Informácie o oznámení o okamžitých správach v Skype for Business

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Skype for Business zobrazuje oznámenia na paneli úloh a upozornení v rôznych situáciách – napríklad, keď niekto konverzáciu s vami, alebo keď si vás niekto pridá do zoznamu kontaktov. Skype for Business vám umožní rozhodnúť sa, kedy, kde a od koho sa zobrazí nasledujúce upozornenia.

Nastavenie preferencií pre prijímanie upozornení a upozornení, v hlavnom okne Skype for Business, kliknite na tlačidlo Možnosti Tlačidlo Možnosti v Skype for Business a potom vyberte položku upozornenia.

Scenár

Oznámenie

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Zelený indikátor K dispozícii je nastavená stavu prítomnosti.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete nie obe možnosti po otvorením správy 30 sekúnd. Ak nie je zobrazené, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

  Poznámka : Ak sa rozhodnete odpovedanie na konverzáciu neskôr po ste ho vynechali, budete dostávať konverzácie v e-maile správa.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Indikátor stavu žltý Váš stav prítomnosti je automaticky nastavená na hodnotu zaneprázdnený alebo som preč.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete nie obe možnosti po otvorením správy 30 sekúnd. Ak nie je zobrazené, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Indikátor stavu žltý Váš stav prítomnosti je manuálne nastavte na hodnotu zaneprázdnený alebo som preč.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete nie obe možnosti po otvorením správy 30 sekúnd. Ak nie je zobrazené, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Váš stav prítomnosti je nastavená V hovoru, V schôdzi alebo v konferenčný hovor.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete nie obe možnosti po otvorením správy 30 sekúnd. Ak nie je zobrazené, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu Nerušiť Váš stav prítomnosti nastavený na Nerušiť alebo prezentujúci (ak je v počítači).

Poznámky : 

 • Prezentovanie správanie ukazuje stavom Nerušiť, ak ste zmenili Nastavenie.

 • Prezentovanie stavu nie je k dispozícii v mobilnom zariadení.

Zobrazí sa oznámenie.

 • Zobrazí spolupracovníka "príjemcu nastavený na hodnotu práce rušiť, ale na základe ich nastavenia môžu aj naďalej dostať ukladanie ako zmeškané správy."

 • Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

  Poznámka : Ak už máte otvorenú s niekým, kto vám odošle ďalšie správy, zatiaľ čo je stále váš stav nastavený na Nerušiť alebo prezentujúci konverzáciu, Skype for Business ikonu na paneli úloh sa zvýrazní.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu v režime offline Váš stav prítomnosti je nastavená na Offline.

Zobrazí sa oznámenie.

 • Spolupracovníka uvidia "príjemca je v režime offline, ale stále dostanú ukladanie ako zmeškané správy."

 • Dostanete e-mail "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business kým ste boli offline".

Scenár

Oznámenie

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Zelený indikátor K dispozícii je nastavená stavu prítomnosti.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

  Poznámka : Ak spolupracovníkovi prijme oznámenia na mobilné telefóny a chce pokračovať v konverzácii v počítači, spolupracovníkovi, musíte vytvoriť novú konverzáciu v počítači s vami, ale, napríklad konverzácie pokračuje v počítači.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete na nie obe možnosti, po 30 sekúnd správy sa otvorí v počítači a sa zobrazí ako prečítané na mobilnom telefóne. Ak nie je zobrazené v počítači, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

  Poznámka : Ak sa rozhodnete odpovedanie na konverzáciu neskôr po ste ho vynechali, budete dostávať konverzácie v e-maile správa.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Indikátor stavu žltý Váš stav prítomnosti je automaticky nastavená na hodnotu zaneprázdnený alebo som preč.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať pripojiť konverzácie a stav nastaví na aktívne.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete na nie obe možnosti, po 30 sekúnd správy sa otvorí v počítači a sa zobrazí ako prečítané na mobilnom telefóne. Ak nie je zobrazené v počítači, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Indikátor stavu žltý Váš stav prítomnosti je manuálne nastavte na hodnotu zaneprázdnený alebo som preč.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete na nie obe možnosti, po 30 sekúnd správy sa otvorí v počítači a sa zobrazí ako prečítané na mobilnom telefóne. Ak nie je zobrazené v počítači, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Váš stav prítomnosti je nastavená V hovoru, V schôdzi alebo v konferenčný hovor.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete na nie obe možnosti, po 30 sekúnd správy sa otvorí v počítači a sa zobrazí ako prečítané na mobilnom telefóne. Ak nie je zobrazené v počítači, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu Nerušiť Váš stav prítomnosti nastavený na Nerušiť alebo prezentujúci (ak je v počítači).

Poznámky : 

 • Prezentovanie správanie ukazuje stavom Nerušiť, ak ste zmenili Nastavenie.

 • Prezentovanie stavu nie je k dispozícii v mobilnom zariadení.

Zobrazí sa oznámenie.

 • Zobrazí spolupracovníka "príjemcu nastavený na hodnotu práce rušiť, ale na základe ich nastavenia môžu aj naďalej dostať ukladanie ako zmeškané správy."

 • Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

  Poznámka : Ak už máte otvorenú s niekým, kto vám odošle ďalšie správy, zatiaľ čo je stále váš stav nastavený na Nerušiť alebo prezentujúci konverzáciu, Skype for Business ikonu na paneli úloh sa zvýrazní.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu v režime offline Váš stav prítomnosti je nastavená na Offline.

Zobrazí sa oznámenie.

 • Spolupracovníka uvidia "príjemca je v režime offline, ale stále dostanú ukladanie ako zmeškané správy."

 • Dostanete e-mail "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business kým ste boli offline".

Scenár

Oznámenie

Spolupracovníka konverzáciu cez okamžité správy s vami.

Zelený indikátor K dispozícii je nastavená stavu prítomnosti.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete na nie obe možnosti, po 30 sekúnd správy sa otvorí v počítači a sa zobrazí ako prečítané na mobilnom telefóne. Ak nie je zobrazené v počítači, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

  Poznámka : Ak sa rozhodnete odpovedanie na konverzáciu neskôr po ste ho vynechali, budete dostávať konverzácie v e-maile správa.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Indikátor stavu žltý Váš stav prítomnosti je automaticky nastavená na hodnotu zaneprázdnený alebo som preč.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať pripojiť konverzácie a stav nastaví na aktívne.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

 • Ak kliknete na nie obe možnosti, po 30 sekúnd správy sa otvorí v počítači a sa zobrazí ako prečítané na mobilnom telefóne. Ak nie je zobrazené v počítači, budete dostávať "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac než jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Indikátor stavu žltý Váš stav prítomnosti je manuálne nastavte na hodnotu zaneprázdnený alebo som preč.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu červená Váš stav prítomnosti je nastavená V hovoru, V schôdzi alebo v konferenčný hovor.

Dostanete oznámenie.

 • Kliknite na položku prijať sa pripojiť ku konverzácii.

 • Kliknite na položku Ignorovať nie spojenie konverzácie. Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu Nerušiť Váš stav prítomnosti nastavený na Nerušiť alebo prezentujúci (ak je v počítači).

Poznámky : 

 • Prezentovanie správanie ukazuje stavom Nerušiť, ak ste zmenili Nastavenie.

 • Prezentovanie stav nie je k dispozícii v mobilnom zariadení.

Zobrazí sa oznámenie.

 • Zobrazí spolupracovníka "príjemcu nastavený na hodnotu práce rušiť, ale na základe ich nastavenia môžu aj naďalej dostať ukladanie ako zmeškané správy."

 • Zobrazí "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business" alebo "Zmeškané konverzácie s odosielateľa" e-mailom, ak viac ako jeden správa bola odoslaná.

Spolupracovníka začne konverzácie cez okamžité správy s vami.

Indikátor stavu v režime offline Váš stav prítomnosti je nastavená na Offline.

Zobrazí sa oznámenie.

 • Spolupracovníka uvidia "príjemca je v režime offline, ale stále dostanú ukladanie ako zmeškané správy."

 • Dostanete e-mail "Odosielateľa odoslania sa správy v Skype for Business kým ste boli offline".

Scenár

Poznámky

Odosielateľ sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Správa nebola odoslaná chybové hlásenie
 • Oznámenie sa odošle do okamžitej správy, ak Server strane História konverzácie nie je povolená.

 • Ak je povolená Server strane História konverzácie, sa môže prerušiť pripojenie. Správca môže byť potrebné otvoriť lístky technickej podpory.

Časový limit relácie: časový limit 10 minút, ktoré má za následok viaceré konverzácie pre ten istý kontakt.

 • Pre konverzácie cez okamžité správy v Skype for Business pre Mac, je časový limit 10 minút.

 • Takto bude opravené v budúcich aktualizácie Skype for Business pre Mac.

Doručenie správy po prihlásení niekoľko koncové body.

 • Všetky aktívne koncové body dostanú pozvánku pri začatí.

 • Prvý koncového bodu Ak chcete prijať prichádzajúce správy sa zruší ďalšie požiadavky.

Zmena nastavenia upozornení v hlavnom okne Skype for Business (Možnosti > upozornenia ).

Príklady:

 • Vyberte miesto, kam chcete upozornenia, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

 • Povolenie pre okamžité správy z pracovnej skupiny, keď je stav prezentujúci alebo Nerušiť.

 • Blokovať pozvánky a komunikáciu.

Možnosti upozornení stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Pozrite tiež

Zmena stavu prítomnosti v Skype for Business

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×