Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre Outlook 2016 pre Mac pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. Tento článok uvádza zoznam klávesových skratiek dostupných pre Outlook 2016 pre Mac.

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

  • Nastavenia v niektorých verziách operačného systému Mac a niektoré nástroje môžu kolidovať s klávesovými skratkami a operáciami vykonávanými pomocou funkčných klávesov v balíku Office pre Mac. Ďalšie informácie o zmene klávesov priradených ku klávesovým skratkám nájdete v Pomocníkovi pre vašu verziu operačného systému Mac alebo v pomocných aplikáciách.

  • Ak si chcete v balíku Office pre Mac vytvoriť vlastné klávesové skratky, pozrite si tému Vytvorenie vlastnej klávesovej skratky v balíku Office 2016 pre Mac.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Táto tabuľka zobrazuje najčastejšie používané skratky v programe Outlook 2016 pre Mac.

Požadovaná akcia

Klávesy

Uloženie položky

COMMAND + S

Vytlačenie položky

COMMAND + P

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Zopakovanie poslednej akcie

COMMAND + Y

Minimalizovanie aktívneho okna

COMMAND + M

Vytvorenie nového priečinka na navigačnej table

Shift + COMMAND + N

Vytvorenie nového e-mailu (v zobrazení Pošta)

COMMAND + N

Skrytie tably na čítanie alebo jej zobrazenie na pravej strane

COMMAND + opačná lomka (\)

Skrytie tably na čítanie alebo jej zobrazenie nižšie

Shift + COMMAND + opačná lomka (\)

Presunutie vybratej položky do iného priečinka

Shift + COMMAND + M

Kopírovanie vybratej položky do iného priečinka

Shift + COMMAND + C

Výber všetkých položiek v zozname položiek, ak zoznam položiek je aktívna tabla

COMMAND + A

Minimalizovanie alebo rozbalenie pása s nástrojmi

Options + COMMAND + R

Skrytie Outlooku

COMMAND + H

Ukončenie Outlooku

COMMAND + Q

Spustenie diktovania

Fn + Fn

Vloženie emoji

Control + COMMAND + medzerník

Práca v oknách a dialógových oknách

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na zobrazenie Pošta

COMMAND + 1

Prechod na zobrazenie Kalendár

COMMAND + 2

Prechod na zobrazenie Kontakty

COMMAND + 3

Prechod na zobrazenie Úlohy

COMMAND + 4

Prechod na zobrazenie Poznámky

COMMAND + 5

Otvorenie okna Stav synchronizácie alebo jeho premena na aktívne okno

COMMAND + 7

Otvorenie okna Chyby synchronizácie alebo jeho premena na aktívne okno

COMMAND + 8

Otvorenie okna Hľadať kontakty

COMMAND + 0

Otvorenie dialógového okna Nastavenia Outlooku

COMMAND + čiarka (,)

Cyklické posúvanie dopredu v otvorených oknách

COMMAND + vlnovka (~)

Cyklické posúvanie dozadu v otvorených oknách

Shift + COMMAND + vlnovka (~)

Zatvorenie aktívneho okna

COMMAND + W

Otvorenie vybratej položky

COMMAND + O

Posun dopredu ovládacími prvkami v okne

Tab

Posun dozadu ovládacími prvkami v okne

Shift + Tab

Používanie vyhľadávania

Požadovaná akcia

Klávesy

Vyhľadávanie v aktuálnom priečinku

Option + COMMAND + F

Použitie rozšíreného vyhľadávania v Outlooku (pridanie filtra Položka obsahuje na vyhľadávanie)

Shift + COMMAND + F

Vyhľadanie textu v rámci položky

COMMAND + F

Vyhľadanie ďalšieho výskytu hľadaného textu v položke

COMMAND + G

Vyhľadanie predchádzajúceho výskytu hľadaného textu v položke

COMMAND + Shift + G

Odosielanie a prijímanie pošty

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie novej správy

COMMAND + N

Odoslanie otvorenej správy

COMMAND + Return

Odoslanie všetkých správ v priečinku Pošta na odoslanie a prijatie všetkých prichádzajúcich správ

COMMAND + K

Odoslanie všetkých správ v priečinku Pošta na odoslanie

Shift + COMMAND + K

Uloženie otvorenej správy a jej uloženie v priečinku Koncepty

COMMAND + S

Pridanie prílohy do otvorenej správy

COMMAND + E

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

COMMAND + dvojbodka (:)

Kontrola mien príjemcov v otvorených správach

Control + COMMAND + C

Odpovedanie odosielateľovi správy alebo poštovému zoznamu (ak správa pochádza z poštového zoznamu)

COMMAND + R

Odpovedanie všetkým

Shift + COMMAND + R

Preposlanie správy

COMMAND + J

Otvorenie vybratej správy v samostatnom okne

COMMAND + O

Odstránenie príznaku vybratej správy

Option + COMMAND + apostrof (´)

Označenie vybratej správy ako nevyžiadanej pošty

COMMAND + Shift + J

Označenie vybratej správy, že nie je nevyžiadanou poštou

COMMAND + Shift + Option + J

Zobrazenie predchádzajúcej správy

Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zobrazenie nasledujúcej správy

Control + pravá zátvorka (])

Prechod na predchádzajúcu tablu v zobrazení Pošta

Shift + Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Prechod na nasledujúcu tablu v zobrazení Pošta

Shift + Control + pravá zátvorka (])

Premiestnenie vybratej správy do priečinka

Shift + COMMAND + M

Zmenšenie veľkosti zobrazenia textu v otvorenej správe alebo na table na čítanie

COMMAND + spojovník (-)

Zväčšenie veľkosti zobrazenia textu v otvorenej správe alebo na table na čítanie

COMMAND + znamienko plus (+)

Posunutie sa nadol na ďalšiu obrazovku textu alebo zobrazenie nasledujúcej správy (ak ste na konci správy)

Medzerník

Posunutie sa nahor na ďalšiu obrazovku textu alebo zobrazenie predchádzajúcej správy (ak ste na začiatku správy)

Shift + medzerník

Odstránenie vybratej správy

Delete

Odstránenie vybratej správy natrvalo

Shift + Delete

Odstránenie aktuálnej správy a jej zatvorenie (ak je otvorené okno správy)

COMMAND + Delete

Označenie vybratej správy ako prečítanej

COMMAND + T

Označenie vybratých správ ako neprečítaných

Shift + COMMAND + T

Označenie všetkých správ v priečinku ako prečítaných

Option + COMMAND + T

Používanie kalendára

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie okna kalendára

COMMAND + 2

Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

COMMAND + N

Otvorenie vybratej udalosti kalendára

COMMAND + O

Odstránenie udalosti kalendára

Delete

Prepnutie do zobrazenia Zahrnúť ešte dnes

COMMAND + T

Presun na predchádzajúci deň v zobrazení Deň Presun do predchádzajúceho týždňa v zobrazeniach Týždeň a Pracovný týždeň Presun na predchádzajúci mesiac v zobrazení Mesiac

COMMAND + šípka doľava

Presun na nasledujúci deň v zobrazení Deň Presun do budúceho týždňa v zobrazeniach Týždeň a Pracovný týždeň Presun na nasledujúci mesiac v zobrazení Mesiac

COMMAND + šípka doprava

Prechod na predchádzajúcu tablu v zobrazení kalendára

Shift + Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Prechod na nasledujúcu tablu v zobrazení kalendára

Shift + Control + pravá zátvorka (])

Práca s ľuďmi a kontaktmi

Požadovaná akcia

Klávesy

Vytvorenie nového kontaktu

COMMAND + N

Otvorenie vybratého kontaktu

COMMAND + O

Odstránenie kontaktu

Delete

Zatvorenie aktuálne otvoreného kontaktu a potom otvorenie predchádzajúceho kontaktu

Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zatvorenie aktuálne otvoreného kontaktu a potom otvorenie nasledujúceho kontaktu

Control + pravá zátvorka (])

Prechod na predchádzajúcu tablu v zobrazení Ľudia

Shift + Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Prechod na nasledujúcu tablu v zobrazení Ľudia

Shift + Control + pravá zátvorka (])

Spravovanie úloh

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do okna Úlohy

COMMAND + 4

Vytvorenie novej úlohy

COMMAND + N

Otvorenie vybratej úlohy

COMMAND + O

Odstránenie úlohy

Delete

Zatvorenie aktuálnej otvorenej úlohy a otvorenie predchádzajúcej úlohy v zozname Úlohy

Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zatvorenie aktuálnej otvorenej úlohy a otvorenie nasledujúcej úlohy v zozname úloh

Control + pravá zátvorka (])

Prechod na predchádzajúcu tablu v zobrazení Úlohy

Shift + Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Prechod na nasledujúcu tablu v zobrazení Úlohy

Shift + Control + pravá zátvorka (])

Používanie poznámok

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun do okna poznámok

COMMAND + 5

Vytvorenie novej poznámky

COMMAND + N

Otvorenie vybratej poznámky

COMMAND + O

Odstránenie poznámky

Delete

Zatvorenie aktuálnej otvorenej poznámky a otvorenie predchádzajúcej poznámky v zozname Poznámky

Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Zatvorenie aktuálnej otvorenej poznámky a otvorenie nasledujúcej poznámky v zozname Poznámky

Control + pravá zátvorka (])

Prechod na predchádzajúcu tablu v zobrazení Poznámky

Shift + Control + ľavá hranatá zátvorka ([)

Prechod na nasledujúcu tablu v zobrazení Poznámky

Shift + Control + pravá zátvorka (])

Odoslanie poznámky ako e-mailu

COMMAND + J

Odoslanie poznámky ako HTML prílohy e-mailu

Control + COMMAND + J

Najskôr umiestnite zameranie na poznámku v zozname poznámok.

Úprava a formátovanie textu

Požadovaná akcia

Klávesy

Vystrihnutie vybratého textu do schránky

COMMAND + X

Vystrihnutie výberu do schránky

COMMAND + C

Prilepenie výberu do schránky

COMMAND + V

Prilepenie výberu zo schránky, aby zodpovedal danému cieľovému štýlu

Shift + Option + COMMAND + V

Zobrazenie vybratého textu tučným písmom

COMMAND + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou

COMMAND + I

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom

COMMAND + U

Prečiarknutie vo vybratom texte

Shift + COMMAND + X

Vloženie hypertextového prepojenia

Control + COMMAND + K

Posunutie kurzora o znak doľava

Šípka doľava

Posunutie kurzora o znak doprava

Šípka doprava

Posunutie kurzora o jeden riadok nahor

Šípka nahor

Posunutie kurzora o jeden riadok nadol

Šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho odseku

Option + šípka nahor

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho odseku

Option + šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho slova

Option + šípka doľava

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho slova

Option + šípka doprava

Zmenšenie zarážky

Odstrániť + ľavá zložená zátvorka ({)

Zväčšenie zarážky

Odstrániť + pravá zložená zátvorka (})

Odstránenie znaku naľavo od kurzora alebo odstránenie vybratého textu

Delete

Odstránenie znaku napravo od kurzora alebo odstránenie vybratého textu

Odstrániť

Ak klávesnica nemá kláves Odstrániť , použite kombináciu klávesov FN + Delete.

Vloženie zarážky tabulátora

Tab

Posunutie kurzora na začiatok riadka

COMMAND + šípka doľava

Posunutie kurzora na koniec riadka

COMMAND + šípka doprava

Posunutie kurzora do hornej časti tela správy

COMMAND + šípka nahor

Posunutie kurzora do dolnej časti tela správy

COMMAND + šípka nadol

Posunutie kurzora na začiatok vybratého textu

COMMAND + Home

Posunutie kurzora na koniec vybratého textu

COMMAND + End

Posun nahor

Page up

Posun nadol

Page down

Označenie správ, kontaktov a úloh na spracovanie príznakom

Požadovaná akcia

Klávesy

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Dnes ako termínom dokončenia

Control + 1

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Zajtra ako termínom dokončenia

Control + 2

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Tento týždeň ako termínom dokončenia

Control + 3

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Budúci týždeň ako termínom dokončenia

Control + 4

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Nie je stanovený termín dokončenia

Control + 5

Označenie vybratej položky na spracovanie a pridanie vlastného termínu dokončenia

Control + 6

Označenie vybratej položky na spracovanie a pridanie pripomenutia

Control + znak rovnosti (=)

Označenie vybratej položky ako dokončenej

Control + nula (0)

Vymazanie príznaku na spracovanie vybratej položky

Option + COMMAND + apostrof (´)

Obsah tohto článku

Bežné funkcie v Outlooku

Akcia

Stlačte

Spustenie Outlooku bez spustenia plánov alebo pokusu o pripojenie k poštovému serveru. Použite túto možnosť, ak chcete zabrániť chybám pripojenia, keď používate Outlook, zatiaľ čo nie ste pripojení k sieti.

SHIFT (pri spustení Outlooku)

Otvorenie aplikácie Database Utility, keď je Outlook zatvorený

Podržte stlačený kláves OPTION a potom kliknite na ikonu Outlooku v doku.

Uloženie položky

COMMAND + S

Vytlačenie položky

COMMAND + P

Vrátenie poslednej akcie

COMMAND + Z

Zopakovanie poslednej akcie

COMMAND + Y

Minimalizovanie aktívneho okna

COMMAND + M

Vytvorenie nového priečinka na navigačnej table

SHIFT + COMMAND + N

Skrytie tably na čítanie alebo jej zobrazenie na pravej strane

COMMAND + \

Skrytie tably na čítanie alebo jej zobrazenie nižšie

SHIFT + COMMAND + \

Presunutie vybratej položky do iného priečinka

SHIFT + COMMAND + M

Kopírovanie vybratej položky do iného priečinka

SHIFT + COMMAND + C

Vybratie všetkých položiek v zozname položiek, ak je zoznamom položiek aktívna tabla

COMMAND + A

Minimalizovanie alebo rozbalenie pása s nástrojmi

OPTION + COMMAND + R

Skrytie Outlooku

COMMAND + H

Ukončenie Outlooku

COMMAND + Q

Práca v oknách a dialógových oknách

Akcia

Stlačte

Prechod na zobrazenie Pošta

COMMAND + 1

Prechod na zobrazenie Kalendár

COMMAND + 2

Prechod na zobrazenie Kontakty

COMMAND + 3

Prechod na zobrazenie Úlohy

COMMAND + 4

Prechod na zobrazenie Poznámky

COMMAND + 5

Otvorenie okna Priebeh alebo jeho premena na aktívne okno

COMMAND + 7

Otvorenie denníka chýb alebo jeho premena na aktívne okno

COMMAND + 8

Otvorenie časti Môj deň

COMMAND + 9

Otvorenie okna Hľadať kontakty

COMMAND + 0

Otvorenie dialógového okna Predvoľby

COMMAND + čiarka (,)

Otvorenie prehliadača médií

CONTROL + COMMAND + M

Prechod cez otvorené okná smerom dopredu

COMMAND + vlnovka (~)

Prechod cez otvorené okná smerom dozadu

SHIFT + COMMAND + vlnovka (~)

Zatvorenie aktívneho okna

COMMAND + W

Otvorenie vybratej položky

COMMAND + O

Posun dopredu cez polia v dialógovom okne

TAB

Posun dozadu cez polia v dialógovom okne

SHIFT + TAB

Hľadanie

Akcia

Stlačte

Základné vyhľadávanie v Outlooku

OPTION + COMMAND + F

Rozšírené vyhľadávanie v Outlooku

SHIFT + COMMAND + F

Vyhľadanie textu v rámci položky

COMMAND + F

Vyhľadanie ďalšieho výskytu textu, ktorý ste hľadali v položke

COMMAND + G

Vyhľadanie predchádzajúceho výskytu textu, ktorý ste hľadali v položke

COMMAND + SHIFT + G

Zrušenie prebiehajúceho hľadania

COMMAND + bodka (.)

Pošta

Akcia

Stlačte

Vytvorenie novej správy

COMMAND + N

Odoslanie otvorenej správy

COMMAND + RETURN

Odoslanie všetkých správ v priečinku Pošta na odoslanie a prijatie všetkých prichádzajúcich správ

COMMAND + K

Odoslanie všetkých správ v priečinku Pošta na odoslanie

SHIFT + COMMAND + K

Uloženie otvorenej správy a jej uloženie v priečinku Koncepty

COMMAND + S

Pridanie prílohy do otvorenej správy

COMMAND + E

Otvorenie dialógového okna Pravopis a gramatika

COMMAND + dvojbodka (:)

Kontrola mien príjemcov v otvorených správach

CONTROL + COMMAND + C

Odpovedanie odosielateľovi správy alebo poštovému zoznamu (ak správa pochádza z poštového zoznamu)

COMMAND + R

Odpovedanie všetkým

SHIFT + COMMAND + R

Preposlanie správy

COMMAND + J

Otvorenie vybratej správy v samostatnom okne

COMMAND + O

Odstránenie príznaku vybratej správy

OPTION + COMMAND + apostrof (')

Označenie vybratej správy ako nevyžiadanej pošty

COMMAND + SHIFT + J

Označenie vybratej správy, že nie je nevyžiadanou poštou

COMMAND + SHIFT + OPTION + J

Zobrazenie predchádzajúcej správy

CONTROL + [

Zobrazenie nasledujúcej správy

CONTROL + ]

Premiestnenie vybratej správy do priečinka

SHIFT + COMMAND + M

Zmenšenie veľkosti zobrazenia textu v otvorenej správe alebo na table na čítanie

COMMAND + spojovník (-)

Zväčšenie veľkosti zobrazenia textu v otvorenej správe alebo na table na čítanie

COMMAND + +

Posun nadol na zobrazenie ďalšieho textu alebo zobrazenie nasledujúcej správy (ak ste na konci správy)

MEDZERNÍK

Posun nahor na zobrazenie ďalšieho textu alebo zobrazenie predchádzajúcej správy (ak ste na začiatku správy)

SHIFT + medzerník

Odstránenie vybratej správy

DELETE

Odstránenie aktuálnej správy a, ak je otvorené okno správy, jej zatvorenie

COMMAND + DELETE

Označenie vybratej správy ako prečítanej

COMMAND + T

Označenie vybratých správ ako neprečítaných

SHIFT + COMMAND + T

Označenie všetkých správ v priečinku ako prečítaných

OPTION + COMMAND + T

Kalendár

Akcia

Stlačte

Karta Domov so zvýraznenou položkou Tvary v programe PowerPoint 2010.

COMMAND + N

Otvorenie vybratej udalosti kalendára

COMMAND + O

Odstránenie udalosti kalendára

DELETE

Prepnutie do zobrazenia Zahrnúť ešte dnes

COMMAND + T

Otvorenie výberu dátumu Zobraziť dátum

SHIFT + COMMAND + T

Presun na predchádzajúci deň v zobrazení dní. Presun do predchádzajúceho týždňa v zobrazeniach týždňa a pracovného týždňa. Presun na predchádzajúci mesiac v zobrazení mesiaca.

COMMAND + ŠÍPKA DOĽAVA

Presun na nasledujúci deň v zobrazení dní. Presun do budúceho týždňa v zobrazeniach týždňa a pracovného týždňa. Presun na nasledujúci mesiac v zobrazení mesiaca.

COMMAND + ŠÍPKA DOPRAVA

Kontakty

Akcia

Stlačte

Vytvorenie nového kontaktu

COMMAND + N

Uloženie a zatvorenie kontaktu

COMMAND + RETURN

Otvorenie vybratého kontaktu

COMMAND + O

Odstránenie kontaktu

DELETE

Zatvorenie aktuálne otvoreného kontaktu a otvorenie predchádzajúceho kontaktu

CONTROL + [

Zatvorenie aktuálne otvoreného kontaktu a otvorenie nasledujúceho kontaktu

CONTROL + ]

Úlohy

Akcia

Stlačte

Vytvorenie novej úlohy

COMMAND + N

Uloženie a zatvorenie úlohy

COMMAND + RETURN

Otvorenie vybratej úlohy

COMMAND + O

Odstránenie úlohy

DELETE

Zatvorenie aktuálne otvorenej úlohy a otvorenie predchádzajúcej úlohy v zozname Úlohy

CONTROL + [

Zatvorenie aktuálne otvorenej úlohy a otvorenie nasledujúcej úlohy v zozname Úlohy

CONTROL + ]

Poznámky

Akcia

Stlačte

Vytvorenie novej poznámky

COMMAND + N

Otvorenie vybratej poznámky

COMMAND + O

Odstránenie poznámky

DELETE

Zatvorenie aktuálne otvorenej poznámky a otvorenie predchádzajúcej poznámky v zozname Poznámky

CONTROL + [

Zatvorenie aktuálne otvorenej poznámky a otvorenie nasledujúcej poznámky v zozname Poznámky

CONTROL + ]

Odoslanie poznámky v e-mailovej správe

COMMAND + J

Odoslanie poznámky v prílohe k e-mailovej správe

CONTROL + COMMAND + J

Úprava a formátovanie textu

Akcia

Stlačte

Vystrihnutie vybratého textu do schránky

COMMAND + X

Vystrihnutie výberu do schránky

COMMAND + C

Kopírovanie výberu do zošita

CONTROL + OPTION + C

Prilepenie výberu do schránky

COMMAND + V

Prilepenie výstrižku zo zošita

CONTROL + OPTION + V

Prilepenie výberu zo schránky, aby zodpovedal danému cieľovému štýlu

SHIFT + OPTION + COMMAND + V

Zobrazenie vybratého textu tučným písmom

COMMAND + B

Zobrazenie vybratého textu kurzívou

COMMAND + I

Zobrazenie vybratého textu podčiarknutým písmom

COMMAND + U

Prečiarknutie vybratého textu

SHIFT + COMMAND + X

Posunutie kurzora o znak doľava

ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie kurzora o znak doprava

ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie kurzora o jeden riadok nahor

ŠÍPKA NAHOR

Posunutie kurzora o jeden riadok nadol

ŠÍPKA NADOL

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho odseku

OPTION + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho odseku

OPTION + ŠÍPKA NADOL

Posunutie kurzora na začiatok aktuálneho slova

OPTION + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie kurzora na koniec aktuálneho slova

OPTION + ŠÍPKA DOPRAVA

Odstránenie znaku naľavo od kurzora alebo odstránenie vybratého textu

DELETE

Odstránenie znaku napravo od kurzora alebo odstránenie vybratého textu

Odstrániť

Ak klávesnica nemá kláves Odstrániť , použite kombináciu klávesov FN + DELETE.

Vloženie zarážky tabulátora

TAB

Posunutie kurzora na začiatok riadka

COMMAND + ŠÍPKA DOĽAVA

Posunutie kurzora na koniec riadka

COMMAND + ŠÍPKA DOPRAVA

Posunutie kurzora do hornej časti tela správy

COMMAND + ŠÍPKA NAHOR

Posunutie kurzora do dolnej časti tela správy

COMMAND + ŠÍPKA NADOL

Posunutie kurzora na začiatok vybratého textu

COMMAND + HOME

Posunutie kurzora na koniec vybratého textu

COMMAND + END

Posun nahor

PAGE UP

Posun nadol

PAGE DOWN

Označenie správ, kontaktov a úloh príznakom na spracovanie

Akcia

Stlačte

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Dnes ako termínom dokončenia

CONTROL + 1

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Zajtra ako termínom dokončenia

CONTROL + 2

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Tento týždeň ako termínom dokončenia

CONTROL + 3

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Budúci týždeň ako termínom dokončenia

CONTROL + 4

Označenie vybratej položky na spracovanie príznakom Nie je stanovený termín dokončenia

CONTROL + 5

Označenie vybratej položky na spracovanie a pridanie vlastného termínu dokončenia

CONTROL + 6

Označenie vybratej položky na spracovanie a pridanie pripomenutia

CONTROL + =

Označenie vybratej položky ako dokončenej

CONTROL + 0

Vymazanie príznaku na spracovanie vybratej položky

OPTION + COMMAND + apostrof (')

Okno pomocníka

Akcia

Stlačte

Otvorenie ponuky Pomocník pre Outlook

SHIFT + COMMAND + ?

Postupný posun po obrazovkách na začiatok témy Pomocníka

PAGE UP

Postupný posun po obrazovkách na koniec témy Pomocníka

PAGE DOWN

Postupný posun po riadkoch na začiatok témy Pomocníka

ŠÍPKA NAHOR

Postupný posun po riadkoch na koniec témy Pomocníka

ŠÍPKA NADOL

Skopírovanie výberu do Schránky

COMMAND + C

Zatvorenie okna Pomocníka

COMMAND + W

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook pošta

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×