Office
Prihlásenie

Klávesové skratky pre program InfoPath

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tejto téme Pomocníka sú popísané klávesové skratky pre vypĺňanie formulárov programu Microsoft Office InfoPath.

Ak používate rozloženie klávesnice, ktoré nezodpovedá jazykovej verzii programu, napríklad ak používate nemecké rozloženie klávesnice spolu s anglickou verziou programu, je možné, že niektoré nižšie uvedené klávesové skratky budú pracovať odlišne.

V označení klávesových skratiek, pri ktorých sa naraz stláča viac klávesov, sú tieto klávesy oddelené znamienkom plus (+). V označení klávesových skratiek, pri ktorých sa klávesy stláčajú tesne jeden za druhým, sú tieto klávesy oddelené čiarkou (,).

Tip: Ak chcete v tejto téme vyhľadať konkrétnu klávesovú skratku, stlačením klávesu TAB vyberte príkaz Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+F. Ak chcete túto tému vytlačiť, stlačením klávesu TAB vyberte príkaz Zobraziť všetko, stlačte kláves ENTER a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+P.

Vypĺňanie formulárov

Presun medzi poľami

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechádzať medzi poľami v poradí ovládacích prvkov formulára smerom dopredu.

TAB

Prechádzať medzi poľami v poradí ovládacích prvkov formulára smerom dozadu.

SHIFT+TAB

Vložiť nový riadok alebo sekciu opakovanej tabuľky.

CTRL+ENTER

Zadávanie textu v poliach

Požadovaná akcia

Stlačte

Nájsť v poli slovo alebo slovné spojenie.

CTRL+F

Nahradiť v poli slovo alebo slovné spojenie.

CTRL+H

Vystrihnutie vybratého textu alebo položky.

CTRL+X

Kopírovať vybratý text.

CTRL+C

Prilepiť text alebo položku.

CTRL+V

Zobraziť vybratý výber dátumu.

ALT+ŠÍPKA NADOL

Prechod na začiatok položky.

HOME

Prechod na koniec položky.

END

Posunutie o znak doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posun o jeden znak doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prechod o jedno slovo doľava.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod o jedno slovo doprava.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie jedného znaku doľava.

BACKSPACE

Odstránenie jedného znaku doprava.

DELETE

Odstránenie jedného slova doľava.

CTRL + BACKSPACE

Odstránenie jedného slova doprava.

CTRL + DELETE

Vložiť symbol eura.

CTRL+ALT+E

Vloženie zlomu riadka.

SHIFT + ENTER

Výber textu v poliach

Požadovaná akcia

Stlačte

Vybrať alebo zrušiť výber jedného znaku doľava.

SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného znaku doprava.

SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného slova doľava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOĽAVA

Vybrať alebo zrušiť výber jedného slova doprava.

CTRL+SHIFT+ŠÍPKA DOPRAVA

Vybrať všetko od umiestnenia kurzora po začiatok riadka.

SHIFT+HOME

Vybrať všetko od umiestnenia kurzora po koniec riadka.

SHIFT+END

V prípade viacriadkových polí vybrať všetko od umiestnenia kurzora po začiatok položky.

CTRL+SHIFT+HOME

V prípade viacriadkových polí vybrať všetko od umiestnenia kurzora po koniec položky.

CTRL+SHIFT+END

Formátovanie textu v poliach

Môžete formátovať text iba v RTF polia, ktoré podporujú formátovanie a grafické okrem textu.

Tip: Ak chcete rýchlo zistiť, či pole je pole textu vo formáte RTF, umiestnite kurzor na miesto v oblasti. Ak sa tlačidlá na paneli s nástrojmi Formátovanie zobrazujú aktívne namiesto sivé, pole je pole textu vo formáte RTF.

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstrániť všetko formátovanie z vybratého textu.

CTRL+MEDZERNÍK

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Použitie alebo odstránenie formátovania tučného písma z vybraného textu.

CTRL + B

Použitie alebo odstránenie formátovania kurzívy z vybraného textu.

CTRL+I

Použiť alebo zrušiť podčiarknutie vo vybratom texte.

CTRL+U

Použiť alebo zrušiť prečiarknutie vo vybratom texte.

ALT+SHIFT+K

Použitie alebo odstránenie horného indexu pre vybratý text.

CTRL + SHIFT + =

Použitie alebo odstránenie dolného indexu pre vybratý text.

CTRL+=

Kopírovanie formátovania z vybratého textu.

CTRL+SHIFT+C

Skopírované formátovanie použiť na vybratý text.

CTRL+SHIFT+V

Použiť alebo zrušiť Normálny štýl vo vybratom texte.

CTRL+SHIFT+N

Použiť alebo zrušiť štýl Nadpis 1 vo vybratom texte.

ALT+CTRL+1

Použiť alebo zrušiť štýl Nadpis 2 vo vybratom texte.

ALT+CTRL+2

Použiť alebo zrušiť štýl Nadpis 3 vo vybratom texte.

ALT+CTRL+3

Použiť alebo zrušiť formát zoznamu s odrážkami vo vybratom odseku.

CTRL+SHIFT+L

Pridanie zarážky vľavo.

CTRL + M

Odstránenie zarážky vľavo.

CTRL + SHIFT + M

Zarovnať vybratý odsek.

CTRL+J

Zarovnanie vybraného odseku doprava.

CTRL+R

Zarovnanie vybratého odseku na stred.

CTRL+E

Zarovnanie vybraného odseku doľava.

CTRL+L

Použiť písmo na vybratý text.

CTRL+SHIFT+F

Použiť veľkosť písma na vybratý text.

CTRL+SHIFT+P

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu o dva body.

CTRL+SHIFT+,

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu o dva body.

CTRL+SHIFT+.

Zväčšiť veľkosť písma vybratého textu o jeden bod.

CTRL+SHIFT+]

Zmenšiť veľkosť písma vybratého textu o jeden bod.

CTRL+SHIFT+[

Otvoriť pracovnú tablu Písmo.

CTRL+D

Práca s textu so zápisom sprava doľava

Nasledovné klávesové skratky sú aktívne, len ak ste nainštalovali jazyky so zápisom sprava doľava.

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmeniť smer odseku na sprava doľava.

CTRL+PRAVÝ SHIFT

Zmeniť smer odseku na zľava doprava.

CTRL+ĽAVÝ SHIFT

Práca s tabuľkami

Tieto klávesové skratky sú povolené len v polí typu RTF.

Tip: Ak chcete rýchlo zistiť, či pole je pole textu vo formáte RTF, umiestnite kurzor na miesto v oblasti. Ak sa tlačidlá na paneli s nástrojmi Formátovanie zobrazujú aktívne namiesto sivé, pole je pole textu vo formáte RTF.

Požadovaná akcia

Stlačte

Zmeniť šírku stĺpca smerom doľava bez zmeny šírky ostatných stĺpcov.

Podržte pri posúvaní kurzora kláves SHIFT

Prechádzať medzi susediacimi bunkami.

Klávesy so šípkami (ak bunky obsahujú text, stlačte tieto klávesy viackrát)

Zmeniť výšku alebo šírku všetkých vybratých riadkov alebo stĺpcov na rovnakú hodnotu.

Podržte pri posúvaní kurzora kláves ALT

Vybrať obsah bunky tabuľky.

F2

Vykonávanie opráv a ukladanie zmien

Požadovaná akcia

Stlačte

Vrátenie poslednej akcie späť.

CTRL + Z

Zopakovanie poslednej akcie.

CTRL + Y

Zobraziť nasledujúcu chybu overovania údajov.

CTRL+SHIFT+E

Zobraziť podrobnosti o vybratej chybe overovania údajov.

CTRL+SHIFT+S

Skontroluje pravopis.

F7

Zobraziť dialógové okno Uložiť ako.

SHIFT+F12

Uložiť formulár.

CTRL+S

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×