vloženie automatického textu

COMMAND + možnosť + Shift + V

Prilepenie obsahu Schránky

COMMAND + V alebo F4

Špeciálne prilepenie

COMMAND + Control + V

Prilepenie a zosúladenie formátovania s okolitým textom

COMMAND + možnosť + Shift + V

Prilepenie obsahu zásobníka

COMMAND + shift + F3

Odstránenie jedného znaku vľavo

Delete

Odstránenie jedného slova vľavo

COMMAND + Delete

Odstránenie jedného znaku napravo

COMMAND alebo zrušte výber

Odstránenie jedného slova vpravo

COMMAND + COMMAND

Vystrihnutie vybratého textu do Schránky

COMMAND + X alebo F2

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Zopakovanie poslednej akcie

COMMAND + Y

Vystrihnutie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

COMMAND + F3

Kreslenie

Úloha

Klávesy

Prepnutie na režim kreslenia

COMMAND + control + Z

Zarovnanie a formátovanie odsekov

Úloha

Klávesy

Centrovanie odseku

COMMAND + E

Zarovnanie odseku podľa okrajov

COMMAND + J

Zarovnanie odseku vľavo

COMMAND + L

Zarovnanie odseku vpravo

COMMAND + R

Odsadenie odseku zľava

Control + Shift + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

COMMAND + Shift + M

Vytvorenie opakovanej zarážky

COMMAND + T

Odstránenie opakovanej zarážky

COMMAND + SHIFT + T

Spustenie automatického formátu

COMMAND + option + k.

Použitie normálneho štýlu

COMMAND + shift + N

Použitie štýlu Nadpis 1

COMMAND + option + 1

Použitie štýlu Nadpis 2

COMMAND + option + 2

Použitie štýlu Nadpis 3

COMMAND + Option + 3

Použitie štýlu Zoznam (keď je kurzor na začiatku riadka)

COMMAND + Shift + L

Vloženie pevnej medzery

Option + medzerník

Nastavenie riadkovania

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavenie jednoduchého riadkovania

COMMAND + 1

Nastavenie dvojitého riadkovania

COMMAND + 2

Nastavenie riadkovania s hodnotou 1,5

COMMAND + 5

Pridanie alebo odstránenie jednoriadkovej medzery pred odsekom

COMMAND + 0 (nula)

Formátovanie znakov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zmena písma

COMMAND + shift + F

Zväčšenie veľkosti písma

COMMAND + shift + >

Zmenšenie veľkosti písma

COMMAND + shift + <

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

COMMAND +]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

COMMAND + [

Zmena formátovania znakov (príkaz Písmo, ponuka Formát)

COMMAND + D

Zmena veľkosti písmen

Shift + F3

Formátovanie používajúce výhradne veľké písmená

COMMAND + shift + A

Použitie tučného písma

COMMAND + B

Použitie podčiarknutia

COMMAND + U

Podčiarknutie slov okrem medzier

COMMAND + shift + W

Dvojité podčiarknutie textu

COMMAND + SHIFT + D

Použitie kurzívy

COMMAND + I

Formátovanie používajúce výhradne kapitálky

COMMAND + shift + K

Použitie dolného indexu (automatické medzery)

COMMAND + znak rovnosti

Použitie horného indexu (automatické medzery)

COMMAND + Shift + znak plus

Použitie prečiarknutého formátovania

COMMAND + Shift + X

Vloženie špeciálnych znakov

Úloha

Klávesy

Vloženie prázdneho poľa

COMMAND + F9

Vloženie zlomu riadka

Shift + Return

Vloženie zlomu strany

COMMAND + Enter

Vloženie zlomu stĺpca

COMMAND + Shift + Return

Vloženie pevného spojovníka

COMMAND + Shift + spojovník

Vloženie symbolu autorských práv

Option + G

Vloženie symbolu registrovanej ochrannej známky

Option + R

Vloženie symbolu ochrannej známky

Option + 2

Vloženie troch bodiek

Option + bodkočiarka

Práca s poľami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie poľa DATE

Control + Shift + D

Vloženie poľa LISTNUM

COMMAND + option + Shift + L

Vloženie poľa PAGE

Control + Shift + P

Vloženie poľa TIME

Control + Shift + T

Vloženie prázdneho poľa

COMMAND + F9

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zrušenie prepojenia poľa

COMMAND + shift + F9

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

SHIFT + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Option + F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

Option + Shift + F9

Prechod na nasledujúce pole

F11

Prechod na predchádzajúce pole

SHIFT + F11

Uzamknutie poľa

COMMAND + F11

Odomknutie poľa

COMMAND + Shift + F11

Vytvorenie prehľadu dokumentu

Úloha

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku

Control + Shift + šípka doľava

Zníženie úrovne odseku

Control + Shift + šípka doprava

Zníženie úrovne základného textu

COMMAND + shift + N

Presun vybratých odsekov nahor

Príslušná klávesová skratka v konflikte s predvoleným riadiacim klávesom. Ak chcete použiť túto klávesovú skratku balíka Office, musíte najprv zmeniť riadiacim skratka pre tento kľúč. V ponuke Apple kliknite na položku systémové nastavenia > poslanie ovládací prvok. V časti klávesnica a myš, vyberte položku iný odkaz slúžiace na kontrolu poslania alebo vybrať-(znamienko mínus), ak chcete vypnúť.

Control + Shift + šípka nahor

Presun vybraných odsekov nadol

Príslušná klávesová skratka v konflikte s predvoleným riadiacim klávesom. Ak chcete použiť túto klávesovú skratku Office, najskôr treba zmeniť na žiadosť zástupcu windows pre tento kľúč. V ponuke Apple kliknite na položku systémové nastavenia > poslanie ovládací prvok. V časti klávesnica a myš, vyberte inú klávesovú skratku pre aplikáciu windows alebo vybrať-(znamienko mínus), ak chcete vypnúť.

Control + Shift + šípka nadol

Rozbalenie textu pod nadpisom

Control + Shift + znak plus

Zbalenie textu pod nadpisom

Control + Shift + znak mínus

Rozbalenie celého základného textu a nadpisov alebo zbalenie celého základného textu

Control + Shift + A

Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu

Control + Shift + L

Zobrazenie všetkých nadpisov so zadanou úrovňou nadpisu

Control + Shift + <úroveň nadpisu>

Revízia dokumentu

Úloha

Klávesy

Vloženie komentára

COMMAND + option + a.

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

COMMAND + shift + E

Prechod na začiatok komentára

Home

Prechod na koniec komentára

Koniec (tlačidlo Koniec nie je k dispozícii na všetkých klávesniciach)

Prechod na začiatok zoznamu komentárov na table revízií

COMMAND + Home

Prechod na koniec zoznamu komentárov na table revízií

COMMAND + End

Tlač dokumentu

Akcia

Klávesy

Tlač dokumentu

COMMAND + P

Pohyb v tabuľke

Úloha

Klávesy

Presunutie do ďalšej bunky

Tab (Ak sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky, stlačením klávesu Tab pridáte nový riadok.)

Presunutie do predchádzajúcej bunky

Shift + Tab

Presunutie do predchádzajúceho alebo nasledujúceho riadka

Šípka nahor alebo šípka nadol

Presun na prvú bunku v riadku

Control + Home

Presun na poslednú bunku v riadku

Control + End

Presun na prvú bunku v stĺpci

Control + Page Up

Presun na poslednú bunku v stĺpci

Control + Page Down

Začatie nového odseku

Return

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves Tab na konci posledného riadka

Pridanie textu pred tabuľku na začiatku dokumentu

Návrat na začiatok prvej bunky

Vloženie riadka

COMMAND + control + I

Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky

pomocou pravítka

Úloha

Stlačte klávesovú skratku a potom posúvajte hranicu stĺpca

Premiestnenie riadku jedného stĺpca

Zachovanie šírky tabuľky

Shift

Rovnomerná zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND + shift

Proporcionálna zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND

Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky priamo v tabuľke

Tipy: 

 • Ak chcete pri zmene veľkosti stĺpca zobraziť jeho rozmery na pravítku, stlačte spolu s týmito klávesovými skratkami kláves Option.

 • Ak chcete jemne upraviť šírku stĺpca, stlačením klávesu Option spolu s týmito klávesovými skratkami vypnite funkciu prichytenia.

Úloha

Stlačte klávesovú skratku a potom posúvajte hranicu stĺpca

Premiestnenie riadku jedného stĺpca

Zachovanie šírky tabuľky

Žiadny kláves

Zachovanie veľkostí stĺpcov vpravo

Zmena šírky tabuľky

Shift

Rovnomerná zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND + shift

Proporcionálna zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Úloha

Klávesy

Vloženie nového odseku v bunke

Return

Vloženie znaku tabulátora v bunke

Option + Tab

Používanie poznámok pod čiarou a vysvetliviek

Úloha

Klávesy

Vloženie poznámky pod čiarou

COMMAND + Option + F

Vloženie vysvetlivky

COMMAND + Option + E

Funkcie pre jazyky so smerom písma sprava doľava

Word podporuje funkcie zápisu sprava doľava pre jazyky, ktoré pri písaní, úpravách a zobrazovaní textu pracujú v prostredí so zápisom textu sprava doľava alebo kombinovanom zápise sprava doľava a zľava doprava. V tomto kontexte slovné spojenie jazyky so zápisom v smere sprava doľava označuje všetky systémy písania, v ktorých sa píše sprava doľava. Patria sem jazyky, v ktorých sa tvar znakov mení podľa kontextu, ako je arabčina, aj jazyky bez tejto vlastnosti.

Skôr než bude možné tieto klávesové skratky používať, je potrebné zabezpečiť, aby boli klávesové skratky aktivované pre jazyk, ktorý používate.

 1. Prejdite na položky Apple > Systémové nastavenia > Klávesnica.

 2. Na karte Vstupné zdroje vyberte jazyk, pre ktorý chcete klávesové skratky zapnúť.

 3. V pravej časti karty začiarknite políčko Aktivovať klávesové skratky.

Prepnutie

Klávesy

Smer odseku sprava doľava

Control + COMMAND + šípka doľava

Smer odseku zľava doprava

Control + COMMAND + šípka doprava

Používanie klávesových skratiek s funkčnými klávesmi

Word 2016 pre Mac používa na vykonávanie bežných príkazov vrátane kopírovania a prilepenia funkčné príkazy. Ak chcete mať k týmto skratkám rýchly prístup, môžete zmeniť svoje systémové nastavenia Apple, aby ste pri používaní klávesových skratiek s funkčnými klávesmi nemuseli vždy používať kláves Fn.

Poznámka: Zmena systémových nastavení pre funkčné klávesy ovplyvní spôsob fungovania klávesov pri práci s Macom, nielen pri práci s Wordom. Po zmene nastavení môžete stále vykonávať špeciálne funkcie uvedené na funkčných klávesoch. Stačí, ak stlačíte kláves Fn. Ak chcete napríklad použiť kláves F12 na zmenu hlasitosti, stlačte kombináciu klávesov Fn + F12.

Zmena nastavení funkčných klávesov pomocou myši

 1. V ponuke Apple stlačte položku Systémové nastavenia.

 2. Vyberte položku Klávesnica.

 3. Na karte Klávesnica začiarknite políčko Použiť klávesy F1, F2 a pod. ako štandardné funkčné klávesy.

Klávesové skratky s funkčnými klávesmi

Úloha

Klávesy

Vrátenie poslednej akcie

F1

Vystrihnutie vybratého textu alebo grafických objektov

F2

Skopírovanie vybratého textu alebo grafických objektov do Schránky

F3

Prilepenie obsahu Schránky

F4

Výber príkazu Prejsť na (ponuka Úpravy)

F5

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

F7

Rozšírenie výberu

F8

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Prechod do ďalšieho okna

COMMAND + F6

Skopírovanie vybratého textu

SHIFT + F2

Zmena písmen na veľké písmená, malé písmená alebo rôznu veľkosť písmen

Shift + F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na

Shift + F4 alebo COMMAND + Shift + F4

Prechod na predchádzajúci bod vloženia

SHIFT + F5

Otvorenie tably Synonymický slovník

Shift + F7

Zmenšenie výberu

Shift + F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

SHIFT + F9

Prechod na predchádzajúce pole

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným klávesom Mission Control pre funkciu Zobraziť plochu. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, je najskôr potrebné zmeniť klávesovú skratku Zobraziť plochu pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položky Systémové nastavenia > Mission Control. V časti Klávesnica a myš vyberte inú klávesovú skratku pre funkciu Zobraziť plochu alebo vyberte (znak mínus), aby ste ju vypli.

SHIFT + F11

Vystrihnutie výberu do zásobníka

COMMAND + F3

Zatvorenie okna

COMMAND + F4

Prechod do ďalšieho okna

COMMAND + F6

Vloženie prázdneho poľa

COMMAND + F9

Uzamknutie poľa

COMMAND + F11

Vloženie obsahu zásobníka

COMMAND + Shift + F3

Úprava záložky

COMMAND + Shift + F5

Aktualizácia prepojených informácií v zdrojovom dokumente Wordu

COMMAND + Shift + F7

Rozšírenie výberu ako blokového výberu

COMMAND + Shift + F8, kláves so šípkou

Zrušenie prepojenia poľa

COMMAND + shift + F9

Odomknutie poľa

COMMAND + Shift + F11

Vytvorenie položky automatického textu

Option + F3

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby

Option + F7

Spustenie makra

Option + F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

Option + F9

Vyhľadanie vybratého textu na internete

COMMAND + Shift + L

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazuje výsledok poľa

Option + Shift + F9

Úlohy môžete vykonávať rýchlejšie s klávesovými skratkami – stlačením jedného alebo viacerých klávesov na vykonanie úlohy. Napríklad po stlačení kombinácie klávesov COMMAND + P sa otvorí dialógové okno Tlačiť.

Poznámky: 

 • Opísané klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia zodpovedať klávesom na americkej klávesnici. Odlišné môžu byť aj klávesové skratky pre prenosné počítače.

 • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Macintosh a niektoré pomocné aplikácie môžu kolidovať s klávesovými skratkami a operáciami funkčných klávesov v balíku Office. Ďalšie informácie o zmene klávesov priradených ku klávesovým skratkám nájdete v Pomocníkovi pre Mac pre vašu verziu operačného systému Macintosh alebo v pomocných aplikáciách.

 • Nasledujúci zoznam obsahuje klávesové skratky na vykonávanie najbežnejších úloh. Ak chcete zobraziť všetky klávesové skratky a príkazy Wordu, v ponuke Nástroje ukážte na položku Makro a kliknite na položku Makrá. V kontextovej ponuke Makrá v kliknite na položku Príkazy Wordu a do poľa Názov makra zadajte ZoznamPríkazov, kliknite na tlačidlo Spustiť a vyberte požadované možnosti.

Obsah tohto článku

Funkčné klávesy

Poznámka: Ak používate MacBook a chcete použiť funkčný kláves, musíte zároveň stlačiť aj kláves fn (dolný ľavý kláves na klávesnici).

Akcia

Klávesy

Vrátenie poslednej akcie

F1

Vystrihnutie textu alebo grafického objektu

F2

Kopírovanie textu alebo grafického objektu

F3

Prilepenie obsahu Schránky

F4

Výber príkazu Prejsť na (v ponuke Upraviť)

F5

Prechod na ďalšiu tablu alebo rám

F6

Výber príkazu Pravopis a gramatika (v ponuke Nástroje)

F7

Rozšírenie výberu

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným priradením klávesov v systéme Mac OS X. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku systému Mac OS X pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica. Kliknite na kartu Klávesové skratky a zrušte začiarknutie políčka Zapnuté pre priradenie klávesu, ktorý chcete vypnúť.

F8

Aktualizovanie vybratých polí

Skratka Toto klávesnice v konflikte s predvolené ukážky kľúčové priradenia v operačnom systému Mac OS X verzia 10.3 alebo novšia verzia. Ak chcete použiť túto klávesovú skratku balíka Office, musíte najprv vypnúť ukážky klávesová skratka pre tento kľúč. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti osobné, kliknite na položku ukážky a medzery. V časti klávesnica a myš skratky, v rozbaľovacej ponuke pre odkaz, ktorý chcete vypnúť, kliknite na položku .

F9

Prechod na nasledujúce pole

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným priradením klávesov vo funkcii Exposé v systéme Mac OS X verzie 10.3 alebo novšej. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku funkcie Exposé pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti Osobné, kliknite na položku funkcií Exposé & Spaces. V časti Klávesové skratky a skratky myši v kontextovej ponuke pre skratku, ktorú chcete vypnúť, kliknite na znak .

F11

Výber príkazu Uložiť ako (v ponuke Súbor)

COMMAND + SHIFT + S

Kopírovanie textu

SHIFT + F2

Zmena písmen na veľké písmená, malé písmená alebo rôznu veľkosť písmen

SHIFT + F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na

SHIFT + F4

Prechod na predchádzajúci bod vloženia

SHIFT + F5

Prechod na predchádzajúcu tablu alebo rám

SHIFT + F6

Výber príkazu Synonymický slovník (v ponuke Nástroje)

SHIFT + F7

Zmenšenie výberu

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným priradením klávesov vo funkcii Exposé v systéme Mac OS X verzie 10.3 alebo novšej. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku funkcie Exposé pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti Osobné, kliknite na položku funkcií Exposé & Spaces. V časti Klávesové skratky a skratky myši v kontextovej ponuke pre skratku, ktorú chcete vypnúť, kliknite na znak .

SHIFT + F8

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

Skratka Toto klávesnice v konflikte s predvolené ukážky kľúčové priradenia v operačnom systému Mac OS X verzia 10.3 alebo novšia verzia. Ak chcete použiť túto klávesovú skratku balíka Office, musíte najprv vypnúť ukážky klávesová skratka pre tento kľúč. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti osobné, kliknite na položku ukážky a medzery. V časti klávesnica a myš skratky, v rozbaľovacej ponuke pre odkaz, ktorý chcete vypnúť, kliknite na položku .

SHIFT + F9

Zobrazenie kontextovej ponuky.

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným priradením klávesov vo funkcii Exposé v systéme Mac OS X verzie 10.3 alebo novšej. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku funkcie Exposé pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti Osobné, kliknite na položku funkcií Exposé & Spaces. V časti Klávesové skratky a skratky myši v kontextovej ponuke pre skratku, ktorú chcete vypnúť, kliknite na znak .

SHIFT + F10

Prechod na predchádzajúce pole

Skratka Toto klávesnice v konflikte s predvolené ukážky kľúčové priradenia v operačnom systému Mac OS X verzia 10.3 alebo novšia verzia. Ak chcete použiť túto klávesovú skratku balíka Office, musíte najprv vypnúť ukážky klávesová skratka pre tento kľúč. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti osobné, kliknite na položku ukážky a medzery. V časti klávesnica a myš skratky, v rozbaľovacej ponuke pre odkaz, ktorý chcete vypnúť, kliknite na položku .

SHIFT + F11

Vystrihnutie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

COMMAND + F3

Zatvorenie okna

COMMAND + F4

Prechod do ďalšieho okna

COMMAND + F6

Rozbalenie alebo minimalizovanie pása s nástrojmi

COMMAND + OPTION + R

Vloženie prázdneho poľa

COMMAND + F9

Uzamknutie poľa

COMMAND + F11

Vloženie obsahu zásobníka

COMMAND + SHIFT + F3

Zopakovanie akcie Hľadať alebo Prejsť na

COMMAND + SHIFT + F4

Úprava záložky

COMMAND + SHIFT + F5

Prechod do predchádzajúceho okna

COMMAND + SHIFT + F6

Aktualizácia prepojených informácií v zdrojovom dokumente Wordu

COMMAND + SHIFT + F7

Rozšírenie výberu alebo bloku (potom stlačte kláves so šípkou)

COMMAND + SHIFT + F8

Zrušenie prepojenia poľa

COMMAND + SHIFT + F9

Odomknutie poľa

COMMAND + SHIFT + F11

Vytvorenie položky automatický text

OPTION + F3

Prechod do ďalšieho okna

OPTION + F6

Vyhľadanie nasledujúcej pravopisnej alebo gramatickej chyby. Políčko Automatická kontrola pravopisu musí byť začiarknuté (ponuka Word, príkaz Predvoľby, položka Pravopis a gramatika).

OPTION + F7

Spustenie makra

OPTION + F8

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

OPTION + F9

Prechod do predchádzajúceho okna

OPTION + SHIFT + F6

Otvorenie slovníka

OPTION + SHIFT + F7

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazujú výsledky polí

OPTION + SHIFT + F9

Premiestňovanie kurzora

Presun

Klávesy

O jeden znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

O jeden znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

O jedno slovo doľava

OPTION + ŠÍPKA DOĽAVA

O jedno slovo doprava

OPTION + ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden odsek nahor

COMMAND + ŠÍPKA NAHOR

O jeden odsek nadol

COMMAND + ŠÍPKA NADOL

O jednu bunku doľava (v tabuľke)

SHIFT + TAB

O jednu bunku doprava (v tabuľke)

TAB

O jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

O jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Na koniec riadka

COMMAND + ŠÍPKA DOPRAVA alebo END

Na začiatok riadka

COMMAND + ŠÍPKA DOĽAVA alebo HOME

O jednu obrazovku nahor

PAGE UP

O jednu obrazovku nadol

PAGE DOWN

Na začiatok ďalšej strany

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + ŠÍPKA NADOL (na klávesnici MacBooku)

Na začiatok predchádzajúcej strany

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + ŠÍPKA NAHOR (na klávesnici MacBooku)

Na koniec dokumentu

COMMAND + END

COMMAND + FN + ŠÍPKA DOPRAVA (na klávesnici MacBooku)

Na začiatok dokumentu

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + ŠÍPKA DOĽAVA (na klávesnici MacBooku)

Prechod na predchádzajúci bod vloženia

SHIFT + F5

Výber textu a grafických objektov

Tip: Ak poznáte kombináciu klávesov na presun kurzora, môžete vo všeobecnosti text vybrať podržaním klávesu SHIFT a stlačením tejto kombinácie klávesov. Kombináciou klávesov COMMAND + ŠÍPKA DOPRAVA napríklad presuniete kurzor na nasledujúce slovo a stlačením klávesov COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA vyberiete text od kurzora po začiatok nasledujúceho slova.

Rozšírenie výberu

Stlačte

Výber viacerých položiek, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba

Vyberte prvú požadovanú položku, podržte kláves COMMAND a potom vyberte všetky ďalšie položky.

O jeden znak doprava

SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

O jeden znak doľava

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

O jedno slovo doprava

SHIFT + OPTION + ŠÍPKA DOPRAVA

O jedno slovo doľava

SHIFT + OPTION + ŠÍPKA DOĽAVA

Na koniec riadka

COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA alebo SHIFT + END

Na začiatok riadka

COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT + HOME

O jeden riadok nadol

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

O jeden riadok nahor

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Po koniec odseku

COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Po začiatok odseku

COMMAND + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

O jednu obrazovku nadol

SHIFT + PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahor

SHIFT + PAGE UP

Na začiatok dokumentu

COMMAND + SHIFT + HOME

Na koniec dokumentu

COMMAND + SHIFT + END

Po koniec okna

OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

Výber celého dokumentu

COMMAND + A

Výber zvislého bloku textu

COMMAND + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami. Režim výberu zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

Po určité miesto v dokumente

F8 a potom použite klávesy so šípkami. Režim výberu zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

Výber textu a grafických objektov v tabuľke

Akcia

Klávesy

Výber obsahu ďalšej bunky

TAB

Výber obsahu predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Rozšírenie výberu na susedné bunky

Pri stlačenom klávese SHIFT opakované stláčajte kláves so šípkou

Výber stĺpca

Kliknite do vrchnej alebo spodnej bunky stĺpca. Podržte kláves SHIFT a opakovane stláčajte kláves so ŠÍPKOU NAHOR alebo kláves so ŠÍPKOU NADOL.

Rozšírenie výberu (alebo bloku)

COMMAND + SHIFT + F8 a potom použite klávesy so šípkami. Režim výberu zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

Zmenšenie veľkosti výberu

SHIFT + F8

Výber viacerých buniek, stĺpcov alebo riadkov, ktoré sa nenachádzajú vedľa seba

Vyberte prvú požadovanú položku, podržte kláves COMMAND a potom vyberte všetky ďalšie položky.

Rozšírenie výberu

Akcia

Stlačte

Zapnutie rozšíreného režimu

F8

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným priradením klávesov v systéme Mac OS X. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku systému Mac OS X pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica. Kliknite na kartu Klávesové skratky a zrušte začiarknutie políčka Zapnuté pre priradenie klávesu, ktorý chcete vypnúť.

Výber najbližšieho znaku vľavo

F8 a potom stlačte kláves ŠÍPKA DOĽAVA

Výber najbližšieho znaku vpravo

F8 a potom stlačte kláves ŠÍPKA DOPRAVA

Rozšírenie výberu

Opakovaným stláčaním klávesu F8 môžete rozšíriť výber o celé slovo, vetu, odsek, sekciu a tak ďalej.

Zmenšenie veľkosti výberu

SHIFT + F8

Vypnutie rozšíreného režimu

COMMAND + BODKA

Úprava textu a grafických objektov

Akcia

Klávesy

Kopírovanie textu alebo grafických objektov

COMMAND + C alebo F3

Kopírovanie štýlu

COMMAND + SHIFT + C

Prilepenie štýlu

COMMAND + SHIFT + V

Kopírovanie textu alebo grafického objektu do albumu s výstrižkami

CONTROL + OPTION + C

Premiestnenie textu alebo grafických objektov

COMMAND + X alebo F2 (potom presuňte kurzor a stlačte klávesy COMMAND + V alebo F4)

Vloženie grafiky pomocou Prehliadača médií

COMMAND + CONTROL + M

Vytvorenie automatického textu

OPTION + F3

Vloženie automatického textu

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Prilepenie obsahu Schránky

COMMAND + V alebo F4

Prilepenie vybratého orezania do albumu s výstrižkami

CONTROL + OPTION + V

Špeciálne prilepenie

COMMAND + CONTROL + C

Prilepenie a zosúladenie formátovania s okolitým textom

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Prilepenie do albumu s výstrižkami

CONTROL + OPTION + V

Prilepenie obsahu zásobník

COMMAND + SHIFT + F3

Odstránenie jedného znaku naľavo

DELETE

Odstránenie jedného slova vľavo

COMMAND + DELETE

Odstránenie jedného znaku napravo

Odstránenie alebo zrušte výber

Odstránenie jedného slova vpravo

COMMAND + Odstránenie

Vystrihnutie vybratého textu do Schránky

COMMAND + X alebo F2

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Vystrihnutie vybranej časti dokumentu a uloženie do zásobníka

COMMAND + F3

Zarovnanie a formátovanie odsekov

Akcia

Klávesy

Centrovanie odseku

COMMAND + E

Zarovnanie odseku podľa okrajov

COMMAND + J

Zarovnanie odseku vľavo

COMMAND + L

Zarovnanie odseku vpravo

COMMAND + R

Odsadenie odseku zľava

CONTROL + SHIFT + M

Odstránenie odsadenia odseku zľava

COMMAND + SHIFT + M

Vytvorenie opakovanej zarážky

COMMAND + T

Odstránenie opakovanej zarážky

COMMAND + SHIFT + T

Spustenie automatického formátu

COMMAND + OPTION + K

Použitie normálneho štýlu

COMMAND + SHIFT + N

Použitie štýlu Nadpis 1

COMMAND + OPTION + 1

Použitie štýlu Nadpis 2

COMMAND + OPTION + 2

Použitie štýlu Nadpis 3

COMMAND + OPTION + 3

Použitie štýlu Zoznam

COMMAND + SHIFT + L

Vloženie pevnej medzery

OPTION + MEDZERNÍK

Nastavenie riadkovania

Možnosti riadkovania

Stlačte

Jednoduché

COMMAND + 1

Dvojité

COMMAND + 2

1,5 riadka

COMMAND + 5

Pridanie alebo odstránenie jednoriadkovej medzery pred odsekom

COMMAND + 0 (nula).

Znaky formátovania

Akcia

Klávesy

Zmena písma

COMMAND + SHIFT + F

Zväčšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma

COMMAND + SHIFT + <

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

COMMAND + ]

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

COMMAND + [

Zmena formátovania znakov (príkaz Písmo, ponuka Formát)

COMMAND + D

Zmena veľkosti písmen

SHIFT + F3

Formátovanie používajúce výhradne veľké písmená

COMMAND + SHIFT + A

Použitie tučného písma

COMMAND + B

Použitie podčiarknutia

COMMAND + U

Podčiarknutie slov okrem medzier

COMMAND + SHIFT + W

Dvojité podčiarknutie textu

COMMAND + SHIFT + D

Použitie kurzívy

COMMAND + I

Formátovanie používajúce výhradne kapitálky

COMMAND + SHIFT + K

Použitie dolného indexu (automatické medzery)

COMMAND + = (rovná sa)

Použitie horného indexu (automatické medzery)

COMMAND + SHIFT + + (znamienko plus)

Odstránenie manuálneho formátovania znakov

COMMAND + SHIFT + Z

Použitie prečiarknutého formátovania

COMMAND + SHIFT + X

Vloženie špeciálnych znakov

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Pole

COMMAND + F9

Zlom riadka

SHIFT + RETURN

Zlom strany

SHIFT + ENTER

Zlom stĺpca

COMMAND + SHIFT + RETURN

Pevný spojovník

COMMAND + SHIFT + - (spojovník)

Symbol ochrannej známky autorských práv

OPTION + G

Symbol registrovanej ochrannej známky

OPTION + R

Symbol ochrannej známky

OPTION + 2

Tri bodky

OPTION + ; (bodkočiarka)

Vkladanie polí

Objekt, ktorý sa má vložiť

Stlačte

Pole s dátumom

CONTROL + SHIFT + D

Pole číslovania zoznamu

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

Stranové pole

CONTROL + SHIFT + P

Pole s časom

CONTROL + SHIFT + T

Prázdne pole

COMMAND + F9

Práca s poľami

Akcia

Stlačte

Aktualizovanie vybratých polí

F9

Zrušenie prepojenia poľa

COMMAND + SHIFT + F9

Prepínanie medzi kódom poľa a jeho výsledkom

SHIFT + F9

Prepínanie medzi kódmi všetkých polí a ich výsledkami

OPTION + F9

Spustenie funkcie GOTOBUTTON alebo MACROBUTTON z poľa, v ktorom sa zobrazujú výsledky polí

OPTION + SHIFT + F9

Prechod na nasledujúce pole

F11

Prechod na predchádzajúce pole

SHIFT + F11

Uzamknutie poľa

COMMAND + F11

Odomknutie poľa

COMMAND + SHIFT + F11

Prehľad dokumentu

Akcia

Klávesy

Zvýšenie úrovne odseku

CONTROL + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zníženie úrovne odseku

CONTROL + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Degradovanie základného textu

COMMAND + SHIFT + N

Presun vybratých odsekov nahor

CONTROL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presun vybraných odsekov nadol

CONTROL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozbalenie textu pod nadpisom

CONTROL + SHIFT + + (znamienko plus)

Zbalenie textu pod nadpisom

Táto klávesová skratka koliduje s predvoleným priradením klávesov v systéme Mac OS X. Ak chcete túto klávesovú skratku balíka Office použiť, musíte najskôr vypnúť klávesovú skratku systému Mac OS X pre tento kláves. V ponuke Apple kliknite na položku Systémové nastavenia. V časti Hardvér kliknite na položku Klávesnica. Kliknite na kartu Klávesové skratky a zrušte začiarknutie políčka Zapnuté pre priradenie klávesu, ktorý chcete vypnúť.

CONTROL + SHIFT + - (znamienko mínus)

Rozbalenie celého základného textu a nadpisov alebo zbalenie celého základného textu

CONTROL + SHIFT + A

Zobrazenie prvého riadka základného textu alebo celého základného textu

CONTROL + SHIFT + L

Zobrazenie všetkých nadpisov so zadanou úrovňou nadpisu

CONTROL + SHIFT + <ÚROVEŇ NADPISU>

Kontrola dokumentov

Akcia

Klávesy

Vloženie komentára

COMMAND + OPTION + A

Zapnutie alebo vypnutie sledovania zmien

COMMAND + SHIFT + E

Prechod na začiatok komentára

HOME

Prechod na koniec komentára

KONIEC (tlačidlo Koniec nie je k dispozícii na všetkých klávesniciach)

Prechod na začiatok zoznamu komentárov na table revízií

COMMAND + HOME

Prechod na koniec zoznamu komentárov na table revízií

COMMAND + END

Tlač dokumentov

Akcia

Klávesy

Tlač dokumentu

COMMAND + P

Presúvanie sa v tabuľke

Akcia

Klávesy

Presun do ďalšej bunky

TAB (Ak sa kurzor nachádza v poslednej bunke tabuľky, stlačením klávesu TAB pridáte nový riadok.)

Presun do predchádzajúcej bunky

SHIFT + TAB

Presun do predchádzajúceho alebo nasledujúceho riadka

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Presun na prvú bunku v riadku

CONTROL + HOME

Presun na poslednú bunku v riadku

CONTROL + END

Presun na prvú bunku v stĺpci

CONTROL + PAGE UP

Presun na poslednú bunku v stĺpci

CONTROL + PAGE DOWN

Začatie nového odseku

RETURN

Pridanie nového riadka do spodnej časti tabuľky.

Kláves TAB na konci posledného riadka

Pridanie textu pred tabuľku na začiatku dokumentu

RETURN na začiatku prvej bunky

Vloženia riadka

COMMAND + CONTROL + I

Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky pomocou pravítka

Požadovaná akcia

Stlačte klávesovú skratku a potom presuňte značku na pravítko

Zachovanie veľkostí stĺpcov vpravo

Zmena šírky tabuľky

Žiadny kláves

Premiestnenie riadku jedného stĺpca

Zachovanie šírky tabuľky

SHIFT

Rovnomerná zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND + SHIFT

Proporcionálna zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND

Zmena veľkosti stĺpcov tabuľky priamo v tabuľke

Tipy: 

 • Ak chcete pri zmene veľkosti stĺpca zobraziť jeho rozmery na pravítku, stlačte spolu s týmito klávesovými skratkami kláves OPTION.

 • Ak chcete jemne upraviť šírku stĺpca, stlačením klávesu OPTION spolu s týmito klávesovými skratkami vypnete funkciu prichytenia.

Akcia

Stlačte klávesovú skratku a potom posúvajte hranicu stĺpca

Premiestnenie riadku jedného stĺpca

Zachovanie šírky tabuľky

Žiadny kláves

Zachovanie veľkostí stĺpcov vpravo

Zmena šírky tabuľky

SHIFT

Rovnomerná zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND + SHIFT

Proporcionálna zmena veľkosti všetkých stĺpcov vpravo

Zachovanie šírky tabuľky

COMMAND

Vloženie odsekov a znakov tabulátora do tabuľky

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Nový odsek v bunke

RETURN

Znaky tabulátora v bunke

OPTION + TAB

Zlúčenie údajov

Ak chcete použiť nasledujúce klávesové skratky, musíte najprv nastaviť zlúčenie údajov.

Akcia

Stlačte

Zlúčenie dokumentu

CONTROL + SHIFT + N

Úprava zlúčených údajov v dokumente s údajmi

CONTROL + SHIFT + E

Skontrolovanie chýb

CONTROL + SHIFT + K.

Vloženie zlučovacieho poľa

CONTROL + SHIFT + F

poznámky pod čiarou a koncové poznámky.

Objekt, ktorý sa má vložiť

Klávesy

Poznámka pod čiarou

COMMAND + OPTION + F

Vysvetlivka

COMMAND + OPTION + E

Pozrite tiež

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia ovládania

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×