Informácie o skupinách v Office 365

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Skupiny v Office 365 je služba vyvinutá s cieľom podporovať spoluprácu. Spolupracuje s nástrojmi služieb Office 365, ktoré už používate na spoluprácu s ostatnými členmi tímu pri písaní dokumentov, vytváraní tabuľkových hárkov, práci na plánoch projektov, plánovaní schôdzí alebo písaní e-mailov.

Najnovšie správy a videá o skupinách v Office 365 nájdete na lokalite OfficeBlogs.

V tomto článku sa oboznámite so skupinami a získate pár užitočných odkazov na ďalšie kroky.

Poznámka : Ak hľadáte informácie o používaní skupín kontaktov v Outlooku na odosielanie e-mailov ľuďom zo zoznamu, ako napríklad skupine priateľov, pozrite si tému Vytvorenie skupiny kontaktov.

Každé predplatné služieb Office 365, ktoré poskytuje prístup k službe Exchange Online a SharePoint Online, podporuje skupiny. To zahŕňa plány Business Essentials a Business Premium a plány Enterprise E1, E3 a E5.

Ak máte iba plán Exchange, stále máte prístup k zdieľanému priečinku Doručená pošta a zdieľaným funkciám skupín kalendára v Outlooku, ale nebudete mať prístup ku knižnici dokumentov, k Planneru ani k žiadnej ďalšej možnosti. Ak chcete používať rozšírené funkcie zabezpečenia alebo funkcie súladu pre zdieľanú poštovú schránku, ktorá bola vytvorená skupinou, musíte priradiť k poštovej schránke licenciu Exchange Online (plán 1) s licenciou Exchange Online – archív alebo licenciu Exchange Online (plán 2).

Ak máte iba plán Yammer, stále budete mať informačný kanál konverzácií v skupine v Yammeri, ale nebudete mať prístup ku knižnici dokumentov, k Planneru alebo k niektorej z ďalších možností.

Čo sú skupiny?

Skupiny v Office 365 si môžete vybrať skupiny osôb, ktoré chcete spolupracovať s a jednoducho nastaviť kolekciu zdroje pre tých ľudí na zdieľanie. Zdroje, ako sú zdieľané doručenej pošty Outlooku, zdieľaný kalendár alebo knižnica dokumentov o spolupráci na súboroch.

Nemusíte obávať Manuálne priraďovanie povolení pre tieto zdroje, pretože pridanie členov do skupiny automaticky dáva im povolenia, ktoré potrebujú na položky nástroje skupiny ponúka. Okrem toho skupiny sú nové a vylepšené skúsenosti pre používa použiť distribučné zoznamy alebo zdieľaných poštových schránok.

Poznámka : Ďalšie informácie o inovovaní tradičných distribučných zoznamov na skupiny v Office 365 získate v tomto článku.

Poskytované prostriedky do istej miery závisia od skúseností skupín, ktoré chce tím získať. Pri zvažovaní možností je dôležité mať na pamäti, že univerzálne riešenie v podstate neexistuje. Tímy pracujú rôznym spôsobom a Office 365 obsahuje nástroje, ktoré umožňujú tímom spoluprácu v ľubovoľnej forme.

Skupín služieb Office 365 môžete vytvoriť z rôznych nástrojov, vrátane Outlooku, Outlook na webe, Outlook Mobile, SharePoint, plánovač tímov a podobne. Ktorý nástroj, ktorého výberom spustíte z závisí trochu na aké skupiny pracujete s. Ako je napríklad; Spoločnosť Microsoft sa zvyknú začať z Outlooku, keď sme vytvoriť skupinu usporiadané podľa e-mailov a kalendára. Ak je skupina pre spoločnosť široký komunikácie, ktoré sa zvyknú začať s Yammer. Na spoluprácu na základe konverzácia by sme začať naša skupina z Teams spoločnosti Microsoft.

Pri vytváraní skupiny sa treba rozhodnúť, či má ísť o súkromnú alebo verejnú skupinu. Obsah verejnej skupiny sa zobrazuje každému členovi organizácie. Pridať sa do nej tiež môže každý člen. Obsah súkromnej skupiny sa zobrazuje len členom danej skupiny. Ľudia, ktorí sa chcú do súkromnej skupiny pridať, musia byť schválení vlastníkom skupiny.

Ľudia mimo vašej organizácie nemôžu zobrazovať obsah vo verejných ani súkromných skupinách, ak neboli osobitne pozvaní ako hostia.

Ďalšie informácie o zmene skupín z verejnej súkromné (alebo naopak) nájdete v téme skontrolujte služieb Office 365 skupiny verejná alebo súkromná.

Vlastníci, členovia a hostia

Vlastníkov skupiny sú moderátorov skupiny. Ich môžete pridať alebo odstrániť členov a mať jedinečné povolenia, ako je možnosť odstrániť konverzácie zo zdieľaného priečinka doručenej pošty alebo zmeniť rôzne nastavenia o skupine. Vlastníkov skupiny môžete premenovať skupinu, aktualizujte Popis, obrázok a ďalšie. Ak máte skúsenosti s SharePoint roly potom vlastníka skupiny je správcom kolekcie lokalít

Členovia skupiny sú bežné používatelia vo vašej organizácii, ktorí používajú skupiny na spoluprácu. Môžete otvoriť všetky položky v skupine, ale nie je možné zmeniť nastavenia skupiny. Vo svete SharePoint sú členmi lokality. Informácie o pridaní alebo odstránení členov skupiny v téme Pridanie a odstránenie členov skupiny v Outlooku.

Hostia sú ako členov skupiny, ale sú mimo vašej organizácie. V predvolenom nastavení používateľov môžete pozvať hostí do svojej skupiny a môžete ovládať Toto nastavenie. Ďalšie informácie v téme Hodnotenie prístupu k skupinám v Office 365.

Vyberte typ skupiny, ktorú chcete použiť:

Ak uprednostňujete spoluprácu v režime zdieľaného priečinka doručenej pošty, potrebujete skupiny v Outlooku. Vytvorením skupiny v Outlooku získate:

Žiadny z týchto prostriedkov sa nemusí vytvárať manuálne. Vytvorením skupiny sa členom skupiny automaticky vytvoria a priradia potrebné povolenia, takže sa môžu ihneď začať používať.

K týmto prostriedkom môžete získať prístup prostredníctvom známeho klienta pracovnej plochy Microsoft Outlook 2016, Outlooku na webe, Outlooku 2016 pre Mac (iba zdieľaný priečinok doručenej pošty), Outlooku mobile alebo pomocou vyhradených aplikácií skupín Microsoft v systéme iOS, Android alebo Windows Phone. V počítačovej alebo webovej verzii Outlooku nájdete svoje skupiny v Office 365 na navigačnej table vľavo.

V Outlooku alebo Outlooku na webe nájdete svoje skupiny na navigačnej table vľavo

Naša novinka v oblasti spolupráce má názov Microsoft Teams. Microsoft Teams je centrálou fungovania tímu – pracovný priestor pre konverzácie, kde môžete neformálne konverzovať v reálnom čase o špecializovaných témach alebo v rámci konkrétnych podskupín. Vytvorením služby Microsoft Team sa do Outlooku pridá možnosť trvalej konverzácie.

Yammer obohacuje spoluprácu o podnikovú sociálnu sieť. Pomôže vám vytvárať nové spojenia a realizovať objavy v celej organizácii. Pomôže vám komunikovať a diskutovať o nápadoch v celej spoločnosti alebo v rámci oblastí záujmu.

Keď v Yammeri vytvoríte prepojenú skupinu v Office 365 získate:

  • Skupinu v Yammeri – miesto, kde môžete viesť konverzácie a zdieľať informácie.

  • Knižnicu dokumentov SharePointu – ústredné miesto na ukladanie a zdieľanie súborov skupiny.

  • Zdieľaný poznámkový blok programu OneNote – na zaznamenávanie nápadov, rešerší a informácií.

  • Tímovú lokalitu SharePoint – centrálny ukladací priestor informácií, prepojení a obsahu, ktorý sa týka skupiny.

  • Plánovač – na priraďovanie a spravovanie projektových úloh medzi členmi skupiny.

K týmto nástrojom máte prístup prostredníctvom Yammera v prehliadači alebo pomocou aplikácie Yammer v systéme iOS, Android alebo Windows Phone.

Keď skupina stratí svoj pôvodný účel, môžete ju odstrániť, aby sa uvoľnili systémové prostriedky a skupina sa ďalej nezobrazovala v zoznamoch. Pozrite tému Odstránenie skupiny.

Poznámka : Obsah na tejto karte je určený pre správcov.

Existujú tri primárne modely zriaďovania skupín v Office 365: otvorené, vedené IT alebo kontrolované. Každý má svoje výhody.

Model zriaďovania

Výhody

Otvorené (predvolená možnosť)

Používatelia môžu vytvárať vlastné skupiny podľa potreby bez toho, aby museli čakať, alebo obťažovať oddelenie IT

Vedené IT

Používatelia požiadajú o skupinu oddelenie IT. Oddelenie IT im pomôže pri výbere najlepších nástrojov spolupráce podľa ich potrieb

Kontrolované

Zoskupenie vytvorenie obmedzené na konkrétne osoby, tímy alebo službami (Pozrite si tému: Ovládací prvok, ktorý môžete vytvoriť skupín služieb Office 365)

Ak chcete určovať, ako budú pomenované vaše skupiny v Office 365, môžete na vynútenie názvov skupín používať politiku pomenovania, aby sa dodržali určité štandardy vrátane predpony alebo prípony, ako aj blokovania nevhodných názvov. Pozrite si tému Politika pomenovania skupín v Office 365, kde nájdete ďalšie informácie.

Každá skupina obsahuje aspoň jedného vlastníka , môžete pridať alebo odstrániť členov a vykonajte niektoré základné curation skupiny a jej obsah. Zvyčajne vlastník robí v programe Outlook. Prečítajte si tému: Pridanie a odstránenie členov skupiny v Outlooku. Ak vlastník skupiny (alebo vlastníci) ponechá organizácia z nejakého dôvodu správca môžete priradiť nového vlastníka skupiny. Pozrite si tému Priradenie nového vlastníka osamotený skupiny.

Okrem toho, ak máte povolenia správcu služieb Exchange Online, môžete spravovať skupiny z Centra spravovania služieb Office 365 (pozrite si tému Spravovanie členov skupín v Centre spravovania služieb Office 365) alebo z prostredia PowerShell (pozrite si tému Používanie prostredia PowerShell na spravovanie skupín v Office 365).

Niekedy môže prísť čas, kedy budete chcieť odstrániť skupinu z nájomníka. Informácie o odstránení skupiny nájdete v téme Odstránenie skupiny. Ak je skupina odstránená omylom, správcovia môžu túto skupinu obnoviť do 30 dní. Pozrite si tému Obnovenie odstránenej skupiny v Office 365.

Ak chcete viac automatizovaný spôsob na spravovanie životného cyklu svojich skupín v Office 365, môžete použiť politiky uplynutia platnosti a ukončiť platnosť skupín v určitom časovom intervale. Vlastníci skupiny dostanú e-mail 30, 15 a 1 deň pred uplynutím platnosti skupiny, ktorý im umožní ľahko obnoviť skupinu, ak je naďalej potrebná. Pozrite si tému: Politika uplynutia platnosti skupín v Office 365.

Obmedzenia skupín

Maximum...

Maximálny počet

Vlastníci skupiny

100

Skupiny, ktoré môže používateľ vytvoriť

250

Skupiny, ktoré môže vytvoriť správca

Do predvoleného obmedzenia 500 tis. nájomníkov

Členovia

viac ako 1 000

Ak sa prístup ku kalendáru a konverzáciám pokúšajú získať veľké skupiny, v Outlooku môže dochádzať k oneskoreniam.

Ukladací priestorov súborov

1 TB + 500 MB na používateľa s predplatným + akýkoľvek zakúpený dodatočný ukladací priestor. Môžete si kúpiť neobmedzené množstvo ďalšieho ukladacieho priestoru.

Predvolený maximálny počet skupín, ktoré môže mať organizácia využívajúca Office 365, je momentálne 500 000.

Ďalšie informácie o ukladacom priestore SharePointu Online nájdete v téme Limity SharePointu OnlineSharePoint Online: hranice a limity softvéru.

Spravovanie skupín v Office 365 je efektívnejšie, keď máte informácie o používaní skupín. Centrum spravovania služieb Office 365 má nástroj na vytváranie zostáv, ktorý vám pomôže zobraziť položky, ako je napríklad používanie ukladacieho priestoru, počet vašich aktívnych skupín, a dokonca aj to, ako vaši používatelia skupiny používajú. Pozrite si tému: Zostavy služieb Office 365 v centre spravovania a získate ďalšie informácie.

Skupiny v Office 365 vám poskytujú množstvo nástrojov na súlad, ochranu informácií, ako aj eDiscovery.

Pozrite tiež

Váš názor nás zaujíma

Tento článok bol Naposledy aktualizované Ben na 19 Október 2017 v dôsledku vaše pripomienky. Ak ste zistili, že ju budete návod na užitočné informácie, a najmä v prípade, ak ste si kliknite ovládacích prvkov pripomienky nižšie a opustiť nám niektoré implicitný pripomienky, aby sme mohli pokračovať vylepšiť. vďaka!

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×