Klávesové skratky pre program OneNote 2010

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok Pomocníka popisuje klávesové skratky pre bežné úlohy v programe Microsoft OneNote 2010. Tieto klávesové skratky sa vzťahujú na rozloženie klávesov na americkej klávesnici. Pri iných rozloženiach klávesnice nemusia klávesy presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

V prípade klávesových skratiek, pri ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov stláčaných súčasne, sú klávesy oddelené znamienkom plus (+). Pri skratkách, v ktorých musíte stlačiť jednu klávesnicu a následne hneď ďalšiu klávesnicu, sú tieto klávesnice oddelené čiarkou  (,) .

Poznámka : Je možné, že si neprezeráte najnovšiu verziu tohto článku. Ak sa v stavovom riadku v spodnej časti tohto okna zobrazuje položka Offline, pripojte počítač na Internet, v zobrazovači Pomocníka kliknite na tlačidlo Offline a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zobraziť obsah z lokality Office.com. Môžete tiež navštíviť lokalitu Office.com a vyhľadať stránku Pomocník a postupy pre program Microsoft OneNote 2010, ktorá obsahuje najnovšiu dokumentáciu.

Skratky

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Zdieľanie poznámok

Ochrana poznámok

Zapisovanie a formátovanie poznámok

Zadávanie a úpravy poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

CTRL + SHIFT + M

Ukotvenie okna programu OneNote.

CTRL + ALT + D

Vrátenie zmeny poslednej akcie.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka : Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL + A

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

CTRL + X

Skopírovanie vybratého textu alebo položky do Schránky.

CTRL+C

Prilepenie obsahu Schránky.

CTRL+V

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Posun o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL+BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL + DELETE

Vsunutie zlomu riadku bez začiatku nového odseku.

SHIFT + ENTER

Skontroluje pravopis.

F7

Otvoriť synonymický slovník pre aktuálne vybraté slovo.

SHIFT + F7

Zobrazenie kontextovej ponuky pre akúkoľvek poznámku, lištu alebo akýkoľvek iný predmet aktuálneho zamerania.

SHIFT + F10

Vykonajte akciu navrhovanú na Informačnej lište, ak sa zobrazí na hornej časti strany.

CTRL + SHIFT + W

Formátovanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Zvýraznenie vybratého textu žltou farbou.

CTRL + SHIFT + H
alebo CTRL + ALT + H

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Kopírovanie formátovania vybraného textu (Kopírovať formát).

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania na vybraný text (Kopírovať formát).

CTRL + SHIFT + V

Otvorenie hypertextového prepojenia.

Poznámka : Kurzor musí byť umiestnený v texte formátovaného hypertextového prepojenia.

ENTER

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL + I

Použitie alebo odstránenie podčiarknutia vybraného textu.

CTRL + U

Použitie alebo odstránenie prečiarknutia vybratého textu.

CTRL + SPOJOVNÍK

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

CTRL + =

Použitie alebo odstránenie formátovania číslovaného zoznamu vo vybranom odseku.

CTRL + BODKA

Použitie alebo odstránenie číslovaného zoznamu pre vybratý odsek.

CTRL + LOMKA

Použitie štýlu Nadpisu 1 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 1

Použitie štýly Nadpisu 2 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 2

Použitie štýlu Nadpisu 3 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 3

Použitie štýly Nadpisu 4 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 4

Použitie štýlu Nadpisu 5 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 5

Použitie štýly Nadpisu 6 v aktuálnej poznámke.

CTRL + ALT + 6

Použitie štýlu Normálny v aktuálnej poznámke.

CTRL + SHIFT + N

Odsadenie odseku zľava.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie zarážky vľavo.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie vybratého odseku doprava.

CTRL + R

Zarovnanie vybratého odseku doľava.

CTRL + L

Zväčšenie veľkosť písma vybraného textu.

CTRL + SHIFT + >

Zmenšenie veľkosti písma vybraného textu.

CTRL + SHIFT + <

Vymazanie celého formátovania použitého vo vybranom texte.

CTRL + SHIFT + N

Zobrazenie alebo skrytie čiar na aktuálnej strane.

CTRL + SHIFT + R

Pridanie položiek na stranu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vloženie dokumentu alebo súboru na aktuálnu stranu.

ALT + N, F

Vloženie dokumentu alebo súboru ako výtlačku na aktuálnu stranu.

ALT + N, O

Zobrazenie alebo skrytie tlači dokumentov na aktuálnej strane (pri spustení programu OneNote v režime s vysokým kontrastom).

ALT + SHIFT + P

Vloženie obrázka zo súboru.

ALT + N, P

Vloženie obrázka zo skenera alebo fotoaparátu.

ALT + N, S

Vloženie výrezu obrazovky.

Poznámka : Ikona programu OneNote v oblasti oznámení, ktorá sa nachádza úplne vpravo na paneli úloh systému Windows, musí byť aktívna.

Kláves s logom systému Windows + S

Vloženie aktuálneho dátumu.

ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho dátumu a času.

ALT + SHIFT + F

Vloženie aktuálneho času.

ALT + SHIFT + T

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Začatie matematickej rovnice alebo konverzia vybraného textu na matematickú rovnicu.

ALT + =

Vytvorenie tabuľky pridaním druhého stĺpca k už zadanému textu.

TAB

Vytvorenie ďalšieho stĺpca v tabuľke s jediným riadkom.

TAB

Vytvorenie ďalšiho riadku v záverečnej bunke tabuľky.

Poznámka : Ak chcete dokončiť tabuľku, stlačte klávesnicu ENTER druhý krát.

ENTER

Vytvorenie riadku pod aktuálnym riadkom v tabuľke.

CTRL + ENTER

Vytvorenie ďalšieho odseku v rovnakej bunke tabuľky.

ALT + ENTER

Vytvorenie stĺpca na pravo od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

CTRL + ALT + R

Vytvorenie stĺpca napraco od aktuálneho stĺpca v tabuľke.

CTRL + ALT + E

Vytvorenie riadku nad aktuálnym riadkom v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

ENTER

Vymazanie aktuálne prázdneho riadku v tabuľke (keď je kurzor na začiatku riadka).

Kláves DEL (stlačte dvakrát)

Výber poznámok a objektov

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber všetkých položiek na aktuálnej strane.

Poznámka : Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL + A

Výber na konci riadku.

SHIFT + END

Výber celého riadku (keď je kurzor na začiatku riadka).

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejdenie na záhlavie strany a výber.

CTRL + SHIFT + T

Zrušenie vybratého prehľadu alebo strany.

ESC

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov hore.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov dole.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vľavo (zmenšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Presunutie aktuálneho odseku alebo niekoľkých vybraných odsekov vpravo (zväčšenie odsadenia).

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Výber aktuálneho odseku a príslušných pododsekov.

CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Odstránenie vybratej poznámky alebo objektu.

DELETE

Prechod na začiatok riadka.

HOME

Prechod na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

CTRL + ALT + P

Začatie prehrávania vybranej zvukovej alebo obrazovej nahrávky.

CTRL + ALT + S

Previnutie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

CTRL + ALT + Y

Rýchle pretočenie aktuálnej zvukovej alebo obrazovej nahrávky o niekoľko sekúnd.

CTRL + ALT + U

Označenie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Použitie, označenie alebo vymazanie značky Úlohy.

CTRL + 1

Použitie alebo vymazanie značky Dôležité.

CTRL + 2

Použitie alebo vymazanie značky Otázka.

CTRL + 3

Použitie alebo vymazanie značky Zapamätať na neskoršie použitie.

CTRL + 4

Použitie alebo vymazanie značky Definícia.

CTRL + 5

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 6

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 7

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 8

Použitie alebo vymazanie vlastnej značky.

CTRL + 9

Odstránenie všetkých značiek vo vybratých poznámkach.

CTRL + 0

Používanie prehľadov

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie úrovne 1.

ALT + SHIFT + 1

Rozbalenie na úroveň 2.

ALT + SHIFT + 2

Rozbalenie na úroveň 3.

ALT + SHIFT + 3

Rozbalenie na úroveň 4.

ALT + SHIFT + 4

Rozbalenie na úroveň 5.

ALT + SHIFT + 5

Rozbalenie na úroveň 6.

ALT + SHIFT + 6

Rozbalenie na úroveň 7.

ALT + SHIFT + 7

Rozbalenie na úroveň 8.

ALT + SHIFT + 8

Rozbalenie na úroveň 9.

ALT + SHIFT + 9

Rozbalenie všetkých úrovní.

ALT + SHIFT + 0

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň.

SHIFT + TAB

Rozbalenie zbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalenie rozbaleného prehľadu.

ALT + SHIFT + ZNAMIENKO MÍNUS

Zadanie jazykového nastavenia

Poznámka : Aby ste zmenili nasmerovanie písma pre vaše poznámky, musíte najsklr umožniť pravo-ľavé jazyky v nístroji Jazykové nastavenie balíka Microsoft Office 2010 .

Požadovaná akcia

Klávesy

Nastavenie smeru zápisu zľava doprava.

CTRL + ĽAVÝ SHIFT

Nastavenie smeru zápisu sprava doľava.

CTRL + PRAVÝ SHIFT

Zväčšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

TAB

Zmenšenie zarážky o jednu úroveň v texte so zápisom sprava doľava.

SHIFT + TAB

Na začiatok stránky

Organizovanie a správa poznámkového bloku

Práca so stranami a okrajovými poznámkami

Požadovaná akcia

Klávesy

Zapnutie alebo vypnutie celostranového zobrazenia.

F11

Otvorenie nového okna programu OneNote.

CTRL + M

Otvorenie malého okna programu OneNote na vytvorenie okrajovej poznámky.

CTRL + SHIFT + M

Rozbalenie alebo zbalenie líšt skupiny strán.

CTRL + SHIFT + *

Vytlačenie aktuálnej strany.

CTRL + P

Pridanie novej strany na koniec vybratej sekcie.

CTRL + N

Rozšírenie lišty strany.

CTRL + SHIFT + [

Zmenšenie šírky lišty strany.

CTRL + SHIFT + ]

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou lištou strany na rovnakej úrovni.

CTRL + ALT + N

Zmenšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + [

Zväčšenie úrovne odsadenia označenia karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + ]

Vytvorenie novej podstrany pod aktuálnou stranou.

CTRL + SHIFT + ALT + N

Vyberie všetky položky.

Opakovaným stláčaním klávesov CTRL + A zväčšíte rozsah výberu.

CTRL + A

Výber aktuálnej strany.

CTRL + SHIFT + A
Ak je vybraná strana časťou skupiny, stlačte klávesy CTRL + A a vyberte všetky strany skupiny.

Posun vybratej karty strany nahor.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Posun vybratej karty strany nadol.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunutie kurzora do názvu strany.

CTRL + SHIFT + T

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE DOWN

Posun nahor na aktuálnej strane.

PAGE UP

Posun nadol na aktuálnej strane.

PAGE DOWN

Presun na začiatok aktuálnej strany.

CTRL + HOME

Presun na koniec aktuálnej strany.

CTRL + END

Prechod na nasledujúci odsek.

CTRL + ŠÍPKA NADOL

Prechod na predchádzajúci odsek.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nahor na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nahor.

CTRL + ALT + ŠÍPKA NAHOR

Posun kurzora nadol na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom nadol.

CTRL + ALT + ŠÍPKA NADOL

Posun kurzora doľava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doľava.

CTRL + ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Posun kurzora doprava na aktuálnej strane alebo rozšírenie strany smerom doprava.

CTRL + ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod na nasledujúci poznámkový kontajner.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presun na začiatok riadka.

HOME

Presun na koniec riadka.

END

Posun o jeden znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Návrat na poslednú zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na nasledujúcu zobrazenú stranu.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Priblíženie.

ALT + CTRL+ZNAMIENKO PLUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT + CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Vzdialenie.

ALT + CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS (na numerickej klávesnici)
–ALEBO–
ALT + CTRL + SHIFT + SPOJOVNÍK

Uloženie zmien.

Ak je program OneNote spustený, poznámky sa automaticky ukladajú pri každej zmene. Manuálne ukladanie nie je potrebné.

CTRL + S

Práca s poznámkovými blokmi a sekciami

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej sekcie.

CTRL + T

Otvorenie poznámkového bloku.

CTRL + O

Otvorenie sekcie.

CTRL + ALT + SHIFT + O

Prechod na nasledujúcu sekciu.

CTRL + TAB

Prechod na predchádzajúcu sekciu.

CTRL + SHIFT + TAB

Prechod na nasledujúcu stranu sekcie.

CTRL + PAGE DOWN

Prechod na predchádzajúcu stranu sekcie.

CTRL + PAGE UP

Prechod na prvú stranu sekcie.

ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu sekcie.

ALT + END

Prechod na prvú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE UP

Prechod na poslednú stranu v aktuálne zobrazenej množine kariet strán.

ALT + PAGE DOWN

Presun alebo kopírovanie aktuálnej strany.

CTRL + ALT + M

Zaostrenie na karty aktuálnej strany.

CTRL + ALT + G

Výber karty aktuálnej strany.

CTRL + SHFT + A

Zaostrenie na kartu aktuálnej sekcie.

CTRL + SHIFT + G

Presun aktuálnej sekcie.

CTRL + SHIFT + G, SHIFT + F10, M

Prepnutie na iný poznámkový blok na Navigačnom paneli.

CTRL + G, potom stlačte kláves ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR a vyberte iný poznámkový blok, a potom stlačte kláves ENTER

Prehľadávanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun kurzora na pole Vyhľadávanie a vyhľadajte viaceré poznámkové bloky

CTRL + E

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov si prezrite ukážku ďalšieho výsledku.

ŠÍPKA NADOL

Pri prehľadávaní všetkých poznámkových blokov choďte na vybraté výsledky a nepripomínajte Prehľadávanie.

ENTER

Zmena rozsahu hľadania.

CTRL + E, TAB, MEDZERNÍK

Otvorte tablu výsledkov prehľadávania.

ALT + O po prehľadávaní

Prehľadávanie len aktuálnej strany.

Poznámka : Môžete prepnúť medzi vyhľadávaním všade a vyhľadávaním len na aktuálnej stane kedykoľvek stlačením kombinácie klávesov CTRL + E alebo CTRL + F.

CTRL + F

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k nasledujúcemu výsledku.

ENTER alebo F3

Počas vyhľadávania na aktuálnej strane sa posuňte k predchádzajúcemu výsledku.

SHFT + F3

Preskočenie vyhľadávania a návrat na stranu.

ESC

Na začiatok stránky

Zdieľanie poznámok

Zdieľanie poznámok s inými osobami

Požadovaná akcia

Klávesy

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

CTRL + SHIFT + E

Zdieľanie poznámok s inými programami

Požadovaná akcia

Klávesy

Odoslanie vybratých strán v e-mailovej správe.

CTRL + SHIFT + E

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Dnes v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 1

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Zajtra v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 2

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Tento týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 3

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Budúci týždeň v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 4

Vytvorenie úlohy s časovým rámcom Bez dátumu v programe Outlook z aktuálne vybratej poznámky.

CTRL + SHIFT + 5

Otvorenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL + SHIFT + K

Označenie vybratej úlohy programu Outlook ako dokončenej.

CTRL + SHIFT + 9

Odstránenie vybratej úlohy programu Outlook.

CTRL + SHIFT + 0

Synchronizácia zmien v aktuálnom zdieľanom poznámkovom bloku.

SHIFT + F9

Synchronizácia zmien vo všetkých zdieľaných poznámkových blokoch.

F9

Označenie aktuálnej strany ako Neprečítanej.

CTRL + Q

Na začiatok stránky

Ochrana poznámok

Zabezpečenie sekcií heslom

Požadovaná akcia

Klávesy

Uzamknutie všetkých sekcií chránených heslom.

CTRL + ALT + L

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×