Informácie o používateľských profilov v službe SharePoint Online

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Tento článok sa týka globálni správcovia a správcovia služby SharePoint v službách Office 365. Ak si nie ste správcom, pozrite si tému zobrazenie a aktualizácia profilu v Office Delve informácie o zmene vášho profilu.

Používateľský profil je kolekcia používateľské vlastnosti, ktoré popisujú jedného používateľa. Každé vlastníctvo obsahuje podmienky a nastavenia používateľa. Používateľské profily sú dôležité, pretože pomáhajú ľuďom nájsť obsah, ktorý spája ich s inými používateľmi, ďalšie informácie o sebe a spolupráca pomocou sociálnych funkcií.

Predvolený používateľský profil vlastnosti sú vložený do SharePointu Online z adresárovej služby Office 365. Však správca SharePointu Online môžete vylepšiť možnostiach SharePointu pridaním vlastností používateľského profilu, definovanie politiky používateľa a vytváraní cieľových skupín.

Poznámka : Office 365 na vzdelávanie automaticky nesynchronizuje používateľské profily so službou SharePoint Online. Ak chcete zobraziť a upraviť používateľského profilu v SharePointe Online, používateľ musíte najskôr navštíviť lokality SharePoint. Po návšteve lokality, profil sa synchronizujú do služby SharePoint Online počas ďalšej naplánovanej služieb Office 365 služby synchronizácie adresárov.

Informácie o úprave vlastnosti používateľského profilu, cieľových skupín a politiky nájdete v témach:

Poznámka : Všetky úpravy používateľských profilov SharePointu Online použije len v rámci služby SharePoint a sa nesynchronizujú s ďalšími službami Office 365.

Dobré spravovanie používateľských profilov môže zlepšiť komunikáciu a pracovné postupy vo vašej organizácii. Používanie dôkladne naplánovaných politík na riadenie týchto profilov zasa zabezpečí, že príslušné informácie budú viditeľné len pre patričných členov organizácie.

SharePoint Online prijíma informácie o profile z adresárovej služby balíka Office 365 počas pravidelne naplánovaných jednosmerných synchronizácií, ktoré by sa mali vykonať minimálne raz za 24 hodín.

Keď vaša spoločnosť po zaregistrovaní používa služby Office 365, používateľské kontá sa buď:

 • manuálne vytvoria a pridajú do adresárovej služby balíka Office 365, alebo sa

 • synchronizujú s lokálnou službou Active Directory.

Poznámka : Ďalšie informácie o cloud a synchronizované identitu modeloch nájdete v téme princípy identite v Office 365 a Azure Active Directory.

Ak vaša organizácia manuálne vytvorila používateľské kontá v adresárovej službe Office 365, používatelia získajú poverenia služby Microsoft Azure Active Directory, pomocou ktorých sa budú môcť prihlásiť do služieb Office 365. Tieto poverenia sa líšia od iných poverení pre pracovné plochy alebo firemných poverení. Zmeny týchto používateľských kont sa vykonávajú pomocou Centra spravovania služieb Office 365.

Vaša organizácia môže vybrať pomocou nástroja na synchronizáciu adresárov v Office 365 (DirSync) vyplňte informácie o používateľovi prostredníctvom lokálnej služby Active Directory. DirSync podporuje federáciu s tou vašou jediné prihlásenie. Informácie o nastavení DirSync nájdete v téme Nastavenie synchronizácie adresárov pre služby Office 365.

Diagram znázorňujúci, ako lokálnej služby Active Directory používa DirSync kanála informácií o profile do adresárovej služby Office 365, ktoré striedavo informačné kanály profil SharePointu Online

Nástroj na synchronizáciu adresára (DirSync) umožňuje synchronizáciu lokálnych používateľských profilov služby Active Directory s adresárovou službou balíka Office 365, ktorá sa následne synchronizuje s používateľskými profilmi SharePointu Online. Informácie služby Active Directory idú len jedným smerom – z lokálneho servera služby Active Directory do SharePointu Online. Tým sa zabezpečí, že informácie o používateľoch v SharePointe Online odzrkadľujú najaktuálnejší a najpresnejší stav používateľských údajov v službe Active Directory.

Poznámka : Automatické profil so službami Office 365 adresárovej služby synchronizácie v pravidelných intervaloch vopred. Zmeny môže trvať až 24 hodín, kým sa zobrazia v profile používateľa. Všimnite si, či so službami Office 365 na vzdelávanie, používateľské profily nie sú vytvorené alebo synchronizovať, kým používateľ návštevy lokality SharePoint.

O vlastnostiach a politikách sharepointového profilu

Na základe predvoleného nastavenia sa vyplnia používateľských profilov SharePointu Online podľa adresárovej služby Office 365. Základný profil vlastnosti, ako napríklad používateľské meno a priezvisko, telefónne číslo a názov pracovnej pozície aj sú synchronizované. Ak existujú ďalšie vlastnosti, ktoré chcete pridať do používateľských profilov na vylepšenie vyhľadávania a funkciách spolupráce v rámci SharePoint, potom správca SharePointu Online môžete vytvoriť tieto vlastnosti používateľského profilu. Ďalšie informácie v téme Spravovať používateľské vlastnosti v SharePointe Online .

Poznámka : Po vytvorení novej vlastnosti používateľských profilov pomocou Centra spravovania služby SharePoint Online sa daná vlastnosť v adresári služieb Office 365 nevytvorí – tieto údaje používateľských profilov budú pre SharePoint Online jedinečné.

Ako možno vidieť na nasledujúcom obrázku, používateľova stránka O mne môže pozostávať z vlastností importovaných z adresárovej služby služieb Office 365 a z vlastných vlastností profilu v SharePointe Online. Adresárová služba poskytne predvolené informácie o používateľských profiloch, ako sú napríklad názvy kont používateľov, telefónne čísla do práce, funkcie a e-mailové adresy do práce. Tieto informácie používatelia nebudú môcť upravovať.

Diagram znázorňujúci, ako informácie v profile adresárovej služby Office 365 a SharePointu Online informácií o profile vyplňte používateľa je o mne stránky

Cieľové skupiny sú súčasťou používateľského profilu a umožňujú organizáciám zacieliť obsah na používateľov na základe ich úlohy alebo úlohy. Cieľové skupiny môžete definovať jednu alebo kombináciu nasledujúcich položiek:

 • Členstvo v distribučnom zozname

 • Členstvo v skupine zabezpečenia systému Windows

 • Umiestnenie v štruktúre nadriadených a podriadených pracovníkov v organizácii

 • Vlastnosti verejných používateľských profilov

Obsah je možné zamerať aj prostredníctvom skupín SharePointu, takže bude potrebné vybrať, ktorá možnosť najviac vyhovuje potrebám vašej organizácie.

Cieľové skupiny možno po ich definovaní používať na rôzne spôsoby zacielenia obsahu. Môžete napríklad definovať odporúčané lokality SharePoint, ktoré sa používateľom zobrazujú po uložení súboru v počítačových aplikáciách balíka Microsoft Office 2013, a nastaviť cieľové skupiny, ktorým sa jednotlivé prepojenia zobrazujú. Môžete tiež nastaviť cieľové skupiny pre navigačné prepojenia osobnej lokality, ktoré sa zobrazujú na hornom paneli prepojení. V prostredí, v ktorom sú nakonfigurované cieľové skupiny, zasa môžu správcovia lokalít zacieliť obsah podľa cieľovej skupiny pomocou webových častí.

Môžete tiež zacieliť prepojenia pre počítačové aplikácie balíka Office, prepojenia na lokalite prispôsobenia (navigačné prepojenia na osobnej lokalite), dôveryhodné hostiteľské umiestnenia osobnej lokality a webové časti.

Ďalšie informácie nájdete v téme spravovanie cieľových skupín v SharePointe Online.

Nastavenia osobnej lokality sú prístupné aj zo stránky používateľského profilu v Centre spravovania služby SharePoint.

Webové lokality Osobná lokalita sú osobné lokality, ktoré poskytujú používateľom v organizácii množstvo funkcií sociálnych sietí a správy dokumentov. Tieto funkcie zahŕňajú lokalitu Informačný kanál s aktualizáciami na komunikáciu medzi používateľmi, lokalitu OneDrive for Business na ukladanie a zdieľanie obchodných dokumentov, fotografií a iných mediálnych súborov, stránku Lokality na ukladanie užitočných webových lokalít a stránku profilu, na ktorej sa používatelia môžu predstaviť svojim kolegom z organizácie a vyhľadávať zdieľané dokumenty, pomocou ktorých sa spoja s ostatnými.

 1. Prihláste sa do služieb Office 365 ako globálny správca alebo správca SharePointu.

 2. Vyberte ikonu spúšťača aplikácií Ikona podobajúca sa na vafľu, ktorá predstavuje tlačidlo zobrazujúce viaceré dlaždice aplikácií na výber. v ľavom hornom rohu a vyberte položku Správca. Otvoríte tým Centrum spravovania služieb Office 365. (Ak sa nezobrazuje dlaždica Správca, nemáte v organizácii povolenia správcu služieb Office 365.)

 3. Na ľavej table vyberte položky Centrá spravovania > SharePoint.

 4. Na ľavej table vyberte položku používateľské profily.

 5. V časti ľudia kliknite na položku Spravovať používateľské profily.

 6. Do poľa Nájsť profily zadajte meno používateľa a potom vyberte položku Hľadať.

 7. Ak chcete upraviť alebo odstrániť používateľský profil, kliknite na názov konta a potom kliknite na položku Upraviť môj profil alebo odstrániť.

  Upozornenie : 

  • Ak vaša organizácia používa DirSync na synchronizáciu používateľských kont s lokálnej služby Active Directory, by mali vždy úprava používateľských kont z v rámci služby Active Directory. Ak vaša organizácia spravuje manuálne používateľských kont, vždy použiť centrum spravovania služieb Office 365, upravovať a odstraňovať používateľské kontá.

  • Zmeny sa s SharePointom Online synchronizujú počas najbližšej automatickej synchronizácie, ktorá sa uskutoční v pravidelných, vopred stanovených intervaloch. Zmeny profilu sa v službe zobrazia do 24 hodín.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×