K schôdzi v Skype for Business online pomocou čítačky obrazovky

K schôdzi v Skype for Business online pomocou čítačky obrazovky

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Na pripojenie k schôdzi cez Skype for Business obvykle stačí vybrať prepojenie na schôdzu v kalendári a stlačiť kláves Enter. Niekedy však môže byť potrebné pripojiť sa iným spôsobom. Pomocou klávesnice a Moderátora, vstavanej čítačky obrazovky v systéme Windows, sa môžete pripojiť k schôdzam priamo z aplikácie Skype for Business.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v časti Klávesové skratky v Skype for Business.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Pripojenie k online schôdzi

Zobrazenie Schôdze v Skype obsahuje zoznam schôdzí daného dňa. K schôdzi cez Skype sa môžete pripojiť priamo z karty Schôdze.

Tip: Ak je spustený Moderátor, jeho predvolené správanie je znížiť hlasitosť iných zdrojov zvuku. Znamená to, že hlasitosť hovorov a schôdzí v aplikácii Skype for Business môže byť príliš nízka. Ak chcete toto nastavenie vypnúť, stlačením klávesu s logom Windows + I otvorte okno Nastavenia Windowsu. Do vyhľadávacieho poľa zadajte text Moderátor a stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Nastavenie programu Moderátor“. Stlačte kláves Enter a potom stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Zapnuté, zníženie hlasitosti ostatných aplikácií, keď je spustený moderátor, prepínač“. Stlačením medzerníka zapnete alebo vypnete nastavenie.

 1. V hlavnom okne aplikácie Skype for Business stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Kontakty“, „Konverzácie“, „Hovorne“ (k dispozícii len pre niektoré kontá aplikácie Skype for Business), „Telefón“ alebo „Schôdze“. To, čo počujete, závisí od aktuálne vybranej karty.

 2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým sa neozve „Schôdze“, a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa karta Schôdze.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Dnes“. Stlačením klávesu so šípkou nadol môžete prechádzať zoznamom schôdzí pre daný deň. Pri prechádzaní medzi schôdzami sa ozve čas a predmet každej schôdze.

 4. Ak sa chcete pripojiť k aktuálne vybranej schôdzi, stlačte kláves Enter.

 5. Ak sa zobrazí dialógové okno Pripojenie k zvukovému prenosu zo schôdze, vyberte preferovanú možnosť zvuku a stačte kláves Enter.

 6. Ak nie ste organizátorom schôdze, váš mikrofón sa môže po pripojení k schôdzi automaticky stlmiť. Ak chcete stlmenie mikrofónu zrušiť, stlačte kláves s logom Windows + F4 alebo stláčajte kláves Tab, kým nenájdete tlačidlo Zrušiť stlmenie, a potom stlačte kláves Enter.

 7. Počas schôdze sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Ak chcete začať chat, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + W a napíšte správu. Správu odošlete stlačením klávesu Enter.

  • Ak chcete spustiť video, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + Enter.

  • Ak chcete stlmiť reproduktor, stlačte kláves s logom Windows + F4.

  • Ak chcete pridať účastníkov, stlačte kombináciu klávesov Alt + V. Otvorí sa okno Pozvať podľa mena alebo telefónneho čísla. Zadajte kontakt a stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Shift + D. Ozve sa „Odchádzajúci hovor cez Skype“.

  • Ak chcete zdieľať obsah, napríklad obrazovku alebo snímky programu PowerPoint, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Zdieľať obsah“, a potom stlačte kláves Enter.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam, napríklad spustiť nahrávanie hovoru, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Ďalšie možnosti“, a potom stlačte kláves Enter.

Opustenie online schôdze

 1. Ak chcete opustiť online schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Alt + Q. Otvorí sa dialógové okno Aká bola kvalita hovoru?, ktoré môžete zavrieť stlačením klávesu Esc.

 2. Aktivuje sa okno Konverzácia. Ak sa chcete znova pripojiť k hovoru, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Tlačidlo Znova sa pripojiť k schôdzi cez Skype“, a potom stlačte kláves Enter. Ak sa k hovoru nechcete znova pripojiť, stlačením klávesu Esc zatvorte okno Konverzácia.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

K online schôdzi sa môžete pripojiť pomocou aplikácie Skype for Business pre Mac spolu s klávesnicou a funkciou VoiceOver, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Mac OS.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Pripojenie k schôdzi zo zobrazenia Schôdze

Zobrazenie Schôdze znázorňuje zoznam schôdzí daného dňa. Ak schôdzu cez Skype naplánoval niekto vo vašej spoločnosti, môžete sa k nej pripojiť priamo z karty Schôdze.

Tip: Ak ste sa po poslednom použití z Skype for Business pre Mac neodhlásili, aplikácia sa otvorí bez výzvy na prihlásenie.

 1. Ak chcete funkciu VoiceOver zapnúť, stlačte kombináciu klávesov Command + F5.

 2. V hlavnom okne aplikácie Skype for Business pre Mac otvorte hlavnú navigačnú skupinu stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Schôdze vybratý, prepínacie tlačidlo" a stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Schôdze, tabuľka“, a následným stláčaním kombinácie klávesov Control + Option + šípka doprava prechádzajte zoznamom schôdzí. Po výbere schôdze sa ozve čas a predmet každej schôdze.

 5. Ak sa chcete pripojiť k aktuálne vybranej schôdzi, stlačte medzerník.

Tip: Váš mikrofón sa môže po pripojení k schôdzi automaticky stlmiť. Ak chcete stlmenie mikrofónu zrušiť, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Stlmené, tlačidlo Zrušiť stlmenie“, a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

Opustenie online schôdze

Ak chcete okamžite opustiť schôdzu, stlačte kombináciu klávesov Command + W.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Skype for Business pomocou funkcie VoiceOver, vstavané iOS čítačku obrazovky, pripojenie k schôdzi online.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

 • Používateľské rozhranie prvkov v Skype for Business líšiť v závislosti od typu schôdze.

Obsah tohto článku

Pripojenie k schôdzi

 1. Otvorte Skype for Business a prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Skype for Business predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste. Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým budete počuť "Tlačidlo schôdze" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. Potiahnutím prstom doprava, kým sa v zozname schôdzí počuť schôdze, v ktorej sa chcete pripojiť. Funkcia voiceOver oznamuje podrobností o schôdzi a ak je to Skype schôdze. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s podrobnosťami o schôdzi. Budete počuť: "Schôdzí, tlačidlo späť."

  Tip: Ak je potrebné otvoriť kalendár Outlook nájsť schôdze, v zozname schôdzí, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Otvorte tlačidlo kalendár", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Návod, ako čítať pozvánky na schôdzu, prejdite na základné úlohy pomocou čítačky obrazovky s kalendárom programu Outlook.

 4. V okne Podrobnosti schôdze potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Pripojiť sa k schôdzi tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Teraz ste sa pripojili k schôdzi a vykoná sa prechod na obrazovku schôdze.

 5. Mikrofón sa automaticky stlmí pri pripojení k schôdzi, ak nie ste organizátorom schôdze. Ak chcete zrušiť stlmenie mikrofónu, potiahnite prstom doprava, kým sa počuť "Vybratý, hovor stlmený tlačidlo", a dvakrát ťuknite na obrazovku

 6. Počas schôdze, na obrazovke schôdze sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Ak chcete začať konverzáciu, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Zobraziť tlačidlo konverzácia", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete spustiť video, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Videa je vypnutá tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete stlmiť váš reproduktor, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým nebudete počuť "Vybratý, reproduktor zapnutý" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať účastníkov, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa "Pridanie tlačidla", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete získať prístup k klávesnice na vytáčanie, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým budete počuť "Klávesnici tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete získať ďalšie možnosti, ako je napríklad, zdieľanie prezentácie PowerPoint (ak ste prezentujúci schôdze), potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým sa počuť "Tlačidlo Ďalšie možnosti", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť požadovanú možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Opustiť schôdzu

 1. Ak chcete opustiť schôdzu, na obrazovku schôdze, potiahnite prstom doprava alebo doľava, kým vy počuť "Zavesiť tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Vykoná sa prechod k schôdzi konverzácia obrazovky.

 2. Prejsť späť na zoznam schôdzí, potiahnite prstom doľava, kým nebudete počuť "Tlačidlo dozadu", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie na zjednodušenie ovládania

K online schôdzi sa môžete pripojiť pomocou aplikácie Skype for Business pre Android spolu s funkciou TalkBack, vstavanou čítačkou obrazovky v systéme Android.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Pripojenie k online schôdzi

 1. Otvorte Skype for Business pre Android a v prípade potreby sa prihláste.

  Tip: Ak sa nie odhlásiť z Skype for Business predchádzajúcom použití, aplikácie sa otvorí bez zobrazenia výzvy sa prihláste. Prihlásiť pomocou, nájdete v téme základné úlohy pomocou čítačky obrazovky so Skypom for Business.

 2. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Zobraziť zoznam schôdzí“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 3. V zozname Schôdze ťahajte prstom doprava, kým sa neozve schôdza, ku ktorej sa chcete pripojiť. Funkcia TalkBack oznámi podrobnosti schôdze spolu s informáciou o tom, že ide o online schôdzu. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa okno s podrobnosťami schôdze a ozve sa „Skype for Business“.

  Tip: Ak potrebujete otvoriť kalendár programu Outlook a vyhľadať schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Otvoriť kalendár“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. V kalendári potiahnite jedným prstom nadol, kým sa neozve požadovaná schôdza, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Pokyny na čítanie pozvánok na schôdzu nájdete v časti Základné úlohy pri používaní čítačky obrazovky s kalendárom v Outlooku.

 4. V okne podrobností schôdze ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Pripojiť sa k schôdzi“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Skype for Business“. Pripojili ste sa k schôdzi.

 5. Ak nie ste organizátorom schôdze, váš mikrofón sa po pripojení k schôdzi automaticky stlmí. Ak chcete stlmenie mikrofónu zrušiť, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Začiarknuté, zvuk je stlmený, prepínač“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

 6. Počas schôdze sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

  • Ak chcete začať chat, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Chat“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete spustiť video, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Nezačiarknuté, ukážka videa je vypnutá, prepínač“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete stlmiť reproduktor, ťahajte prstom doprava alebo doľava, kým sa neozve „Začiarknuté, reproduktor, prepínač“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete pridať účastníkov, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Pridať účastníkov“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete zobraziť klávesnicu na vytáčanie a získať prístup k hlasovej schránke, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Zobraziť klávesnicu na vytáčanie a hlasovú schránku“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

  • Ak chcete získať prístup k ďalším možnostiam, napríklad zobraziť prezentáciu programu PowerPoint alebo podržať hovor, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Tlačidlo Ďalšie možnosti“, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve požadovaná možnosť, a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Opustenie online schôdze

 1. Ak chcete opustiť online schôdzu, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Ukončiť hovor, tlačidlo“.

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Ozve sa „Hovor ukončený“. Znova sa aktivuje obrazovka konverzácií.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Informácie o navigácii v Skype for Business pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×