Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

V tomto článku sa nachádzajú klávesové skratky dostupné pre bežné úlohy vo OneNote pre Mac. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Tento symbol COMMAND je tiež známy ako tlačidlo Command.

Základné funkcie

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

POZNÁMKA Opakovaným stláčaním klávesov Control + A zväčšíte rozsah výberu.

COMMAND + A

Výber nadpisu strany.

COMMAND + Shift + T

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

COMMAND + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

COMMAND + C

Prilepenie obsahu Schránky.

COMMAND + V

Vrátenie poslednej akcie späť.

COMMAND + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

COMMAND + Y

Odsadenie odseku z ľavej strany slova.

Tab

Odsadenie odseku z ľubovoľného miesta v odseku.

COMMAND + ]

Odstránenie odsadenia odseku zľava

Shift + Tab alebo COMMAND + [

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

Control + Shift + znak plus

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

Control + Shift + znak mínus

Otvorenie prepojenia.

Return

Skopírovanie formátu vybratého textu.

Option + COMMAND + C

Prilepenie formátu skopírovaného textu na vybratý text.

Option + COMMAND + V

Vkladanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

Shift + Return

Vloženie zlomu riadka.

Shift + Return

Vloženie aktuálneho dátumu.

COMMAND + D

Vloženie aktuálneho dátumu ačasu.

COMMAND + Shift + D

Vloženie alebo úprava prepojenia.

COMMAND + K

Odstraňovanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie znaku naľavo od kurzora.

Delete

Odstránenie znaku napravo od kurzora.

fn + Delete

Odstránenie jedného slova doľava.

Option + Delete

Odstránenie jedného slova doprava

fn + Option + Delete

Premiestňovanie kurzora

Požadovaná akcia

Stlačte

Posunutie o znak doľava.

Šípka doľava

Posun o jeden znak doprava

Šípka doprava

Prechod o jedno slovo doľava.

Option + šípka doľava

Posun nahor o jeden riadok.

Šípka nahor

Posun nadol o jeden riadok.

Šípka nadol

Prechod na začiatok riadka.

COMMAND + šípka doľava

Prechod na koniec riadka.

COMMAND + šípka doprava

Posun na začiatok slova naľavo.

Option + šípka doľava

Posun na koniec slova napravo.

Option + šípka doprava

Prechod na nasledujúci odsek.

COMMAND + šípka nahor

Prechod na predchádzajúci odsek.

COMMAND + šípka nadol

Posun nahor na aktuálnej strane.

Page Up

Posun nadol na aktuálnej strane.

Page Down

Prechod na začiatok strany bez pohybu kurzora.

HOME

Prechod na koniec strany bez pohybu kurzora.

END

Prechod na nasledujúci odsek.

Option + šípka nahor

Prechod na predchádzajúci odsek.

Option + šípka nadol

Formátovanie tabuliek

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie tabuľky.

Tab

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

Tab

Vytvorenie ďalšieho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

POZNÁMKA Ak chcete tabuľku ukončiť, stlačte kláves Return druhýkrát.

Return

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

COMMAND + Option+ R

Vytvorenie stĺpca napravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

COMMAND + Option + E

Vytvorenie riadka pod daným riadkom v tabuľke.

COMMAND + Return

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

Option + Return

Vyhľadávanie

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadávanie na strane.

COMMAND + F

Vyhľadávanie vo všetkých poznámkových blokoch.

COMMAND + Option + F

Navigácia v poznámkovom bloku

Požadovaná akcia

Klávesy

Prepínanie medzi sekciami v poznámkovom bloku.

Option + Tab

Prepínanie medzi stranami v sekcii.

  1. Začnite s kurzorom na strane a potom stlačte klávesy Control + Tab.

  2. Výber sa presunie na položku Pridať stranu a potom na presun výberu na vaše strany stlačte kláves Tab.

  3. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberiete predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu v sekcii.

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

COMMAND + Shift + šípka nahor

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

COMMAND + Shift + šípka nadol

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

COMMAND + Shift + šípka doľava

Pokročilá navigácia s kurzorom

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

COMMAND + Option + šípka nahor

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

COMMAND + Option + šípka nadol

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

COMMAND + Option + šípka doľava

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

COMMAND + Option + šípka doprava

Ďalšie príkazy

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na miesto, kde môžete otvoriť ďalšie poznámkové bloky alebo vytvoriť nové.

COMMAND + O

Zobrazenie zoznamu otvorených poznámkových blokov.

Control + G

Vytvorenie novej strany poznámkového bloku.

COMMAND + N

Otvorenie predvolieb OneNotu.

COMMAND + , (čiarka)

Presun strany na iné miesto.

COMMAND + Shift + M

Skopírovanie strany na iné miesto.

COMMAND + Shift + C

Presun alebo opätovné skopírovanie strany do naposledy vybratej sekcie.

Option + COMMAND + T

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×