Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Mnohým používateľom pomáha používanie externej klávesnice s klávesovými skratkami pre aplikáciu Outlook vo Windowse pracovať efektívnejšie. Pre zrakovo postihnutých používateľov a používateľov so zníženou pohyblivosťou môže byť používanie klávesových skratiek jednoduchšie než používanie dotykovej obrazovky a sú nevyhnutné namiesto používania myši. V tomto článku je uvedený zoznam klávesových skratiek dostupných pre zobrazenie Kalendár v programe Outlook vo Windowse. Klávesové skratky pre zobrazenie Pošta nájdete v téme Klávesové skratky na navigáciu v aplikácii Pošta v Outlooku

Poznámky: 

  • Klávesové skratky v tejto téme sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Klávesy iného rozloženia teda nemusia zodpovedať tým na americkej klávesnici.

  • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tomto článku oddeľujeme klávesy znakom plus (+). Ak je potrebné stlačiť jeden kláves a hneď potom druhý, dané klávesy sú oddelené čiarkou (,).

Obsah tohto článku

Globálna navigácia

Medzi pásom s nástrojmi a kalendárom môžete prechádzať stlačením klávesu F6.

Medzi navigačnou tablou a kalendárom môžete prechádzať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab.

Klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť na požadovanú kartu, môžete použiť kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stlačením klávesu Enter prejsť na klávesy príkazov na páse s nástrojmi. Požadovanú kartu môžete tiež otvoriť pomocou klávesovej skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie karty Domov

Alt + H

Otvorenie karty Súbor

Alt + S

Otvorenie karty Odoslať/Prijať

Alt + D

Otvorenie karty Priečinok

Alt + O

Otvorenie karty Zobraziť

Alt + V

Otvorenie karty Hľadať

Ctrl + E

Otvorenie položky Chcem zistiť

Alt + Q

Klávesové skratky na otvorenie zobrazenia funkcie v Outlooku

Táto tabuľka poskytuje rýchly prehľad klávesových skratiek na otvorenie rôznych zobrazení funkcií v Outlooku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie zobrazenia kalendára z iného zobrazenia v Outlooku.

Kalendár sa otvorí s vybratou kartou Domov.

Ctrl + 2

Otvorenie položky Pošta

Ctrl + 1

Otvorenie položky Kontakty

Ctrl + 3

Otvorenie položky Úlohy

Ctrl + 4

Otvorenie položky Poznámky

Ctrl + 5

Prepnutie na Zoznam priečinkov na navigačnej table

Ctrl + 6

Pridanie ponuky Skratky na navigačnú tablu

Ctrl + 7

Otvorenie položky Denník

Ctrl + 8

Návrat na predchádzajúce zobrazenie

Alt + B alebo Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúce zobrazenie

Alt + šípka doprava

Prechod na nasledujúce zobrazenie

Alt + šípka doprava

Klávesové skratky kalendára

Sem môžete pridať ďalšie možnosti realizácie zámeru (pre 80 % ľudí, ale nie pre tzv. dlhé chvosty a výnimočné prípady).

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na textové pole Prehľadať kalendár

Ctrl + E

Otvorenie textového poľa Prejsť na dátum

Alt + H + L alebo Ctrl + G

Vytvorenie novej plánovanej činnosti

Ctrl + N alebo Ctrl + Shift + A

Vytvorenie novej žiadosti o schôdzu

Ctrl + Shift + Q alebo Alt + H, M + R

Vytvorenie novej položky

Alt + H + I

Preposlanie otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze

Ctrl + F

Nastavenie opakovania plánovanej činnosti alebo úlohy

Ctrl + G

Otvorenie plánovanej činnosti pri zobrazení pripomenutia

Alt + O

Otvorenie okna pripomenutia

ALT + V + M

Odloženie pri zobrazení pripomenutia

Alt + S

Odmietnutie pri zobrazení pripomenutia

Alt + D

Priradenie zvuku k pripomenutiu

Alt + F, T, A a potom Alt + P. Pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prehľadávať a stlačte kláves Enter. V dialógovom okne Zvukový súbor pripomenutia zadajte alebo vyberte názov požadovaného zvukového súboru.

Prechod na nasledujúci deň

Ctrl + šípka doprava

Prechod na nasledujúci týždeň

Alt + šípka nadol

Prechod na nasledujúci mesiac

Alt + Page Down

Prechod na predchádzajúci deň

Ctrl + šípka doľava

Prechod na predchádzajúci týždeň

Alt + šípka nahor

Prechod na predchádzajúci mesiac

Alt + Page Up

Prechod na začiatok týždňa

Alt + Home

Prechod na koniec týždňa

Alt + End

Prechod na predchádzajúcu plánovanú činnosť

Alt + End Ctrl + čiarka alebo Ctrl + Shift + čiarka

Prechod na nasledujúcu plánovanú činnosť

Ctrl + bodka alebo Ctrl + Shift + bodka

Zobrazenie dnešného dňa v kalendári

Alt + H, O + D

Zobrazenie nasledujúcich siedmich dní

Alt + H + X

Zobrazenie denného zobrazenia

Alt + H + R alebo Ctrl + Alt + 1

Zobrazenie pracovného týždňa

Alt + H + K alebo Ctrl + Alt + 2

Zobrazenie celého týždňa

Alt + H + W alebo Ctrl + Alt + 3 alebo Alt + znamienko mínus

Zobrazenie mesiaca

Alt + H + T alebo Ctrl + Alt + 4 alebo Alt + znak rovnosti S

Zobrazenie vybratého plánu vo vodorovnom rozložení (užitočné pri porovnávaní kalendárov a plánovaných schôdzí)

ALT + H, S + V alebo Ctrl + Alt + 5

Zobrazenie 10 dní v kalendári

Alt + 0

Zobrazenie jedného dňa v kalendári

Alt + 1

Zobrazenie dvoch dní v kalendári

Alt + 2

Zobrazenie troch dní v kalendári

Alt + 3

Zobrazenie štyroch dní v kalendári

Alt + 4

Zobrazenie piatich dní v kalendári

Alt + 5

Zobrazenie šiestich dní v kalendári

Alt + 6

Zobrazenie siedmich dní v kalendári

Alt + 7

Zobrazenie ôsmich dní v kalendári

Alt + 8

Zobrazenie deviatich dní v kalendári

Alt + 9

Pridanie zdieľaných kalendárov iných používateľov alebo vytvorenie nového kalendára

Alt + H, O + C

Vytvorenie novej skupiny kalendárov alebo pridanie kalendára oddelenia

Alt + H, C + G

Odoslanie vybratého kalendára ďalšiemu používateľovi e-mailom

Alt + H + E

Zdieľanie kalendára s ostatnými

Alt + H, S + C

Publikovanie kalendára online

Alt + H, P + O

Zobrazenie a úprava povolení na zdieľanie priečinka

Alt + H, F + P

Vyhľadanie osoby

Alt + H, F + C

Otvorenie adresára

Alt + H, A + B

Otvorenie dialógového okna Možnosti Outlooku pre kalendáre

Alt + H, C + O

Ak sú informácie o aktuálne vybratej položke skrátené alebo sa nedajú prečítať v plnom rozsahu, použite tento príkaz na spustenie informácií pre aktívne zjednodušenie ovládania Microsoft (MSAA). MSAA poskytuje aplikácii JAWS viac podrobností, aby bolo možné informácie čítať v plnom rozsahu.

Alt + Ctrl + Shift + M

Pozrite tiež

Pomocou čítačky obrazovky umožňuje prehľadávanie a navigáciu v aplikácii Outlook kalendár

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×