Kde ukladá program Microsoft Outlook 2010 osobné informácie a konfigurácie?

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Nasleduje zoznam umiestnení, do ktorých sa ukladajú informácie programu Microsoft Outlook 2010.

Vaša konfigurácia nemusí zahŕňať všetky nasledujúce súbory. Niektoré súbory sa vytvoria len po prispôsobení funkcií programu Outlook.

Nemôžem nájsť priečinky uvedené v tomto článku

Niektoré priečinky môžu byť skryté. Ak chcete zobraziť skryté priečinky v systéme Windows, postupujte nasledovne:

  1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

  2. Otvorte položku Možnosti priečinka.

    Ak chcete vyhľadať položku Možnosti priečinka, do poľa hľadania v hornej časti okna zadajte text Možnosti priečinka. V ovládacom paneli v systéme Windows XP zadajte text Možnosti priečinka d poľa Adresa.

  3. Na karte Zobrazenie začiarknite v časti Rozšírené nastavenie pod položkou Súbory a priečinky a položkou Skryté súbory a priečinky políčko Zobrazenie skrytých súborov a priečinkov.

Údajový súbor programu Outlook (.pst)

Údajový súbor programu Outlook (.pst) obsahuje e-mailové správy, kalendáre, kontakty úlohy a poznámky. Ak chcete pracovať s položkami v súbore .pst, musíte použiť program Outlook.

Pri archivovaní informácií programu Outlook sa položky ukladajú do súborov .pst.

Poznámka : Kontá servera Microsoft Exchange uloženie informácií na poštovom serveri. Použiť režim Exchange s vyrovnávacou pamäťou alebo prácu v režime offline Údajový súbor Outlooku (.ost) v offline režime ukladajú kópie všetkých položiek. Ďalšie informácie v časti údajových súborov programu Outlook (.ost). Aj v niektorých organizáciách umožní exportovať alebo archivácia položiek do súboru .pst.

Najrýchlejší spôsob otvorenia priečinka, v ktorom je uložený súbor s údajmi programu Outlook (.pst a .ost), je nasledujúci:

  1. V programe Outlook 2010 kliknite na kartu Súbor.

  2. Kliknite na položku Nastavenie kont a potom na položku Nastavenie kont.

  3. Na karte Údaje kliknite na príslušnú položku a potom kliknite na príkaz Otvoriť umiestnenie priečinka.

Údajové súbory programu Outlook (.pst) vytvorené používaním programu Outlook 2010 sa v počítači ukladajú do priečinka Documents\Outlook Files. V systéme Windows XP sa tieto súbory vytvárajú v priečinku My Documents\Outlook Files.

Po inovácii na program Outlook 2010 v počítači, ktorý už obsahoval súbory s údajmi vytvorené v predchádzajúcich verziách programu Outlook, sa tieto súbory uložia do iného umiestnenia v skrytom priečinku.

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Tip : Informácie o skrytých priečinkoch v systéme Windows nájdete v Pomoci a technickej podpory systému Windows.

Údajový súbor programu Outlook (.ost)

Súbor .ost sa synchronizuje s položkami na serveri s programom Microsoft Exchange. Keďže všetky údaje zostávajú na serveri Exchange, môžete tento súbor .ost v novom počítači opätovne vytvoriť bez toho, aby ste ho museli zálohovať.

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Osobný adresár (.pab)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka : Osobné adresáre (.pab) nie sú podporované v Outlook 2010. Pri inovácii na Outlook 2010, zobrazí sa výzva na importovanie všetkých súborov .pab do zoznamu kontaktov. Ak sa rozhodnete neimportovať súbor .pab pri prvom spustení Outlook 2010, môžete ho importovať neskôr pomocou príkazu importovať v Zobrazenie Microsoft Office Backstage.

Adresáre Offline (.oab)

Adresár offline (.oab) používajú kontá Microsoft Exchange Server. Adresár obsahuje informácie, ako sú napríklad mená, e-mailové adresy, tituly a sídla kancelárií, pochádzajúce z globálneho zoznamu adries (GZA) na serveri s programom Exchange.

Tento súbor nie je nutné zálohovať ani obnovovať. Tento súbor sa vytvára a aktualizuje automaticky.

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Nastavenie navigačnej tably (.xml)

Tento súbor obsahuje informácie o obsahu navigačná tabla.

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Roaming\Outlook\profile profilu.XML

Windows XP    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application data\microsoft\outlook\názov profilu.XML

Registrované rozšírenia programu Microsoft Exchange (.dat)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Nástroj Automatické dokončovanie kontaktov programu Outlook

Nástroj Automatické dokončovanie je funkciou, ktorá zobrazuje návrhy mien a e-mailových adries počas ich zadávania. Tieto návrhy sú možnými zhodami s položkami zo zoznamu mien a e-mailových adries, ktoré sa nachádzajú vo vami odoslaných e-mailových správach.

Program Outlook 2010 už neobsahuje súbor nástroja Automatické dokončovanie (.nk2). Položky zoznamu nástroja Automatické dokončovanie sú teraz uložené v poštovej schránke služby Microsoft Exchange Server alebo v súbore s údajmi programu Outlook (.pst) pre konto.

Kontá na serveri Exchange

Ak používate konto na serveri Exchange, nástroj Automatické dokončovanie je uložený vo vašej poštovej schránke na serveri s programom Exchange. To vám umožní používať nástroj Automatické dokončovanie v ľubovoľnom počítači, v ktorom používate program Outlook s kontom na serveri Exchange.

Ako zistím, či používam konto servera Microsoft Exchange Server?

Kliknite na kartu Súbor. Kliknite na položku Nastavenie konta a potom na položku Nastavenie konta. Zoznam kont na karte E-mail označuje typ každého konta.

Príklad konta programu Exchange v dialógovom okne Konto – nastavenie

Kontá POP3

Nástroj Automatické dokončovanie je uložený v súbore s údajmi programu Outlook (.pst). Informácie o umiestnení nájdete v časti Súbor s údajmi programu Outlook (.pst).

Kontá IMAP a Outlook.com

Zoznam funkcie Automatické dokončovanie je uložený v údajovom súbore programu Outlook (.pst). Údajových súborov programu Outlook (.pst) pre tieto typy kont sa líšia od iných údajových súborov programu Outlook (.pst) v programe Outlook. Tieto súbory sa používajú ako kópie informácií v e-mailového konta servera a nie sú určené na bol premiestnený alebo obnoviť. Nový údajový súbor programu Outlook (.pst) sa vytvorí, keď konfigurujete IMAP alebo konta Outlook.com (predtým Hotmail), na iný profil programu Outlook alebo v inom počítači. Zoznamu automatického dokončovania, preto je jedinečný do počítača a profilu, kde je nastavené konto a položky sa nezobrazujú v iného profilu alebo používate počítač.

Pravidlá (.rwz)

Windows 7 a Windows Vista    \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook:

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Poznámka : Ak ste inovovali na Outlook 2010 z verzie Outlooku skôr, než program Microsoft Outlook 2002, môže byť súbor .rwz na vašom počítači pevný disk. Súbor .rwz už nie je potrebná a informácie o pravidlách sa teraz uchovávajú na serveri s programom Microsoft Exchange a v údajovom súbore programu Outlook (.pst) POP3 a e-mailové kontá IMAP. Môžete odstrániť súbor.

Ak používate funkciu Import a export pravidiel, predvolené umiestnenie pre súbory .rwz je priečinok Documents.

Štýly tlače (súbor s názvom Outlprnt bez prípony)

Windows Vista    \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook:

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Podpisy (.rtf, .txt, .htm)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Windows XP    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application Data\Microsoft\Signatures

Grafické efekty (.htm)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Program Files\Microsoft Shared\Stationery

Jednotka: \Program Windows 7 a Windows Vista 64-bitová verzia s Outlook 2010 32-bitové    súbory (x86) \Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Windows XP    jednotka: \Program Files\Microsoft Shared\Stationery

Vlastné formuláre

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Local\Microsoft\Forms

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Forms

Slovník (.dic)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\UProof

Windows XP    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application Data\Microsoft\UProof

Šablóny (.oft)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

Windows XP    jednotka: \Documents and settings\používateľ\application Data\Microsoft\Templates

Nastavenia Odoslať a prijať(.srs)

Windows 7 a Windows Vista    \Users\user\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook:

Windows XP    jednotka: \Documents and Settings\používateľ\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

Správa (.msg, .htm, .rtf)

Windows 7 a Windows Vista    jednotka: \Users\user\Documents

Windows XP    jednotka: \Documents and settings\používateľ\my Documents

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×