Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku 2016

Môžete prechádzať a používať kalendár v programe Outlook 2016 pomocou klávesových skratiek a čítačky obrazovky.

`

Poznámky : 

  • Táto téma predpokladá, že používatelia JAWS vypli funkciu virtuálnej ponuky na páse s nástrojmi. Ak používate PowerPoint Online, odporúčame vám ako prehliadač používať Internet Explorer.

  • PowerPoint Online je webová aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v PowerPointe 2016.

Obsah tohto článku

Globálna navigácia

Medzi pásom s nástrojmi a kalendárom môžete prechádzať stlačením klávesu F6.  

Medzi navigačnou tablou a kalendárom môžete prechádzať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Tab.

Klávesové skratky na navigáciu na páse s nástrojmi

Ak chcete prejsť na požadovanú kartu, môžete použiť kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab a potom stlačením klávesu Enter prejsť na klávesy príkazov na páse s nástrojmi. Požadovanú kartu môžete tiež otvoriť pomocou klávesovej skratky.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie karty Domov

Alt + H

Otvorenie karty Súbor

Alt + S

Otvorenie karty Odoslať/Prijať

Alt + D

Otvorenie karty Priečinok

Alt + O

Otvorenie karty Zobraziť

Alt + V

Otvorenie karty Hľadať

Ctrl + E

Otvorenie položky Chcem zistiť

Alt + Q

Klávesové skratky na otvorenie zobrazenia funkcie v Outlooku

Táto tabuľka poskytuje rýchly prehľad klávesových skratiek na otvorenie rôznych zobrazení funkcií v Outlooku.

Požadovaná akcia

Klávesy

Otvorenie zobrazenia kalendára z iného zobrazenia v Outlooku.

Kalendár sa otvorí s vybratou kartou Domov.

Ctrl + 2

Otvorenie položky Pošta

Ctrl + 1

Otvorenie položky Kontakty

Ctrl + 3

Otvorenie položky Úlohy

Ctrl + 4

Otvorenie položky Poznámky

Ctrl + 5

Prepnutie na Zoznam priečinkov na navigačnej table

Ctrl + 6

Pridanie ponuky Skratky na navigačnú tablu

Ctrl + 7

Otvorenie položky Denník

Ctrl + 8

Návrat na predchádzajúce zobrazenie

Alt + B alebo Alt + šípka doľava

Prechod na nasledujúce zobrazenie

Alt + šípka doprava

Prechod na nasledujúce zobrazenie

Alt + šípka doprava

Klávesové skratky kalendára

Sem môžete pridať ďalšie možnosti realizácie zámeru (pre 80 % ľudí, ale nie pre tzv. dlhé chvosty a výnimočné prípady).

Požadovaná akcia

Klávesy

Prechod na textové pole Prehľadať kalendár

Ctrl + E

Otvorenie textového poľa Prejsť na dátum

Alt + H + L alebo Ctrl + G

Vytvorenie novej plánovanej činnosti

Ctrl + N alebo Ctrl + Shift + A

Vytvorenie novej žiadosti o schôdzu

Ctrl + Shift + Q alebo Alt + H, M + R

Vytvorenie novej položky

Alt + H + I

Preposlanie otvorenej plánovanej činnosti alebo schôdze

Ctrl + F

Nastavenie opakovania plánovanej činnosti alebo úlohy

Ctrl + G

Otvorenie plánovanej činnosti pri zobrazení pripomenutia

Alt + O

Otvorenie okna pripomenutia

ALT + V + M

Odloženie pri zobrazení pripomenutia

Alt + S

Odmietnutie pri zobrazení pripomenutia

Alt + D

Priradenie zvuku k pripomenutiu

Alt + F, T, A a potom Alt + P. Pomocou klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prehľadávať a stlačte kláves Enter. V dialógovom okne Zvukový súbor pripomenutia zadajte alebo vyberte názov požadovaného zvukového súboru.

Prechod na nasledujúci deň

Ctrl + šípka doprava

Prechod na nasledujúci týždeň

Alt + šípka nadol

Prechod na nasledujúci mesiac

Alt + Page Down

Prechod na predchádzajúci deň

Ctrl + šípka doľava

Prechod na predchádzajúci týždeň

Alt + šípka nahor

Prechod na predchádzajúci mesiac

Alt + Page Up

Prechod na začiatok týždňa

Alt + Home

Prechod na koniec týždňa

Alt + End

Prechod na predchádzajúcu plánovanú činnosť

Alt + End Ctrl + čiarka alebo Ctrl + Shift + čiarka

Prechod na nasledujúcu plánovanú činnosť

Ctrl + bodka alebo Ctrl + Shift + bodka

Zobrazenie dnešného dňa v kalendári

Alt + H, O + D

Zobrazenie nasledujúcich siedmich dní

Alt + H + X

Zobrazenie denného zobrazenia

Alt + H + R alebo Ctrl + Alt + 1

Zobrazenie pracovného týždňa

Alt + H + K alebo Ctrl + Alt + 2

Zobrazenie celého týždňa

Alt + H + W alebo Ctrl + Alt + 3 alebo Alt + znamienko mínus

Zobrazenie mesiaca

Alt + H + T alebo Ctrl + Alt + 4 alebo Alt + znak rovnosti S

Zobrazenie vybratého plánu vo vodorovnom rozložení (užitočné pri porovnávaní kalendárov a plánovaných schôdzí)

ALT + H, S + V alebo Ctrl + Alt + 5

Zobrazenie 10 dní v kalendári

Alt + 0

Zobrazenie jedného dňa v kalendári

Alt + 1

Zobrazenie dvoch dní v kalendári

Alt + 2

Zobrazenie troch dní v kalendári

Alt + 3

Zobrazenie štyroch dní v kalendári

Alt + 4

Zobrazenie piatich dní v kalendári

Alt + 5

Zobrazenie šiestich dní v kalendári

Alt + 6

Zobrazenie siedmich dní v kalendári

Alt + 7

Zobrazenie ôsmich dní v kalendári

Alt + 8

Zobrazenie deviatich dní v kalendári

Alt + 9

Pridanie zdieľaných kalendárov iných používateľov alebo vytvorenie nového kalendára

Alt + H, O + C

Vytvorenie novej skupiny kalendárov alebo pridanie kalendára oddelenia

Alt + H, C + G

Odoslanie vybratého kalendára ďalšiemu používateľovi e-mailom

Alt + H + E

Zdieľanie kalendára s ostatnými

Alt + H, S + C

Publikovanie kalendára online

Alt + H, P + O

Zobrazenie a úprava povolení na zdieľanie priečinka

Alt + H, F + P

Vyhľadanie osoby

Alt + H, F + C

Otvorenie adresára

Alt + H, A + B

Otvorenie dialógového okna Možnosti Outlooku pre kalendáre

Alt + H, C + O

Ak sú informácie o aktuálne vybratej položke skrátené alebo sa nedajú prečítať v plnom rozsahu, použite tento príkaz na spustenie informácií pre aktívne zjednodušenie ovládania Microsoft (MSAA). MSAA poskytuje aplikácii JAWS viac podrobností, aby bolo možné informácie čítať v plnom rozsahu.

Alt + Ctrl + Shift + M

Ďalšie informácie

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku 2016

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×