Office
Prihlásenie

Inovácia siete na Yammer Enterprise

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Yammer Basic je služba podnikovej sociálnej siete, ktorá zamestnancom uľahčuje komunikáciu, zdieľanie a spoluprácu. Táto bezplatná služba poskytuje spoločnostiam a ich zamestnancom súkromnú sieť na uverejňovanie správ, nahrávanie súborov, označovanie príspevkov, ktoré sa im páčia, sledovanie jednotlivých používateľov, označovanie príspevkov, vyhľadávanie atď. Ak sa spoločnosť zaregistruje v službe Yammer Basic, sieť Yammer môže používať každý zamestnanec s platnou e-mailovou adresou spoločnosti. Yammer Basic je súčasťou služieb Office 365.

Oprávnení používatelia služieb Office 365, ktorí vyžadujú dôkladnejšie prispôsobenie vzhľadu a správania, správy obsahu a členstva alebo zabezpečenia siete Yammer, môžu vykonať inováciu služby Yammer Enterprise. Yammer Enterprise poskytuje všetky funkcie Yammeru Basic, k dispozícii sú však navyše funkcie využívania značiek, zabezpečenia a spravovania, ktoré umožňujú prispôsobenie a ochranu súkromnej siete. K dispozícii sú tieto funkcie:

 • možnosť vytvoriť vlastný návrh, s ktorým sa vzhľad a správanie siete prispôsobia značke spoločnosti,

 • rozšírené konfiguračné nastavenia, ktoré umožňujú globálne riadenie používateľov a správu obsahu,

 • výkonné ovládacie prvky zabezpečenia, ktoré uľahčujú spravovanie prístupu k sieti a jej zabezpečenie,

 • možnosť exportovať sieťové údaje na účely vytvárania zostáv, uchovávania údajov a analýzy,

 • rozšírená integrácia, ktorá zahŕňa synchronizáciu adresárov a jediné prihlásenie.

  Dôležité: 

Inovácia

Yammer Enterprise môžete aktivovať prostredníctvom portálu spravovania služieb Office 365. Použite tento postup:

 1. Prejdite do Centra spravovania služieb Office 365.

 2. V časti integrovaných služieb kliknite na položku Áno, aktivovať pre moju sieť Yammer Enterprise.

 3. Postupujte podľa krokov v sprievodcovi.

Po aktivácii sa globálni správcovia služieb Office 365 stanú správcami príslušnej siete Yammer a budú môcť Yammer prispôsobiť a spravovať. Správcovia Yammeru musia mať k dispozícii doménu, ktorá sa zhoduje so sieťou Yammer. V sieti contoso.com sa správcami Yammeru stanú iba globálni správcovia služieb Office 365 s e-mailovou adresou s príponou @contoso.com. E-mailové adresy konta správcu Yammeru navyše nesmú obsahovať výrazy admin (správca), support (technická podpora) ani user (používateľ).

Ďalšie informácie o inovácii na Yammer Enterprise nájdete v téme Yammer – plány a ceny. Podrobné pokyny týkajúce sa procesu aktivácie nájdete v téme Sprievodca aktiváciou Yammeru.

Určenie stratégie inovácie na Yammer Enterprise

Súčasťou služby Yammer je súkromná sieť alebo kolekcia súkromných sietí, ktoré sú usporiadané podľa e-mailovej domény. Yammer vytvorí sieť pre každú jedinečnú e-mailovú doménu v organizácii. Používatelia sú tak po prihlásení presmerovaní do siete Yammer, ktorá zodpovedá ich e-mailovej adrese. Používateľ jan@contoso.com sa napríklad presmeruje do siete contoso.com.

Niektoré organizácie majú k dispozícii iba jednu e-mailovú doménu pre všetkých používateľov. Veľké organizácie často používajú viac domén v závislosti od obchodnej jednotky či miestneho nastavenia (napr. contosoeuropa.com, contosoazia.com atď.). Ak máte k dispozícii viac domén, je nutné určiť stratégiu inovácie siete Yammer.

Pri definovaní stratégie inovácie sa určí, ktorá existujúca sieť Yammer sa má inovovať, či sa má vytvoriť nová a ako sa sekundárne siete stanú súčasťou zámeru so sociálnou sieťou. Spôsob inovácie a spojenia sietí určí, v akom rozsahu budú môcť používatelia spolupracovať, a to najmä v prípade, že zamestnanci patria do rôznych obchodných jednotiek či pobočiek alebo sa nachádzajú v rôznych častiach sveta. Najdôležitejšie je rozhodnúť sa, či má byť výsledkom jedna centrálna sieť Yammer, ku ktorej má prístup väčšina používateľov v organizácii, alebo viac sietí rozdelených podľa e-mailových domén.

Inovácia existujúcej siete alebo vytvorenie novej

Inovácia alebo vytvorenie jednej centrálnej siete Yammer predstavuje odporúčaný postup, pretože uľahčuje spoluprácu medzi všetkými zamestnancami a umožňuje pozývanie používateľov z iných domén do primárnej domény ako hostí. Spoločná sieť navyše umožňuje centralizovanú správu. Zaručí sa tak jednotnosť pri implementácii a správe politík, uvedení funkcií, plánovanej údržbe atď. Spoločná sieť je účinná, ak sa všetci zamestnanci nachádzajú na jednom mieste, prípadne sa nachádzajú na rôznych miestach, majú však k dispozícii spoločnú e-mailovú adresu.

Ak sa rozhodnete inovovať jednu sieť, pravdepodobne si zvolíte e-mailovú doménu, ku ktorej má prístup väčšina používateľov (zvyčajne ide o primárny e-mailový alias organizácie) ALEBO sieť s najväčším množstvom údajov, aby sa uchoval cenný obsah. Pri inovácii existujúcej siete Yammer sa uchová príslušný obsah aj aktívni používatelia.

Väčšina organizácií má k dispozícii jednu primárnu doménu pre e-mailové adresy zamestnancov, takže inovácia alebo vytvorenie jednej siete je najčastejším postupom.

Inovácia viacerých sietí

Ak máte viac sietí nariekanie, odporúčame zjednotiť menších sietí do vašej organizácie primárnej siete vykonaním sieť migrácie (pozri siete migrácie: konsolidovať viac nariekanie sietí). Konsolidácia siete vám umožní:

 • Znížiť nariekanie nákladov správy:    Po konsolidácii, môžete spravovať jeden jediný nariekanie služby, skôr ako riadenie jednotlivých nariekanie siete.

 • Znížiť informácie silo v organizácii:    Zberná služba nariekanie, ktoré môžu zdieľať všetci používatelia s splnomocňuje mohli pripojiť a pracovať so všetkými osobami vo vašej organizácii.

 • Umožniť Office 365 užívateľov prihlásiť do nariekanie ľahko:    Používatelia môžu prihlásiť do nariekanie s ich poverenia Office 365 a ľahko prístup nariekanie z Office 365 aplikácia raketomet. Nájdete v Office 365 prihlásenie pre nariekanie.

 • Bezproblémovo spravovať službu nariekanie z Office 365:    Po konsolidácii, je zjednodušiť riadenie nariekanie služby. Napríklad, môžete mať riešenie jediného prihlásenia, keď budete presadzovať Úrad 365 identity pre nariekanie užívateľov, a môžete spravovať používateľov a správcov centrálne z Office 365 keď môžete spravovať používateľov nariekanie cez ich životného cyklu z Office 365.

Inovácia jednej siete a zlúčenie priradených domén alebo existujúcich sietí

Pri integrácii e-mailovej domény s existujúcou sieťou Yammer do väčšej nadradenej siete dochádza k tzv. zlúčeniu sietí. Zlúčenie sietí predstavuje užitočnú možnosť v prípade, že sa organizácia skladá z viacerých obchodných jednotiek alebo pobočiek, ktoré chcú využiť funkcie spolupráce a správy Yammeru Enterprise, nepoužívajú však spoločnú e-mailovú doménu. V tomto scenári sa všetci používatelia môžu pripojiť k jednej sieti aj bez výslovného povolenia správcu siete a začať spolupracovať ihneď po úvodnom prihlásení.

Povedzme napríklad, že Contoso.com je nadnárodná spoločnosť s pobočkami vo veľkých mestách v celom svete. Každá z týchto pobočiek ponúka odlišné rady produktov, čím spĺňa jedinečné požiadavky zákazníkov v danej oblasti. E-mailové adresy zamestnancov sa líšia v závislosti od názvu pobočky (@contosoeuropa, @contosoazia atď.). Pri zlúčení sietí sa domény všetkých pobočiek zlúčia do nadradenej siete Yammer, napríklad @contoso.com, a používatelia s e-mailovými adresami pobočiek sa pri prihlásení presmerujú do nadradenej siete Yammer.

Pri inovácii a zlučovaní domén sa odporúča vybrať ako nadradenú sieť najrelevantnejšiu existujúcu sieť, čiže sieť s najväčším množstvom obsahu alebo používateľov. Túto možnosť je potrebné dôkladne zvážiť, pretože pri zlúčení e-mailových domén používatelia stratia prístup k obsahu vytvorenému v pôvodnej sieti Yammer.

O pomoc pri zlúčení sietí požiadajte oddelenie technickej podpory Yammeru Enterprise.

Poznámka:  Integrácia e-mailovej domény, ktorá nie je pridružená k sieti Yammer, do väčšej nadradenej siete sa nazýva pridanie domény. Keďže nie je k dispozícii žiadna existujúca sieť Yammer, počas procesu pridania domény nedôjde k strate žiadneho obsahu.

Príprava používateľov na zlúčenie sietí

Pri každom uvedení nových technológií či služieb je nevyhnutné informovať a pripraviť používateľov, a to najmä v prípade, že súčasťou procesu uvedenia je zlúčenie sietí. Získate tak príležitosť nielen vzbudiť záujem komunity používateľov, ale tiež dáte členom komunity možnosť spoznať novú technológiu a klásť otázky ešte pred jej príchodom. Jasná, pútavá a včasná komunikácia je pre úspešné uvedenie nevyhnutná. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu zabezpečiť úspešné zlúčenie.

 1. Pred zlúčením informujte používateľov, ktorých siete sa zlúčia s nadradenou sieťou, o dátume, čase a dôsledkoch zlúčenia. V rámci tohto kroku uveďte dôvody zlúčenia, zdôraznite výhody a udeľte pokyny na archiváciu údajov súkromných správ, poznámok, súborov atď. Upozornite používateľov, že po zlúčení budú tieto údaje neprístupné. K dispozícii je šablóna plánu oznamovania.

 2. Informujte používateľov v nadradenej sieti, že sieť sa rozširuje o nových používateľov, a vyzvite aktuálnych používateľov, aby nových používateľov privítali.

 3. Pred zlúčením zvážte export údajov, najmä v prípade, že organizácia uplatňuje špecifické politiky uchovávania údajov. Export údajov musí uskutočňovať overený správca.

Zdroje informácií

Yammer poskytuje niekoľko nástrojov, šablón a podporných zdrojov informácií pri plánovaní a implementácii inovácie na Yammer Enterprise:

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Vyberte si podnikovú sociálnu sieť: Yammer alebo informačný kanál s aktualizáciami?

Zoznámte sa so sieťou Yammer

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×