Inovácia na Microsoft OneNote 2013 z predchádzajúcej verzie

Nové poznámkové bloky, ktoré vytvoríte v programe OneNote 2013, sa automaticky uložia v novom formáte súborov programu OneNote 2010 – 2013. Tento formát sa vyžaduje na zabezpečenie správneho fungovania všetkých funkcií programu OneNote 2013. Ako už názov tohto formátu napovedá, OneNote 2013 dokáže prečítať poznámkové bloky vytvorené v programe OneNote 2010 alebo OneNote 2013.

V programe OneNote 2013 možno otvoriť, zobraziť a upraviť aj všetky súbory poznámkového bloku uložené v starších formátoch súborov programu OneNote 2010 a 2007.

Pri inovácii z programu OneNote 2007 na program OneNote 2013 sa vaše existujúce poznámkové bloky vo formáte OneNote 2007 automaticky neskonvertujú. Je to tak preto, aby ste mohli používať OneNote 2013 v prípade všetkých poznámkových blokov a tiež spolupracovať na spoločných projektoch s tými, ktorí majú zdieľané poznámkové bloky uložené v staršom formáte OneNote 2007.

Ak chcete skontrolovať, v akom formáte súboru je uložený konkrétny poznámkový blok, použite jeden z týchto postupov:

 • Otvorte poznámkový blok v programe OneNote 2013 a potom sa pozrite na záhlavie okna aplikácie OneNote. Ak sa vedľa názvu poznámkového bloku zobrazuje [režim kompatibility], poznámkový blok je uložený v staršom formáte programu OneNote 2007.

 • Vo OneNote 2010 kliknite na položky Súbor > Informácie. Vedľa názvu poznámkového bloku, ktorého formát chcete zistiť, kliknite na tlačidlo Nastavenie a potom na položku Vlastnosti. Formát, v ktorom je aktuálny poznámkový blok uložený, nájdete v dialógovom okne Poznámkový bok – vlastnosti v poli Predvolený formát.
   

Tip : Ak poznámky nepotrebujete zdieľať s používateľmi OneNotu 2007, odporúčame skonvertovať existujúce poznámkové bloky na nový formát OneNote 2010-2013, aby ste mohli používať všetky funkcie, ktoré OneNote 2013 ponúka.
 

Na začiatok stránky

Manuálna konverzia poznámkových blokov medzi formátmi súborov

Nové poznámkové bloky, ktoré vytvoríte v programe OneNote 2013, sa podľa predvoleného nastavenia automaticky ukladajú v novom formáte súboru programu OneNote 2010 – 2013. OneNote 2013 však poskytuje aj nástroj na konverziu, ktorý vám umožní jednoducho zmeniť formát existujúceho poznámkového bloku na iný.

Toto je užitočné vždy, keď potrebujete zdieľať poznámkový blok programu OneNote 2013 s ľuďmi, ktorí ešte používajú program OneNote 2007, alebo keď ste už ukončili zdieľanie poznámkového bloku programu OneNote 2007 a chcete využívať všetky funkcie programu OneNote 2013.

Ak chcete manuálne konvertovať existujúci poznámkový blok do požadovaného formátu, postupujte takto:

 1. Kliknite na položky Súbor > Informácie.

 2. Vedľa názvu poznámkového bloku, ktorý chcete konvertovať, kliknite na tlačidlo Nastavenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 3. V dialógovom okne Poznámkový blok - vlastnosti si v poli Predvolený formát pozrite, v akom formáte je uložený aktuálny poznámkový blok a potom použite jeden z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete skonvertovať poznámkový blok programu OneNote 2007 na novší formát programu OneNote 2010 – 2013, kliknite na položku Skonvertovať na 2010 – 2013.

  • Ak chcete skonvertovať poznámkový blok OneNotu 2013 na starší formát OneNote 2007, kliknite na položku Skonvertovať na formát verzie 2007.
    

Konverzia poznámkového bloku na starší formát 2007 znefunkční niekoľko funkcií v programe OneNote 2013  – vrátane matematických rovníc, vytvárania prepojených poznámok a histórie verzií  – a obsah poznámkového bloku vytvorený pomocou týchto funkcií môže byť ovplyvnený alebo znefunkčnený. Z toho dôvodu zvážte, či nevytvoríte záložnú kópiu poznámkového bloku programu OneNote 2013, skôr ako ho skonvertujete na starší formát OneNote 2007.

Ak poznámkový blok obsahuje jednotlivé sekcie uložené v staršom formáte OneNote 2007 alebo ak presuniete stranu či sekciu poznámkového bloku jedného formátu do poznámkového bloku v inom formáte, OneNote 2013 zobrazí upozornenie na tieto rozpory.

Poznámka : Formát súboru OneNote 2010-2013 sa nedá použiť vo OneNote 2007. Ak ste už poznámkový blok inovovali na formát súboru OneNote 2010-2013 a potrebujete sa vrátiť do staršieho formátu 2007, podľa predchádzajúcich krokov poznámkový blok opätovne skonvertujte na pôvodný formát.
 

Na začiatok stránky

Inovácia z programu OneNote 2003

Program OneNote 2003 bol vytvorený takmer pred desiatimi rokmi, preto nedokáže prečítať formáty súborov ani spracovať funkcie troch novších verzií programu OneNote, ktoré boli odvtedy vydané.

Ak inovujete z OneNotu 2003 na OneNote 2013 a chcete mať možnosť upraviť svoje existujúce poznámky, bude potrebné inovovať celý poznámkový blok vo formáte 2003 na formát OneNotu 2013 alebo OneNotu 2007. Poznámkový blok vo formáte verzie 2003 treba otvoriť vo OneNote 2013 a potom kliknúť na informačný panel v hornej časti stránky, v ktorom sa zobrazuje výzva na inováciu poznámok.

Poznámka :  Ak inovujete poznámkový blok OneNotu 2003 na formát OneNotu 2007, niektoré funkcie OneNotu 2013 naďalej nebudú k dispozícii vrátane matematických rovníc, vytvárania prepojených poznámok a histórie verzií poznámkového bloku.
 

Poznámkový blok OneNotu 2003 skonvertovaný na novší formát nie je možné skonvertovať späť. Ak si poznámkové bloky OneNotu 2003 potrebujete nechať v tomto starom formáte, zvážte vytvorenie záložnej kópie poznámkového bloku predtým, ako skonvertujete jeho pracovnú kópiu na najnovší formát.
 

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×