Klávesové skratky pre program OneNote 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft OneNote 2010. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na rozloženie klávesov na americkej klávesnici. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých musíte stlačiť jednu klávesnicu a následne hneď ďalšiu klávesnicu, sú tieto klávesnice oddelené čiarkou  (,) .

Poznámka : Je možné, že si neprezeráte najnovšiu verziu tohto článku. Ak sa v stavovom riadku v spodnej časti tohto okna zobrazuje položka Offline, pripojte počítač na Internet, v zobrazovači Pomocníka kliknite na tlačidlo Offline a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobraziť obsah z lokality Office.com. Môžete tiež navštíviť lokalitu Office.com a vyhľadať stránku Pomocník a postupy pre program Microsoft OneNote 2010, ktorá obsahuje najnovšiu dokumentáciu.

Skratky

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Zdieľanie poznámok

Ochrana poznámok

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

CTRL + SHIFT + M

Ukotvenie okna programu OneNote.

CTRL + ALT + D

Vrátenie zmeny poslednej akcie.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka : Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

CTRL+C

Prilepenie obsahu Schránky.

CTRL+V

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL + DELETE

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

SHIFT + ENTER

Skontroluje pravopis.

F7

Otvoriť synonymický slovník pre aktuálne vybraté slovo.

SHIFT + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, lištu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

SHIFT + F10

Vykonajte akciu navrhovanú na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti strany.

CTRL + SHIFT + W

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýraznenie vybratého textu žltou farbou.

CTRL + SHIFT + H
alebo CTRL + ALT + H

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

CTRL + SHIFT + V

Otvorenie hypertextového prepojenia.

Poznámka : Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

CTRL + SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

CTRL + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

CTRL + BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

CTRL + LOMKA

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

CTRL + SHIFT + N

Odsadenie odseku zľava.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie zarážky vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

CTRL + L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

CTRL + SHIFT + <

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

CTRL + SHIFT + N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej strane.

CTRL + SHIFT + R

Pridanie položiek na stranu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

ALT + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

ALT + N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálnej strane (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

ALT + SHIFT + P

Vloženie obrázka zo súboru.

ALT + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

ALT + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka : Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

ALT + SHIFT + F

Vloženie aktuálneho času.

ALT + SHIFT + T

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

ALT + =

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

TAB

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

TAB

Vytvorenie ďalšiho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka : Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu ENTER druhý krát.

ENTER

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

CTRL + ENTER

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

ALT + ENTER

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

CTRL + ALT + R

Vytvorenie stĺpca napraco od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

CTRL + ALT + E

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

ENTER

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Výber poznámok a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka : Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL + A

Výber na konci riadku.

SHIFT + END

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

CTRL + SHIFT + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

ESC

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

DELETE

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

CTRL + ALT + P

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

CTRL + ALT + S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

CTRL + ALT + Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

CTRL + ALT + U

Označenie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

CTRL + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

CTRL + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

CTRL + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

CTRL + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

CTRL + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

CTRL + 0

Používanie prehľadov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie úrovne 1.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

ALT + SHIFT + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

ALT + SHIFT + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

ALT + SHIFT + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

ALT + SHIFT + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

ALT + SHIFT + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

ALT + SHIFT + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

ALT + SHIFT + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

ALT + SHIFT + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

ALT + SHIFT + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

SHIFT + TAB

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka : Aby ste zmenili nasmerovanie písma pre vaše poznámky, musíte najsklr umožniť pravo-ľavé jazyky v nístroji Jazykové nastavenie balíka Microsoft Office 2010 .

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

CTRL + ĽAVÝ SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

CTRL + PRAVÝ SHIFT

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

SHIFT + TAB

Na začiatok stránky

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

CTRL + SHIFT + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

CTRL + SHIFT + *

Vytlačenie aktuálnej strany.

CTRL + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

CTRL + N

Rozšírenie lišty strany.

CTRL + SHIFT + [

Zmenšenie šírky lišty strany.

CTRL + SHIFT + ]

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou lištou strany na rovnakej úrovni.

CTRL + ALT + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + [

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + ]

Vytvorenie novej podstrany pod aktuálnou stranou.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Vyberie všetky položky.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL + A

Výber aktuálnej strany.

CTRL + SHIFT + A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL + A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora do názvu strany.

CTRL + SHIFT + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

CTRL + HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

CTRL + END

Prechod na nasledujúci odsek.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

CTRL + ALT + ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

CTRL + ALT + ŠÍPKA NADOL

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

CTRL + ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

CTRL + ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

HOME

Presun na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT + CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT + CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT + CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT + CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

CTRL + S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej sekcie.

CTRL + T

Otvorenie poznámkového bloku.

CTRL + O

Otvorenie sekcie.

CTRL + ALT + SHIFT + O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

CTRL + TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

CTRL + PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

CTRL + PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

ALT + END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE DOWN

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

CTRL + ALT + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + G

Výber karty aktuálnej strany.

CTRL + SHFT + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

CTRL + SHIFT + G

Presun aktuálnej sekcie.

CTRL + SHIFT + G, SHIFT + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

CTRL + G, potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR a vyberte iný poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER

Prehľadávanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

CTRL + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

ŠÍPKA NADOL

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

ENTER

Zmena rozsahu hľadania.

CTRL + E, TAB, MEDZERNÍK

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

ALT + O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka : Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vyhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov CTRL + E alebo CTRL + F.

CTRL + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k nasledujúcemu výsledku.

ENTER alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k predchádzajúcemu výsledku.

SHFT + F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stranu.

ESC

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Požadovaná akcia

Klávesy

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

CTRL + SHIFT + E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Požadovaná akcia

Klávesy

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

CTRL + SHIFT + E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL + SHIFT + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

CTRL + SHIFT + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL + SHIFT + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

SHIFT + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

CTRL + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Požadovaná akcia

Klávesy

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

CTRL + ALT + L

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×