Klávesové skratky v Outlooku na webe a v službe Outlook.com

V službe Outlook na webe a Outlook.com môžete používať klávesové skratky zo služieb Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail alebo Outlook. Tento článok obsahuje informácie o klávesových skratkách, ktoré sú k dispozícii, ak sa rozhodnete pre Outlook, a vzťahujú sa na rozloženie americkej klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

Zmena verzie používaných klávesových skratiek:

  • V službe Outlook.com a novej službe Outlook na webe vyberte položku Nastavenia Nastavenia > Zobraziť všetky nastavenia Outlooku > Všeobecné > Zjednodušenie ovládania.

  • V klasickej verzii služby Outlook na webe vyberte položky Nastavenia Nastavenia > Pošta > Všeobecné > Klávesové skratky.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam klávesových skratiek, ktoré sú k dispozícii pre vybratú verziu, stlačte na klávesnici kláves Shift a kláves s otáznikom (?).

Najčastejšie používané klávesové skratky

Nasledujúce klávesové skratky používajú najčastejšie používatelia, ktorí sa rozhodnú pre verziu klávesových skratiek z programu Outlook.

Požadovaná akcia

Klávesová skratka

Vytvorenie novej správy alebo udalosti kalendára

N

Otvorenie vybratej správy v novom okne

Shift + Enter

Premiestnenie správy do priečinka Archív

E

Odstránenie správy alebo položky

Delete

Preposlanie správy

Ctrl + Shift + F alebo Shift + F

Prepnutie na Kalendár

Ctrl + Shift + 2

Odpovedanie všetkým na e-mailovú správu

Ctrl + Shift + R alebo Shift + R

Odpovedanie na e-mailovú správu

Ctrl + R alebo R

Odoslanie e-mailovej správy

Ctrl + Enter

Vyhľadávanie

Alt + Q

Poznámka: Ak chcete v Macu napísať znak @, použite kombináciu klávesov Alt + 64.

Klávesové skratky na úpravu textu

Klávesové skratky na úpravu textu v službe Outlook na webe a Outlook.com sú rovnaké ako klávesové skratky dostupné v ďalších produktoch spoločnosti Microsoft.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + C

Skopírovanie výberu do Schránky.

Ctrl + X

Vystrihnutie vybratého textu.

Backspace

Odstránenie vybratého textu alebo znakov naľavo do kurzora.

Ctrl + Backspace

Odstránenie slova naľavo do kurzora, ale nie medzery pred slovom.

Ctrl + K

Zobrazenie okna na vloženie hypertextového prepojenia.

Ctrl + V

Prilepenie obsahu Schránky do aktuálneho umiestnenia.

Ctrl + Y

Zopakovanie poslednej vykonanej akcie.

Ctrl + Z

Zrušenie poslednej vykonanej akcie.

Insert

Prepínanie medzi vložením a prepísaním textu.

Klávesové skratky na formátovanie textu

Klávesové skratky na formátovanie textu v službe Outlook na webe a Outlook.com sú rovnaké ako klávesové skratky dostupné v ďalších produktoch spoločnosti Microsoft.

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + B

Použitie tučného písma.

Ctrl + I

Použitie kurzívy.

Ctrl + U

Použitie podčiarknutia.

Klávesové skratky pošty

Navigačná tabla

Tu sú najbežnejšie používané klávesové skratky pre navigačnú tablu.

Klávesová skratka

Akcia

Šípka doľava

Zbalenie vybratej sekcie.

Šípka doprava

Rozbalenie vybratej sekcie.

Zoznam správ a zoznam na čítanie

Tu sú klávesové skratky, ktoré možno použiť na vykonanie rovnakej akcie bez ohľadu na to, či pracujete v zozname správ alebo zozname na čítanie.

Klávesová skratka

Akcia

Delete

Odstránenie vybratej správy.

CTRL + Q alebo Q

Označenie vybratej konverzácie alebo správy ako prečítanej.

Ctrl + U alebo U

Označenie vybratej konverzácie alebo správy ako neprečítanej.

Shift + Delete

Trvalé odstránenie vybratej správy alebo položky.

Insert

Označenie správy príznakom alebo označenie správy označenej príznakom ako dokončenej.

Esc

Zrušenie hľadania.

Zoznam správ

Klávesové skratky často používajú rovnaké názvy klávesov alebo rovnakú kombináciu klávesov. Ale vykonávané akcie sa môžu líšiť na základe oblasti, v ktorej pracujete. Nasledujúce klávesové skratky sa používajú v zozname správ.

Klávesová skratka

Akcia

Shift + šípka nadol

Výber aktuálnej a nasledujúcej správy v zozname. Túto klávesovú skratku používajte na výber viacerých susediacich správ.

Shift + šípka nahor

Výber aktuálnej a predchádzajúcej správy v zozname. Túto klávesovú skratku používajte na výber viacerých susediacich správ.

Home alebo Ctrl + Home

Výber prvej správy v priečinku.

Esc

Zrušenie hľadania.

Zoznam na čítanie

Akcia vykonaná pomocou klávesovej skratky môže byť jedinečná pre oblasť, ktorej pracujete, napriek známym názvom a kombináciám klávesov. Nasledujúce klávesové skratky sa používajú v zozname na čítanie.

Klávesová skratka

Akcia

Esc

Zatvorenie novej správy.

N

Vytvorenie novej správy.

Ctrl + Shift + F alebo Shift + F

Preposlanie vybratej správy.

End alebo Ctrl + End

Prechod na koniec konverzácie alebo správy.

Home alebo Ctrl + Home

Prechod na začiatok konverzácie alebo správy.

Page down

Presun nadol o jednu stranu vo viacstranových konverzáciách alebo správach.

Page up

Presun nahor o jednu stranu vo viacstranových konverzáciách alebo správach.

Ctrl + R alebo R

Odpovedanie na vybratú správu.

Ctrl + Shift + R alebo Shift + R

Odpovedanie odosielateľovi a všetkým príjemcom vybratej správy.

Ctrl + Enter

Odoslanie správy.

Klávesové skratky kalendára

Nasledujúce klávesové skratky sú k dispozícii pri práci v zobrazení kalendára.

Klávesová skratka

Akcia

N

Vytvorenie novej položky kalendára.

Delete

Odstránenie vybratej položky.

Ctrl + Shift + 2

Prechod na kalendár.

Shift + šípka doprava

Prechod na nasledujúce časové obdobie. Ak sa nachádzate napríklad v zobrazení mesiaca, kliknutím na kombináciu klávesov Ctrl + šípka doprava prejdete na nasledujúci mesiac.

Shift + šípka doľava

Prechod na predchádzajúce časové obdobie. Ak sa nachádzate napríklad v zobrazení mesiaca, kliknutím na kombináciu klávesov Ctrl + šípka doľava prejdete na predchádzajúci mesiac.

Shift + Alt + Y

Prechod na dnešný deň.

Ctrl + F6

Presun na inú oblasť v kalendári.

Tab

Presun na nasledujúcu udalosť alebo oblasť v aktuálnom zobrazení.

Shift + Tab

Presun na predchádzajúcu udalosť alebo oblasť v aktuálnom zobrazení.

Enter

Otvorenie vybratej položky.

Shift + Alt + 1

Prepnutie na zobrazenie dňa.

Shift + Alt + 3

Prepnutie na zobrazenie týždňa.

Shift + Alt + 4

Prepnutie na zobrazenie mesiaca.

Shift + Alt + 2

Prepnutie na zobrazenie pracovného týždňa.

Formuláre kalendára

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl + S

Uloženie plánovanej činnosti.

Ctrl + Enter alebo Alt + S

Odoslanie schôdze.

Vloženie znakov s diakritickými znamienkami a špeciálnych znakov

Ak chcete vložiť znaky s diakritickými znamienkami a špeciálne znaky, musíte na klávesnici použiť numerickú klávesnicu so zapnutým prepínačom Num Lock.

  1. Stlačte a podržte kláves Alt.

  2. Zadajte číselný kód na numerickej klávesnici a uvoľnite kláves Alt.

Poznámka: Ak chcete zadať špeciálne znaky v Macu, vyberte kombináciu klávesov Command + Control + medzerník.

Samohlásky s diakritickým znamienkom

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Interpunkčné znamienka a spoluhlásky

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Špeciálne znaky

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×