Klávesové skratky pre Microsoft Project Web App

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Klávesové skratky, v ktorých sa používa kombinácia dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, dané klávesy sú oddelené znamienkom plus (+) v Microsoft Project Web App Pomocníka. Klávesové skratky, v ktorom stlačíte kláves jeden bezprostredne nasleduje ďalší kľúčový, dané klávesy sú oddelené bodkočiarkou (;).

Poznámka: Ak chcete vytlačiť túto tému, stlačte klávesovú skratku CTRL+P.

Obsah článku

Klávesové skratky v Pomocníkovi Online

Navigácia v aplikácii Project Web App

Ovládacie prvky mriežky

Klávesové skratky v Pomocníkovi Online

Okno pomocníka poskytuje prístup k celému obsahu Pomocníka balíka Office. Okno Pomocníka zobrazuje témy alebo ďalší obsah Pomocníka.

Ak chcete

Stlačte

Otvorenie okna Pomocníka.

F1

Zatvorenie okna Pomocníka.

ALT + F4

Prepnutie medzi oknom Pomocníka a aktívnym programom.

ALT + TAB

Návrat na domovskú tablu názov programu

ALT + HOME

Výber ďalšej položky v okne Pomocníka.

TAB

Výber predchádzajúcej položky v okne Pomocníka.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybranú položku.

ENTER

Výber nasledujúcej alebo predchádzajúcej položky v časti okna Prehľadávať Pomocníka programu Názov programu.

TAB alebo SHIFT + TAB

Rozbalenie alebo zbalenie vybratej položky v časti okna Prehľadávať Pomocníka programu Názov programu.

ENTER

Vybratie nasledujúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia, vrátane možností Zobraziť všetko alebo Skryť všetko, ktoré sa nachádzajú v hornej časti témy.

TAB

Vybratie predchádzajúceho skrytého textu alebo hypertextového prepojenia.

SHIFT + TAB

Vykonanie akcie pre vybraté položky Zobraziť všetko, Skryť všetko, skrytý text alebo hypertextové prepojenie.

ENTER

Vrátenie späť na predchádzajúcu tému Pomocníka (tlačidlo Naspäť).

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA alebo BACKSPACE

Presunutie na nasledujúcu tému Pomocníka (tlačidlo Dopredu).

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Posúvanie sa po malých krokoch nahor alebo nadol v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka

ŠÍPKA NAHOR alebo ŠÍPKA NADOL

Posúvanie sa po väčších krokoch nahor alebo nadol v aktuálne zobrazenej téme Pomocníka

PAGE UP alebo PAGE DOWN

Zmena zobrazenia okna Pomocníka tak, že bude pripojené k aktívnemu programu (bude ho prekrývať) alebo nepripojené (nebude ho prekrývať).

ALT+U

Zobrazenie príkazov ponuky okna Pomocníka. Okno Pomocníka musí byť aktívne (kliknite na okno Pomocníka).

SHIFT+F10

Zastavenie poslednej akcie (tlačidlo Zastaviť).

ESC

Obnovenie okna (tlačidlo Obnoviť).

F5

Tlač aktuálnej témy Pomocníka.

Poznámka: Ak kurzor nie je na aktuálnej téme Pomocníka, stlačte kláves F6 a následne CTRL+P.

CTRL+P

Zmeniť stav pripojenia.

Stlačte kláves F6 a potom kláves so šípkou nadol

Zadať text do poľa Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať.

Stlačte kláves F6 a potom kláves so šípkou nadol

Prepnutie medzi časťami okna Pomocníka; napríklad medzi panelom s nástrojmi, poľom Zadajte slová, ktoré sa majú hľadať a zoznamom Vyhľadávanie.

F6

V obsahu v stromovom zobrazení vybrať nasledujúcu alebo predchádzajúcu položku.

ŠÍPKA NADOL alebo ŠÍPKA NAHOR

V obsahu v stromovom zobrazení rozbaliť alebo zbaliť vybratú položku.

ŠÍPKA DOĽAVA alebo ŠÍPKA DOPRAVA

Na začiatok stránky

Navigácia v aplikácii Project Web App

V nasledujúcej tabuľke sú klávesové skratky na navigáciu v Project Web App.

Požadovaná akcia

Stlačte

Presunutie výberu medzi prepojení na hornom paneli s prepojeniami.

ALT+J

Presun výberu z webovej časti na stránky, ktoré používajú viaceré webové časti.

Klávesy ALT+W

Rozšírenie rozbaľovacích zoznamov.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Na začiatok stránky

Ovládacie prvky mriežky

Project Web App, webového klienta Microsoft Project Server 2010 používa AJAX a HTML mriežky ovládacie prvky na zobrazenie rôznych súčastí informácií.

Niektoré strany v Project Web App používať HTML mriežky tabuľky založené na zobrazenie a úpravu informácií. Stránka úlohy sa napríklad používa HTML na základe tabuľky mriežky. V HTML mriežky, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Presun do ďalšej bunky alebo riadok.

ŠÍPKA doprava alebo TAB

Presun na predchádzajúcu bunku alebo riadok.

ŠÍPKA doľava alebo SHIFT + tabulátor

Posun nahor.

ŠÍPKA NAHOR

Posun nadol.

ŠÍPKA nadol alebo ENTER

Prejdite na URL adresu vo vybratej bunke.

ENTER

Zrušenie zamerania vybratá bunka.

ESC

Presun na posledný riadok alebo bunku.

CTRL + END

Prechod na prvú bunku alebo riadok.

CTRL + HOME

Prepnúť riadok zvýraznenie.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozbalenie alebo zbalenie zoskupenia.

CTRL + MEDZERNÍK

Rozbalí skupinu.

CTRL + PLUS

Zbalí skupinu.

CTRL + MÍNUS

Prepnutie začiarkavacieho políčka.

MEDZERNÍK

Otvorte rozbaľovací zoznam bunky.

ALT + ŠÍPKA NADOL

Project Web App tiež používa AJAX mriežky ovládacie prvky na zobrazenie a úpravu informácií. Podrobnosti o projekte stránky sa napríklad používa AJAX mriežky. V AJAX mriežky, môžete použiť nasledujúce klávesové skratky:

Požadovaná akcia

Stlačte

Aktivácia režimu úprav bunky.

F2

Nahor o jednu stranu.

PAGE UP

Nadol o jednu stranu.

PAGE DOWN

Odsadenie vybratej úlohy.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zníženie úrovne vybratej úlohy.

ALT + SHIFT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zrušiť zadanie alebo upraviť.

ESC

Kopírovanie výberu.

CTRL+C

Vystrihnutie výberu.

CTRL+X

Odstránenie vybratých údajov.

DELETE alebo kombináciu klávesov CTRL + V alebo CTRL + Z

Odstránenie riadka

CTRL + DELETE

Presun na prvé pole v riadku.

HOME

Presun na prvý riadok.

CTRL+ŠÍPKA NAHOR

Presun na posledné pole v riadku.

END

Presun na posledné pole posledného riadka.

CTRL+END

Presun na posledný riadok.

CTRL+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jednu stranu nadol.

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšírenie výberu o jednu stranu nahor.

SHIFT+PAGE UP

Rozšírenie výberu o jeden riadok nadol.

SHIFT+ŠÍPKA NADOL

Rozšírenie výberu o jeden riadok nahor.

SHIFT+ŠÍPKA NAHOR

Rozšírenie výberu na prvé pole riadka.

SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole riadka.

SHIFT+END

Rozšírenie výberu na prvé pole prvého riadka.

Klávesy CTRL+SHIFT+HOME

Rozšírenie výberu na posledné pole posledného riadka.

CTRL+SHIFT+END

Presun nadol o jeden riadok.

ENTER

Presun o jednu bunku doprava.

ŠÍPKA DOPRAVA

Premiestniť jednu bunku doľava.

ŠÍPKA DOĽAVA

Posunúť nahor o jednu bunku.

ŠÍPKA NAHOR

Presun o jednu bunku nadol.

ŠÍPKA NADOL

Prepnutie začiarkavacieho políčka.

MEDZERNÍK

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×