Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia prístupu

Informácie o navigácii vo Worde pomocou funkcií zjednodušenia prístupu

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Ak používate Word v Office 365 v ľubovoľnom počítači alebo zariadení, môžete využiť nastavenia zjednodušenia ovládania, ktoré sú špecifické pre dané zariadenie, ako je napríklad Windows, Mac alebo Android. Patria sem čítačky obrazovky, nástroje na rozpoznávanie reči na diktovanie a nastavenie vysokého kontrastu na zvýšenie viditeľnosti.

Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenia a funkcie zjednodušenia ovládania v aplikáciách balíka Office.

Word 2016 obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia.

Znamená to, že môžete používať klávesové skratky, čítačku obrazovky, ako je napríklad Moderátor alebo JAWS, a Windows Rozpoznávanie reči.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením vo Worde

Vo Worde sa názov dokumentu nachádza v strede hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako napríklad MinimalizovaťZavrieť, sú v pravom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel sa dá prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova.

Pod nimi sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, napríklad Vložiť, NávrhRevízia. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Napríklad výberom karty Vložiť sa zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať položky, ktoré chcete vložiť do dokumentu, napríklad hypertextové prepojenia alebo obrázky.

Pod pásom s nástrojmi sa zobrazuje obsah dokumentu, ktorý zaberá väčšinu stránky. Niektoré príkazy, napríklad Revízia alebo Hľadať, otvárajú tably napravo alebo naľavo od tela dokumentu.

Navigácia vo Worde pre Windows

V programe Word stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, klávesom so šípkou nahor alebo nadol sa posuňte na požadovanú položku a výber vykonajte stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Tip : Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Ďalšie možnosti navigácie nájdete v téme Klávesové skratky pre Microsoft Word vo Windowse.

Môžete používať Moderátora, čo je vstavaná čítačka obrazovky vo Windowse, alebo nezávislé čítačky obrazovky, ako napríklad JAWS. Informácie o používaní programu Word s čítačkou obrazovky nájdete v téme Začíname používať čítačku obrazovky vo Worde 2016.

Osobitosti vo Worde

Word ponúka niekoľko špeciálnych funkcií zjednodušenia prístupu, ktoré vám pomôžu využívať ho.

Použitie lupy na zväčšenie alebo zmenšenie zobrazenia

Pomocou klávesových skratiek si dokument môžete priblížiť, aby ste sa naň mohli pozrieť zblízka, alebo vzdialiť, aby sa vám zobrazili jeho ďalšie časti.

 1. Stlačte kombináciu klávesov Alt + W, Q. Ak používate čítačku obrazovky, ozve sa „Dialógové okno Priblíženie“ alebo „Okno Priblíženie“.

 2. Klávesom Tab sa presuňte do poľa s percentuálnymi hodnotami a zadajte percento alebo ho vyberte použitím klávesu so šípkou nahor alebo nadol.

 3. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Používanie režimu čítania

Režim čítania zlepšuje rozlíšenie a zobrazenie textu a zvyšuje jeho čitateľnosť. Tento režim môžete začať používať pomocou klávesových skratiek.

 1. Stlačte klávesy Alt + W, F. Ak používate čítačku obrazovky, ozve sa „Rozloženie na čítanie“. (V Moderátorovi sa ozve názov súboru.)

 2. Ak sa chcete vrátiť do režimu Rozloženie pri tlači, stlačte klávesy ALT + W, E. Ozve sa „Print edit“ (Tlač, úprava).

Zvýšenie kontrastu zmenou motívu

Word sa vám možno bude ľahšie používať, ak si nastavíte motív s vyšším kontrastom.

Tip : Táto zmena sa prejaví vo všetkých vašich aplikáciách služieb Office 365.

 1. V zobrazení Backstage otvorte Konto Office stlačením kombinácie klávesov Alt + F, D. Ak používate čítačku obrazovky, ozve sa „Account tab“ (karta Konto) a zameranie sa presunie do poľa Motív Office.

 2. Ak chcete otvoriť pole Motív Office, stlačte klávesy Y, 1. Ozve sa názov aktívneho motívu.

 3. Vyberte motív a stlačte kláves Enter. Najväčším kontrastom sa vyznačuje tmavosivý motív.

Tip : Motív s vyšším kontrastom je možné vybrať aj pre Windows alebo použite ďalšie nastavenia zjednodušenia ovládania. Ďalšie informácie nájdete v téme Jednoduchšie používanie počítača.

Vypnutie funkcie Kliknúť a zadať

Ak používate adaptívne technológie, ktoré nefungujú s wordovou funkciou Kliknúť a zadať, túto funkciu môžete vypnúť.

 1. V zobrazení Backstage otvorte dialógové okno Word – možnosti stlačením kombinácie klávesov Alt + F, T. Ak používate čítačku obrazovky, ozve sa „Word Options, Categories list box“ (Word – možnosti, pole so zoznamom kategórií) alebo „Word Options“ (Word – možnosti).

 2. Stlačením klávesov A a potom Tab otvorte Rozšírené možnosti. Ozve sa „Advanced“ (Rozšírené) a názov prvej možnosti.

 3. Ak sa chcete presunúť na začiarkavacie políčko Zapnúť možnosť Kliknúť a zadať, stlačte kláves C. Potom stlačením medzerníka začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka.

 4. Dialógové okno Word – možnosti zatvoríte stlačením klávesu Enter.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Word 2016 pre Mac obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s dokumentmi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že pri práci s programom Word môžete používať klávesové skratky a čítačku obrazovky. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Oboznámenie s rozložením vo Worde 2016 pre Mac

Keď máte otvorený dokument v programe Word, názov dokumentu sa nachádza v strednej hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako napríklad Minimalizovať a Zavrieť, sa nachádzajú v ľavom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza vedľa nich v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi je možné prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, Späť a Znova. Vyhľadávacie pole a tlačidlo Zdieľať sa nachádzajú v pravom hornom rohu obrazovky.

Pod nimi sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, napríklad Vložiť, NávrhRevízia. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty Vložiť sa napríklad zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať položky, ktoré chcete vložiť do dokumentu, napríklad hypertextové prepojenia alebo obrázky.

Pod pásom s nástrojmi sa zobrazuje obsah dokumentu, ktorý zaberá väčšinu stránky. Niektoré príkazy, napríklad Revízia alebo Hľadať, otvárajú tably napravo alebo naľavo od tela dokumentu.

Navigácia pomocou klávesnice

Medzi hlavnými oblasťami programu Word 2016 pre Mac môžete prechádzať stlačením kombinácie klávesov Command + F6 (dopredu) alebo Shift + Command + F6 (dozadu). Hlavné oblasti, uvádzané zhora nadol, sú:

 • Panel s nástrojmi

 • Karty na páse s nástrojmi

 • Obsah dokumentu

 • Stavový riadok

V rámci kariet na paneli s nástrojmi alebo na páse s nástrojmi môžete prechádzať stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava. Budete počuť názov aktuálneho tlačidla alebo karty. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Medzi príkazmi na vybratom páse s nástrojmi môžete prechádzať stlačením klávesu Tab (dopredu) alebo kombinácie klávesov Shift + Tab (dozadu). Keď prejdete na nejaký príkaz, budete počuť jeho názov. Ak chvíľu počkáte, funkcia VoiceOver uvedie aj spôsob použitia aktuálneho príkazu.

Keď sa zameranie nachádza na tele dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a môžete pracovať s obsahom:

 • O riadok nižšie alebo vyššie sa posuniete stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor.

 • O jedno slovo doľava alebo doprava sa posuniete stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava.

 • Na prvý riadok ďalšieho alebo predchádzajúceho odseku sa posuniete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol alebo nahor.

Text vyberiete stlačením kombinácie klávesov Shift + kláves so šípkou v smere textu, ktorý chcete vybrať.

Tip : Keď sa zameranie nachádza na tele dokumentu, stlačením kombinácie klávesov Control + F môžete použiť vyhľadávacie pole.

Navigácia pomocou navigačnej tably

Medzi celými stranami sa môžete rýchlo presúvať pomocou navigačnej tably, ktorá sa otvorí naľavo od tela dokumentu.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým nebudete počuť názov karty, na ktorej sa nachádzate, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „View, tab“ (Zobraziť, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Navigation pane, unchecked, checkbox“ (Navigačná tabla, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zapnite tablu.

 4. Zameranie presuniete na navigačnú tablu stlačením kombinácie klávesov Command + F6, kým nebudete počuť „Thumbnails pane, selected“ (Okno s miniatúrami, vybraté).

 5. Okno s miniatúrami so zoznamom strán dokumentu otvoríte jedným stlačením klávesu so šípkou nadol a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver oznámi počet strán a číslo strany, na ktorej sa nachádzate.

 6. Medzi stranami sa presúvajte stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor, kým nenájdete požadovanú stranu, a potom na ňu prejdite stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Zameranie sa presunie na text vybratej strany.

Word pre iPad a iPhone je navrhnutý tak, že využíva funkcie zjednodušenia prístupu, ktoré sú vstavané do zariadenia so systémom iOS. Sú to napríklad funkcia VoiceOver, Výber rozprávania, Lupa, Invertovať farby a Zvýšiť kontrast.

Ďalšie informácie o používaní týchto funkcií na svojom zariadení nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Obsah

Oboznámenie sa s rozložením Wordu pre iPad alebo iPhone

Navigácia pomocou dotykového ovládania dokumentu

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Osobitosti pri práci s Wordom pre iPad alebo iPhone

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Oboznámenie s rozložením Wordu pre iPad alebo iPhone

Keď máte otvorený dokument v programe Word, názov dokumentu sa nachádza v strede v hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako napríklad MinimalizovaťZavrieť, sa nachádzajú v ľavom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza vedľa nich v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi je možné prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova. Vyhľadávacie pole a tlačidlo Zdieľať sa nachádzajú v pravom hornom rohu obrazovky.

Pod nimi sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, napríklad Vložiť, NávrhRevízia. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty Vložiť sa napríklad zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať položky, ktoré chcete vložiť do dokumentu, napríklad hypertextové prepojenia alebo obrázky.

Pod pásom s nástrojmi sa zobrazuje obsah dokumentu, ktorý zaberá väčšinu stránky. Niektoré príkazy, napríklad Revízia alebo Hľadať, otvárajú tably napravo alebo naľavo od tela dokumentu.

Navigácia pomocou dotykového ovládania dokumentu

Rotor VoiceOver: Pomocou rotora VoiceOver vyberte spôsob pohybu v dokumente po potiahnutí prstom nahor alebo nadol. Ak vyberiete napríklad možnosť Slová, kurzor sa po každom potiahnutí prstom posunie v dokumente o jedno slovo.

Posúvanie: Posunutím tromi prstami nahor alebo nadol sa môžete posúvať v dokumente. Keď zdvihnete prsty z obrazovky, funkcia VoiceOver identifikuje stranu, na ktorej sa nachádzate.

Pás s nástrojmi: Ťuknite raz a potom dvakrát ťuknite na kartu Domov na páse s nástrojmi.

 • Ak chcete prejsť na ďalšiu kartu, potiahnite doprava alebo doľava jedným prstom, čím sa umožní presúvanie medzi kartami. Dvojitým ťuknutím na kartu sa na ňu presunie zvýraznenie.

 • Ak chcete vybrať tlačidlo pod zvýraznenou kartou, potiahnite prstom doprava alebo doľava, čím sa môžete presúvať cez možnosti tlačidiel karty.

 • Ak chcete skryť pás s nástrojmi, dvakrát ťuknite na pás s nástrojmi a potom znovu dvakrát ťuknite.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Ak používate funkciu VoiceOver s externou klávesnicou a chcete používať klávesové skratky, skontrolujte, či je rýchla navigácia vypnutá. Na externej klávesnici zároveň stlačte kláves so šípkou doľava a doprava. Funkcia VoiceOver oznámi, že rýchla navigácia je vypnutá. Stlačením klávesov so šípkami rýchlu navigáciu znova zapnete.

Zoznam klávesových skratiek nájdete v téme Použitie klávesových skratiek s externou klávesnicou vo Worde pre iPad.

Osobitosti pri práci s Wordom pre iPad alebo iPhone

Použitie funkcie VoiceOver vo Worde

Pomocou funkcie VoiceOver si môžete vypočuť slovné tipy o položkách zobrazovaných na obrazovke. Keď ukazovateľ myši zvýrazní položku na obrazovke, funkcia VoiceOver vysloví názov položky alebo ju popíše.

Poznámka : Ak používate funkciu VoiceOver s externou klávesnicou a chcete používať klávesové skratky, skontrolujte, či je rýchla navigácia vypnutá. Na externej klávesnici stlačte naraz kláves so šípkou doľava a doprava. Funkcia VoiceOver oznámi, že rýchla navigácia je vypnutá. Stlačením klávesov so šípkami rýchlu navigáciu znova zapnete.

Zmena zobrazenia dokumentu

Na zvýšenie objemu textu na strane, jeho jednoduchšie čítanie, úpravu a pridávanie komentárov na malú obrazovku telefónu použite zobrazenie Rozloženie strany. V hornej časti dokumentu potiahnite prstom doľava alebo doprava, čím sa zvýraznenie presunie na tlačidlo Rozloženie strany, a potom naň dvakrát ťuknite.

Pripojenie k službe ukladacieho priestoru v cloude

Pripojte sa ku kontám služieb OneDrive, OneDrive for Business alebo Dropbox. Po pripojení môžete získať prístup k súborom uloženým v týchto kontách priamo z iPhonu.

 1. Otvorte Word. Ťuknite a potom dvakrát ťuknite na položku Konto v ľavej dolnej časti obrazovky Súbor – Otvoriť, čím sa otvorí obrazovka Konto. Obrazovka Konto obsahuje aktuálne informácie o prihlásení so zoznamom pripojených služieb a možnosť Pridať službu v dolnej časti obrazovky.

  Poznámka : Ak už máte otvorený wordový súbor a chcete sa vrátiť na obrazovku Súbor – Otvoriť, použite tlačidlo Uložiť a zavrieť v ľavom hornom rohu aplikácie.

 2. Ťuknite a potom dvakrát ťuknite na položku Pridať službu. Obrazovka Pridať službu obsahuje zoznamy dostupných služieb v tomto poradí: OneDrive, OneDrive for Business a Dropbox.

 3. Ťuknite, potom dvakrát ťuknite na službu, ktorú chcete pridať, a potom postupujte podľa pokynov na prihlásenie.

 4. Vráťte sa do ponuky Konto a vaša nová služba bude uvedená v časti Pripojené služby.

Pripojenie k SharePointu

Pomocou svojho pracovného alebo školského konta môžete získať prístup na tímové lokality na SharePointe.

 1. Otvorte Word. Ťuknite, potom dvakrát ťuknite na položku Konto v ľavej dolnej časti obrazovky Súbor – Otvoriť a prihláste sa do aplikácie.

 2. Na obrazovke Konto ťuknite a potom dvakrát ťuknite na tímovú lokalitu v zozname Pripojené služby.

Word pre Android obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým uľahčuje prácu s dokumentmi používateľom s postihnutím, napríklad s obmedzenou koordináciou pohybov alebo slabozrakosťou. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky : 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Word pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie vo Worde pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Používanie čítačky obrazovky TalkBack, dotykových gest a klávesových skratiek na externej klávesnici

Word pre Android funguje so vstavanou čítačkou obrazovky TalkBack. Keď je zapnutá aplikácia TalkBack, môžete si vypočuť hovorený popis všetkých položiek, ktoré si v zariadení vyberiete či aktivujete. Patria sem okrem obsahu obrazoviek, ponúk a kontextových okien Wordu aj príkazy, umiestnenia, zoznamy a tlačidlá.

Ak používate externú klávesnicu, pokyny nájdete v téme Používanie klávesových skratiek aplikácie TalkBack.

Používanie globálnych a miestnych kontextových ponúk

Počas navigácie pomocou aplikácie TalkBack sú k dispozícii dve kontextové ponuky na pomoc pri vyhľadávaní nastavení a ovládacích prvkov. Globálna kontextová ponuka obsahuje príkazy, ktoré fungujú kdekoľvek. Príkazy miestnej kontextovej ponuky závisia od položky, na ktorej je zameranie.

Ďalšie informácie o globálnej a miestnej kontextovej ponuke nájdete v téme Používanie globálnych a miestnych kontextových ponúk.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Vloženie a zmena textu vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky vo Worde pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Aplikácia Word Mobile pre Windows 10 ponúka funkcie zjednodušenia ovládania, ktoré uľahčujú vytváranie a úpravu dokumentov ľuďom s postihnutím. Nevidiaci alebo slabozrakí používatelia môžu napríklad použiť čítačky obrazovky, ktoré im nahlas prečítajú informácie o používateľskom rozhraní. Používatelia s obmedzenou pohyblivosťou môžu namiesto myši použiť klávesové skratky alebo nástroje na rozpoznávanie reči. Táto téma opisuje funkcie zjednodušenia ovládania dostupné v aplikácii Word Mobile pri mnohých typoch postihnutia.

Poznámky : 

 • Word Mobile pre Windows 10 je mobilná aplikácia, preto sa klávesové skratky a navigácia môžu líšiť od skratiek a navigácie v počítačovej aplikácii Word.

 • Informácie o možnosti dotykového ovládania vo Worde Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Wordu Mobile pre Windows 10.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením Wordu Mobile vo Windowse 10 v službách Office 365

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Používanie funkcie Chcem zistiť

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Oboznámenie sa s rozložením Wordu Mobile vo Windowse 10 v službách Office 365

Pomocou aplikácie Word Mobile pre Windows 10 môžete vytvárať, aktualizovať a kontrolovať dokumenty podobne ako v počítačovej aplikácii Word (počítačová aplikácia však obsahuje viac funkcií). Ak chcete získať ďalšie informácie o funkciách, ktoré sú súčasťou Wordu Mobile, alebo si chcete túto aplikáciu stiahnuť, prejdite na Word Mobile v Microsoft Obchode alebo si prečítajte tému Pomocník pre Word Mobile pre Windows 10.

Po spustení Wordu Mobile sa v ľavej časti okna aplikácie zobrazí tabla navigácie a v pravej časti okna sa zobrazí zoznam šablón. Po vybratí šablóny alebo otvorení existujúceho súboru z navigačnej tably môžete použiť hlavné oblasti aplikácie.

Na hornom paneli aplikácie nájdete tieto karty a tlačidlá:

 • karty na páse s nástrojmi (v poradí): Súbor, Domov, Vložiť, Kresliť, Rozloženie, RevíziaZobrazenie,

 • tlačidlo Chcem zistiť,

 • tlačidlo Čítať,

 • tlačidlá SpäťOpakovať,

 • tlačidlo Zdieľať .

Pod horným pruhom sa nachádza hlavná časť dokumentu.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Pozrite si niektoré najčastejšie používané klávesové skratky pre Word Mobile.

 • Prvkami používateľského rozhrania môžete smerom dopredu prechádzať stláčaním klávesu Tab. Ak chcete prejsť späť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. V prípade niektorých prvkov môžete použiť aj klávesy so šípkami.

 • Ak chcete vybrať kartu aktuálne zobrazenú na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Ak chcete prejsť priamo do ponuky Súbor, hneď po stlačení klávesu Alt stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Ak chcete prechádzať medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačte šípku doľava alebo šípku doprava alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab. Ak chcete prejsť k možnostiam jednotlivých kariet, stlačte šípku nadol, a ak sa chcete vrátiť na kartu, stlačte šípku nahor. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter alebo medzerníka.

 • Kontextovú ponuku objektu zobrazíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10.

Informácie o klávesových skratkách pre Word Mobile nájdete v téme Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou vo Worde Mobile pre Windows 10. Informácie o používaní čítačky obrazovky s Wordom Mobile nájdete v téme Začíname používať čítačku obrazovky vo Worde Mobile pre Windows 10.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Word Online obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že pri práci s programom Word Online môžete používať klávesové skratky vo Worde Online, nástroj na čítanie obsahu obrazovky alebo nástroj na rozpoznávanie reči.

Ak používate Word Online v službách Office 365, môžete ho používať v prehliadači systému na počítači alebo zariadení. Môžete používať nastavenia zjednodušenia ovládania, ktoré sú špecifické pre systém daného zariadenia, ako je napríklad Windows, Mac alebo Android. Možno budete chcieť použiť čítačku obrazovky, akou je Moderátor, pre zariadenia s Windowsom, alebo VoiceOver pre Mac, Windows Rozpoznávanie reči alebo nástroj na diktovanie Speak (Čítať nahlas), či nastavenia vysokého kontrastu na zvýšenie viditeľnosti. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenia a funkcie zjednodušenia ovládania v aplikáciách služieb Office365.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením vo Worde Online

Navigácia pomocou klávesových skratiek vo Worde Online

Osobitosti Wordu Online

Používanie funkcie Chcem zistiť

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Oboznámenie sa s rozložením v programe Word Online

Word Online funguje vo webovom prehliadači. Poskytuje dve zobrazenia: Zobrazenie na čítanie a zobrazenie na úpravy. Príkazy, ktoré sú k dispozícii, závisia od zobrazenia, ktoré používate.

Okrem toho v zobrazení na čítanie Word Online ponúka Režim jednoduchšieho prístupu, ktorý umožňuje jednoduchšie čítanie pre osoby používajúce čítačku obrazovky. V režime zjednodušenia ovládania vytvorí Word Online PDF (Portable Document Format) verziu súboru s označovaním a zobrazí ju v prehliadači. Čítačka obrazovky prečíta text a jeho formátovanie PDF verzie v prehliadači.

Ak používate Moderátora v prehliadači Microsoft Edge, Word Online sa automaticky prepne do režimu zjednodušenia ovládania pri každom otvorení zobrazenia na čítanie.

Do režimu zjednodušenia ovládania môžete prejsť pomocou klávesnice.

Preskúmanie zobrazenia na čítanie

 • V zobrazení na čítanie môžete zobrazovať, zdieľať, tlačiť a komentovať dokument. Word Online má predvolene nastavené zobrazenie na čítanie.

  V zobrazení na čítanie sa v záhlaví okna umiestnenom v hornej časti okna zobrazuje názov Word Online. Na ľavom okraji záhlavia je spúšťač aplikácií, čo je ovládací prvok, ktorý obsahuje dlaždice, ktoré sú prepojené na služby spoločnosti Microsoft a aplikácie Office Online vrátane Pošty, Kalendára, OneDrivu, Excelu, PowerPointu a ďalších.

  Pod záhlavím je panel s nástrojmi obsahujúci v strede názov dokumentu a množinu príkazov na pravej strane: Upraviť dokument, Tlač, Zdieľať, Komentáre a ďalšie.

Prepnutie na režim zjednodušeného ovládania

 1. V zobrazení na čítanie sa stlačením klávesu Tab presuňte na tlačidlo Režim zjednodušenia ovládania a stlačte kláves Enter. Ozve sa hlásenie „Accessible reading mode“ (Režim na čítanie so zjednodušeným ovládaním).

 2. Word Online sa reštartuje a vytvorí PDF verziu dokumentu s označovaním možností zjednodušenia ovládania, ktoré funguje lepšie s niektorými čítačkami obrazovky. Po reštartovaní Wordu Online a dokumentu sa čítačka obrazovky zameria na obsah v PDF zobrazení so zjednodušením ovládania.

 3. Ak chcete odísť z režimu zjednodušenia ovládania, prejdite na tlačidlo Režim zjednodušenia ovládania a potom stlačte kláves Enter.

Prepnutie zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy

 1. Ak chcete prepnúť zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy, k danému tlačidlu na paneli s nástrojmi sa dostanete stlačením klávesu F6 (ozve sa „Tab, Toolbar, List of Microsoft Services“ (Karty, tlačidlo so zoznamom Služby Microsoft)).

 2. Kliknite na tlačidlo Upraviť dokument, stlačte kláves Enter a potom vyberte položku Upraviť vo Worde Online.

Zobrazenie na úpravy

 • V zobrazení Úpravy môžete zadávať text, formátovať ho a vykonávať zmeny v dokumente.

  V zobrazení na úpravy je umiestnený spúšťač aplikácií v ľavej časti záhlavia okna umiestnenom v hornej časti okna. Keď prechádzate zľava doprava v záhlaví okna, nájdete tu názov aplikácie (Word Online), názov dokumentu a tlačidlo Zdieľať na pravej strane.

 • Pod záhlavím okna je panel s nástrojmi usporiadaný do kariet: Súbor, Domov, Vložiť, Rozloženie strany, Revízia, Zobraziť a príkaz Otvoriť vo Worde, ktorý otvorí dokument v počítačovej verzii Wordu. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi. Z tohto pásu s nástrojmi môžete vybrať rôzne položky, napríklad prepojenia alebo obrázky, ktoré môžete vložiť do dokumentu.

V zobrazení na čítanie a zobrazení na úpravy sa obsah dokumentu zobrazí pod pásom s nástrojmi a zaberá väčšinu stránky. Niektoré príkazy, napríklad Prejsť na, Zobraziť komentáre alebo Hľadať, otvárajú tably napravo alebo naľavo od tela dokumentu. Ostatné nástroje, ako je napríklad Lupa, sa otvárajú v pracovnej table v strede tela dokumentu. A niektoré, ako Zdieľať, sa otvárajú v novom okne. Ak používate čítačku obrazovky, zameranie čítačky sa mení predvídateľným spôsobom.

V dolnej časti okna aplikácie Word Online sa nachádza stavový riadok, ktorý zobrazuje číslo strany a úroveň priblíženia. V zobrazení na úpravy sa zobrazuje aj počet slov v dokumente a jazyk.

Navigácia pomocou klávesových skratiek vo Worde Online

 • Na navigáciu v programe Word Online a na prechod medzi prvkami obrazovky stlačte kláves Tab (dopredu) a kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, klávesom so šípkou nahor alebo nadol sa posuňte na požadovanú položku a výber vykonajte stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky vo Worde Online.

Osobitosti Wordu Online

Približovanie pomocou klávesových skratiek

 • Ak chcete položku priblížiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + znamienko Plus (+) alebo Alt + V, Z, a potom I.

 • Ak chcete položku vzdialiť, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + znamienko Mínus (+) alebo Alt + V, Z, a potom O.

 • Ak chcete vyberať percento priblíženia alebo vzdialenia, stlačte kombináciu klávesov Alt + V, Z. Ak používate čítačku obrazovky, ozve sa „Zoom in, Control Plus, I“ (Priblíženie, Control plus I) alebo „Zoom in, Context menu“ (Priblíženie, kontextová ponuka).

  V ponuke Lupa pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte požadované percento a stlačte kláves Enter.

Lupa v zobrazení na úpravy v Internet Exploreri

 1. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite do poľa Chcem zistiť. Ozve sa hlásenie „Tell me what you want to do“ (Povedzte, čo chcete urobiť).

 2. Zadaním výrazu lupa a stlačením klávesu Enter otvorte dialógové okno Lupa. Vybratými tlačidlami sú tlačidlo s aktuálnym percentom priblíženia lupy (napríklad 100%) a tlačidlo OK.

 3. Ak sa chcete v dialógovom okne Lupa presunúť na možnosti s percentuálnou hodnotou, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab.

 4. Vyberte požadované percento pomocou klávesu so šípkou nadol.

 5. Stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Použitie tlačidla úrovne priblíženia v stavovom riadku

 1. Na presun zamerania na stavový riadok stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Zaznie „Toolbar, Page 1 of x“ (Panel s nástrojmi, strana 1 z x).

 2. Stláčajte kláves Tab, až kým nezaznie aktuálne percento priblíženia a „Button, Zoom level“. Následne stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kláves Tab, až kým nezaznie aktuálne percento priblíženia a „Button, Zoom level“. Následne stlačte kláves Enter.

 4. Ak zaznie „OK button“ (Tlačidlo OK), stláčajte kláves Tab, kým nezaznie „Zoom to, Full page“ (Priblíženie na celú stranu) alebo „Zoom to, Page width“ (Priblíženie na šírku strany).

 5. Ak chcete vybrať percento priblíženia, použite klávesy so šípkou nahor alebo nadol.

 6. Keď začujete požadované percento, stláčaním klávesu Tab sa presuňte na tlačidlo OK a stlačte kláves Enter.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×