Kúpa, inštalácia, konfigurácia alebo odinštalovanie jazykového balíka Office

Jazykové balíky vám umožňujú zmeniť jazyk zobrazenia programov balíka Microsoft Office nainštalovaných v počítači a používať Pomocníka a nástroje korektúry a úprav v preferovanom jazyku.

Každý jazykový balík pozostáva z troch jazykových balíkov a zahŕňa jazykový balík pre Microsoft Project, Microsoft Visio a Microsoft Office. Ak nepotrebujete všetky tri jazykové balíky, po stiahnutí požadovaného jazyka môžete nainštalovať jazykový balík len pre ten produkt balíka Office, ktorý potrebujete.

Nákup, stiahnutie a inštalácia jazykového balíka

Jazykové balíky treba nainštalovať ako doplnok k inej jazykovej verzii balíka Office. Ak máte v počítači nainštalovanú napríklad nemeckú verziu balíka Office, môžete si kúpiť a nainštalovať jazykový balík aj pre ľubovoľný ďalší jazyk, napríklad španielčinu.

Office 2013

 1. Na stránke Jazykové nastavenia balíka Office 2013 vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na položku Kúpiť teraz.

 2. Vyberte požadované možnosti a postupujte podľa pokynov na nákup, stiahnutie a inštaláciu softvéru.

 3. Inštalačný proces opakujte pri každom produkte spoločnosti Microsoft, ktorý potrebujete.

Office 2010

Po kúpení, stiahnutí, nainštalovaní a nakonfigurovaní jazykového balíka Office môžete tento jazyk používať pre nainštalované programy balíka Office.

Na začiatok stránky

Konfigurovanie jazykového balíka v programe balíka Office

Po nainštalovaní softvéru treba nakonfigurovať program balíka Office vzhľadom na nové jazykové predvoľby.

Dôležité   Po inštalácii musíte ukončiť všetky programy balíka Office, aby sa vykonané zmeny mohli prejaviť.

 1. Otvorte program balíka Office, napríklad program Word.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

 3. V časti Výber jazykov úprav kliknite na položku Pridať ďalšie jazyky úprav, vyberte jazyk, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Na začiatok stránky

Odinštalovanie jazykového balíka

Vo Windowse 8

 1. Stlačením klávesu s logom Windows + X otvorte ovládací panel, čím zobrazíte zoznam príkazov a možností, a potom kliknite na položku Ovládací panel.

Zobrazenie zoznamu možností a príkazov stlačením klávesu s logom Windows + X

 1. V časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program a postupujte podľa pokynov.

Vo Windowse 7

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Odinštalovanie programu.

 2. V dialógovom okne Odinštalovanie alebo zmena programu kliknite na jazyk jazykového balíka Microsoft Office, ktorý chcete odinštalovať, kliknite na jazykový balík, kliknite na tlačidlo Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.

Vo Windowse Vista (zobrazenie kategórií)

Dôležité    Toto platí len pre Office 2010, pretože Office 2013 vyžaduje minimálne Windows 7.

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Odinštalovanie programu.

  Poznámka   V klasickom zobrazení v časti Programy dvakrát kliknite na položku Programy a funkcie.

 2. V dialógovom okne Odinštalovanie alebo zmena programu kliknite na jazyk jazykového balíka Microsoft Office, ktorý chcete odinštalovať, kliknite na jazykový balík, kliknite na tlačidlo Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.

V systéme Windows XP (zobrazenie kategórií)

Dôležité    Toto platí len pre Office 2010, pretože Office 2013 vyžaduje minimálne Windows 7.

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel a v časti Nastavenie kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  Poznámka   Ak používate klasické zobrazenie dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 2. V dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov kliknite na jazyk jazykového balíka Microsoft Office, ktorý chcete odinštalovať, kliknite na príslušný jazykový balík, kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov.

Na začiatok stránky

Platí pre: Excel 2013, Word 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, InfoPath 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Boli tieto informácie užitočné?

Áno Nie

Ako sa môžeme zlepšiť?

255 zostávajúce znaky

Na ochranu svojho súkromia neuvádzajte v pripomienkach kontaktné informácie. Ohodnotiť zásady ochrany osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Zmeniť jazyk