Klávesové skratky pre Outlook

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Použitie programu Outlook na spravovanie e-mailov, nastaviť a priradenie úlohy, plánovanie schôdzí a ďalšie – všetky pomocou klávesových skratiek. Skratky v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy pre iné rozloženie môže presne zodpovedať klávesom na Americkej klávesnici.

Ak chcete túto tému vytlačiť, pomocou klávesu TAB vyberte položku Zobraziť všetko v hornej časti témy, stlačte kláves ENTER a potom kombináciu klávesov CTRL + P.

Poznámka : V Outlooku sa možnosť zmeny a prispôsobenia klávesových skratiek nenachádza. Niektoré ďalšie alternatívne možnosti nájdete v tomto článku centra technológií TechCenter.

Poznámky : 

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

  • Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

Požadovaná akcia

Stlačte

Zatváracia

Escape alebo Enter

Prechod na kartu Domov

Alt + H

Nová správa

Ctrl + Shift + M

Odoslať

Alt + S

Vloženie súboru

Alt + N, A, F

Nová úloha

Ctrl + Shift + K

Odstránenie

Delete (keď je vybratá správa, úloha alebo schôdza)

Hľadanie

Klávesy Ctrl + E kombináciu klávesov Alt + H, R, P

Odpovedať

Alt + H, R, P

Poslať ďalej

Alt + H, F, W

Odpovedanie všetkým

Alt + H, R, A

Kopírovať

Ctrl + C alebo Ctrl + Insert

Poznámka : Klávesová skratka Ctrl + Insert nie je k dispozícii na table na čítanie.

Odosielanie a prijímanie

Alt + S, S

Prechod do Kalendára

Ctrl + 2

Vytvorenie plánovanej činnosti

Ctrl + Shift + A

Premiestnenie do priečinka

Klávesy ALT + H, M, zo zoznamu vyberte priečinok

Uloženie prílohy ako

Alt + JA, A, S

Na začiatok stránky

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie na zobrazenie Pošta

Ctrl + 1

Prepnutie na zobrazenie Kalendár

Ctrl + 2

Prepnutie na zobrazenie Kontakty

Ctrl + 3

Prepnutie na zobrazenie Úlohy

Ctrl + 4

Prepnutie na Poznámky

Ctrl + 5

Prepnutie do Zoznamu priečinkov na table Priečinok

Ctrl + 6

Prepnutie na Odkazy

Ctrl + 7

Prepnutie na ďalšiu otvorenú správu

Ctrl + bodka (.)

Prepnutie na predchádzajúcu otvorenú správu

Ctrl + čiarka (,)

Prepínanie medzi tablou Priečinok, hlavným oknom Outlooku, tablou na čítanie a panelom s úlohami

Ctrl + Shift + Tab alebo Shift + Tab

Prepínanie medzi oknom Outlooku, menšími tablami na table Priečinok, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami

Kláves Tab

Prepínanie medzi oknom Outlooku, menšími tablami na table Priečinok, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami a  zobrazenie prístupových klávesov na páse s nástrojmi Outlooku

F6

Presúvanie sa riadkami hlavičky správy na table Priečinok alebo v otvorenej správe

Ctrl + Tab

Presúvanie na table Priečinok

Klávesy so šípkami

Prejde na iný priečinok.

Ctrl + Y

Prechod na pole Hľadať

F3 alebo Ctrl + E

Návrat k predchádzajúcej správe na table na čítanie

Alt + šípka nahor alebo Ctrl + čiarka alebo Alt + Page Up

Presúvanie po stranách nadol na table na čítanie

Medzerník

Presúvanie po stranách nahor na table na čítanie

Shift + medzerník

Zbalenie alebo rozbalenie skupiny v zozname e-mailových správ

Šípka doprava alebo doľava

Návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu v okne Outlooku

Alt + B alebo Alt + šípka doľava

Posun na ďalšie zobrazenie v okne Outlooku

Alt + šípka doprava

Výber informačného panela a zobrazenie ponuky príkazov (ak je k dispozícii)

Ctrl + Shift + W

Na začiatok stránky

Hľadanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadanie správy alebo inej položky

Ctrl + E

Vymazanie výsledkov vyhľadávania

Esc

Rozšírenie vyhľadávania o položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktov podľa toho, v ktorom module sa nachádzate

Ctrl + Alt + A

Zobrazenie dialógového okna Rozšírené vyhľadávanie

Ctrl + Shift + F

Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Ctrl + Shift + P

Vyhľadanie textu v rámci otvorenej položky

F4

Vyhľadanie a nahradenie textu, symbolov alebo niektorých formátovacích príkazov na table na čítanie alebo v otvorenej položke

Ctrl + H

Rozšírenie vyhľadávania tak, aby zahŕňalo položky z aktuálneho priečinka

Ctrl + Alt + K

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo podpriečinky príznakov kombináciu klávesov Ctrl + Alt + G

Ctrl + Alt + Z

Na začiatok stránky

Príznaky

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie dialógového okna Príznak na spracovanie na priradenie príznaku

Ctrl + Shift + G

Na začiatok stránky

Farebné kategórie

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstránenie vybratej kategórie zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie

Alt + D

Na začiatok stránky

Vytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie plánovanej činnosti

Ctrl + Shift + A

Vytvorenie kontaktu

Ctrl + Shift + C

Vytvorenie skupiny kontaktov

Ctrl + Shift + L

Vytvorenie faxovej správy

Ctrl + Shift + X

Vytvorenie priečinka

Ctrl + Shift + E

Vytvorenie žiadosti o schôdzu

Ctrl + Shift + Q

Vytvorenie správy

Ctrl + Shift + M

Vytvorenie poznámky

Ctrl + Shift + N

Vytvorenie dokumentu balíka Office

Ctrl + Shift + H

Uverejnenie vo vybratom priečinku

Ctrl + Shift + S

Zverejnenie odpovede vo vybratom priečinku

Ctrl + T

Vytvorenie vyhľadávacieho priečinka

Ctrl + Shift + P

Vytvorenie úlohy

Ctrl + Shift + K

Na začiatok stránky

Príkazy vo väčšine zobrazení

Požadovaná akcia

Stlačte

Uloženie (okrem zobrazenia Úlohy)

Ctrl + S alebo Shift + F12

Uloženie a zatvorenie (okrem zobrazenia Pošta)

Alt + S

Uloženie ako (iba v zobrazení Pošta)

F12

Späť

Ctrl + Z alebo Alt + Backspace

Odstránenie položky

Ctrl + D

Tlačiť

Ctrl + P

Kopírovanie položky

Ctrl + Shift + Y

Premiestnenie položky

Ctrl + Shift + V

Skontroluje mená.

Ctrl + K

Kontrola pravopisu

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

Ctrl + Shift + G

Poslať ďalej

Ctrl + F

Odoslanie, zverejnenie alebo vytvorenie pozvania pre všetkých

Alt + S

Umožnenie úprav v poli vo všetkých zobrazeniach okrem zobrazenia PoštaIkona

F2

Zarovnanie textu doľava

Ctrl + L

Zarovnanie na stred

Ctrl + E

Zarovnanie textu doprava

Ctrl + R

Na začiatok stránky

Pošta

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie na doručenú poštu

Ctrl + Shift + I

Prepnutie na poštu na odoslanie

Ctrl + Shift + Z

Skontroluje mená.

Ctrl + K

Odoslať

Alt + S

Odpoveď na správu

Ctrl + R

Odpovedanie na správu všetkým

Ctrl + Shift + R

Odpovedanie so žiadosťou o schôdzu

Ctrl + Alt + R

Preposlanie správy

Ctrl + F

Označenie správy ako inej než nevyžiadanej

Ctrl + Alt + J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

Ctrl + Shift + I

Zverejní v priečinku.

Ctrl + Shift + S

Použitie štýlu Normálny

Ctrl + Shift + N

Skontrolovanie nových správ

Ctrl + M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

Šípka nahor

Prejde na nasledujúcu správu.

Šípka nadol

Vytvorenie správy (v zobrazení Pošta)

Ctrl + N

Zobrazenie správy (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

Ctrl + Shift + M

Otvorí prijatú správu.

Ctrl + O

Odstránenie a ignorovanie konverzácie

Ctrl + Shift + D

Otvorenie Adresára

Ctrl + Shift + B

Pridanie rýchleho príznaku k neotvorenej správe

Vložiť

Zobrazenie dialógového okna Príznak na spracovanie

Ctrl + Shift + G

Označí správu ako prečítanú.

Ctrl + Q

Označenie ako neprečítanú

Ctrl + U

Otvorenie tipu pre e-mail vo vybratej správe

Ctrl + Shift + W

Vyhľadanie alebo nahradenie

F4

Vyhľadanie nasledujúceho výskytu

Shift + F4

Odoslať

Ctrl + Enter

Tlačiť

Ctrl + P

Poslať ďalej

Ctrl + F

Preposlanie položky ako prílohy

Ctrl + Alt + F

Zobrazenie vlastností pre vybratú položku

Alt + Enter

Označenie na stiahnutie

Ctrl + Alt + M

Kontrola stavu Označenie na stiahnutie

Ctrl + Alt + U

Zobrazenie priebehu odoslania alebo prijatia

Ctrl + B (keď prebieha odoslanie alebo prijatie)

Na začiatok stránky

Kalendár.

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie plánovanej činnosti (v zobrazení Kalendár)

Ctrl + N

Vytvorenie plánovanej činnosti (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

Ctrl + Shift + A

Vytvorenie žiadosti o schôdzu

Ctrl + Shift + Q

Preposlanie plánovanej činnosti alebo schôdze

Odpovedanie na žiadosť o schôdzu prostredníctvom správy

Odpovedanie všetkým na žiadosť o schôdzu prostredníctvom správy

Zobrazenie jedného dňa v kalendári

Alt + 1

Zobrazenie dvoch dní v kalendári

Alt + 2

Zobrazenie troch dní v kalendári

Alt + 3

Zobrazenie štyroch dní v kalendári

Alt + 4

Zobrazenie piatich dní v kalendári

Alt + 5

Zobrazenie šiestich dní v kalendári

Alt + 6

Zobrazenie siedmich dní v kalendári

Alt + 7

Zobrazenie ôsmich dní v kalendári

Alt + 8

Zobrazenie deviatich dní v kalendári

Alt + 9

Zobrazenie 10 dní v kalendári

Alt + 0

Prechod na dátum

Ctrl + G

Prepnutie na zobrazenie mesiaca

Alt + znak rovnosti (=) alebo Ctrl + Alt + 4

Prejde na nasledujúci deň.

Ctrl + šípka doprava

Prechod na nasledujúci týždeň

Alt + šípka nadol

Prechod na nasledujúci mesiac

Alt + Page Down

Prejde na predchádzajúci deň.

Ctrl + šípka doľava

Návrat k predchádzajúcemu týždňu

Alt + šípka nahor

Návrat k predchádzajúcemu mesiacu

Alt + Page Up

Prechod na začiatok týždňa

Alt + Home

Prechod na koniec týždňa

Alt + End

Prepnutie na zobrazenie celého týždňa

Alt+ znamienko mínus alebo Ctrl + Alt + 3

Prepnutie na zobrazenie pracovného týždňa

Ctrl + Alt + 2

Návrat k  predchádzajúcej plánovanej činnosti

Ctrl + čiarka alebo Ctrl + Shift + čiarka

Prechod na nasledujúcu plánovanú činnosť

Ctrl + bodka alebo Ctrl + Shift + bodka

Spustenie opakovania otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze

Ctrl + G

Na začiatok stránky

ľudia,

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytočenie nového hovoru

Ctrl + Shift + D

Vyhľadanie kontaktu alebo inej položky (Vyhľadávanie)

F3 alebo Ctrl + E

Zadanie mena do poľa Hľadať adresáre

F11

Prechod na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno, v zobrazení kontaktov Tabuľka alebo Zoznam

Shift + písmeno

Výber všetkých kontaktov

Ctrl + A

Vytvorenie správy s vybratým kontaktom v predmete

Ctrl + F

Vytvorenie kontaktu (v priečinku Kontakty)

Ctrl + N

Vytvorenie kontaktu (vo všetkých zobrazeniach Outlooku)

Ctrl + Shift + C

Otvorenie formulára kontaktu pre vybratý kontakt

Ctrl + O

Vytvorenie skupiny kontaktov

Ctrl + Shift + L

Tlačiť

Ctrl + P

Aktualizovanie zoznamu členov skupiny kontaktov

F5

Prejde na iný priečinok.

Ctrl + Y

Otvorenie Adresára

Ctrl + Shift + B

Zobrazenie dialógového okna Rozšírené vyhľadávanie

Ctrl + Shift + F

Otvorenie nasledujúceho kontaktu v zozname z otvoreného kontaktu

Ctrl + Shift + bodka (.)

Hľadanie kontaktov

F11

Zatvorenie kontaktu

ESC

Odoslanie faxu vybratému kontaktu

Ctrl + Shift + X

Otvorenie dialógového okna Kontrola adresy

Alt + D

Zobrazenie informácie E-mail 1 vo formulári kontaktu v časti Internet

Alt + Shift + 1

Zobrazenie informácie E-mail 2 vo formulári kontaktu v časti Internet

Alt + Shift + 2

Zobrazenie informácie E-mail 3 vo formulári kontaktu v časti Internet

Alt + Shift + 3

Na začiatok stránky

Ľudia: v dialógovom okne Elektronické vizitky

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie zoznamu Pridať

Alt + A

Výber textu v poli Menovka, keď je vybraté pole s pridelenou menovkou

Alt + B

Otvorenie dialógového okna Pridať obrázok vizitky

Alt + C

Umiestnenie kurzora na začiatok poľa Úpravy

Alt + E

Výber poľa Polia

Alt + F

Výber rozbaľovacieho poľa Zarovnanie obrázka

Alt + G

Výber farebnej palety pre pozadie

Alt + K, Enter

Výber rozbaľovacieho poľa Rozloženie

Alt + L

Odstránenie vybratého poľa z poľa Polia

Alt + L

Na začiatok stránky

Úlohy

Požadovaná akcia

Stlačte

Prijatie zadania úlohy

Ctrl + C

Odmietnutie zadania úlohy

Ctrl + D

Vyhľadanie úlohy alebo inej položky

Ctrl + E

Otvorenie dialógového okna Prejsť do priečinka

Ctrl + Y

Vytvorenie úlohy v zobrazení Úlohy

Ctrl + N

Vytvorenie úlohy vo všetkých zobrazeniach Outlooku

Ctrl + Shift + K

Otvorenie vybratej položky

Ctrl + O

Tlač vybratej položky

Ctrl + P

Vyberie všetky položky.

Ctrl + A

Odstránenie vybratej položky

Ctrl + D

Preposlanie úlohy ako prílohy

Ctrl + F

Vytvorenie zadania úlohy

Ctrl + Shift + Alt + U

Prepínanie medzi tablou Priečinok, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami

Tab alebo Shift + Tab

Vrátenie poslednej akcie späť

Ctrl + Z

Označenie položky príznakom alebo označenie položky ako dokončenej

Vložiť

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie ponuky Formát

Alt + O

Zobrazenie dialógového okna Písmo

Ctrl + Shift + P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

Shift + F3

Zmena všetkých písmen na kapitálky

Ctrl + Shift + K

Zmena písma na tučné

Ctrl + B

Pridá odrážky.

Ctrl + Shift + L

Zmena písma na kurzívu

Ctrl + I

Zväčšenie zarážky

Ctrl + T

Zmenšenie zarážky

Ctrl + Shift + T

Zarovná doľava.

Ctrl + L

Na stred

Ctrl + E

Podčiarknutie

Ctrl + U

Zväčší veľkosť písma.

Ctrl + pravá zátvorka alebo Ctrl + Shift + znak väčšie ako (>)

Zmenší veľkosť písma.

Ctrl + ľavá zátvorka alebo Ctrl + Shift + znak menšie ako (<)

Vystrihnúť

Ctrl + X alebo Shift + Delete

Kopírovať

Ctrl + C alebo Ctrl + Insert

Poznámka : Klávesová skratka Ctrl + Insert nie je k dispozícii na table na čítanie.

Prilepiť

Ctrl + V alebo Shift + Insert

Vymaže formátovanie.

Ctrl + Shift + Z alebo Ctrl + medzerník

Odstránenie nasledujúceho slova

Ctrl + Shift + H

Zarovnanie textu (roztiahnutie odseku k obom okrajom)

Ctrl + Shift + J

Použitie štýlov

Ctrl + Shift + S

Vytvoriť opakovanú zarážku

Ctrl + T

Vloženie hypertextového prepojenia

Ctrl + K

Zarovnanie odseku doľava

Ctrl + L

Zarovnanie odseku vpravo

Ctrl + R

Zmenšenie opakovanej zarážky

Ctrl + Shift + T

Odstránenie formátovania odseku

Ctrl + Q

Na začiatok stránky

Pridá informácie z webu do položiek

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie alebo úprava hypertextového prepojenia v tele položky

Ctrl + K

Na začiatok stránky

Tlač

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie karty Tlačiť v zobrazení Backstage

Alt + F, P

Tlač položky z otvoreného okna

Alt + F, P, F, a potom 1

Otvorenie dialógového okna Nastavenie strany zo zobrazenia Tlač

Alt + S alebo Alt + U

Výber tlačiarne v zobrazení Tlač

Alt + F, P, a potom I

Otvorenie dialógového okna Možnosti tlače

Alt + F, P a potom R

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustenie odosielania a prijímania pre všetky definované skupiny na odosielanie a prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9); môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou, než je zadaná, alebo ľubovoľnú kombináciu, ktorú určíte

F9

Spustenie odosielania a prijímania pre aktuálny priečinok, pričom sa načítavajú celé položky (hlavička, položka a všetky prípadné prílohy)

Shift + F9

Spustenie odosielania a prijímania

Ctrl + M

Určenie skupín na odosielanie alebo prijímanie

  Ctrl+Alt+S

Na začiatok stránky

Visual Basic Editor

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorenie programu Visual Basic Editor

Alt + F11

Na začiatok stránky

Makrá

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustenie makra

Alt + F8

Na začiatok stránky

Formuláre

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorenie formulára InfoPathu

Presuňte sa na priečinok InfoPathu a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N

Zatvorenie formulára InfoPathu

Ctrl + Shift + Alt + T

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie tabuľky

Požadovaná akcia

Stlačte

para

para

para

para

Prejde na poslednú zobrazenú položku.

Page Down

Prejde na prvú zobrazenú položku.

Page Up

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

Ctrl + šípka nahor alebo Ctrl + šípka nadol

Výber alebo zrušenie výberu aktívnej položky

Ctrl + medzerník

Na začiatok stránky

Zobrazenia: Pre vybratú skupinu

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalenie jednej vybratej skupiny

Šípka doprava

Zbalenie jednej vybratej skupiny

Šípka doľava

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

Šípka nahor

Vyberie ďalšiu skupinu.

Šípka nadol

Vyberie prvú skupinu.

Domov

Vyberie poslednú skupinu.

Koniec

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

Šípka doprava

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie dňa, týždňa alebo mesiaca v Kalendári

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazenie jedného až deviatich dní

Alt + kláves pre číslo počtu dní

Zobrazí 10 dní.

Alt + 0 (nula)

Prepnutie na zobrazenie týždňa

Alt + znamienko mínus

Prepnutie na zobrazenie mesiaca

Alt + znak rovnosti (=)

Prepnutie medzi zobrazením Kalendár, tablou Zoznam úlohZoznamom priečinkov

Ctrl + Tab alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

Shift + Tab

Prejde na predchádzajúci deň.

Šípka doľava

Prejde na nasledujúci deň.

Šípka doprava

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

Alt + šípka nadol

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

Alt + šípka nahor

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie jedného dňa

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

Domov

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

Koniec

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

Šípka nahor

Vyberie nasledujúci časový úsek.

Šípka nadol

Vyberie časový úsek na začiatku.

Page Up

Vyberie časový úsek na konci.

Page Down

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol

Presunutie plánovanej činnosti nahor alebo nadol

Alt + šípka nahor alebo Alt + šípka nadol, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Zmena času začiatku alebo konca plánovanej činnosti

Alt + Shift + šípka nahor alebo Alt + Shift + šípka nadol, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

Alt + šípka nadol

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

Alt + šípka nahor

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie týždňa

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na začiatok pracovného času vo vybratom dni

Domov

Prechod na koniec pracovného času vo vybratom dni

Koniec

Posunutie o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa

Page Up

Posunutie o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa

Page Down

Zmení dĺžku vybratého časového úseku.

Shift + šípka doľava, Shift + šípka doprava, Shift + šípka nahor alebo Shift + šípka nadol, alebo Shift + Home alebo Shift+ End

Na začiatok stránky

Zobrazenia Zobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na prvý deň týždňa.

Domov

Prechod na rovnaký deň týždňa na predchádzajúcej strane

Page Up

Prechod na rovnaký deň týždňa na nasledujúcej strane

Page Down

Na začiatok stránky

Tabuľka dátumov

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

Alt + Home

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

Alt + End

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

Alt + šípka nahor

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

Alt + šípka nadol

Na začiatok stránky

Zobrazenie vizitiek alebo adries

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Napíšte niekoľko písmen mena, pod ktorým je vizitka zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého sa zoraďuje

Vyberie predchádzajúcu kartu.

Šípka nahor

Vyberie nasledujúcu kartu.

Šípka nadol

Vyberie prvú kartu v zozname.

Domov

Vyberie poslednú kartu v zozname.

Koniec

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

Page Up

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

Page Down

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

Šípka doprava

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

Šípka doľava

Výber alebo zrušenie výberu aktívnej karty

Ctrl + medzerník

Rozšírenie výberu o predchádzajúcu kartu a zrušenie výberu kariet za prvou kartou výberu

Shift + šípka nahor

Rozšírenie výberu o nasledujúcu kartu a zrušenie výberu kariet pred prvou kartou výberu

Shift + šípka nadol

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

Ctrl + Shift + šípka nahor

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

Ctrl + Shift + šípka nadol

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

Shift + Home

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

Shift + End

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

Shift + Page Up

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

Shift + Page Down

Na začiatok stránky

Vizitky: Pohyb medzi poľami v otvorenej vizitke

Ak chcete používať tieto skratky, skontrolujte, či je vybraté pole na vizitke.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prechod na nasledujúce pole a ovládací prvok

Kláves Tab

Prechod na predchádzajúce pole a ovládací prvok

Shift + Tab

Zatvorenie aktívnej vizitky

Enter alebo Escape

Na začiatok stránky

Vizitky: Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, skontrolujte, či je vybraté pole na vizitke a či sa v ňom nachádzate.

Požadovaná akcia

Stlačte

Pridanie riadka do poľa s viacerými riadkami

Enter

Prejde na začiatok riadka.

Domov

Prejde na koniec riadka.

Koniec

Prechod na začiatok poľa s viacerými riadkami

Page Up

Prechod na koniec poľa s viacerými riadkami

Page Down

Prechod na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami

Šípka nahor

Prechod na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami

Šípka nadol

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

Šípka doľava

Prejde na nasledujúci znak v poli.

Šípka doprava

Na začiatok stránky

Zobrazenie časovej osi (Úlohy): Ak je vybratá položka

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie predchádzajúcu položku.

Šípka doľava

Vyberie nasledujúcu položku.

Šípka doprava

Výber viacerých susediacich položiek

Shift + šípka doľava alebo Shift + šípka doprava

Výber viacerých nesusediacich položiek

Ctrl + šípka doľava + medzerník alebo Ctrl + šípka doprava + medzerník

Otvorí vybraté položky.

Enter

Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

Domov

Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

Koniec

Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

Ctrl + Home

Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

Ctrl + End

Na začiatok stránky

Zobrazenie časovej osi (Úlohy): Ak je vybratá skupina

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalí skupinu.

Enter alebo šípka doprava

Zbalí skupinu.

Enter alebo šípka doľava

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

Šípka nahor

Vyberie ďalšiu skupinu.

Šípka nadol

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

Domov

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

Koniec

Vyberie prvú položku v rozbalenej skupine alebo prvú položku napravo.

Šípka doprava

Na začiatok stránky

Zobrazenie časovej osi (Úlohy): Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

Šípka doľava

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom na časovej osi.

Šípka doprava

Prepínanie medzi aktívnym zobrazením, panelom s úlohami, vyhľadávaním a späť na aktívne zobrazenie

Tab a Shift + Tab

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do priečinka Pošta.

CTRL + 1

Prepnutie do priečinka Kalendár.

CTRL + 2

Prepnutie do priečinka Kontakty.

CTRL + 3

Prepnutie do priečinka Úlohy.

CTRL + 4

Prepnutie do priečinka Poznámky.

CTRL + 5

Prepnutie do zoznamu priečinkov na navigačnej table.

CTRL + 6

Prepnutie do priečinka Odkazy.

CTRL + 7

Prepnutie na nasledujúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + BODKA

Prepnutie na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + ČIARKA

Prepína medzi navigačnou tablou, hlavným oknom programu Outlook, tablou na čítanie a panelom s úlohami.

CTRL+SHIFT+TAB alebo SHIFT+TAB

Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami v navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami.

TAB

Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami na navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami a zobrazí prístupové klávesy na páse s nástrojmi programu Outlook.

F6

Prechádza riadkami hlavičky správy na navigačnej table alebo v otvorenej správe.

CTRL+TAB

Presun v rámci navigačnej tably.

Klávesy so šípkami

Prechod na iný priečinok.

CTRL + Y

Prejde na pole Hľadať.

F3 alebo CTRL + E

V table na čítanie prejde na predchádzajúcu správu.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ČIARKA alebo ALT + PAGE UP

V table na čítanie posunie text po stranách nadol.

MEDZERNÍK

V table na čítanie posunie text po stranách nahor.

SHIFT + MEDZERNÍK

Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT+B alebo ALT+ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie informačný panel a zobrazí ponuku s príkazmi, ak je k dispozícii.

CTRL + SHIFT + W

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadá správu alebo inú položku.

CTRL + E

Vymaže výsledky hľadania.

ESC

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktov podľa toho, v ktorom zobrazení sa nachádzate.

CTRL + ALT + A

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vyhľadá text vo vnútri otvorenej položky.

F4

Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy. Môže sa použiť na table na čítanie v otvorenej položke.

CTRL+H

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky z aktuálneho priečinka.

CTRL+ALT+K

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo podpriečinky.

CTRL+ALT+Z

Na začiatok stránky

Príznaky

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku.

CTRL + SHIFT + G

Na začiatok stránky

Farebné kategórie

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie.

ALT + D

Na začiatok stránky

Vytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorí plánovanú činnosť.

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí kontakt.

CTRL + SHIFT + C

Vytvorí skupinu kontaktov.

CTRL + SHIFT + L

Vytvorí fax.

CTRL + SHIFT + X

Vytvorí priečinok.

CTRL + SHIFT + E

Presunie záznam Denníka.

CTRL + SHIFT + J

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Vytvorí správu.

CTRL + SHIFT + M

Vytvorí poznámku.

CTRL + SHIFT + N

Vytvorí dokument balíka Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + H

Uskutoční zverejnenie v tomto v priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Zverejní odpoveď v tomto priečinku.

CTRL + T

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vytvorí úlohu.

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL + SHIFT + U

Na začiatok stránky

Postupy pre všetky položky

Požadovaná akcia

Stlačte

Uloží súbor (okrem priečinka Úlohy).

CTRL+S alebo SHIFT+F12

Uloží a zatvorí súbor (okrem priečinka Pošta).

ALT+D

Uloží súbor ako (iba v priečinku Pošta).

F12

Vráti akciu späť.

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Odstráni položku.

CTRL + D

Vykoná tlač.

CTRL + P

Skopíruje položku.

CTRL + SHIFT + Y

Premiestni položku.

CTRL + SHIFT + V

Skontroluje názvy.

CTRL + K

Skontroluje pravopis.

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Vykoná odoslanie ďalej.

CTRL + F

Odošle alebo zverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých.

ALT + S

Umožní úpravy poľa (okrem priečinka Pošta alebo zobrazenia typu Ikona).

F2

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Vykoná centrovanie textu.

CTRL + E

Zarovná text doprava.

CTRL + R

Na začiatok stránky

E-mail

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepne do priečinka Doručená pošta.

CTRL + SHIFT + I

Prepne do priečinka Pošta na odoslanie.

CTRL + SHIFT + O

Vyberie konto, z ktorého sa má správa odoslať.

CTRL + TAB (v poli Komu ) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá

Skontroluje názvy.

CTRL + K

Vykoná odoslanie.

ALT + S

Odpovie na správu.

CTRL + R

Odpovie na správu všetkým.

CTRL + SHIFT + R

Odošle odpoveď so žiadosťou o schôdzu.

CTRL+ALT+R

Pošle správu ďalej.

CTRL + F

Označí správu ako inú než nevyžiadanú správu

CTRL + ALT + J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

CTRL + SHIFT + I

Zverejní v priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Použije normálny štýl.

CTRL + SHIFT + N

Skontroluje nové správy.

CTRL + M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúcu správu.

ŠÍPKA NADOL

Vytvorí správu (v priečinku Pošta).

CTRL+N

Vytvorí správu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL + SHIFT + M

Otvorí prijatú správu.

CTRL + O

Odstráni a ignoruje konverzáciu.

CTRL + DELETE

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Označí neotvorenú správu rýchlym príznakom.

INSERT

Zobrazí dialógové okno Nastavenie príznaku na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Označí správu ako prečítanú.

CTRL + Q

Označí správu ako neprečítanú.

CTRL + U

Vo vybratej správe otvorí tip pre e-mail.

CTRL + SHIFT + W

Vykoná vyhľadanie alebo nahradenie.

F4

Vyhľadá ďalšiu položku.

SHIFT + F4

Vykoná odoslanie.

CTRL + ENTER

Vykoná tlač.

CTRL + P

Vykoná odoslanie ďalej.

CTRL + F

Odošle položku ďalej ako prílohu.

CTRL + ALT + F

Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku.

ALT + ENTER

Vytvorí multimediálnu správu.

CTRL+SHIFT+U

Vytvorí textovú správu.

CTRL+SHIFT+T

Označí správy na prevzatie.

CTRL + ALT + M

Zruší označenie správy na prevzatie.

CTRL + ALT + U

Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ.

CTRL + B (keď prebieha odosielanie alebo prijímanie správ)

Na začiatok stránky

Kalendár

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorí plánovanú činnosť (v kalendári).

CTRL + N

Vytvorí plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach Outlooku).

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Pošle ďalej plánovanú činnosť alebo schôdzu.

CTRL + F

Odpovie správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + R

Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + R

Zobrazí 10 dní v kalendári.

ALT + 0

Zobrazí 1 deň v kalendári.

ALT + 1

Zobrazí 2 dni v kalendári.

ALT + 2

Zobrazí 3 dni v kalendári.

ALT + 3

Zobrazí 4 dni v kalendári.

ALT + 4

Zobrazí 5 dní v kalendári.

ALT + 5

Zobrazí 6 dní v kalendári.

ALT + 6

Zobrazí 7 dní v kalendári.

ALT + 7

Zobrazí 8 dní v kalendári.

ALT + 8

Zobrazí 9 dní v kalendári.

ALT + 9

Prejde na dátum.

CTRL + G

Prepne na zobrazenie mesiaca.

ALT + = alebo CTRL + ALT + 4

Prejde na nasledujúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na nasledujúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúci mesiac.

ALT + PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na predchádzajúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na predchádzajúci mesiac.

ALT + PAGE UP

Prejde na prvý deň v týždni.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň v týždni.

ALT + END

Prepne na zobrazenie celého týždňa.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL + ALT + 3

Prepne na zobrazenie pracovného týždňa.

CTRL + ALT + 2

Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL + ČIARKA alebo CTRL + SHIFT + ČIARKA

Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť.

CTRL + BODKA alebo CTRL + SHIFT + BODKA

Spustí opakovanie otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze.

CTRL+G

Na začiatok stránky

Kontakty

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytočí nový hovor.

CTRL + SHIFT + D

Vyhľadá kontakt alebo inú položku (Vyhľadávanie).

F3 alebo CTRL + E

Zadá meno do poľa Hľadať adresáre.

F11

V zobrazení karty alebo vizitky kontaktov prejde na prvý kontakt, ktorý začína na dané písmeno.

SHIFT + písmeno

Vyberie všetky kontakty.

CTRL + A

Vytvorí správu, ktorá ako predmet používa vybratý kontakt.

CTRL + F

Vytvorí položku v denníku pre vybratý kontakt.

CTRL + J

Vytvorí kontakt (v priečinku Kontakty).

CTRL + N

Vytvorí kontakt (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + C

Otvorí formulár kontaktu, ktorý používa vybratý kontakt.

CTRL + O

Vytvorí skupinu kontaktov.

CTRL + SHIFT + L

Vykoná tlač.

CTRL + P

Aktualizuje zoznam členov v zozname kontaktov.

F5

Prechod na iný priečinok.

CTRL + Y

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname.

CTRL + SHIFT + BODKA

Vyhľadá kontakt.

F11

Zatvorí kontakt.

ESC

Odošle fax vybratému kontaktu.

CTRL + SHIFT + X

Otvorí dialógové okno Kontrola adresy.

ALT + D

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 1 .

ALT + SHIFT + 1

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 2 .

ALT + SHIFT + 2

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 3 .

ALT + SHIFT + 3

Na začiatok stránky

Dialógové okno Elektronické vizitky

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí zoznam Pridať.

ALT + A

Vyberie text v poli Menovka, keď je vybraté pole s pridelenou menovkou.

ALT + B

Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky.

ALT + C

Umiestni kurzor na začiatok poľa Upraviť.

ALT + E

Vyberie pole Polia.

ALT + F

Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka.

ALT + G

Vyberie farebnú paletu pre pozadie.

ALT + K a potom ENTER

Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie.

ALT + L

Odstráni vybraté pole z poľa Polia.

ALT + R

Na začiatok stránky

Úlohy

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami.

ALT + F2

Prijme žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT + C

Odmietne žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT + D

Vyhľadá úlohu alebo inú položku.

CTRL + E

Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka.

CTRL + Y

Vytvorí úlohu (v priečinku Úlohy).

CTRL + N

Vytvorí úlohu (v ľubovoľnom zobrazení Outlooku).

CTRL + SHIFT + K

Otvorí vybratú položku.

CTRL + O

Vytlačí vybratú položku.

CTRL + P

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Odstráni vybratú položku.

CTRL + D

Pošle ďalej úlohu ako prílohu.

CTRL + F

Vytvorí novú žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL+SHIFT+ALT+U

Prepína medzi navigačnou tablou, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami.

TAB alebo SHIFT+TAB

Otvorí vybratú položku ako položku v denníku.

CTRL + J

Vráti poslednú akciu späť.

CTRL + Z

Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú.

INSERT

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazí ponuku Formát.

ALT + O

Zobrazí dialógové okno Písmo.

CTRL + SHIFT + P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

SHIFT + F3

Zmení všetky písmená na kapitálky.

CTRL + SHIFT + K

Zmení všetky písmená na tučné.

CTRL + B

Pridá odrážky.

CTRL + SHIFT + L

Zmení všetky písmená na kurzívu.

CTRL + I

Zväčší zarážku.

CTRL + T

Zmenší zarážku.

CTRL + SHIFT + T

Vykoná zarovnanie doľava.

CTRL + L

Vykoná zarovnanie na stred.

CTRL + E

Vykoná podčiarknutie.

CTRL + U

Zväčší veľkosť písma.

CTRL + ] alebo CTRL + SHIFT + >

Zmenší veľkosť písma.

CTRL + [ alebo CTRL + SHIFT + <

Vykoná vystrihnutie.

CTRL + X alebo SHIFT + DELETE

Vykoná kopírovanie.

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Poznámka : Klávesová skratka CTRL + INSERT nie je dostupná na table na čítanie.

Vykoná prilepenie.

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Vymaže formátovanie.

CTRL + SHIFT + Z alebo CTRL + MEDZERNÍK

Odstráni nasledujúce slovo.

CTRL + SHIFT + H

Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju.

CTRL + SHIFT + J

Použije štýly.

CTRL + SHIFT + S

Vytvorí opakovanú zarážku.

CTRL + T

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL + L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL + R

Zmenšenie opakovanej zarážky.

CTRL + SHIFT + T

Odstráni formátovanie odseku.

CTRL + Q

Na začiatok stránky

Pridá informácie z webu do položiek

Požadovaná akcia

Stlačte

Umožní upraviť URL adresu v hlavnej časti položky.

Stlačte kláves CTRL a potom vykonajte kliknutie.

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Na začiatok stránky

Tlač

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí kartu Tlačiť v zobrazení Microsoft Backstage.

Stlačte klávesy ALT + F a potom stlačte kláves P.

Vytlačí položku v otvorenom okne.

Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P, potom kláves F a stlačte 1

Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou.

ALT + S alebo ALT + U

Vyberie tlačiareň v okne Ukážka pred tlačou.

Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P a potom kláves I

Definovanie štýlov tlače.

Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P, a potom kláves L

Otvorí okno Možnosti tlače.

Stlačte klávesy ALT+F, potom stlačte kláves P a potom kláves R

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou než je zadaná veľkosť alebo ľubovoľnú definovanú kombináciu.

F9

Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy).

SHIFT + F9

Spustí odosielanie a prijímanie.

CTRL + M

Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

CTRL + ALT + S

Na začiatok stránky

Visual Basic Editor

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí Editor jazyka Visual Basic.

ALT + F11

Na začiatok stránky

Makrá

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustí makro.

ALT + F8

Na začiatok stránky

Formuláre

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorí formulár programu Office InfoPath.

Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL+N.

Vyberie formulár programu Microsoft InfoPath.

CTRL + SHIFT + ALT + T

Na začiatok stránky

Zobrazenia

Zobrazenie tabuľky

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí položku.

ENTER

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Prejde na poslednú zobrazenú položku na obrazovke.

PAGE DOWN

Prejde na prvú zobrazenú položku na obrazovke.

PAGE UP

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ŠÍPKA NADOL

Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky.

CTRL + MEDZERNÍK

Pre vybratú skupinu

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalí jednu vybranú skupinu.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí jednu vybranú skupinu.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie ďalšiu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu.

HOME

Vyberie poslednú skupinu.

END

Vyberie prvú položku na obrazovke v rozbalenej skupine alebo prvú položku mimo zobrazenia napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v kalendári

Všetky tri zobrazenia

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazí 1 až 9 dní.

ALT + kláves s číslom pre počet dní

Zobrazí 10 dní.

ALT + 0 (NULA)

Prepne na zobrazenie týždňov.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS

Prepne na zobrazenie mesiacov.

ALT + =

Prepne medzi Kalendárom, Panelom úloh a Zoznamom priečinkov.

CTRL + TAB alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

SHIFT + TAB

Prejde na predchádzajúci deň.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci deň.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie dní

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

HOME

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

END

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúci časový úsek.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie časový úsek na začiatku.

PAGE UP

Vyberie časový úsek na konci.

PAGE DOWN

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie týždňa

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni.

HOME

Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni.

END

Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa.

PAGE UP

Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa.

PAGE DOWN

Zmení dĺžku vybratého časového úseku.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT + HOME alebo SHIFT + END

Zobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na prvý deň týždňa.

HOME

Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane.

PAGE UP

Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Tabuľka dátumov

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

ALT + END

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého prebieha zoraďovanie

Vyberie predchádzajúcu kartu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu kartu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú kartu v zozname.

HOME

Vyberie poslednú kartu v zozname.

END

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

PAGE UP

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

SHIFT + HOME

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

SHIFT + END

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

SHIFT + PAGE UP

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

SHIFT + PAGE DOWN

Prechod medzi poľami na otvorenej karte

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na nasledujúce pole a ovládací prvok.

TAB

Prejde na predchádzajúce pole a ovládací prvok.

SHIFT+TAB

Zatvorí aktívnu kartu.

ENTER

Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň.

Požadovaná akcia

Stlačte

Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Prejde na začiatok riadka.

HOME

Prejde na koniec riadka.

END

Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami.

PAGE UP

Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami.

PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci znak v poli.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

Ak je vybratá položka

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie nasledujúcu položku.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko susediacich položiek.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko nesusediacich položiek.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA + MEDZERNÍK alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA + MEDZERNÍK

Otvorí vybraté položky.

ENTER

Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

HOME

Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

END

Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

CTRL + HOME

Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

CTRL + END

Ak je vybratá skupina

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie ďalšiu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

HOME

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

END

Vyberie prvú položku na obrazovke v rozbalenej skupine alebo prvú položku mimo zobrazenia napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom zobrazeným na časovej osi.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom zobrazeným na časovej osi.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prepína medzi aktívnym zobrazením, panelom s úlohami, vyhľadávaním, denníkom a späť na aktívne zobrazenie.

TAB a SHIFT + TAB

Na začiatok stránky

Obsah tohto článku

Základná navigácia

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepnutie do priečinka Pošta.

CTRL + 1

Prepnutie do priečinka Kalendár.

CTRL + 2

Prepnutie do priečinka Kontakty.

CTRL + 3

Prepnutie do priečinka Úlohy.

CTRL + 4

Prepnutie do priečinka Poznámky.

CTRL + 5

Prepnutie do zoznamu priečinkov na navigačnej table.

CTRL + 6

Prepnutie do priečinka Odkazy.

CTRL + 7

Prepnutie na nasledujúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + BODKA

Prepnutie na predchádzajúcu správu (s otvorenou správou).

CTRL + ČIARKA

Prepína medzi navigačnou tablou, hlavným oknom programu Outlook, tablou na čítanie a panelom s úlohami.

F6 alebo CTRL + SHIFT + TAB

Prepína medzi oknom programu Outlook, menšími tablami v navigačnej table, tablou na čítanie a časťami na paneli s úlohami.

TAB

Presun v rámci navigačnej tably.

Klávesy so šípkami

Prechod na iný priečinok.

CTRL + Y

Prejde na pole Hľadať.

F3 alebo CTRL + E

V table na čítanie prejde na predchádzajúcu správu.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ČIARKA alebo ALT + PAGE UP

V table na čítanie posunie text po stranách nadol.

MEDZERNÍK

V table na čítanie posunie text po stranách nahor.

SHIFT + MEDZERNÍK

Rozbalí alebo zbalí vybratú skupinu v navigačnej table.

SHIFT + ZNAMIENKO PLUS alebo ZNAMIENKO MÍNUS v tomto poradí

Zbalí alebo rozbalí skupinu v zozname e-mailových správ.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na nasledujúce pole v table na čítanie.

SHIFT + TAB

Prejde na predchádzajúce pole v table na čítanie.

CTRL + TAB

Prejde späť na predchádzajúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT + B, ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo ALT + BACKSPACE

Prejde na nasledujúce zobrazenie v hlavnom okne programu Outlook.

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie informačný panel a zobrazí ponuku s príkazmi, ak je k dispozícii.

CTRL + SHIFT + W

Na začiatok stránky

Vyhľadávanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadá správu alebo inú položku.

CTRL + E

Vymaže výsledky hľadania.

ESC

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo položky v zozname Všetky poštové položky, Všetky položky kalendára alebo Všetky položky kontaktovpodľa toho, v ktorom module sa nachádzate.

CTRL + ALT + A

Rozbalí nástroj na vytváranie dotazov vyhľadávania.

CTRL + ALT + W

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

Vytvorí nový vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vyhľadá text vo vnútri správy alebo inej položky.

F4

Počas vyhľadávania textu vo vnútri správy alebo inej položky nájde ďalší výskyt.

SHIFT + F4

Vyhľadá a nahradí text, symboly alebo niektoré formátovacie príkazy v otvorených položkách. Funguje v table na čítanie v otvorenej položke.

CTRL + H

Rozšíri vyhľadávanie tak, aby zahŕňalo pracovnú plochu.

CTRL + ALT + K

Na začiatok stránky

Príznaky

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí dialógové okno Príznak na spracovanie na priradenie príznaku.

CTRL + SHIFT + G

Na začiatok stránky

Farebné kategórie

Požadovaná akcia

Stlačte

Odstráni vybratú kategóriu zo zoznamu v dialógovom okne Farebné kategórie.

ALT + D

Na začiatok stránky

Vytvorenie položky alebo súboru

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorí plánovanú činnosť.

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí kontakt.

CTRL + SHIFT + C

Vytvorí distribučný zoznam.

CTRL + SHIFT + L

Vytvorí fax.

CTRL + SHIFT + X

Vytvorí priečinok.

CTRL + SHIFT + E

Presunie záznam Denníka.

CTRL + SHIFT + J

Vytvorí žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Vytvorí správu.

CTRL + SHIFT + M

Vytvorí poznámku.

CTRL + SHIFT + N

Vytvorí nový dokument balíka Microsoft Office.

CTRL + SHIFT + H

Uskutoční zverejnenie v tomto v priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Zverejní odpoveď v tomto priečinku.

CTRL + T

Vytvorí vyhľadávací priečinok.

CTRL + SHIFT + P

Vytvorí úlohu.

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí žiadosť o vykonanie úlohy.

CTRL + SHIFT + U

Na začiatok stránky

Všetky položky

Požadovaná akcia

Stlačte

Vykoná uloženie.

CTRL + S alebo SHIFT + F12

Vykoná uloženie a zavretie.

ALT + S

Vykoná uloženie ako.

F12

Vráti akciu späť.

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Odstráni položku.

CTRL + D

Vykoná tlač.

CTRL + P

Skopíruje položku.

CTRL + SHIFT + Y

Premiestni položku.

CTRL + SHIFT + V

Skontroluje názvy.

CTRL + K

Skontroluje pravopis.

F7

Nastaví príznak na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Vykoná odoslanie ďalej.

CTRL + F

Odošle alebo zverejní položku alebo vytvorí pozvanie pre všetkých.

ALT + S

Zapne úpravy poľa (okrem zobrazenia typu Ikona).

F2

Zarovná text doľava.

CTRL + L

Vykoná centrovanie textu.

CTRL + E

Zarovná text doprava.

CTRL + R

Na začiatok stránky

E-mail

Požadovaná akcia

Stlačte

Prepne do priečinka Doručená pošta.

CTRL + SHIFT + I

Prepne do priečinka Pošta na odoslanie.

CTRL + SHIFT + O

Vyberie konto, z ktorého sa má správa odoslať.

CTRL + TAB (v poli Komu) a potom kláves TAB na prechod na tlačidlo Kontá.

Skontroluje názvy.

CTRL + K

Vykoná odoslanie.

ALT + S

Odpovie na správu.

CTRL + R

Odpovie na správu všetkým.

CTRL + SHIFT + R

Pošle správu ďalej.

CTRL + F

Označí správu ako inú než nevyžiadanú správu

CTRL + ALT + J

Zobrazí blokovaný externý obsah (v správe).

CTRL + SHIFT + I

Zverejní v priečinku.

CTRL + SHIFT + S

Použije normálny štýl.

CTRL + SHIFT + N

Skontroluje nové správy.

CTRL + M alebo F9

Prejde na predchádzajúcu správu.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúcu správu.

ŠÍPKA NADOL

Vytvorí novú správu (v priečinkoch pošty).

CTRL + N

Vytvorí novú správu (zo všetkých zobrazení programu Outlook).

CTRL + SHIFT + M

Otvorí prijatú správu.

CTRL + O

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Skonvertuje správu vo formáte HTML alebo RTF na správu s obyčajným textom.

CTRL + SHIFT + O

Označí neotvorenú správu rýchlym príznakom.

INSERT

Zobrazí dialógové okno Nastavenie príznaku na spracovanie.

CTRL + SHIFT + G

Označí správu ako prečítanú.

CTRL + Q

Označí správu ako neprečítanú.

CTRL + U

Zobrazí ponuku na sťahovanie obrázkov, zmení nastavenia automatického sťahovania alebo pridá odosielateľa do zoznamu dôveryhodných odosielateľov.

CTRL + SHIFT + W

Vykoná vyhľadanie alebo nahradenie.

F4

Vyhľadá ďalšiu položku.

SHIFT + F4

Vykoná odoslanie.

CTRL + ENTER

Vykoná tlač.

CTRL + P

Vykoná odoslanie ďalej.

CTRL + F

Odošle položku ďalej ako prílohu.

CTRL + ALT + F

Zobrazí vlastnosti pre vybratú položku.

ALT + ENTER

Označí správy na prevzatie.

CTRL + ALT + M

Zruší označenie správy na prevzatie.

CTRL + ALT + U

Zobrazí priebeh odosielania alebo prijímania správ.

CTRL + B (keď prebieha odosielanie alebo prijímanie správ)

Na začiatok stránky

Kalendár

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytvorí novú plánovanú činnosť (v kalendári).

CTRL + N

Vytvorí novú plánovanú činnosť (vo všetkých zobrazeniach programu Outlook).

CTRL + SHIFT + A

Vytvorí novú žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + Q

Pošle ďalej plánovanú činnosť alebo schôdzu.

CTRL + F

Odpovie správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + R

Odpovie všetkým správou na žiadosť o schôdzu.

CTRL + SHIFT + R

Zobrazí 10 dní v kalendári.

ALT + 0

Zobrazí 1 deň v kalendári.

ALT + 1

Zobrazí 2 dni v kalendári.

ALT + 2

Zobrazí 3 dni v kalendári.

ALT + 3

Zobrazí 4 dni v kalendári.

ALT + 4

Zobrazí 5 dní v kalendári.

ALT + 5

Zobrazí 6 dní v kalendári.

ALT + 6

Zobrazí 7 dní v kalendári.

ALT + 7

Zobrazí 8 dní v kalendári.

ALT + 8

Zobrazí 9 dní v kalendári.

ALT + 9

Prejde na dátum.

CTRL + G

Prepne na zobrazenie mesiaca.

ALT + = alebo CTRL + ALT + 4

Prejde na nasledujúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na nasledujúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúci mesiac.

ALT + PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci deň.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na predchádzajúci týždeň.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na predchádzajúci mesiac.

ALT + PAGE UP

Prejde na prvý deň v týždni.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň v týždni.

ALT + END

Prepne na zobrazenie celého týždňa.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS alebo CTRL + ALT + 3

Prepne na zobrazenie pracovného týždňa.

CTRL + ALT + 2

Prejde na predchádzajúcu plánovanú činnosť.

CTRL + ČIARKA alebo CTRL + SHIFT + ČIARKA

Prejde na nasledujúcu plánovanú činnosť.

CTRL + BODKA alebo CTRL + SHIFT + BODKA

Spustí opakovanie plánovanej činnosti alebo úlohy.

CTRL + G

Na začiatok stránky

Kontakty

Požadovaná akcia

Stlačte

Vytočí nový hovor.

CTRL + SHIFT + D

Vyhľadá kontakt alebo inú položku.

F3 alebo CTRL + E

Zadá meno do poľa Hľadať adresáre.

F11

Prejde na prvý kontakt, ktorý sa začína na dané písmeno v tabuľke alebo zozname kontaktov.

SHIFT + písmeno

Vyberie všetky kontakty.

CTRL + A

Vytvorí novú správu adresovanú vybratému kontaktu.

CTRL + F

Vytvorí položku v denníku pre vybratý kontakt.

CTRL + J

Vytvorí nový kontakt (v priečinku Kontakty).

CTRL + N

Vytvorí nový kontakt (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL + SHIFT + C

Otvorí formulár kontaktu pre vybraný kontakt.

CTRL + O alebo CTRL + SHIFT + ENTER

Vytvorí nový distribučný zoznam.

CTRL + SHIFT + L

Vykoná tlač.

CTRL + P

Aktualizuje zoznam členov distribučného zoznamu.

F5

Prechod na iný priečinok.

CTRL + Y

Otvorí adresár.

CTRL + SHIFT + B

Zobrazí dialógové okno Rozšírené vyhľadávanie.

CTRL + SHIFT + F

V otvorenom kontakte otvorí nasledujúci kontakt v zozname.

CTRL + SHIFT + BODKA

Zatvorí kontakt.

ESC

Otvorí webovú stránku pre vybraný kontakt (ak je k dispozícii).

CTRL + SHIFT + X

Otvorí dialógové okno Kontrola adresy.

ALT + D

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 1 .

ALT + SHIFT + 1

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 2 .

ALT + SHIFT + 2

Vo formulári kontaktu v časti Internet zobrazí informáciu E-mail 3 .

ALT + SHIFT + 3

Na začiatok stránky

Dialógové okno Elektronické vizitky

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí zoznam Pridať.

ALT + A

Vyberie text v poli Menovka , keď je vybraté pole s pridelenou menovkou.

ALT + B

Otvorí dialógové okno Pridať obrázok vizitky.

ALT + C

Umiestni kurzor na začiatok poľa Úpravy.

ALT + E

Vyberie pole Polia.

ALT + F

Vyberie rozbaľovací zoznam Zarovnanie obrázka.

ALT + G

Vyberie farebnú paletu pre pozadie.

ALT + K a potom ENTER

Vyberie rozbaľovací zoznam Rozloženie.

ALT + L

Odstráni vybraté pole z poľa Polia.

ALT + R

Na začiatok stránky

Úlohy

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazí alebo skryje Panel s úlohami.

ALT + F2

Prijme žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT + C

Odmietne žiadosť o vykonanie úlohy.

ALT + D

Vyhľadá úlohu alebo inú položku.

CTRL + E

Otvorí dialógové okno Prejsť do priečinka.

CTRL + Y

Vytvorí novú úlohu (v priečinku Úlohy).

CTRL + N

Vytvorí novú úlohu (v ľubovoľnom zobrazení programu Outlook).

CTRL + SHIFT + K

Vytvorí žiadosť o novú úlohu.

CTRL + SHIFT + U

Otvorí vybratú položku.

CTRL + O

Vytlačí vybratú položku.

CTRL + P

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Odstráni vybratú položku.

CTRL + D

Pošle ďalej úlohu ako prílohu.

CTRL + F

Prepína medzi navigačnou tablou, zoznamom Úlohy a panelom s úlohami..

SHIFT + TAB

Otvorí vybratú položku ako položku v denníku.

CTRL + J

Vráti poslednú akciu späť.

CTRL + Z

Označí položku príznakom alebo označí položku ako dokončenú.

INSERT

Na začiatok stránky

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazí ponuku Formát.

ALT + O

Zobrazí dialógové okno Písmo.

CTRL + SHIFT + P

Prepne malé písmená na veľké a opačne (len ak je vybratý text).

SHIFT + F3

Zmení všetky písmená na kapitálky.

CTRL + SHIFT + K

Zmení všetky písmená na tučné.

CTRL + B

Pridá odrážky.

CTRL + SHIFT + L

Zmení všetky písmená na kurzívu.

CTRL + I

Zväčší zarážku.

CTRL + T

Zmenší zarážku.

CTRL + SHIFT + T

Vykoná zarovnanie doľava.

CTRL + L

Vykoná zarovnanie na stred.

CTRL + E

Vykoná podčiarknutie.

CTRL + U

Zväčší veľkosť písma.

CTRL + ] alebo CTRL + SHIFT + >

Zmenší veľkosť písma.

CTRL + [ alebo CTRL + SHIFT + <

Vykoná vystrihnutie.

CTRL + X alebo SHIFT + DELETE

Vykoná kopírovanie.

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Poznámka : Klávesová skratka CTRL + INSERT nie je dostupná na table na čítanie.

Vykoná prilepenie.

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Vymaže formátovanie.

CTRL + SHIFT + Z alebo CTRL + MEDZERNÍK

Odstráni nasledujúce slovo.

CTRL + SHIFT + H

Roztiahne odsek tak, aby siahal od okraja k okraju.

CTRL + SHIFT + J

Použije štýly.

CTRL + SHIFT + S

Vytvorí opakovanú zarážku.

CTRL + T

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Zarovnanie odseku vľavo.

CTRL + L

Zarovnanie odseku vpravo.

CTRL + R

Zmenšenie opakovanej zarážky.

CTRL + SHIFT + T

Odstráni formátovanie odseku.

CTRL + Q

Na začiatok stránky

Pridá informácie z webu do položiek

Požadovaná akcia

Stlačte

Umožní upraviť URL adresu v hlavnej časti položky.

Podržte stlačené tlačidlo CTRL a kliknite tlačidlom myši.

Umožní určiť webový prehliadač.

Podržte stlačené tlačidlo SHIFT a kliknite tlačidlom myši.

Vloženie hypertextového prepojenia.

CTRL + K

Na začiatok stránky

Ukážka pred tlačou

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí ukážku pred tlačou.

Stlačte klávesy ALT+S a potom stlačte kláves T.

Ak chcete vytlačiť položku v otvorenom okne, stlačte klávesy ALT + S, stlačte kláves W a potom stlačte kláves V.

Vytlačí ukážku pred tlačou.

ALT + P

Otvorí dialógové okno Nastavenie strany z ukážky pred tlačou.

ALT + S alebo ALT + U

Použije lupu.

ALT + Z

Zatvorí ukážku pred tlačou.

ALT + C

Na začiatok stránky

Odosielanie a prijímanie

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustí odosielanie a prijímanie pre všetky definované skupiny pre odosielanie alebo prijímanie so začiarknutým políčkom Zahrnúť túto skupinu do odosielania alebo prijímania (F9). Môže zahŕňať hlavičky, celé položky, zadané priečinky, položky s veľkosťou menšou než je zadaná veľkosť alebo ľubovoľnú definovanú kombináciu.

F9

Spustí odosielanie a prijímanie pre aktuálny priečinok, pričom načítava celé položky (hlavičku, položku a všetky prípadné prílohy).

SHIFT + F9

Spustí odosielanie a prijímanie.

CTRL + M

Určí skupiny pre odosielanie alebo prijímanie.

CTRL + ALT + S

Na začiatok stránky

Visual Basic Editor

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí Editor jazyka Visual Basic.

ALT + F11

Na začiatok stránky

Makrá

Požadovaná akcia

Stlačte

Spustí makro.

ALT + F8

Na začiatok stránky

Formuláre

Požadovaná akcia

Stlačte

Uloží návrh formulára.

CTRL + ALT + SHIFT + F12

Uloží údaje formulára.

CTRL + SHIFT + F11

Vytvorí nový formulár programu InfoPath balíka Microsoft Office.

Kliknite na priečinok InfoPath a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + N.

Na začiatok stránky

Zobrazenia

Zobrazenie tabuľky

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Stlačte

Otvorí položku.

ENTER

Vyberie všetky položky.

CTRL + A

Prejde na poslednú zobrazenú položku na obrazovke.

PAGE DOWN

Prejde na prvú zobrazenú položku na obrazovke.

PAGE UP

Rozšíri alebo zredukuje počet vybratých položiek o jednu položku.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku bez rozšírenia výberu.

CTRL + ŠÍPKA NAHOR alebo CTRL + ŠÍPKA NADOL

Vyberie alebo zruší výber aktívnej položky.

CTRL + MEDZERNÍK

Obnoví zobrazenie.

F5

Pre vybratú skupinu

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalí všetky skupiny.

CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zbalí skupinu.

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalí jednu vybranú skupinu.

SHIFT+ZNAMIENKO PLUS

Zbalí jednu vybranú skupinu.

ZNAMIENKO MÍNUS

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie ďalšiu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu.

HOME

Vyberie poslednú skupinu.

END

Vyberie prvú položku na obrazovke v rozbalenej skupine alebo prvú položku mimo zobrazenia napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Všetky skupiny

Požadovaná akcia

Stlačte

Zbalí všetky skupiny.

CTRL + ZNAMIENKO MÍNUS

Rozbalí všetky skupiny.

CTRL + SHIFT + ZNAMIENKO PLUS

Zobrazenie dňa, týždňa a mesiaca v kalendári

Všetky tri zobrazenia

Požadovaná akcia

Stlačte

Zobrazí 1 až 9 dní.

ALT + kláves s číslom pre počet dní

Zobrazí 10 dní.

ALT + 0 (NULA)

Prepne na zobrazenie týždňov.

ALT + ZNAMIENKO MÍNUS

Prepne na zobrazenie mesiacov.

ALT + =

Prepne medzi Kalendárom, Panelom úloh a Zoznamom priečinkov.

CTRL + TAB alebo F6

Vyberie predchádzajúcu plánovanú činnosť.

SHIFT + TAB

Prejde na predchádzajúci deň.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci deň.

ŠÍPKA DOPRAVA

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie dní

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie čas, ktorým začína pracovný deň.

HOME

Vyberie čas, ktorým končí pracovný deň.

END

Vyberie predchádzajúci časový úsek.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúci časový úsek.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie časový úsek na začiatku.

PAGE UP

Vyberie časový úsek na konci.

PAGE DOWN

Rozšíri alebo zredukuje vybratý čas.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Presunie plánovanú činnosť nahor alebo nadol.

ALT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + ŠÍPKA NADOL, pričom je kurzor umiestnený v plánovanej činnosti.

Zmení čas začiatku a konca plánovanej činnosti.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo ALT + SHIFT + ŠÍPKA NADOL, pričom kurzor je umiestnený v plánovanej činnosti

Presunie vybratú položku na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Presunie vybratú položku na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Zobrazenie týždňa

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na začiatok pracovného času vo vybranom dni.

HOME

Prejde na koniec pracovného času vo vybratom dni.

END

Posunie sa o stranu nahor v zobrazení vybratého dňa.

PAGE UP

Posunie sa o stranu nadol v zobrazení vybratého dňa.

PAGE DOWN

Presunie plánovanú činnosť nahor, nadol, doľava alebo doprava.

ALT + ŠÍPKA NAHOR, ALT + ŠÍPKA NADOL, ALT + ŠÍPKA DOĽAVA, ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zmení dĺžku vybratého časového úseku.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA, SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA, SHIFT + ŠÍPKA NAHOR alebo SHIFT + ŠÍPKA NADOL, alebo SHIFT + HOME alebo SHIFT + END

Zobrazenie mesiaca

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na prvý deň týždňa.

HOME

Prejde na ten istý deň týždňa na predchádzajúcej strane.

PAGE UP

Prejde na ten istý deň týždňa na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Tabuľka dátumov

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na prvý deň aktuálneho týždňa.

ALT + HOME

Prejde na posledný deň aktuálneho týždňa.

ALT + END

Prejde na ten istý deň v predchádzajúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NAHOR

Prejde na ten istý deň v nasledujúcom týždni.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Zobrazenie vizitiek alebo kariet s adresami

Všeobecné použitie

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie konkrétnu kartu v zozname.

Niekoľko písmen názvu, pod ktorým je karta zaznamenaná, alebo názvu poľa, podľa ktorého prebieha zoraďovanie

Vyberie predchádzajúcu kartu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie nasledujúcu kartu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú kartu v zozname.

HOME

Vyberie poslednú kartu v zozname.

END

Vyberie prvú kartu na aktuálnej strane.

PAGE UP

Vyberie prvú kartu na nasledujúcej strane.

PAGE DOWN

Vyberie najbližšiu kartu v nasledujúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie najbližšiu kartu v predchádzajúcom stĺpci.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie alebo zruší výber aktívnej karty.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu a zruší výber kariet za prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu a zruší výber kariet pred prvou kartou výberu.

SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber na predchádzajúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NAHOR

Rozšíri výber na nasledujúcu kartu bez ohľadu na prvú kartu výberu.

CTRL + SHIFT + ŠÍPKA NADOL

Rozšíri výber po prvú kartu v zozname.

SHIFT + HOME

Rozšíri výber po poslednú kartu v zozname.

SHIFT + END

Rozšíri výber po prvú kartu na predchádzajúcej strane.

SHIFT + PAGE UP

Rozšíri výber po poslednú kartu na poslednej strane.

SHIFT + PAGE DOWN

Prechod medzi poľami na otvorenej karte

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Požadovaná akcia

Stlačte

Prejde na nasledujúce pole. Ak sa nachádzate na poslednom poli na karte, prejde na prvé pole na nasledujúcej karte.

TAB

Prejde na predchádzajúce pole. Ak sa nachádzate na prvom poli na karte, prejde na posledné pole na predchádzajúcej karte.

SHIFT + TAB

Prejde na nasledujúce pole alebo pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Prejde na predchádzajúce pole, pričom aktívna karta sa nezruší.

SHIFT + ENTER

Zobrazí kurzor v aktívnom poli, aby bolo možné upraviť text.

F2

Presun medzi znakmi v poli

Ak chcete používať tieto skratky, uistite sa, že je vybraté pole na karte. Ak chcete vybrať pole na vybratej karte, kliknite naň alebo stlačte kláves F2.

Požadovaná akcia

Stlačte

Pridá riadok do poľa s viacerými riadkami.

ENTER

Prejde na začiatok riadka.

HOME

Prejde na koniec riadka.

END

Prejde na začiatok poľa s viacerými riadkami.

PAGE UP

Prejde na koniec poľa s viacerými riadkami.

PAGE DOWN

Prejde na predchádzajúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NAHOR

Prejde na nasledujúci riadok v poli s viacerými riadkami.

ŠÍPKA NADOL

Prejde na predchádzajúci znak v poli.

ŠÍPKA DOĽAVA

Prejde na nasledujúci znak v poli.

ŠÍPKA DOPRAVA

Zobrazenie časovej osi (Úlohy alebo Denník)

Ak je vybratá položka

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyberie predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie nasledujúcu položku.

ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko susediacich položiek.

SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vyberie niekoľko nesusediacich položiek.

CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA + MEDZERNÍK alebo CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA + MEDZERNÍK

Otvorí vybraté položky.

ENTER

Zobrazí položky o stranu vyššie.

PAGE UP

Zobrazí položky o stranu nižšie.

PAGE DOWN

Vyberie prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

HOME

Vyberie poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

END

Zobrazí, ale nevyberie, prvú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo prvú položku v skupine.

CTRL + HOME

Zobrazí, ale nevyberie, poslednú položku na časovej osi (ak položky nie sú zoskupené) alebo poslednú položku v skupine.

CTRL + END

Ak je vybratá skupina

Požadovaná akcia

Stlačte

Rozbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Zbalí skupinu.

ENTER alebo ŠÍPKA DOĽAVA

Vyberie predchádzajúcu skupinu.

ŠÍPKA NAHOR

Vyberie ďalšiu skupinu.

ŠÍPKA NADOL

Vyberie prvú skupinu na časovej osi.

HOME

Vyberie poslednú skupinu na časovej osi.

END

Vyberie prvú položku na obrazovke v rozbalenej skupine alebo prvú položku mimo zobrazenia napravo.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá jednotka času na časovej mierke pre dni

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunie sa späť v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom zobrazeným na časovej osi.

ŠÍPKA DOĽAVA

Presunie sa dopredu v krokoch, ktoré zodpovedajú krokom zobrazeným na časovej osi.

ŠÍPKA DOPRAVA

Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie časovú mierku na vyššej úrovni.

SHIFT + TAB

Ak je vybratá časová mierka na vyššej úrovni, vyberie časovú mierku na nižšej úrovni.

TAB

Ak je vybratá časová mierka na nižšej úrovni, vyberie prvú položku alebo prvú skupinu na obrazovke, ak sú položky zoskupené.

TAB

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×