Jednoduché vytváranie, úprava a správa prezentácií programu PowerPoint 2007

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Microsoft Office Documents 2007 Edition Inside Out obrazu titulnej strany

V tomto článku pochádza z Advanced Microsoft Office Documents 2007 Edition Inside Out lokality od Stephanie Krieger. Navštívte Lokalitu Microsoft Learning kúpa tejto knihy a CD súbor

Obsah tohto článku

Úvod

Efektívne nastavenie dokumentu

Úvod

Tajomstvo prezentácií programu Microsoft Office PowerPoint 2007, ktoré sa jednoducho vytvárajú, upravujú a spravujú, je takéto: Program PowerPoint je jednoduchý. Naozaj. Program PowerPoint obsahuje nástroje, vďaka ktorým môžete pracovať jednoducho a rýchlo. Stačí použiť dostupné nástroje a čas, ktorý strávite prácou v programe PowerPoint, bude veľmi priaznivý – všetko ide rýchlo, jednoducho a bez problémov – a prezentácie, ktoré vytvoríte, budú oveľa lepšie než očakávate.

Má to však jeden háčik (ale no tak, vedeli ste, že to nebude také jednoduché). Ak nepoužijete dostupné funkcie – teda ak budete tvrdohlavo používať okľuky a príliš komplikované riešenia namiesto toho, aby ste sa naučili používať nástroje, ktoré program PowerPoint zhovievavo poskytuje, môže si to odniesť vaša prezentácia. Môže sa vám dokonca zdať, že sa vám program PowerPoint smeje, keď bude vaša práca líhať popolom.

Moja rada teda znie: Nepokúšajte. Dokonca aj so svojimi skvelými novými funkciami je možné program PowerPoint používať rôznymi spôsobmi. Funkcie programu používajte spôsobom, akým sa majú používať, a vytvoriť prezentáciu bude hračka. Ako sa teda podvolíte vôli programu PowerPoint?

Úplne na začiatok jedna dôležitá rada: Ak má byť váš dokument prezentácia alebo podobný dokument, ktorý vyžaduje použitie predlôh a rozložení, mali by ste ho vytvoriť v programe PowerPoint. Ak má byť na mnohých stranách množstvo textu (napríklad v prípade zostavy) alebo ak potrebujete množstvo zložitých strán s textom a obrázkami (ako je napríklad brožúra), dokument sa vám takmer určite ľahšie vytvorí v programe Microsoft Office Word 2007. Stačí, ak v programe PowerPoint (a v ďalších zodpovedajúcich programoch) vytvoríte obrázky pre daný dokument. Ďalšie informácie o vytváraní príťažlivých a skvelo vyzerajúcich komplexných dokumentov programu Word nájdete v kapitole 4 s názvom „Building Easy-to-Manage, Robust Documents“ (Vytváranie robustných dokumentov, ktoré sa jednoducho spravujú) a v kapitole 12 s názvom „Planning Your Documents“ (Plánovanie dokumentov).

Ako základné pravidlo navrhujem, aby ste program PowerPoint používali ako „základňu“ pre dokumenty, ak môžete kladne odpovedať na najmenej jednu z nasledovných otázok.

 1. Bude sa dokument poskytovať ako prezentácia na obrazovke?

 2. Potrebujete používať predlohy snímok na akékoľvek iné účely, než sú možnosti, ktoré poskytujú štýly odsekov a rozloženie hlavičiek a piat v dokumentoch programu Word?

 3. Potrebujete používať rozloženia snímok na akýkoľvek typ rozloženia strán, ktorý nemôžete vytvoriť pomocou formátovania odsekov alebo tabuliek v dokumente programu Word?

Keď určíte, že dokument patrí do programu PowerPoint, zvážte nasledovné fakty.

 • Hoci existuje niekoľko výnimiek, platí, že ak používané rozloženie snímky nezodpovedá rozloženiu, ktoré potrebujete, nemali by ste ho používať. Prispôsobte buď rozloženie alebo – v prípade jednorazovo použitých rozložení – použite rozloženia snímok Prázdna strana alebo Iba nadpis a vytvorte vlastný vzhľad.

  Rozloženia však majú v programe svoj účel a môžu podstatne zjednodušiť vašu prácu. A čo viac, prezentácia plná snímok, ktoré nepoužívajú rozloženia so zástupnými symbolmi, bude určite spôsobovať problémy – prinajmenšom – neberte preto predchádzajúcu odrážku ako radu, aby ste nepoužívali rozloženia.

 • Používajte prvky obsiahnuté v motívoch, vrátane farieb, písiem a pozadí snímok, pokiaľ cielene nechcete, aby určité formátovanie zostalo nezmenené, a to ani vtedy, ak sa zmení motív.

 • Používajte predlohy snímok. Ak budete chcieť umiestniť jednu položku na viac než jednu snímku, položte si otázku, či by ste nemali použiť predlohu (alebo v programe PowerPoint 2007 rozloženie snímok) na dosiahnutie požadovaného cieľa v jednom kroku, a nie pomocou viacerých.

 • Na presné umiestnenie obsahu používajte nástroje Zarovnať, Rozmiestniť a Usporiadať (popísané v kapitole 18). Odhadovanie a posúvanie popiera účel používania programu PowerPoint a nikdy tak nedosiahnete tie najlepšie výsledky. Ak budete používať dostupné nástroje na kreslenie, dokonalé umiestnenie obsahu vám zaberie minimálny čas.

 • Pozorne sledujte veľkosť súboru. Program PowerPoint poskytuje funkcie, ktoré vám pomôžu minimalizovať veľkosť súboru aj v prípade, ak v prezentácii použijete množstvo grafických prvkov, ako je napríklad možnosť skomprimovania obrázkov alebo prilepenia obrázkov v rôznych formátoch (pomocou príkazu Prilepiť špeciálne). Jednou z najčastejších príčin poškodenia dokumentov programu PowerPoint je prílišná veľkosť súboru. Informácie o tom, ako môžete pomocou programu Skicár systému Microsoft Windows alebo Microsoft Office Picture Manager skonvertovať obrázky do iných formátov a zmenšiť tak súbory bez straty kvality, nájdete v kapitole 7 s názvom „Managing Graphics“ (Správa grafiky). Takisto si prečítajte kapitolu 18, ktorá obsahuje informácie o práci s obrázkami v programe PowerPoint.

 • Ak sa vám zdá, že na dokončenie úlohy bude potrebné vykonať veľa práce, nerobte ju. Nájdite si chvíľu a skúste pouvažovať, či neexistuje jednoduchšia cesta, pretože pravdepodobne existuje. A keďže jednoduchšia cesta znamená použitie správneho nástroja na vykonanie úlohy, pravdepodobne sa zlepšia aj vaše výsledky.

  Dávajte si napríklad pozor na akcie funkcie automatických opráv (ako je napríklad automatické prispôsobenie textu zástupnému symbolu) a nastavte predvolené hodnoty podľa výsledku, ktorý používate najčastejšie (ako je napríklad vypnutie funkcie automatického prispôsobenia pre základný text). Máte mnohé možnosti, ako efektívne používať funkciu automatického prispôsobenia, tak s ňou neustále nesúperte – nevyhráte. Pomoc s týmto príkladom nájdete v tipe pre riešenie problémov, ktorý sa nachádza ďalej v tejto kapitole pod názvom „Ako mám zabrániť automatickej zmene veľkosti písma?“.

  Ak si myslíte, že predchádzajúci zoznam vám moc nepomôže, ak neviete, či popísané funkcie používate efektívne, máte úplnú pravdu. Informácie, ktoré potrebujete, aby ste si odpovedali na tieto otázky, sú však všetky tu, tak čítajte ďalej.

Efektívne nastavenie dokumentu

Často sa zabúda, že prezentácia programu PowerPoint je dokument, tak to však je. Ak pochopíte prvky, ktoré sa môžu zobraziť na strane, a spôsob, akým sa daný prvok môže zobraziť za rôznych okolností (napríklad na obrazovke alebo vo vytlačenom materiáli), môže to výrazne zjednodušiť vašu prácu.

V tejto časti sa pozrieme, ako môže rozloženie snímky a nastavenie strany ovplyvniť prezentáciu.

Riaďte rozloženie – nedovoľte, aby riadilo vás

Tento nadpis sa vzťahuje na spôsob, akým sa zástupné symboly správajú na rozloženiach snímok. Cieľom myšlienky, ktorá stojí za zástupnými symbolmi (ako sú napríklad zástupné symboly pre nadpis a podnadpis na úvodnej snímke), je poskytnúť veľkosť a umiestnenie (a v niektorých prípadoch aj formátovanie) pre obsah snímky, takže všetko, čo musíte urobiť, je vložiť obsah na svoje miesto.

Problém, ktorý vzniká je, že ľudia často používajú rozloženia snímok, ktoré sa v skutočnosti nehodia k obsahu alebo rozloženiu, ktoré potrebujú, a upravujú veľkosť alebo formátovanie zástupných symbolov na jednotlivých snímkach. Samozrejme, jediným účelom zástupných symbolov je umožniť, aby rozloženie a formátovanie zostali konzistentné. Ak obnovíte pôvodné nastavenie rozloženia, všetky prispôsobenia sa stratia – napríklad veľkosť a umiestnenie objektov a formátovanie textu.

Práca so zástupnými symbolmi je vo vydaní 2007 oveľa jednoduchšia, pretože teraz môžete prispôsobiť rozloženia snímok a vytvoriť svoje vlastné tak, aby ste pre každý zástupný symbol dosiahli presne tú veľkosť a umiestnenie, ktoré potrebujete. Dôležité je využívať poskytované možnosti a vykonať krok navyše, prostredníctvom ktorého prejdete do rozloženia snímok a vykonáte požadované zmeny, a nie vykonávať zmeny na jednotlivých snímkach. To, kedy prispôsobovať rozloženie predlohy a kedy rozloženie jednotlivých snímok, ako aj to, ako prispôsobovať rozloženia, sa naučíte v časti tejto kapitoly s názvom „Working with Masters, Layouts, and Designs“ (Práca s predlohami, rozloženiami a návrhmi).

Samozrejme existujú výnimky v tom, čo možno nastaviť v rozložení snímok alebo v predlohe snímok. Ak potrebujete vlastné formátovanie, ako je napríklad priame formátovanie písma v niekoľkých slovách textu v zástupnom symbole alebo orámovanie okolo zástupného symbolu s obsahom, ako môžete zabrániť strate týchto prispôsobení? Až doteraz bolo odpoveďou, že je potrebné vyhýbať sa opakovanému používaniu rozloženia, no to už viac neplatí.

Ak potrebujete obnoviť umiestnenie zástupného symbolu na snímke, môžete použiť novú voľbu Vynulovať alebo znova použiť aktívne rozloženie z galérie Rozloženie. Obnovenie funguje spôsobom, akým doteraz fungovalo opätovné použitie rozloženia – znamená to, že sa stratia všetky prispôsobenia a snímka sa obnoví tak, aby používala iba umiestnenie a formátovanie, ktoré sa zobrazujú v rozložení snímok. Ak však namiesto toho jednoducho znova vyberiete aktívne rozloženie (kliknutím na požadované rozloženie v galérii Rozloženie), zástupné symboly sa vrátia do predvolenej veľkosti a pozície a všetko vlastné formátovanie zostane. Prístup k voľbe Vynulovať a ku galérii Rozloženie získate v skupine Snímky na karte Domov alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na snímku alebo na jej miniatúru na table Snímky.

Čo teda urobiť, ak chcete, aby mal text alebo objekty vlastnú veľkosť alebo pozíciu iba na jednej snímke? Nepresúvajte zástupné symboly ani nemeňte ich veľkosť na jednotlivých snímkach – namiesto toho použite vlastné objekty.

 • Ak vložíte blok textu (či už tradičný blok textu alebo blok textu WordArt) pomocou karty Vložiť namiesto toho, aby ste použili existujúci text alebo zástupný symbol s obsahom, získate vlastný objekt, ktorý neovplyvňujú zmeny v rozložení snímok. Nezabudnite však, že vlastné bloky textu neobsahujú formátovanie, ktoré je k dispozícii v zástupných symboloch (napríklad viaceré úrovne textu s odrážkami) – pri formátovaní vlastného textu je teda všetko na vás.

 • Keď vložíte iné typy objektov (napríklad obrázok, tabuľku, diagram alebo graf) z karty Vložiť na snímku, ktorá obsahuje prázdny zástupný symbol určený pre daný typ obsahu, nový objekt sa automaticky umiestni do daného prázdneho zástupného symbolu a prispôsobí sa jeho veľkosť. (Ak snímka obsahuje podobné zástupné symboly, ktoré však už obsahujú iný obsah, použitím karty Vložiť na vloženie objektu sa požadovaný vlastný objekt vloží bez pripojenia k zástupnému symbolu.)

 • Samozrejme, keď potrebujete vlastný objekt, cieľom je, aby sa nepripojil k zástupnému symbolu, takže ho nebudú ovplyvňovať zmeny, opätovné použitie alebo obnovenie rozloženia. Ak teda potrebujete objekty, ktoré majú byť nezávislé od zástupných symbolov, obyčajne najjednoduchším spôsobom je použitie rozloženia Prázdna strana alebo Iba nadpis, ako bolo uvedené vyššie. Ak však potrebujete vlastný objekt na snímke, ktorá obsahuje prázdne zástupné symboly, existuje jednoduché alternatívne riešenie, ktoré je uvedené nižšie.

  Vložte objekt do prázdneho zástupného symbolu. Potom objekt vyberte, vystrihnite (CTRL+X) a prilepte (CTRL+V). Objekt sa prilepí späť na snímku, no namiesto používania zástupného symbolu bude umiestnený na zástupnom symbole. Ak prilepený objekt presuniete, uvidíte, že na snímke zostane prázdny zástupný symbol.

Riešenie problémov – Ako mám zabrániť automatickej zmene veľkosti písma?

Voľby Automatický formát počas písania, ktoré automaticky prispôsobujú základný text alebo text nadpisu zástupným symbolom, sú v predvolenom nastavení zapnuté. Keď sa však použije akcia funkcie automatického prispôsobenia, v spodnom ľavom rohu bloku textu sa zobrazí inteligentná značka, pomocou ktorej môžete akciu zakázať. Kliknutím na šípku rozbaľte možnosti inteligentnej značky, čím sa zobrazí podobný obsah ako na nasledovnom obrázku.

Možnosti inteligentnej značky

Voľby, ktoré sa zobrazia v inteligentnej značke funkcie automatických opráv, závisia od typu zástupného symbolu, rozloženia snímky a nastavenia funkcie automatických opráv. Voľby rozdelenia textu medzi snímky, pokračovania na novej snímke a nastavenia zástupného symbolu do dvoch stĺpcov sú dostupné iba vo vstavaných rozloženiach s jedným zástupným symbolom s obsahom základnej časti (ako je napríklad symbol Nadpis a obsah) – k dispozícii sú však bez ohľadu na to, či je pre základný text zapnutá funkcia automatického prispôsobenia.

Pomocou tejto inteligentnej značky môžete vypnúť funkciu automatického prispôsobenia alebo vybrať inú zodpovedajúcu akciu iba pre samostatný zástupný symbol. Môžete tiež kliknúť na položku Nastaviť možnosti automatických opráv a potom na položku Automatický formát počas písania, čím sa zobrazí zoznam možností vrátane možností (na konci zoznamu) automatického prispôsobenia textu nadpisu a základného textu zástupným symbolom. Takisto môžete otvoriť dialógové okno Možnosti automatických opráv pomocou karty Kontrola pravopisu a gramatiky v dialógovom okne Možnosti programu PowerPoint.

Keď vypnete funkciu automatického prispôsobenia pre text nadpisu alebo základný text, inteligentné značky funkcie automatického prispôsobenia pre príslušné zástupné symboly nebudú viac obsahovať možnosti pre automatické prispôsobenie textu zástupnému symbolu ani možnosti ukončenia prispôsobenia textu zástupnému symbolu. Zobrazia sa však inteligentné značky, ktoré poskytujú prístup k dialógovému oknu Možnosti automatických opráv.

Tieto nastavenia je dobré ponechať zapnuté a v prípade potreby použiť na vypnutie nastavenia inteligentné značky. Aj keď nechcete, aby funkcia automatického prispôsobenia menila veľkosť písma, zobrazenie zmien vykonaných funkciou automatického prispôsobenia je znamenie, že snímka obsahuje príliš veľa textu alebo vyžaduje iný typ rozloženia.

Poznámky k nastaveniu strany

Na karte Návrh máte v skupine Nastavenie strany prístup k dobre známemu dialógovému oknu Nastavenie strany, ako aj rýchly prístup k možnosti zmeny medzi orientáciou na výšku a orientáciou na šírku.

Tak ako v predchádzajúcich verziách, ani teraz nemôže jedna prezentácia obsahovať snímky s orientáciou na výšku aj s orientáciou na šírku. Na snímkach s textom v prezentáciách určených na tlač však môžete vytvoriť vlastné rozloženia s otočeným textom (a preusporiadať zástupné symboly, ako je napríklad päta a číslo strany), aby ste sa priblížili vzhľadu strán s opačnou orientáciou. V prípade prezentácií určených na zobrazenie na obrazovke zasa môžete prepojiť snímky medzi prezentáciami a získať tak v prezentácii na obrazovke snímky s orientáciou na šírku aj na výšku. Pomoc týkajúcu sa prepojenia snímok medzi prezentáciami nájdete v tipe pre riešenie problémov v tejto časti.

V dialógovom okne Nastavenie strany si môžete všimnúť dve nové prednastavené možnosti veľkosti (zobrazené na nasledovnom obrázku), ktoré sú určené pre širokouhlé prezentácie. Predvolená veľkosť snímok je štandardná prezentácia určená na zobrazenie na obrazovke (pomer strán 4:3).

Dialógové okno Nastavenie strany

Pri formátovaní prezentácie pre tlač si dávajte pozor na merné jednotky šírky a výšky v tomto dialógovom okne, ktoré sú znázornené nižšie.

Merné jednotky šírky a výšky v dialógovom okne Nastavenie strany

Zapamätajte si, že ak je strana nastavená na veľkosť papiera Letter (19,05 x 25,4 cm), šírka aj výška strany sú o niečo menšie než uvedená veľkosť snímok. K rozdielu medzi nastavením šírky a výšky a nastavením veľkosti snímok dochádza bez ohľadu na vybranú veľkosť. Program PowerPoint pridáva k veľkosti strany okraje, takže to, čo vidíte na obrazovke, nezahŕňa okraje strán.

Tento fakt je dôležitý, ak program PowerPoint používate na vytvorenie dokumentu určeného na tlač, pretože to, čo vidíte na obrazovke, v skutočnosti nie je úplná veľkosť papiera. Čiastočne je to užitočné, pretože ak máte objekty, ktoré presahujú okraj snímky, vytlačia sa na tlačiarňach, ktoré nevedia spracovať presahy. Ak však potrebujete vytlačiť skutočný presah alebo iným spôsobom potrebujete využiť celú veľkosť papiera, máte dve možnosti.

 • V dialógovom okne Nastavenie strany zmeňte nastavenia Výška a Šírka na požadovanú veľkosť papiera. Napríklad v prípade papiera s orientáciou na šírku a veľkosťou Letter zadajte hodnotu 25,4 do poľa Šírka a hodnotu 19,05 do poľa Výška. (Ak používate inú predvolenú mernú jednotku než centimetre, príslušným spôsobom upravte predchádzajúce hodnoty.) Po vykonaní tohto kroku sa nastavenie Veľkosť snímok zmení na hodnotu Vlastná.

 • Ak však chcete využiť viac miesta na strane pri tlači, no chcete zachovať štandardné nastavenie veľkosti snímky pre použitie na zobrazenie na obrazovke, na karte Ukážka pred tlačou kliknite na tlačidlo Možnosti a potom kliknite na položku Podľa veľkosti papiera.

Tieto dve možnosti obyčajne nie je potrebné používať spolu. Ak zmeníte veľkosť snímky na úplnú veľkosť papiera a vložíte objekty, ktoré presahujú cez okraj snímky, no v dialógovom okne Ukážka pred tlačou sa napriek tomu nezobrazuje presah okraja snímky, najpravdepodobnejšou príčinou je, že aktívna tlačiareň nedokáže spracovať presahy z programu PowerPoint alebo môže byť potrebné zmeniť nastavenia tlačiarne tak, aby sa vytlačil presah. Ak chcete zobraziť ukážku celého prekrytia, môžete kedykoľvek zmeniť aktívnu tlačiareň na virtuálnu (napríklad na tlačiareň Odoslať do programu OneNote 2007 alebo Adobe Acrobat (PDF)).

Poznámka : Ak chcete získať prístup k dialógovému oknu Ukážka pred tlačou, kliknite na Tlačidlo Microsoft Office a potom ukážte na položku Tlačiť. (Nezabudnite, že môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na položku Ukážka pred tlačou a pridať ju na panel s nástrojmi Rýchly prístup.) Prístup k dialógovému oknu môžete získať aj kliknutím na tlačidlo Ukážka v dialógovom okne Tlač – je to dobrý spôsob, ako zobraziť ukážku akýchkoľvek zmien v nastaveniach tlačiarne. Ak chcete zmeniť nastavenia aktívnej tlačiarne, v dialógovom okne Tlač kliknite vedľa názvu aktívnej tlačiarne na tlačidlo Vlastnosti. Vlastnosti tlačiarne závisia od ovládača tlačiarne a nie sú súčasťou programov balíka Microsoft Office.

Riešenie problémov – Potrebujem zobraziť snímky s orientáciu na výšku aj na šírku v tej istej prezentácii

Ako už bolo uvedené v tejto časti, všetky snímky v jednej prezentácii musia používať orientáciu na výšku alebo orientáciu na šírku. Čo teda urobiť, ak potrebujete snímky s orientáciou na výšku v prezentácii s orientáciou na šírku určenej na zobrazenie na obrazovke? Pomocou hypertextových prepojení vám to bude trvať iba chvíľu.

Každá snímka v prezentácii funguje v rámci daného súboru ako záložka. Vďaka tomu môžete jednoducho použiť hypertextové prepojenie zo snímky s orientáciou na šírku na snímke, ktorá sa má zobrazovať s orientáciou na výšku. Potom môžete pridať hypertextové prepojenie v prezentácii s orientáciou na výšku, ktoré umožní návrat na správnu snímku v prezentácii s orientáciou na šírku.

Hypertextové prepojenia možno v programe PowerPoint použiť na ľubovoľný objekt – môžete tak použiť hypertextové prepojenie na existujúci objekt na snímke alebo vložiť tvar, ktorý sa použije ako prepojenie. (Zapamätajte si, že ak nechcete, aby sa tvar použitý ako prepojenie zobrazoval počas prezentácie na obrazovke, môžete nastaviť výplň aj obrys tvaru na hodnotu Žiadne. Ak to urobíte, zapamätajte si umiestnenie tvaru, aby ste naň počas prezentácie mohli kliknúť. Neklikajte na prepojenie, kým sa kurzor nezmení na ikonu ruky, ktorá označuje, že sa kurzor nachádza nad hypertextovým prepojením. Kliknutím na snímok v prezentácii, keď sa zobrazuje predvolený kurzor, prejdete v aktívnom súbore na ďalšiu snímku.)

Ak chcete pridať hypertextové prepojenie na snímku v inej prezentácii, vyberte objekt, ku ktorému chcete prepojenie pridať, a potom na karte Vložiť kliknite v skupine Prepojenia na tlačidlo Prepojenie. V dialógovom okne Vloženie hypertextového prepojenia (na obrázku) kliknite na položku Existujúci súbor alebo webová stránka v časti Prepojiť na a potom pomocou položky Kde hľadať vyhľadajte súbor, na ktorý chcete vytvoriť prepojenie.

Dialógové okno Vloženie hypertextového prepojenia

Ak chcete vytvoriť prepojenie na konkrétnu snímku v danom súbore, kliknite na tlačidlo Záložka. V dialógovom okne Záložky je uvedený názov každej snímky vo vybranej prezentácii. Keď vyberiete záložku, zobrazí sa v tomto dialógovom okne za znakom libry v poli Adresa, ako je to znázornené na predchádzajúcom obrázku. Potom v prezentácii s orientáciou na výšku pridajte ďalšie hypertextové prepojenie, ktoré bude smerovať späť na nasledujúcu snímku, ktorú chcete zobraziť v hlavnej prezentácii.

Ak potrebujete, aby mali snímky s textom v prezentácii určenej na tlač opačnú orientáciu, použite rozloženia snímok s otočeným textom, vďaka čomu budete môcť vytvoriť všetky snímky v tom istom dokumente.

O autorke

Stephanie Krieger je držiteľkou titulu MVP pre systém produktov Microsoft Office, ako aj autorkou kníh Advanced Microsoft Office Documents 2007 Edition Inside Out a Microsoft Office Document Designer. Ako profesionálna konzultantka v oblasti vytvárania dokumentov pomohla mnohým globálnym spoločnostiam vyvinúť podnikové riešenia pre balík Microsoft Office a naučila mnohých profesionálov vytvárať skvelé dokumenty tým, že im ukázala, ako programy balíka Office „myslia“. Stephanie pravidelne prispieva na viaceré webové stránky spoločnosti Microsoft a často poskytuje webové vysielania týkajúce sa balíka Office. Na jej blogu na adrese arouet.net nájdete tipy pre balík Microsoft Office, ako aj informácie o nových a pripravovaných publikáciách a webových vysielaniach.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Zdieľanie Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Boli tieto informácie užitočné?

Skvelé? Máte nejaké ďalšie pripomienky?

Ako sa môžeme zlepšiť?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×