Informácie o viacjazyčných funkciách v balíku Office

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Ktorý program balíka Office používate?

Word

Excel

PowerPoint

Outlook

Word

Na vytvorenie, úpravu a zobrazenie textu vo viacerých jazykoch môžete použiť nasledujúce viacjazyčné funkcie.

Znaky Unicode a medzinárodné klávesnice

Kódovací štandard Unicode umožňuje vyjadriť znaky väčšiny písaných jazykov pomocou jednej tabuľky znakov.

V Office for Mac 2011 môžete zadávať, zobrazovať a tlačiť znaky Unicode priradené k nasledujúcim klávesniciam:

americká, austrálska, belgická, brazílska, britská, bulharská, česká, dánska, Dvorak, estónska, faerská, fínska, francúzska, francúzska (Švajčiarsko), grécka, havajská, holandská, chorvátska, inuktitutská, írska, islandská, kanadská, litovská, lotyšská, macedónska (bývalá juhoslovanská republika), maďarská, nemecká, nemecká (Švajčiarsko), nórska, poľská, portugalská, rakúska, rumunská, ruská, severosamijská, slovenská, slovinská, srbská, šestnástkové zadávanie kódu Unicode, španielska, švédska, talianska, turecká, ukrajinská a waleská.

Použiť možno aj nasledujúce metódy vstupu pre Mac OS X: Hangul, Kotoeri, tamilčina Murasu Anjal, zjednodušená čínština a tradičná čínština.

Čínština

Office možno používať na prácu v čínštine. Môžete napríklad zadávať čínske znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy a vo Worde používať čínske pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie čínskeho jazyka, pozrite si tému Zapnutie funkcií čínskeho jazyka.

Japončina

Office možno používať na prácu v japončine. Môžete napríklad zadávať japonské znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy v Exceli a vo Worde používať japonské pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie japonského jazyka, pozrite si tému Zapnutie japonských jazykových funkcií (len verzia pre USA).

Zmiešané znaky

V dokumentoch balíka Office možno zobraziť údaje, ktoré sú uvedené v znakoch latinky aj v znakoch východoázijských jazykov.

Nástroje korektúry

Keď používate rozloženie klávesnice pre jazyk, pre ktorý sú k dispozícii nástroje korektúry, môžete takisto využiť nástroje korektúry daného jazyka. Ďalšie informácie nájdete v téme Nástroje korektúry dostupné pre jednotlivé jazyky.

Pravidlá francúzskeho pravopisu

Ak pracujete vo francúzštine, môžete vo Worde a PowerPointe nastaviť preferencie týkajúce sa kontroly pravopisu tak, aby sa na kontrolu pravopisu francúzskych textov používali tradičné pravidlá pravopisu (platiace pred jazykovou reformou), nové pravidlá pravopisu (platiace po jazykovej reforme) alebo oba typy pravidiel pravopisu. Takisto môžete vyžadovať používanie veľkých písmen s diakritikou.

Pravidlá nemeckého pravopisu po jazykovej reforme

Ak pracujete v nemčine, môžete vo Worde nastaviť preferencie týkajúce sa kontroly pravopisu tak, aby sa na kontrolu pravopisu nemeckých textov používali pravidlá pravopisu platiace po jazykovej reforme.

Pravidlá portugalského pravopisu (Brazília)

Ak pracujete v portugalčine (Brazília), môžete vo Worde nastaviť preferencie týkajúce sa kontroly pravopisu tak, aby sa používali tradičné brazílske pravidlá pravopisu (platiace pred jazykovou reformou), nové pravidlá pravopisu (platiace po jazykovej reforme) alebo oba typy pravidiel pravopisu.

Pravidlá portugalského pravopisu

Ak pracujete v portugalčine, môžete vo Worde nastaviť preferencie týkajúce sa kontroly pravopisu tak, aby sa na kontrolu pravopisu portugalských textov používali tradičné pravidlá pravopisu (platiace pred jazykovou reformou), nové pravidlá pravopisu (platiace po jazykovej reforme) alebo oba typy pravidiel pravopisu.

Pravidlá ruského pravopisu

Môžete vyžadovať používanie písmena cyriliky IO namiesto písmena cyriliky IE.

Pravidlá španielskeho pravopisu

Ak pracujete v španielčine, môžete vo Worde nastaviť preferencie týkajúce sa kontroly pravopisu tak, aby sa na kontrolu pravopisu španielskych textov používali pravidlá s tvarom slovesa Tuteo, pravidlá s tvarom slovesa Voseo alebo oba typy pravidiel.

Hodnoty meny euro

Môžete zadať a vytlačiť hodnoty meny euro.

V Exceli môžete vykonávať finančné výpočty zahŕňajúce euro.

Formáty dátumu, času a čísel

Keď zadáte dátumy, časy a čísla, Office ich zobrazí podľa vašich nastavení predvolieb jazyka a textu pre systém Mac OS X.

Pravidlá viacjazyčného zoraďovania

Vo Worde môžete zoradiť údaje v tabuľkách a zoznamoch na základe pravidiel platných v rôznych podporovaných jazykoch. Ak chcete nastaviť jazyk zoradenia, kliknite v ponuke Tabuľka na položku Zoradiť a potom na položku Možnosti.

Webové stránky

Keď vo Worde, Exceli alebo PowerPointe vytvoríte webovú stránku, môžete nastaviť predvolené kódovanie tabuľky znakov, aby sa stránka vo webových prehliadačoch na celom svete zobrazovala správne.

Office pre Mac v iných jazykoch

Office pre Mac je k dispozícii v týchto jazykoch:

 • čínština (zjednodušená a tradičná)

 • dánčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • holandčina

 • angličtina

 • fínčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • francúzština

 • nemčina

 • taliančina

 • japončina

 • nórčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • poľština

 • ruština

 • španielčina

 • švédčina,

Ďalšie informácie o iných jazykových verziách balíka Office for Mac, navštívte blog o Microsoft pre Mac medzinárodné stránky.

Poznámka: Pre jazyky balíka Nordic Pack je obsah Pomocníka k dispozícii v angličtine.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Preklad obsahu do iného jazyka

Excel

Na vytvorenie, úpravu a zobrazenie textu vo viacerých jazykoch môžete použiť nasledujúce viacjazyčné funkcie.

Znaky Unicode a medzinárodné klávesnice

Kódovací štandard Unicode umožňuje vyjadriť znaky väčšiny písaných jazykov pomocou jednej tabuľky znakov.

V Office for Mac 2011 môžete zadávať, zobrazovať a tlačiť znaky Unicode priradené k nasledujúcim klávesniciam:

americká, austrálska, belgická, brazílska, britská, bulharská, česká, dánska, Dvorak, estónska, faerská, fínska, francúzska, francúzska (Švajčiarsko), grécka, havajská, holandská, chorvátska, inuktitutská, írska, islandská, kanadská, litovská, lotyšská, macedónska (bývalá juhoslovanská republika), maďarská, nemecká, nemecká (Švajčiarsko), nórska, poľská, portugalská, rakúska, rumunská, ruská, severosamijská, slovenská, slovinská, srbská, šestnástkové zadávanie kódu Unicode, španielska, švédska, talianska, turecká, ukrajinská a waleská.

Použiť možno aj nasledujúce metódy vstupu pre Mac OS X: Hangul, Kotoeri, tamilčina Murasu Anjal, zjednodušená čínština a tradičná čínština.

Čínština

Office možno používať na prácu v čínštine. Môžete napríklad zadávať čínske znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy a vo Worde používať čínske pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie čínskeho jazyka, pozrite si tému Zapnutie funkcií čínskeho jazyka.

Japončina

Office možno používať na prácu v japončine. Môžete napríklad zadávať japonské znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy v Exceli a vo Worde používať japonské pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie japonského jazyka, pozrite si tému Zapnutie japonských jazykových funkcií (len verzia pre USA).

Zmiešané znaky

V dokumentoch balíka Office možno zobraziť údaje, ktoré sú uvedené v znakoch latinky aj v znakoch východoázijských jazykov.

Nástroje korektúry

Keď používate rozloženie klávesnice pre jazyk, pre ktorý sú k dispozícii nástroje korektúry, môžete takisto využiť nástroje korektúry daného jazyka. Ďalšie informácie nájdete v téme Nástroje korektúry dostupné pre jednotlivé jazyky.

Hodnoty meny euro

Môžete zadať a vytlačiť hodnoty meny euro.

V Exceli môžete vykonávať finančné výpočty zahŕňajúce euro.

Formáty dátumu, času a čísel

Keď zadáte dátumy, časy a čísla, Office ich zobrazí podľa vašich nastavení predvolieb jazyka a textu pre systém Mac OS X.

Webové stránky

Keď vo Worde, Exceli alebo PowerPointe vytvoríte webovú stránku, môžete nastaviť predvolené kódovanie tabuľky znakov, aby sa stránka vo webových prehliadačoch na celom svete zobrazovala správne.

Office pre Mac v iných jazykoch

Office pre Mac je k dispozícii v týchto jazykoch:

 • čínština (zjednodušená a tradičná)

 • dánčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • holandčina

 • angličtina

 • fínčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • francúzština

 • nemčina

 • taliančina

 • japončina

 • nórčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • poľština

 • ruština

 • španielčina

 • švédčina,

Ďalšie informácie o iných jazykových verziách balíka Office for Mac, navštívte blog o Microsoft pre Mac medzinárodné stránky.

Poznámka: Pre jazyky balíka Nordic Pack je obsah Pomocníka k dispozícii v angličtine.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Preklad obsahu do iného jazyka

PowerPoint

Na vytvorenie, úpravu a zobrazenie textu vo viacerých jazykoch môžete použiť nasledujúce viacjazyčné funkcie.

Znaky Unicode a medzinárodné klávesnice

Kódovací štandard Unicode umožňuje vyjadriť znaky väčšiny písaných jazykov pomocou jednej tabuľky znakov.

V Office for Mac 2011 môžete zadávať, zobrazovať a tlačiť znaky Unicode priradené k nasledujúcim klávesniciam:

americká, austrálska, belgická, brazílska, britská, bulharská, česká, dánska, Dvorak, estónska, faerská, fínska, francúzska, francúzska (Švajčiarsko), grécka, havajská, holandská, chorvátska, inuktitutská, írska, islandská, kanadská, litovská, lotyšská, macedónska (bývalá juhoslovanská republika), maďarská, nemecká, nemecká (Švajčiarsko), nórska, poľská, portugalská, rakúska, rumunská, ruská, severosamijská, slovenská, slovinská, srbská, šestnástkové zadávanie kódu Unicode, španielska, švédska, talianska, turecká, ukrajinská a waleská.

Použiť možno aj nasledujúce metódy vstupu pre Mac OS X: Hangul, Kotoeri, tamilčina Murasu Anjal, zjednodušená čínština a tradičná čínština.

Čínština

Office možno používať na prácu v čínštine. Môžete napríklad zadávať čínske znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy a vo Worde používať čínske pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie čínskeho jazyka, pozrite si tému Zapnutie funkcií čínskeho jazyka.

Japončina

Office možno používať na prácu v japončine. Môžete napríklad zadávať japonské znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy v Exceli a vo Worde používať japonské pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie japonského jazyka, pozrite si tému Zapnutie japonských jazykových funkcií (len verzia pre USA).

Zmiešané znaky

V dokumentoch balíka Office možno zobraziť údaje, ktoré sú uvedené v znakoch latinky aj v znakoch východoázijských jazykov.

Nástroje korektúry

Keď používate rozloženie klávesnice pre jazyk, pre ktorý sú k dispozícii nástroje korektúry, môžete takisto využiť nástroje korektúry daného jazyka. Ďalšie informácie nájdete v téme Nástroje korektúry dostupné pre jednotlivé jazyky.

Hodnoty meny euro

Môžete zadať a vytlačiť hodnoty meny euro.

V Exceli môžete vykonávať finančné výpočty zahŕňajúce euro.

Formáty dátumu, času a čísel

Keď zadáte dátumy, časy a čísla, Office ich zobrazí podľa vašich nastavení predvolieb jazyka a textu pre systém Mac OS X.

Webové stránky

Keď vo Worde, Exceli alebo PowerPointe vytvoríte webovú stránku, môžete nastaviť predvolené kódovanie tabuľky znakov, aby sa stránka vo webových prehliadačoch na celom svete zobrazovala správne.

Office pre Mac v iných jazykoch

Office pre Mac je k dispozícii v týchto jazykoch:

 • čínština (zjednodušená a tradičná)

 • dánčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • holandčina

 • angličtina

 • fínčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • francúzština

 • nemčina

 • taliančina

 • japončina

 • nórčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • poľština

 • ruština

 • španielčina

 • švédčina,

Ďalšie informácie o iných jazykových verziách balíka Office for Mac, navštívte blog o Microsoft pre Mac medzinárodné stránky.

Poznámka: Pre jazyky balíka Nordic Pack je obsah Pomocníka k dispozícii v angličtine.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Preklad obsahu do iného jazyka

Outlook

Na vytvorenie, úpravu a zobrazenie textu vo viacerých jazykoch môžete použiť nasledujúce viacjazyčné funkcie.

Znaky Unicode a medzinárodné klávesnice

Kódovací štandard Unicode umožňuje vyjadriť znaky väčšiny písaných jazykov pomocou jednej tabuľky znakov.

V Office for Mac 2011 môžete zadávať, zobrazovať a tlačiť znaky Unicode priradené k nasledujúcim klávesniciam:

americká, austrálska, belgická, brazílska, britská, bulharská, česká, dánska, Dvorak, estónska, faerská, fínska, francúzska, francúzska (Švajčiarsko), grécka, havajská, holandská, chorvátska, inuktitutská, írska, islandská, kanadská, litovská, lotyšská, macedónska (bývalá juhoslovanská republika), maďarská, nemecká, nemecká (Švajčiarsko), nórska, poľská, portugalská, rakúska, rumunská, ruská, severosamijská, slovenská, slovinská, srbská, šestnástkové zadávanie kódu Unicode, španielska, švédska, talianska, turecká, ukrajinská a waleská.

Použiť možno aj nasledujúce metódy vstupu pre Mac OS X: Hangul, Kotoeri, tamilčina Murasu Anjal, zjednodušená čínština a tradičná čínština.

Čínština

Office možno používať na prácu v čínštine. Môžete napríklad zadávať čínske znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy a vo Worde používať čínske pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie čínskeho jazyka, pozrite si tému Zapnutie funkcií čínskeho jazyka.

Japončina

Office možno používať na prácu v japončine. Môžete napríklad zadávať japonské znaky vo všetkých aplikáciách balíka Office, používať fonetické prepisy v Exceli a vo Worde používať japonské pravidlá rozdeľovania slov a formátovania textu.

Ak chcete zistiť, ako zapnúť funkcie japonského jazyka, pozrite si tému Zapnutie japonských jazykových funkcií (len verzia pre USA).

Zmiešané znaky

V dokumentoch balíka Office možno zobraziť údaje, ktoré sú uvedené v znakoch latinky aj v znakoch východoázijských jazykov.

Hodnoty meny euro

Môžete zadať a vytlačiť hodnoty meny euro.

V Exceli môžete vykonávať finančné výpočty zahŕňajúce euro.

Formáty dátumu, času a čísel

Keď zadáte dátumy, časy a čísla, Office ich zobrazí podľa vašich nastavení predvolieb jazyka a textu pre systém Mac OS X.

Webové stránky

Keď vo Worde, Exceli alebo PowerPointe vytvoríte webovú stránku, môžete nastaviť predvolené kódovanie tabuľky znakov, aby sa stránka vo webových prehliadačoch na celom svete zobrazovala správne.

Office pre Mac v iných jazykoch

Office pre Mac je k dispozícii v týchto jazykoch:

 • čínština (zjednodušená a tradičná)

 • dánčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • holandčina

 • angličtina

 • fínčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • francúzština

 • nemčina

 • taliančina

 • japončina

 • nórčina (ako súčasť balíka Nordic Pack)

 • poľština

 • ruština

 • španielčina

 • švédčina,

Ďalšie informácie o iných jazykových verziách balíka Office for Mac, navštívte blog o Microsoft pre Mac medzinárodné stránky.

Poznámka: Pre jazyky balíka Nordic Pack je obsah Pomocníka k dispozícii v angličtine.

Pozrite tiež

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×