Klávesové skratky pre OneDrive

Klávesové skratky pre OneDrive zefektívňujú prácu mnohých používateľov tým, že namiesto prechádzania medzi klávesnicou a myšou umožňujú vykonať potrebné úlohy len pomocou klávesnice. Pre používateľov s poruchou mobility alebo zraku sú klávesové skratky nevyhnutnou alternatívou k používaniu myši.

Poznámky : 

  • OneDrive je webová aplikácia, ktorá funguje v cloude a umožňuje získať prístup a prechádzať súbory a priečinky prostredníctvom webového prehliadača.

  • Ak používate OneDrive, odporúčame vám ako prehliadač používať Internet Explorer.

Poznámka : Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi.

Obsah tohto článku

Najčastejšie používané klávesové skratky

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza rozpis najčastejšie používaných klávesových skratiek vo OneDrive.

Požadovaná akcia

Klávesy

Zobrazenie okna Klávesové skratky

?

Poznámka : Ak chcete použiť tento odkaz, vypnite čítačku obrazovky

Presun medzi oblasťami vo OneDrive

Tab alebo Shift + Tab

Presúvanie medzi panelom webového prehliadača a záhlavím okna vo OneDrive

F6 alebo Shift + F6

Výber susednej položky

Klávesy so šípkami nahor, nadol, doprava alebo doľava

Výber všetkých súborov a priečinkov, keď je zameranie v mriežke obsahu

Ctrl + A

Vymazať všetko a prejsť do predchádzajúceho priečinka

Esc

Začiarknutie alebo zrušenie výberu súboru alebo priečinka

Medzerník

Nahratie položky

U

Poznámka : Ak chcete použiť tento odkaz, vypnite JAWS

Stiahnutie vybratej položky

Ctrl + S

Zdieľanie vybratého priečinka alebo súboru

S

Poznámka : Ak chcete použiť tento odkaz, vypnite JAWS

Obnovenie okna

F5

Prepínanie medzi zobrazením zoznamu a miniatúr v mriežke obsahu

V

Začíname

Klávesové skratky v tomto článku sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia korešpondovať s tými na americkej klávesnici.

Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

OneDrive pracuje vo webovom prehliadači, preto nepoužíva klávesové skratky ani klávesové tipy. Napríklad stlačením klávesu Alt sa presuniete na panel s ponukami prehliadača. Známe klávesové skratky ako Ctrl + P (Tlačiť) a F1 (Pomocník) spustia príkazy v prehliadači a nie príkazy vo OneDrive.

Na cyklické prepínanie medzi oblasťami OneDrivu stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu). Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak chcete prejsť do ponuky alebo zoznamu, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol a po vykonaní výberu stlačte kláves Enter. Ak chcete opustiť ponuku alebo režim, stlačte kláves Esc.

Poradie navigačného cyklu klávesu Tab:

  • Ovládacie prvky webového prehliadača

  • Záhlavie okna OneDrivu

  • Panel s ponukami

  • Tabla so súborom mriežky obsahu

  • Päta

Navigácia vo OneDrive

Požadovaná akcia

Klávesy

Presun medzi oblasťami vo OneDrive

Kláves Tab alebo Shift + Tab

Presun medzi panelom s adresou webového prehliadača a záhlavím okna vo OneDrive

F6 alebo Shift + F6

Presun na panel s ponukami

Stláčajte kláves Tab, až kým sa zameranie nepresunie na panel s ponukami, a potom sa môžete presúvať medzi jednotlivými príkazmi stlačením klávesu so šípkou doprava alebo doľava

Príkaz Otvoriť na otvorenie vybratého súboru

Stláčajte kláves Tab, až kým sa zameranie nepresunie na panel s ponukami, potom vyberte príkaz Otvoriť a stlačte kláves Enter

Otvorenie ponuky Zoradiť bez žiadneho vybratého súboru

Stláčajte kláves Tab, až kým sa zameranie nepresunie na panel s ponukami, a potom stláčajte klávesu so šípkou doprava, až kým sa nevyberie príkaz Zoradiť

Pohyb stromovým zobrazením na navigačnej table.

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Pohyb tablou so súborom mriežky obsahu

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Výber a vymazanie položiek

Požadovaná akcia

Klávesy

Výber susednej položky

Klávesy so šípkami nahor, nadol, doprava alebo doľava

Výber všetkých súborov a priečinkov, keď je zameranie v mriežke obsahu

Ctrl + A

Vymazať všetko a prejsť do predchádzajúceho priečinka

Esc

Začiarknutie alebo zrušenie výberu súboru alebo priečinka v mriežke obsahu

Medzerník

Zmena alebo rozšírenie dostupných informácií

Požadovaná akcia

Klávesy

Obnovenie okna

F5

Zobrazenie alebo skrytie tably s podrobnosťami

I

Prepínanie medzi zobrazením zoznamu a miniatúr v mriežke obsahu

V

Získanie podrobností o vybratom súbore, vrátane dátumu a času úpravy, ako aj typu súboru, v zobrazení zoznamu mriežky obsahu

Kláves so šípkou nadol alebo nahor

Zobrazenie klávesových skratiek

?

Vydávanie príkazov

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie vybratého priečinka alebo súboru

Enter

Vytvorenie nového súboru alebo priečinka, keď nie je nič vybraté

N

Vytvorenie nového priečinka

Shift + F

Nahratie súboru

U

Stiahnuť vybratú položku

Ctrl + S

Premenovanie vybratého priečinka alebo súboru

F2

Zdieľanie vybratého priečinka alebo súboru

S

Odstránenie vybratého priečinka alebo súboru

Delete

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×