Klávesové skratky v Skype for Business

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Centrum zjednodušenia ovládania balíka Office > Podpora zjednodušenia ovládania pre Skype for Business

Tento článok obsahuje zoznam klávesových skratiek pre Skype for Business. Môžete prispôsobiť Skype for Business na podporu spôsob práce, vrátane spôsobov, ako zvýšiť jeho využitie na používanie čítačky obrazovky a ďalšie technológie pre ľudí s postihnutím. Ďalšie informácie nájdete v téme Skype for Business zjednodušenia ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím.

Tieto klávesové skratky pre Skype for Business súvisia s funkčnými oblasťami používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business. Kartu kontaktu napríklad môžete zatvoriť klávesom Esc, iba ak sa nachádzate na karte kontaktu.

Poznámky : 

  • Klávesové skratky, postupu uvedeného nižšie sa vzťahujú na Spojené štáty americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach môže presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

  • Ďalšie informácie o čítačiek obrazovky a Skype for Business vo všeobecnosti, označovať začať s použitím čítačky obrazovky so Skypom for Business.

  • Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Klávesové skratky pre najčastejšie používaných na PC

V nasledujúcej tabuľke je užitočné odkaz na často používané skratky v Skype for Business.

Požadovaná akcia

Klávesy

Hlavné okno: Vyhľadanie kontaktu

Ctrl + Shift + medzerník

Ak je vybratá kontakt: zobrazí viac možností, napríklad uskutočniť hovor, začať konverzáciu a ďalšie

Enter

Ak je vybratá kontakt: Otvorenie kontextovej ponuky

Shift + F10

Prijatie prichádzajúceho hovoru alebo konverzácie

Kláves s logom Windowsu + Shift + O

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru alebo konverzácie

Logom Windows + kláves Escape

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónu počas hovoru

Kláves s logom Windowsu + F4

Zapnutí kedy videa počas hovoru: Zapnutie / vypnutie kamery

Kláves s logom Windowsu + F5

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy

Alt + T

Okno konverzácie: pozvanie kontaktu do existujúcej konverzácie

Alt + V

Okno konverzácie: ukončiť konverzáciu

Alt + Q

Ďalšie klávesové skratky

Všeobecné navigácia a pohyb

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek bez ohľadu na to, kde sa zameriava.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prijatie prichádzajúceho upozornenia na pozvanie

Kláves s logom Windowsu + Shift + O

Odmietnutie upozornenia na pozvanie

Kláves s logom Windowsu + Esc

Zaostrenie na Vyhľadanie kontaktu vyhľadávacieho poľa

Ctrl + Shift + medzerník

Otvorenie hlavného okna a sústredenie do vyhľadávacieho poľa

Ctrl + Alt + Shift + 3

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia mikrofónu počas hovoru

Kláves s logom Windowsu + F4

Video po zapnutí počas hovoru: Zapnutie môj fotoaparát /Vypnutie kamery

Kláves s logom Windowsu + F5

Ukončenie zdieľania obrazovky počas hovoru

Ctrl + Shift + S

Prevzatie ovládania počas zdieľania obrazovky počas hovoru

Ctrl + Alt + medzerník

Hlavné okno Skypu for Business

Tieto klávesové skratky používajte, keď sa hlavné okno Skype for Business nachádza v popredí.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na kartu zoznam kontaktov

Ctrl + 1

Prechod na kartu trvalá konverzácia

Ctrl + 2

Prechod na kartu zoznam konverzácií

Ctrl + 3

Prechod na kartu telefón

Ctrl + 4

Prechod na kartu schôdze

Ctrl + 5

Ako delegát prepojenie hovoru na telefónne číslo práce inej osoby. (Nie je k dispozícii vo všetkých predplatných Office 365.)

Ctrl + 1 alebo Ctrl + Shift + 1

Otvorenie systémovej ponuky. ALT otvorí panel s ponukami.

Alt + medzerník

Otvorenie ponuky súbor

Alt + A

Spustenie stretnúť sa teraz

Alt + M

Otvorenie ponuky Nástroje

Alt + T

Otvorenie ponuky Pomocník

Alt + D

Rýchlo sa presúvajte medzi hlavné časti okna

F6

Zoznam kontaktov

Použite tieto klávesové skratky v zozname kontaktov.

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratej vlastnej skupiny alebo kontaktu

Delete

Premiestnenie vybratej skupiny

Alt + šípka nahor

Premiestnenie vybratej skupiny

Alt + šípka nadol

V ponuke skratiek otvorte vybratého kontaktu alebo skupiny kontaktov karty

Alt + Enter

Zbalenie alebo rozbalenie vybratej skupiny

Medzerník

Odstránenie vybratého kontaktu zo zoznamu kontaktov (iba členovia distribučnej skupiny)

Shift + Delete

Karta kontaktu

Použite tieto klávesové skratky, kým na karte kontaktu. Stlačením klávesov Alt + Enter otvorte kartu kontaktu.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zatvorenie karty kontaktu

Esc

Presun medzi kartami v dolnej časti karty kontaktu

Ctrl + tabulátor

Presun medzi kartami v dolnej časti karty kontaktu v obrátenom poradí

Ctrl + Shift + Tab

Okno Konverzácia

Použite tieto klávesové skratky v okne konverzácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorte domovskú stránku Pomocníka v ponuke Pomocník

F1

Ukončenie zobrazenia na celej obrazovke. V opačnom prípade sa v okne konverzácie sa zatvorí iba v prípade, že nie je žiadne zvuku, videa alebo zdieľania vyskytujúcich sa.

Esc

Prijatie všetkých upozornení na pozvanie, ktoré zahŕňajú žiadosti o zvuk, video, hovor alebo zdieľanie.

Alt + C

Zatvorte okno konverzácie.

Alt + F4

Ignorovanie všetkých upozornení na pozvanie, ktoré zahŕňajú žiadosti o zvuk, video, hovor alebo zdieľanie.

Alt + l

Opätovné pripojenie zvuku počas schôdze

Alt + R

Otvorte dialógové okno Uložiť ako poľa pre súbor, ktorý bol odoslaný v okne konverzácie

Alt + U

Pozvanie kontaktu do existujúcej konverzácie

Alt + V

Uloženie obsahu histórie okamžitých správ. Funguje v prípade medzi dvoma osobami konverzácie pri používaní Outlook.

Ctrl + S

Zobrazenie alebo skrytie oblasti okamžitých správ

Ctrl + W

Odoslanie súboru alebo v kontexte konferencie, pridanie prílohy schôdze

Ctrl + F

Spustenie OneNote na zapisovanie poznámok o relácie konverzácie

Ctrl + N

Zobrazenie alebo skrytie zoznamu účastníkov

Ctrl + R

Keď máte pod kontrolou iného používateľa zdieľané obrazovky počas schôdze cez: prejdite doľava na predchádzajúci prvok používateľského rozhrania v okne konverzácie

Ctrl + Shift + Alt + šípka doľava, šípka

Keď máte pod kontrolou iného používateľa zdieľané obrazovky počas schôdze cez: prejdite doprava na ďalší prvok používateľského rozhrania v okne konverzácie

Ctrl + Shift + Alt + šípka doprava ŠÍPKA

Pridanie alebo ukončenie videa

Ctrl + Shift + Enter

Podržanie alebo obnovenie prebiehajúcej zvukovej konverzácie

Ctrl + Shift + H

Označenie konverzácie s vysokou dôležitosťou. Pre konverzácie medzi dvoma osobami, nie je k dispozícii pre schôdze.

Ctrl + Shift + I

Zobrazenie alebo skrytie plochy zdieľania

Ctrl + Shift + Y

Prepnúť na kompaktné zobrazenie

Ctrl + Shift + P

Pridanie alebo ukončenie zvuku

Ctrl + Enter

Lync 2013 a Skype for Business 2015 len: Ak sa nachádzate na tlačidle režimu, otvorí sa zodpovedajúca bublina

Šípka nahor

V Lync 2013 a Skype for Business 2015 len: keď sa zameriava na tlačidle režimu, sa považuje predvolená akcia. Zvuku, je mikrofón stlmený alebo vysoké. Pre video, kamera spustí alebo zastaví.

Medzerník

Zrušenie alebo skrytie otvoreného náhľadu alebo bubliny, ktorá je ohniskom

Esc

Počas zdieľania obrazovky, nastaviť aktívneho prvku na paneli s nástrojmi na ovládanie zdieľania obrazovky. V Skype for Business 2016, stlačením klávesu Esc ohnisko sa premiestni späť do okna konverzácie.

Ctrl + Shift + medzerník

V Skype for Business 2016 len: rýchlo prechádzať medzi hlavné časti okna

F6

Ovládacie prvky hovoru (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte na ovládanie hovorov prostredníctvom technológie peer-to-peer. Neplatia však pre konferenčné hovory.

Požadovaná akcia

Klávesy

Ukončenie hovoru alebo konverzácie

Alt + Q

Prenos: otvorenie kontaktu výber počas hovoru prostredníctvom technológie peer-to-peer. (Nie je k dispozícii vo všetkých predplatných Office 365.)

Ctrl + Shift + T

Podržanie hovoru

Ctrl + Shift + H

Zobraziť klávesnicu na vytáčanie

Ctrl + Shift + D

Video (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte, keď pracujete s videom v okne konverzácie.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie okna konverzácie v režime na celú obrazovku

F5

Skončiť režim celej obrazovky videa

F5 (v Skype for Business 2016 ) alebo stlačením klávesu Esc

Odísť z Galérie videí; Pop do Galérie videí

Ctrl + Shift + Z

Uzamknutie videa pre všetkým účastníkom schôdze

Ctrl + Shift + L

Okamžité správy (okno Konverzácia)

Tieto klávesové skratky používajte počas konverzácie cez okamžité správy.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie Pomocníka

F1

Uloženie konverzácie cez okamžité správy do súboru

F12

Uloženie konverzácie cez okamžité správy do histórie konverzácie

Ctrl + S

Výber celého obsahu v konverzácii

Ctrl + A

Vystrihnutie vybratého textu

Ctrl + X

Skopírovaný text

Shift + Insert alebo Ctrl + V

Kopírovanie vybratého textu

Ctrl + C

Zmena vybratého textu na tučné

Ctrl + B

Zmena vybratého textu na kurzívu

Ctrl + l

Zmena vybratého textu na podčiarknuté

Ctrl + U

Opätovné vykonanie predchádzajúcej činnosti

Ctrl + Y

Vrátenie predchádzajúcej akcie

Ctrl + Z

Zmena farby textu, ktorý ste zadali

Ctrl + Shift + F

Otvorte súbor, ktorý sme dostali cez Skype

Alt + P

Odmietnutie odoslaného cez Skype súboru

Alt + Ť

Označte vo vašej oblasti zadávania okamžitých správ

Ctrl + Shift + M

Začatie nového riadka v ste ešte neposielali okamžitú správu

Shift + Enter

Plocha konverzácie alebo schôdze

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie okna konverzácie v režime na celú obrazovku

F5

Ukončiť režim celej obrazovky

Esc

Ukončiť zdieľanie

Alt + T

Spravovať prezentovaný obsah

Ctrl + Shift + E

Zobrazenie alebo skrytie plochy zdieľania

Ctrl + Shift + Y

Vynútenie čaká upozornenia L1 na celú obrazovku

Ctrl + Shift + A

Prepnutie na zobrazenie pre lektora

Ctrl + Shift + J

Prepnutie na zobrazenie galérie

Ctrl + Shift + l

Keď máte pod kontrolou iného používateľa zdieľané obrazovky počas schôdze cez: prejdite doľava na predchádzajúci prvok používateľského rozhrania v okne konverzácie.

Ctrl + Shift + Alt + šípka doprava ŠÍPKA

Keď máte pod kontrolou iného používateľa zdieľané obrazovky počas schôdze cez: prejdite doprava na ďalší prvok používateľského rozhrania v okne konverzácie.

Ctrl + Shift + Alt + šípka doľava, šípka

Prostredie konverzácie

Požadovaná akcia

Klávesy

Odstránenie vybratej položky

Delete

Presun do hornej časti zoznamu

Domov

Presunutie do spodnej časti zoznamu

End

Presunutie nahor o jednu stranu, ktorá je približne 24 riadkov

Page Up

Presunutie nadol o jednu stranu, ktorá je približne 24 riadkov

Page Down

Presun na predchádzajúcu kontakt začať konverzáciu

Šípka nahor

Posuňte sa nadol na ďalší kontakt začať konverzáciu

Šípka nadol

Konverzácie na kartách

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie systémovej ponuky okna karty

Alt + medzerník

Ohnisko sa premiestni na kartu položky v zobrazení konverzácie na kartách

Ctrl + Shift + T

Prepnutie na nasledujúcu kartu (súvislý presun cez všetky karty)

Ctrl + tabulátor

Prepnutie na konkrétne číslo karty a presuňte zvýraznenie na túto konverzáciu

Ctrl + 1, 2… 9

Ukotvenie alebo Zrušiť ukotvenie vybratej konverzácie alebo z okna karty

Ctrl + O

Zatvorenie karty

Esc

Trvalá konverzácia

Trvalá konverzácia okna používa rovnaké klávesové skratky ako okno konverzácie a odosielanie okamžitých správ. Táto funkcia nie je k dispozícii pre Office 365 predplatné.

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania v Skype for Business

Začíname používať čítačku obrazovky so Skypom for Business

Uskutočnite alebo prijmite hovor pomocou aplikácie Skype for Business s čítačkou obrazovky

Zdieľanie obrazovky pomocou Skypu for Business s čítačkou obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business pre Mac

Klávesové skratky v programe Lync pre Mac 2011

Klávesové skratky v Skype for Business pre Mac

Pomocou nasledujúcich klávesových skratiek môžete úlohy vykonať v Skype for Business pre Mac efektívne.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prihlásenie a odhlásenie

COMMAND + G

Stretnutie

COMMAND + N

Začatie hovoru

SHIFT + COMMAND + R

Ukončenie Skype for Business

COMMAND + Q

Minimalizovanie aktívneho okna

COMMAND + M

Obnovenie aktívneho okna

COMMAND + 1

Zatvorenie aktívneho okna

COMMAND + W

Pripojenie k schôdzi online pomocou URL adresy

ŠÍPKA nahor + COMMAND + o.

Emojis & symboly

SHIFT + COMMAND + medzerník

Skončiť režim celej obrazovky počas pracovnej plochy zobrazenia

ESC

Nastavenie predvolieb

COMMAND + čiarka

Zobrazenie pravopis a gramatika

COMMAND + DVOJBODKA

Nahláste problém

ALT + COMMAND + B

zavesiť

ŠÍPKA nahor + COMMAND + E

Podržanie hovoru

ŠÍPKA nahor + COMMAND + H

Stlmiť mikrofón

ŠÍPKA nahor + COMMAND + M

Spustiť video

ŠÍPKA nahor + COMMAND + V

Zdieľanie vašej obrazovky

ŠÍPKA nahor + COMMAND + s.

Prepojenie hovoru

ALT + COMMAND + T

Povoliť všetky v čakárni

ŠÍPKA nahor + COMMAND + a.

Stlmenie cieľovej skupiny

SHIFT + COMMAND + M

Skryť

COMMAND + H

Skrytie inými používateľmi

ALT + COMMAND + H

Klávesnica na vytáčanie

COMMAND + 2

Klávesové skratky v programe Lync pre Mac 2011

Úlohy môžete vykonať efektívne v Lyncu pomocou nasledujúcich klávesových skratiek.

Požadovaná akcia

Klávesy

Prihlásenie a odhlásenie

COMMAND + G

Zrušenie prihlásenia

COMMAND + BODKA

Ukončenie Lync

COMMAND + Q

Zobrazenie zoznamu kontaktov

COMMAND + L

Zatvorenie aktívneho okna (zoznam alebo správy okno kontaktu)

COMMAND + W

Uloženie okamžitej správy

COMMAND + S

Kontrola pravopisu

COMMAND + SHIFT + DVOJBODKA (:)

Vrátenie textu

COMMAND + Z

Vystrihnutie textu

COMMAND + X

Kopírovanie textu

COMMAND + C

Prilepenie textu

COMMAND + V

Tlačidlo zobrazenia prezentácie v okne správy

COMMAND + A

Ak chcete otvoriť históriu konverzácie

COMMAND + O

Odoslanie e-mailu vybratému kontaktu

COMMAND + E

Otvorenie okna konverzácie, vyberte kontakt

ENTER alebo priestoru

Ukončiť hovor

COMMAND + SHIFT + RETURN

Ukončenie režimu zobrazenia videa na celej obrazovke

ESC

Pozastaviť video na celej obrazovke

MEDZERNÍK

Komunikácia s hovoru

COMMAND + N

Pripojenie k schôdzi online pomocou URL adresy

ŠÍPKA nahor + COMMAND + N

Skončiť režim celej obrazovky počas pracovnej plochy zobrazenia

ESC

Pozrite tiež

Zjednodušenie ovládania Skypu for Business pre používateľov s postihnutím

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×