Klávesové skratky v Skype for Business pre Android

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Skype for Business pre Android pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky. Táto téma uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Skype for Business pre Android.

Poznámky : 

 • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

 • Klávesové skratky a navigácia v aplikácii Skype for Business pre Android sa môžu líšiť od skratiek a navigácie v Skype for Business Online, ktoré používate vo webovom prehliadači svojho zariadenia.

 • Na navigáciu a zadávanie príkazov v Skype for Business pre Android môžete použiť gestá, diktovanie alebo externú klávesnicu. Pre pomoc s funkciami zjednodušenia ovládania si pozrite tému Začíname používať funkciu TalkBack v Skype for Business pre Android.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Tu uvádzame najčastejšie používané klávesové skratky v Skype for Business pre Android. Pomocou týchto skratiek môžete navigovať iba pomocou klávesnice.

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi oblasťami alebo individuálnymi ovládacími prvkami na obrazovke, v zozname alebo na karte kontaktu

Kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu)

Presun medzi položkami v ponuke alebo na bočnom paneli

Šípka nadol alebo šípka nahor

Presun v rámci zoznamov, ako sú kontakty, od jednej položky k ďalšej

Klávesy so šípkami

Nájdený riadok v zobrazovači Mobile Viewer pre Excel

Enter

Ukončenie ponuky alebo režimu

Esc alebo Backspace

Aktivácia a použitie čítačky obrazovky TalkBack

Skype for Business pre Android funguje so vstavanou čítačkou obrazovky funkcie TalkBack. Keď je zapnutá služba Android TalkBack, môžete si vypočuť hovorený popis všetkých položiek, ktorých sa v zariadení dotknete alebo ktoré vyberiete či aktivujete. Patria tu príkazy, umiestnenia, alternatívny text a obsah obrazoviek a ponúk aplikácie Skype for Business.

Zapnutie funkcie TalkBack

 1. Na domovskej obrazovke mobilného zariadenia ťuknite na položku Nastavenia.

 2. Ťuknite na položku Uľahčenie prístupu.

 3. Ťuknite na položku TalkBack.

 4. Ťuknutím prepnite jazdec do polohy Zapnuté.

 5. Ťuknite na položku OK.

Navigácia s funkciou TalkBack pomocou gest

Keď je funkcia TalkBack zapnutá a chcete vyhľadať príkazy, umiestnenia a obsah, potiahnite prstom po obrazovke. Ak chcete vybrať alebo aktivovať príkaz či iný prvok na obrazovke, dvakrát ťuknite. Na posun nahor, nadol, doľava alebo doprava potiahnite dvoma prstami príslušným smerom.

Vypnutie funkcie TalkBack

 1. Na návrat na domovskú obrazovku ťuknite v Androide najskôr raz a potom dvakrát na tlačidlo Domov.

 2. Na domovskej obrazovke presuňte výber na tlačidlo Nastavenia a dvakrát ťuknite.

 3. Posúvajte sa obrazovkou nadol do časti Systém, kým sa neozve „Uľahčenie prístupu“, a potom dvakrát ťuknite.

 4. Na obrazovke Uľahčenie prístupu presuňte výber na položku TalkBack, ktorá je zvyčajne prvým príkazom. Ozve sa „TalkBack, zapnuté“. Dvakrát ťuknite.

 5. Premiestnite výber na prepínač Zapnuté/Vypnuté a ťuknite. Ozve sa „Upozornenie, Zastaviť službu TalkBack“.

 6. Presuňte sa na tlačidlo OK a ťuknite.

Ak chcete zistiť viac o používateľskom rozhraní Skypu for Business pre Android, používaní gest, ďalších klávesových skratiek s funkciou TalkBack a nastavovaní predvolieb funkcie TalkBack, pozrite si tému Začíname používať funkciu TalkBack v Skype for Business pre Android. Podrobnosti o práci s funkciou TalkBack vrátane klávesových skratiek funkcie TalkBack nájdete v téme Začíname s funkciou TalkBack v zariadení s Androidom.

Navigácia na hlavnej obrazovke

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie obrazovky Schôdze alebo Kontakty na hlavnej obrazovke

Ak chcete presunúť výber na možnosť Zobraziť zoznam schôdzí, stlačte kláves Tab alebo jednu zo šípok a potom stlačte Enter.

Otvorenie obrazovky Kontakty na hlavnej obrazovke

Stláčajte kláves Tab, kým nie je výber na tlačidle Zobraziť zoznam schôdzí, potom stlačte pravú šípku, kým sa výber nepresunie na tlačidlo Zobraziť kontakty a obrazovku správy kontaktov. Potom stlačte Enter.

Otvorenie nedávnej konverzácie na hlavnej obrazovke

Ak chcete presunúť výber na názov kontaktu a konverzáciu v časti Najnovšie konverzácie, stlačte šípku dole alebo hore a potom kláves Enter.

Práca s kontaktmi

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadanie osoby v podnikovom adresári na hlavnej obrazovke

Ak chcete presunúť výber na pole Hľadať v podnikovom adresári, stlačte kláves Tab alebo jednu zo šípok a potom stlačte Enter. Na obrazovke Vyhľadať ľudí presuňte výber na pole Vyhľadať ľudí a stlačte kláves Tab. Zadajte meno osoby, ktorú hľadáte. Ak chcete vybrať osobu, stláčajte šípku nadol, kým sa neozve jej meno. Ak chcete otvoriť kartu kontaktu osoby, stlačte Enter.

Otvorenie karty kontaktu z obrazovky Kontakty

Ak chcete presunúť výber na kontakt, stlačte kláves Tab alebo jednu zo šípok a potom stlačte Enter.

Zadávanie príkazov počas hovoru alebo chatovej relácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Uskutočnenie videohovoru či zvukového hovoru alebo spustenie chatovej relácie z karty kontaktu

Ak chcete presunúť výber na tlačidlo Videohovor, Zvukový hovor alebo Chat, stlačte kláves Tab a potom stlačte Enter.

Podržanie prebiehajúcej zvukovej konverzácie

Ak sa chcete presunúť na kartu Viac možností, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter. Keď je výber na príkaze Podržať, stlačte Enter.

Opätovné spustenie podržanej zvukovej konverzácie

Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Pokračovať, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Spustenie alebo zastavenie videa v hovore alebo schôdzi

Ctrl + Shift + Enter

Ukončenie zvukového alebo videohovoru

Ak sa chcete presunúť na príkaz Ukončiť hovor, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Zatvorenie obrazoviek a Skypu for Business pre Android

Požadovaná akcia

Klávesy

Zatvorenie karty kontaktu alebo inej obrazovky a otvorenie predchádzajúcej obrazovky

Kláves Esc alebo Backspace

Prepnutie zo Skype for Business na úvodnú obrazovku zariadenia s Androidom

Esc

Odhlásenie zo Skypu for Business pre Android z hlavnej obrazovky

Ak sa chcete presunúť na tlačidlo Zobraziť ponuku nastavení profilu, stlačte kláves Tab alebo kombináciu Shift + Tab a potom kláves Enter. Ak sa chcete presunúť na príkaz Odhlásiť sa, stlačte kláves Tab a potom kláves Enter.

Ďalšie informácie

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×