Kúpa, inštalácia, konfigurácia alebo odinštalovanie jazykového balíka Office

Jazykové balíky vám umožňujú zmeniť jazyk zobrazenia programov balíka Microsoft Office nainštalovaných v počítači a používať Pomocníka a nástroje korektúry a úprav v preferovanom jazyku.

Každý jazykový balík pozostáva z troch jazykových balíkov a zahŕňa jazykový balík pre Microsoft Project, Microsoft Visio a Microsoft Office. Ak nepotrebujete všetky tri jazykové balíky, po stiahnutí požadovaného jazyka môžete nainštalovať jazykový balík len pre ten produkt balíka Office, ktorý potrebujete.

Nákup, stiahnutie a inštalácia jazykového balíka

Jazykové balíky treba nainštalovať ako doplnok k inej jazykovej verzii balíka Office. Ak máte v počítači nainštalovanú napríklad nemeckú verziu balíka Office, môžete si kúpiť a nainštalovať jazykový balík aj pre ľubovoľný ďalší jazyk, napríklad španielčinu.

Office 2013

 1. Na stránke Jazykové nastavenia balíka Office 2013 vyberte požadovaný jazyk a potom kliknite na položku Kúpiť teraz.

 2. Vyberte požadované možnosti a postupujte podľa pokynov na nákup, stiahnutie a inštaláciu softvéru.

 3. Inštalačný proces opakujte pri každom produkte spoločnosti Microsoft, ktorý potrebujete.

Office 2010

Po kúpení, stiahnutí, nainštalovaní a nakonfigurovaní jazykového balíka Office môžete tento jazyk používať pre nainštalované programy balíka Office.

Na začiatok stránky

Konfigurovanie jazykového balíka v programe balíka Office

Po nainštalovaní softvéru treba nakonfigurovať program balíka Office vzhľadom na nové jazykové predvoľby.

Dôležité : Po inštalácii musíte ukončiť všetky programy balíka Office, aby sa vykonané zmeny mohli prejaviť.

 1. Otvorte program balíka Office, napríklad program Word.

 2. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Jazyk.

 3. V časti Výber jazykov úprav kliknite na položku Pridať ďalšie jazyky úprav, vyberte jazyk, ktorý chcete pridať, a potom kliknite na tlačidlo Pridať.

Na začiatok stránky

Odinštalovanie jazykového balíka

Vo Windowse 8

 1. Stlačením klávesu s logom Windows + X otvorte ovládací panel, čím zobrazíte zoznam príkazov a možností, a potom kliknite na položku Ovládací panel.

Zobrazenie zoznamu možností a príkazov po stlačení klávesu s logom Windows + X

 1. V časti Programy kliknite na položku Odinštalovať program a postupujte podľa pokynov.

Vo Windowse 7

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Odinštalovanie programu.

 2. V dialógovom okne Odinštalovanie alebo zmena programu kliknite na jazyk jazykového balíka Microsoft Office, ktorý chcete odinštalovať, kliknite na jazykový balík, kliknite na tlačidlo Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.

Vo Windowse Vista (zobrazenie kategórií)

Dôležité :  Toto platí len pre Office 2010, pretože Office 2013 vyžaduje minimálne Windows 7.

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel > Odinštalovanie programu.

  Poznámka : V klasickom zobrazení v časti Programy dvakrát kliknite na položku Programy a funkcie.

 2. V dialógovom okne Odinštalovanie alebo zmena programu kliknite na jazyk jazykového balíka Microsoft Office, ktorý chcete odinštalovať, kliknite na jazykový balík, kliknite na tlačidlo Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.

V systéme Windows XP (zobrazenie kategórií)

Dôležité :  Toto platí len pre Office 2010, pretože Office 2013 vyžaduje minimálne Windows 7.

 1. Kliknite na položky Štart > Ovládací panel a v časti Nastavenie kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

  Poznámka : Ak používate klasické zobrazenie dvakrát kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.

 2. V dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov kliknite na jazyk jazykového balíka Microsoft Office, ktorý chcete odinštalovať, kliknite na príslušný jazykový balík, kliknite na tlačidlo Odstrániť a potom postupujte podľa pokynov.

Na začiatok stránky

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×